80 Yılın Mirası

Bölümler

36 bölüm 33:10:20
Güfteler ve Söyledikleri
Hasan Oral Şen tarafından hazırlanan, 1977 yılında kaydedilmiş ve yayınlanmış “Güfteler ve Söyledikleri” adlı programın örnek bir bölümü...
36. Bölüm
55:14
Bizim Sesler Bizim Sazlar
Ruhi Güçler’in hazırladığı, 1976 yılında kaydedilmiş ve yayınlanmış olan "Bizim Sesler Bizim Sazlar” adlı programında bestekar Dramalı Hasan'ın konuk olduğu bir bölüm...
35. Bölüm
54:54
Eski Sesler Eski Sazlar
1970’li yıllarda TRT'de ses sanatçısı ve Müzik Yayınları Şefi olarak görev yapan Turhan Toper’in hazırlamış olduğu “Eski Sesler Eski Sazlar” programından örnekler...
34. Bölüm
55:19
Ziya ve Ulviye Taşkent
Bestekâr Ziya Taşkent ile eşi Ses Sanatçısı Ulviye Taşkent'in hayatları, müzik çalışmaları, besteleri, Ankara Radyo'su yılları...
33. Bölüm
54:48
Mülkiye ve Turhan Toper
Ses sanatçıları Mülkiye Toper ve eşi Turhan Toper'in hayat hikayeleri, müzik çalışmaları ve Ankara Radyosu'nda görev yaptıklatı yıllar...
32. Bölüm
53:51
Ankara Radyosu'ndan Üç Neyzen
Ankara Radyosu'nda görev yapan neyzenler Hayri Tümer, Şevki Sevgin ve Selâmi Bertuğ'un hayat hikayeleri ve musiki çalışmaları...
31. Bölüm
54:04
Ferit Sıdal
Ferit Sıdal'ın müzik hayatı, icracılığı, bestekârlığı ve Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar
30. Bölüm
55:56
İncesaz Faslı
1939 yılından itibaren Ankara Radyosu'nda Fahri Kopuz idaresinde yapılan İncesaz Faslı çalışmaları ile radyomuzda değişik dönemlerde görev alan ses sanatçılarının icraları...
29. Bölüm
53:53
Şekip Ayhan Özışık
Şekip Ayhan Özışık'ın müzik hayatı, ud sanatçılığı ve besteciliği ile Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
28. Bölüm
56:21
Klasik Koro Programları
Ankara Radyosu'nda yapılan İzahlı Müzik ve Klasik Koro çalışmaları ile ilk Türk müziği kadrosunda yer alan ses sanatçıları Tahsin Karakuş ve Melek Tokgöz’e ait icralar...
27. Bölüm
54:36
Nesrin Sipahi
Nesrin Sipahi'nin müzik hayatı, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
26. Bölüm
56:38
Behiye Aksoy
Behiye Aksoy'un müzik hayatı, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
25. Bölüm
54:45
Ekrem Ve Müzehher Güyer
Ses Sanatçısı ve bestekâr Ekrem Güyer ile eşi Ses Sanatçısı Müzehher Güyer'in hayatları, yaptıkları önemli beste ve güfte çalışmaları, Ankara Radyosu yılları...
24. Bölüm
54:24
Sabite Tur Gülerman
Sabite Tur Gülerman'ın müzik hayatı, icrakârlığı, Ankara Radyosu yıllarında yaptığı çalışmalar...
23. Bölüm
53:12
Kemal Altınkaya Ve Rumeli Türküleri
Kemal Altınkaya'nın hayatı, Rumeli Türküleri ile ilgili çalışmaları, kitapları, radyo yılları...
22. Bölüm
54:11
Mustafa Çağlar
Mustafa Çağlar'ın müzik hayatı, sanatçı kişiliği ve Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
21. Bölüm
53:35
Perihan Altındağ Sözeri
Perihan Altındağ Sözeri'nin müzik hayatı, ses sanatçılığı, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
20. Bölüm
56:34
Radife Erten
Radife Erten'in müzik hayatı, sanatçı kişiliği, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
19. Bölüm
55:47
Nuri Halil Poyraz
Nuri Halil Poyraz'ın müzik hayatı, besteleri ve Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
18. Bölüm
54:39
Melahat Pars
Melahat Pars'ın müzik hayatı, besteleri, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
17. Bölüm
55:43
Mefharet Yıldırım
Mefharet Yıldırım'ın müzik hayatı, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
16. Bölüm
56:19
Cevdet Çağla
Cevdet Çağla'nın müzik hayatı, keman icracılığı, bestekarlığı ve Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
15. Bölüm
54:03
Necmi Rıza Ahıskan
Necmi Rıza Ahıskan'ın müzik hayatı, ses sanatçılığı, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
14. Bölüm
53:51
Suphi Ziya Özbekkan
Suphi Ziya Özbekkan'ın müzik hayatı, besteleri, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
13. Bölüm
55:35
Müzeyyen Senar
Müzeyyen Senar'ın müzik hayatı, icracılığı, Ankara Radyosu yılları...
12. Bölüm
54:42
Fahri Kopuz
Fahri Kopuz'un müzik hayatı, besteleri, Ankara Radyosu'nda yaptığı önemli çalışmalar...
11. Bölüm
55:14
Şerif İçli
Şerif İçli'nin müzik hayatı, besteleri, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
10. Bölüm
54:47
Semahat Özdenses
Semahat Özdenses'in müzik hayatı, icracılığı, bestekârlığı, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
9. Bölüm
54:34
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar'ın müzik hayatı, ses sanatçılığı ve bestekarlığı, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
8. Bölüm
54:34
Sadi Hoşses
Sadi Hoşses'in müzik hayatı, eserleri, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
7. Bölüm
55:08
Cevdet Kozanoğlu
Cevdet Kozanoğlu'nun müzik hayatı, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
6. Bölüm
56:42
Vecihe Daryal
Vecihe Daryal'ın müzik hayatı, icrakârlığı, Ankara Radyosu yılları...
5. Bölüm
55:00
Ruşen Ferit Kam
Ruşen Ferit Kam'ın müzik hayatı, Ankara Radyosu'nda yaptığı çalışmalar...
4. Bölüm
57:18
Refik Fersan
Refik Fersan'ın hayatı, eserleri ve Ankara Radyosu'nda görev yaptığı yıllar...
3. Bölüm
58:18
Mesut Cemil Bey
Mesut Cemil Bey'in hayatı, Ankara Radyosu'nun kuruluşunda aldığı görevler, hazırladığı programlar...
2. Bölüm
57:04
Ankara Radyosu'nun Yayıncılık Öyküsü
Türkiye’de Radyo yayıncılığı nasıl başladı? İstanbul ve Ankara Radyolarının yayına başlaması, Ankara Radyosu'ndaki ilk programlar, ilk yıllar. Ankara Radyosu'nda ilk Türk Müziği yayınları, ilk Türk Müziği yayınlarında görev alan sanatkarlar, aldıkları dersler...
1. Bölüm
58:33