Beethoven 250 Yaşında

Bölümler

34 bölüm 33:27:17
Beethoven
Beethoven hakkında genel bir tanıtım...
1. Bölüm
59:20
Beethoven Kimdir?
Romantik dönem bestecisi Beethoven'ın kimliği...
2. Bölüm
58:00
Beethoven'ın Yaşadığı Dönemdeki Yeri
Beethoven'ın müzik tarihi ve yaşadığı dönemdeki yeri konuşuluyor.
3. Bölüm
58:11
İmparatorla Karşılaşma Sahnesi
Beethoven ve Goethe'nin birçok kaynakta yer alan dostluğu ve anekdotlara konu olan imparatorla karşılaşma sahnesi...
4. Bölüm
58:56
Beethoven 250 Yaşında - İzmir - 05/02/2020
-
5. Bölüm
59:27
Aydınlanma Çağı ve Beethoven
Aydınlanma çağında bestecinin yeri...
6. Bölüm
58:56
Beethoven'ın Dönemindeki Bestecilere Açtığı Yol
Beethoven'ın romantik dönem bestecilerine açtığı yol...
7. Bölüm
59:28
Beethoven'ın Dönemindeki Bestecilere Açtığı Yol - 2
Beethoven'ın romantik dönem bestecilerine açtığı yol...
8. Bölüm
57:56
Romantik Dönemde Almanların Rolü
Romantik dönemde Almanların rolü ve Alman edebiyatının müziğe etkilerini konuşuyoruz.
9. Bölüm
58:52
Beethoven'ın İlk Müzik Dersleri
Beethoven'ın ilk müzik dersleri ile Mozart ve Haydn'la tanışmasını ele alıyoruz.
10. Bölüm
59:03
Beethoven'ın Viyana'ya Yerleşmesi
Beethoven'ın Viyana'ya yerleşmesi ve burada kendini kanıtlama çabalarını konuşuyoruz.
11. Bölüm
58:36
Beethoven'ın Ölümü
Beethoven'ın ölümü ve cenaze töreninde yaşananları ele alıyoruz.
12. Bölüm
58:56
Beethoven ile İlgili Biyografik Çalışmalar
Beethoven ile ilgili biyografi çalışmalarını irdeliyoruz.
13. Bölüm
58:56
Beethoven'ın Ekonomik Konumu
Beethoven'ın ekonomik konumu, kendisini destekleyen soylular ve nota basımcılarıyla olan ilişkilerini konuşuyoruz.
14. Bölüm
58:56
Beethoven'ı Bekleyen Zor Günler
Fidelio'nun kazandığı başarı ve Fransızların Viyana'ya girmesiyle Beethoven'ı bekleyen zor günler...
15. Bölüm
59:21
Beethoven 250 Yaşında - İzmir - 29/04/2020
-
16. Bölüm
58:39
Viyana'nın İşgali ve Beethoven'a Etkisi
Fransızların Viyana'yı işgali sırasında kentteki müzik yaşamı ve Beethoven'a etkilerini konuşuyoruz.
17. Bölüm
58:56
Beethoven'ın Ekonomik Sıkıntıları
Ekonomik güçlükler çeken Beethoven için asistanı Schnindler'in çözüm arayışları...
18. Bölüm
59:41
Beethoven ve Goethe
Beethoven'ın Teplitz'deki kaplıcada Goethe'yle birlikte zaman geçirmesi ve kimi mektuplarda yer alan olayın ayrıntıları...
19. Bölüm
59:36
Beethoven'ın Soylularla İlişkileri
Beethoven'ın soylularla olan ilişkilerini konuşuyoruz.
20. Bölüm
58:26
Beethoven Etkisi
"Beethoven etkisi" olarak anılan olguyu tartışıyoruz.
21. Bölüm
59:21
Kahramanlık Çağı'nda Beethoven
Kahramanlık çağı olarak anılan dönemde Beethoven'ın eserlerini ele alıyoruz.
22. Bölüm
58:56
Edebiyatın Beethoven'a Etkileri
Edebiyatın, Beethoven'ın müziğine etkilerini konuşuyoruz.
23. Bölüm
59:26
Beethoven Yapıtlarının Gözdeliği
Beethoven yapıtlarının gözdeliği ve müzik endüstrisinin bu yapıtlara olan ilgisini irdeliyoruz.
24. Bölüm
59:41
Beethoven'ın 9. Senfonisi
Beethoven'ın 9. Senfoni'yi yazma düşüncesi...
25. Bölüm
59:26
Beethoven'ın 9. Senfonisi - 2
Beethoven'ın 9. Senfoni provaları ile ilk kez seslendirme sürecini ele alıyoruz.
26. Bölüm
58:56
9. Senfoninin Etkileri
Beethoven'ın 9. Senfonisinin romantik döneme değin süren etkilerini konuşuyor, Berlioz ve Wagner'in yapıt hakkında yazdıklarını inceliyoruz.
27. Bölüm
58:56
Beethoven'ın Sevilmesinin Nedenleri
Beethoven'ın yaşadığı dönemde de çok sevilen bir besteci olmasının nedenlerini irdeliyoruz.
28. Bölüm
58:46
Beethoven'ın Politikleştirilmesi
Beethoven'ın, Almanya'da politik bir malzeme olarak kullanılmasını irdeliyoruz.
29. Bölüm
58:56
Berlin Duvarı ve Beethoven
Berlin Duvarı'nın yıkılışı sırasında Beethoven...
30. Bölüm
58:56
Beethoven Efsanesi
Beethoven adının bir efsane olarak yüzyılımıza değin gelişini konuşuyoruz.
31. Bölüm
58:56
Romantik Dönemde Beethoven Algısı
Romantik dönemdeki Beethoven algısına örnekler...
32. Bölüm
59:31
Beethoven İsminin Farklı Algıları
"Beethoven" adının ve müziğinin dinleyicideki farklı algılarını inceliyoruz.
33. Bölüm
59:41
Beethoven'ın Doğum Günü
Beethoven'ın 1927 yılındaki 100. doğum yılı kutlamalarını konuşuyoruz.
34. Bölüm
59:25