Asyanın Kandilleri

Bölümler

13 bölüm 05:16:40
13. Bölüm - Fuzuli
Bu bölümde, Türk divan şairi Fuzuli'nin hayatı ve edebi kişiliği konu ediliyor.
13. Bölüm
24:03
12. Bölüm - Abdülkadir El Meragi
İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden olan Abdülkadir Meragi ve eserleri konu ediliyor.
12. Bölüm
23:22
11. Bölüm - Ali Kuşçu
Belgeselin bu bölümünde, ünlü Türk astronomu Ali Kuşçu ve eserleri anlatılıyor.
11. Bölüm
23:35
10. Bölüm - Ali Şir Nevai
Tarihte Türk diline verdiği önemle tanınan Ali Şir Nevai ve eserleri anlatılıyor.
10. Bölüm
23:35
9. Bölüm - El Biruni
Bu bölümde, yaşadığı çağa "Biruni Asrı" denmesine sebep olan bilgin El Biruni konu ediliyor.
9. Bölüm
23:03
8. Bölüm - Uluğ Bey
15. yüzyılın en büyük astronomi bilgini ve Timur Han'ın torunu hükümdar Uluğ Bey'in hayatı anlatılıyor.
8. Bölüm
23:56
7. Bölüm - Musa El-Harezmi
Matematik, gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış ünlü Fars bilgin Musa El-Harezmi ve eserleri konu ediliyor.
7. Bölüm
23:58
6. Bölüm - Kaşgarlı Mahmud
Belgeselin bu bölümünde, Kaşgarlı Mahmud ve büyük eseri “Divanu Lugati’t-Türk” anlatılıyor.
6. Bölüm
26:06
5. Bölüm - Yusuf Has Hacib
Türk-İslam tarihinin oluşmasında son derece önemli olan Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacib konu ediliyor.
5. Bölüm
24:40
4. Bölüm - İmam Buhari
Muhaddis İmam Buhari’nin hayatı ve eseri “Sahih-i Buhari” hakkında bilgiler veriliyor.
4. Bölüm
24:55
3. Bölüm - İbn-i Sina
Bu bölümde, felsefe ve tıp adamı olan İbn-i Sina'nın yaşam öyküsü ve eserleri anlatılıyor.
3. Bölüm
24:58
2. Bölüm - Farabi
Ünlü filozof ve bilim adamı Farabi'nin yaşamı konu ediliyor.
2. Bölüm
24:33
1. Bölüm - Hoca Ahmed Yesevi
Programın bu bölümünde, Türk mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi ve Türk tasavvuf geleneği açısından önemi konu ediliyor.
1. Bölüm
25:51