Yaşayan Geçmiş

Bölümler

16 bölüm 07:09:25
Müzeler ve Biz - Etnografya Müzesi
Müze tanımı, müzelerle ilişkimiz ve aramızdaki mesafe... 15 yıl boyunca Atatürk'ün naaşına ev sahipliği yapan "Etnografya Müzesi" hakkında sohbetimiz sizlerle ..
1. Bölüm
26:49
Doğuşundan Günümüze Müzeler - Louvre Müzesi
Doğuşundan günümüze müzeciliğin tarihi... Merve Tuncer'in anlatımıyla Paris'teki Louvre Müzesi hakkında sohbetimiz sizlerle ..
2. Bölüm
29:10
Müzeciliğin Topraklarımızdaki Serüveni
Emre Caner ile Türk müzeciliği, Ahmet Fethi Paşa, Osman Hamdi Bey ve Halil Edhem Bey'in emekleri hakkında sohbetimiz sizlerle ..
3. Bölüm
26:49
Müzecilikte Yaşanan Süreç ve Müzebilim
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz'ün anlatımıyla bilim olarak müzecilik
4. Bölüm
25:08
Yeni Müzebilim ve Çağdaş Müze
Ankara Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Karadeniz çağdaş müze, değişen müzecilik ve yeni müzebilim kavramlarını anlatıyor.
5. Bölüm
25:59
Bilgi Merkezi Olarak Müzeler
Bilgi çağı, bilgi toplumu... VEKAM'dan Uzman Alev Ayaokur'un anlatımıyla birer kültürel bellek kurumu olan bilgi merkezi müzeler
6. Bölüm
23:12
Toplum ve müzeler
Müze toplumun ve bireyin gelişmesine, demokrasinin yerleşmesine nasıl katkıda bulunur, toplum müzelerden ne bekliyor sorularına Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ceren Karadeniz yanıt veriyor.
7. Bölüm
27:00
Müzeciliğe Genel Bakış
Müzelerle ilişkimiz, tarihten bugüne müzecilik, müzebilim, müzelerin demokratikleşmeye katkısı, çağdaş müze, bilgi çağı ve müzeler hakkında sohbetimiz sizlerle ...
8. Bölüm
26:29
Dijital Dünya ve Müzeler
Müze Eğitimi Uzmanı Ali Armağan Daloğlu'nun anlatımıyla dijital kültürel miras, dijital müzecilik uygulamaları ve sanal müzeler hakkında sohbetimiz sizlerle ..
9. Bölüm
28:04
Doğa Tarihi Müzeleri
Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol’un anlatımıyla Doğa Tarihi Müzeleri ve Fosil Müzeleri hakkında sohbetimiz sizlerle ..
10. Bölüm
24:05
Özel Müzeler ve Erimtan Müzesi
Özel müzeciliği, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ni ve halkla ilişkilerini, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Müdürü Nazan Gezer’den dinliyoruz.
11. Bölüm
28:21
Küratörlük, Sergileme, Müze Tasarımı, Yönetimi
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Savaş, müzecilikte küratörlük, sergileme, müze tasarımı ve müze yönetimini anlatıyor.
12. Bölüm
28:59
Müzelerin Eğitimdeki Rolü ve Önemi
Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Buyurgan’dan, müzelerin eğitimdeki rolü ve önemini, eğitim öğretim kurumlarıyla ilişkisini dinliyoruz.
13. Bölüm
28:50
Müzelerin Öğrenmedeki Etkisi ve Engelli Eğitimi
Müzelerin öğrenmedeki etkisini, müzelerde engelli bireylerin eğitimini Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Buyurgan anlatıyor.
14. Bölüm
26:39
Dijital Dünya ve Müzeler
Müze Eğitimi Uzmanı Ali Armağan Daloğlu'nun anlatımıyla dijital kültürel miras, dijital müzecilik uygulamaları ve sanal müzeler hakkında sohbetimiz sizlerle ...
15. Bölüm
27:25
Atatürk ve Ankara'dan Birkaç Müze
Atatürk’ün kültür ve sanata bakışı, müzelere ilgisi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi hakkında sohbetimiz sizlerle ...
16. Bölüm
26:20