43 Bölüm

16:12:41
Tüm Bölümler
Tüm Bölümler
Çalınmayanlar
Devam Edenler
Yeniden Eskiye
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Alfabetik

“NUTUK” “1919 yılının Mayısının 19’ncu günü Samsun’a çıktım.”

Kurtuluş destanımızın başkahramanının sözlerine; Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine yani Nutuk okumalarına bu bölümde başlıyoruz. Açıyoruz Büyük Atatürk’ün Nutuk’unun sayfalarını ve başlıyoruz okumaya… Nutuk şöyle başlıyor; “1919 yılı Mayısının 19. Günü Samsun’a çıktım.”
21:44
3. BÖLÜM

"NUTUK" Başlangıç

"NUTUK" Başlangıç...Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında Anadolu’da halk içinde kurtuluş için birbirinden çok farklı görüşler vardı.
22:13
4. BÖLÜM

“Atatürk’ün telgrafçısı”

Ahmet Hamdi Efendi…Yani Atatürk’ün telgrafçısı… Ahmet Hamdi Efendi 26 Haziran 1919’da Sirkeci’de bulunan Büyük Postane’deki telgraf merkezinde vatansever bir memurdu. Erzurum’dan İstanbul’un arandığını fark ederek cevap verir. Telin ucundaki kişi Mustafa Kemal Paşa’dır.
22:24
5. BÖLÜM

" İstanbul’a Geri Çağrılışım… "

8 Haziran 1919’da Harbiye Bakanı Cevat Paşa beni İstanbul’a çağırdı… Anadolu’ya geleli bir ay olmuştu. Yaşananlardan sonra durumu bir komutan kimliğiyle yürütüp yönetmeme olanak kalmamıştı. Yapılan çağrıya uymadım. İstanbul’a gitmemekle birlikte ulusal örgütleri ve eylemleri sürdürdüm.
23:15
6. BÖLÜM

“Sivas’tan Erzurum’a doğru yola çıkıldı… ”

Sivas şehrinin girişine geldiğimizde, caddenin iki yanı büyük bir kalabalık ile dolmuş, askerî birlikler özel tören durumu almış bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askeri ve halkı selâmladım.
22:42
7. BÖLÜM

“ATATÜRK DİYOR Kİ… ”

1935 yılında Atamızın verdiği söylevi bugün birlikte dinleyeceğiz. TRT İstanbul Radyosu Arşivlerinde yer alan "Atatürk Diyor ki…" isimli programın bir bölümüne birlikte kulak verelim…
23:38
8. BÖLÜM

“ YARIN CUMHURİYET’İ İLAN EDECEĞİZ”

Yemek esnasında, " Efendiler… Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz! " dedim. Hazır bulunan arkadaşlar, hemen düşünceme katıldılar. İsmet Paşa ile cumhuriyetin ilanı kanununa ait tasarıyı hazırladık. Birinci madde şöyleydi; "Türkiye Devleti'nin yönetim şekli cumhuriyettir…"
22:57
9. BÖLÜM

“ Geldikleri gibi giderler…”

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi sonrası İtilaf Devleri donanması Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi.
22:58
10. BÖLÜM

“ Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil…”

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım haftasında hep birlikte anıyoruz.
23:07
11. BÖLÜM

“Selânik Atatürk Evi “

Sevgili çocuklar, bildiğiniz gibi Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. O’nun, doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev bugün (Atatürk Evi) adıyla müze olarak düzenlenmiş ve ziyarete açılmıştır.
22:13
12. BÖLÜM

“Başöğretmen Atatürk, Öğretmenler Günü“

Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 senesinde Türkiye'de ilk kez kutlanan Öğretmenler Günü için bu tarihin belirlenmesinin sebebi de Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği görevini kabul ettiği tarihin 24 Kasım 1928 oluşudur.
22:10
13. BÖLÜM

Şiirlerle Atatürk

Bu haftaki programımızı çok sevilen, beğenilen ve hiç unutulmayan Atatürk şiirleriyle hazırladık… Bu haftaki programımızın adı ve konusu, Şiirlerle Atatürk…
22:28
14. BÖLÜM

“ATATÜRK İÇİN DİYORLAR Kİ!”

Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzda halkımız tarafından sevilip sayıldığı kadar bütün dünyada da tanınan, saygı duyulan ve düşünceleri benimsenen bir liderdir. Bu nedenle bugünkü programımızda yurt dışında, Atamız hakkında söylenenlere ayırdık. Bugünkü programımızın konusu Atatürk için söylenenler.
22:13
15. BÖLÜM

“ATATÜRK MÜZELERİ…“

Ülkemizin pek çok köşesinde Atatürk evleri ve Atatürk müzeleri bulunmaktadır. Bugünkü programımızda sizlere bu Atatürk Evlerinin ve müzelerinin bir bölümünü tanıtmayı amaçlıyoruz.
22:40
16. BÖLÜM

“ATATÜRK DİYOR Kİ…“

Bugünkü programımızı Atatürk’ün farklı konulardaki duygu ve düşüncelerini dile getirdiği sözlerine ayırıyoruz. Programımızın bu bölümünün adı da konusu da “Atatürk diyor ki…!”
21:45
17. BÖLÜM

“Anılarla Atatürk…”

Bu haftaki programımızı unutulmayan Atatürk anılarının bazılarını derleyerek hazırladık… Bu haftaki programımızın adı ve konusu, Anılarla Atatürk…
22:46
18. BÖLÜM

“Atatürk ve deniz…”

Bu haftaki programımızda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün deniz ve denizcilik hakkındaki düşüncelerine yer vereceğiz. Ayrıca Atamızın hayatında denizin yeri ve önemi de bu hafta ele alacağımız konular arasında… (Kopya)
23:00
19. BÖLÜM

“ Anıtkabir ”

Bugünkü programımızda Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıt Mezarının da içinde bulunduğu büyük ve görkemli Anıtkabir’i sizlere tanıtmaya çalışacağız.
22:53
20. BÖLÜM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplanıyor.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplanıyor” ULUSAL EGEMENLİK TEMELİNE DAYANAN HALK HÜKÜMETİ: CUMHURİYET...
22:58
21. BÖLÜM

“Atatürk İlkeleri”

Programımızın bu bölümünde Cumhuriyetimizin temelini oluşturan Atatürk İlkelerine yer verilecektir.
22:55
22. BÖLÜM

Şiirlerle Atatürk 2

Programımızın bu bölümünde, edebiyatımızda önemli bir yeri olan ve tarihimize tanıklık eden Atatürk şiirlerine yer veriyoruz.
22:31
23. BÖLÜM

ATATÜRK ve HATAY- 1

.Atatürk’ün izinde programımızın bu bölümünü Hatay’a ayırdık. Büyük önder Atatürk Hatay’ı çok sever ve bu şehrimize çok önem verirdi. Hatay meselesi ve Hatay'ın anavatana katılış sürecini ele alıyoruz.
22:54
26. BÖLÜM

ATATÜRK ve HATAY -2

Atatürk'ün Hatay meselesine verdiği önemi ve Hatay'ın anavatana katılışı sürecini ele almaya devam ediyoruz.
22:59
27. BÖLÜM

Şiirlerle ve Marşlarla Atatürk

Programımızın bu bölümünde çok sevilen ve beğenilen Atatürk şiirlerine ve marşlarına yer veriyoruz.
22:56
28. BÖLÜM

Atatürk ve Çanakkale Zaferi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer'nin yıldönümünde konumuz Atatürk ve Çanakkale Zaferi olacaktır.
22:46
29. BÖLÜM

Atatürk Müzeleri 3

Daha önceki bazı programlarımızda da yaptığımız gibi programımızın bu bölümünde yurdumuzdaki Atatürk Müzelerini tanıtmaya devam ediyoruz.
22:08
30. BÖLÜM

“Batı Cephesindeki Gelişmeler Ve Birinci İnönü Zaferi…”

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinden Batı cephesindeki gelişmeleri ve Birinci İnönü Zaferini ele alıyoruz.
22:42
31. BÖLÜM

ATATÜRK İÇİN DİYORLAR Kİ 2-( İNGİLTERE)

Bu haftaki programımızda İngiliz devlet adamlarının Atatürk hakkındaki sözlerine ve yine Atamız hakkında İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere yer veriyoruz.
22:59
32. BÖLÜM

ATATÜRK İÇİN DİYORLAR Kİ!- 3 FRANSA

Bugünkü programımızda büyük önder Atatürk hakkında Fransız basınında yeralan değerlendirmelere ve Fransız devlet adamlarının düşüncelerine yer veriyoruz.
22:04
33. BÖLÜM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Programımızın bu bölümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının bir gün öncesinde bu bayramın anlam ve öneminden söz ediyoruz.
21:37
34. BÖLÜM

ATATÜRK DİYOR Kİ! 2 (Demokrasi ve Hürriyet -Kültür- Ziraat.)

Programımızın bu bölümünde Atatürk'ün demokrasi, hürriyet ve ziraat alanındaki önemli görüş, tespit ve sözlerine yer veriyoruz.
23:01
35. BÖLÜM

Nutuk: “Batı Cephesindeki Gelişmeler Ve Birinci İnönü Zaferi…”

Programımızın bu bölümde Nutuk'taki anlatımıyla Çerkes Ethem olayını, Batı cephesindeki gelişmeleri ve Birinci İnönü Zaferini ele alacağız.
22:58
36. BÖLÜM

Nutuk: “ Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ”

Programımızın bu bölümünde Nutuk rehberliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstanbul Hükümetiyle ilişkilerine ve Teşkilat_ı Esasiye Kanunu'na yer veriyoruz.
22:08
37. BÖLÜM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramının hemen ardından bu önemli günün anlam ve önemini Nutuk'ta yer alan bilgiler ışığında değerlendiriyoruz.
22:58
38. BÖLÜM

“ATATÜRK DİYOR Kİ… 2”

Programımızın bu bölümünde TRT İstanbul Radyosu arşivinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ses kayıtlarına yer veriyoruz. Böylelikle Atamızın farklı konulardaki görüş ve düşüncelerini dinleyicilerimizle paylaşacağız.
23:05
39. BÖLÜM

“Şiirlerle Atatürk… 4“

Daha önceki kimi programlarda da yaptığımız gibi propramımızın bu bölümünde de çok sevilen ve beğenilen Atatürk şiirlerine yer veriyoruz.
22:28
40. BÖLÜM

Marşlarla Atatürk

Geçtiğimiz haftalarda birçok programımızda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizle ilgili marşlar paylaşmıştık. Bugünkü programımızı Atatürk ve Cumhuriyet Marşlarına ayırdık. Programımızın bu bölümünün adı da konusu da Marşlarla Atatürk.
21:59
41. BÖLÜM

Atatürk Diyor ki...

Programımızın bu bölümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bağımsızlık, Uygarlık, Cumhuriyet, Ekonomi, Milli Eğitim, Tarih ve Spor konularındaki düşüncelerini dinleyicilerimizle paylaşıyoruz.
21:45
42. BÖLÜM

Anılarla Atatürk 3

Programımızın bu bölümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve düşüncelerini daha iyi anlayabilmek adına kendisi ile ilgili kaleme alınmış bazı anılara yer veriyoruz.
22:46
43. BÖLÜM

Atatürk Evleri ve Atatürk Müzeleri 3

Programımızın bu bölümünde daha önceki kimi bölümlerimizde de yaptığımız gibi yurdumuzun farklı köşelerindeki Atatürk evlerini ve Atatürk müzelerini tanıtıyoruz.
22:40
44. BÖLÜM

Şiirlerle Atatürk-5

Programımızın bu bölümünde daha önceki bazı bölümlerdeki gibi Atatürk Şiirlerine yer veriyoruz.
22:35
45. BÖLÜM

“LONDRA KONFERANSI VE 2. İNÖNÜ ZAFERİ-1”

Programımızın bu bölümünde Londra Konferansındaki gelişmelerden ve konferans devam ederken geçekleşen Yunan saldırılarından söz edeceğiz. Ayrıca 2. İnönü zaferi de ele alacağımız konuların içinde yer alıyor.
22:23
46. BÖLÜM

"Başkomutanlığı kabul ediyorum...!"

“BAŞKOMUTANLIĞI KABUL EDİYORUM” Savunma hattı yoktur, savunma sathı (alanı) vardır. O satıh (alan) bütün vatandır. Mustafa Kemal'in bu büyük ve kutlu görevi kabul etmesi ve tarihe geçen sözleri söylemesi bugünkü programımızın ana temasıdır.
22:57
47. BÖLÜM