Türkülerin İzinde

Bölümler

32 bölüm 15:55:33
Turna
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan "turna" kuşunun türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
1. Bölüm
29:58
Elma
Anadolu kültüründe bütün meyvelerin atası olarak kabul edilen "elma"nın türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
2. Bölüm
28:02
Beşik
"Beşik" motifinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
3. Bölüm
30:58
AT
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan "At"ın türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
4. Bölüm
30:49
AY
Karanlık gecelerde gökyüzünde parlayan "Kamer"in, diğer bir deyişle "Ay"ın türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
5. Bölüm
30:21
KAHVE
Bir fincanında kırk yıllık hatırı olduğu söylenen "Kahve"nin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
6. Bölüm
31:07
AĞAÇ
Yeryüzünün bekçileri "Ağaç"ların türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
7. Bölüm
30:28
ÖLÜM
Yaşamda çaresi bulunamayan tek şeyin, "Ölüm" kavramının türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
8. Bölüm
29:43
AYVA
Atasözlerimize, deyimlerimize konu olacak kadar yaşamımızda yeri olan "Ayva"nın türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
9. Bölüm
30:39
YAĞMUR
Anadolu'da bereketle bir tutulan "Yağmur"un türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
10. Bölüm
29:38
MADDİ GÖÇ
Göçebe yaşam biçiminden dolayı tarihimizde ve kültürümüzde derin etkileri olan "Göç" kavramının türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
11. Bölüm
29:59
EŞYA OLARAK GÖÇ
Göçebe yaşam biçiminden dolayı tarihimizde ve kültürümüzde derin etkileri olan "Göç" kavramının türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
12. Bölüm
29:58
MANEVİ GÖÇ
Göçebe yaşam biçiminden dolayı tarihimizde ve kültürümüzde derin etkileri olan "Göç" kavramının türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
13. Bölüm
29:06
MAVİ
Türk kültüründe önemli bir yeri olan "Mavi" rengin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
14. Bölüm
29:31
İLAHİ AŞK
Tasavvufta ve Anadolu kültüründe derin anlamlar taşıyan "İlahi Aşk"ın türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
15. Bölüm
30:02
ANNE
Yaşam boyu bize kol kanat geren, bizi her daim sakınan annelerimize adadığımız bu bölümde "Anne" motifinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
16. Bölüm
30:33
KOMŞULUK
"Komşuluk" kavramının kültürümüzdeki ve türkülerimizdeki izini sürüyoruz.
17. Bölüm
28:34
BAYRAM
"Bayram" motifinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
18. Bölüm
29:58
HAKİKAT
Tasavvufta üç kapıdan biri olarak adlandırılan "Hakikat" kavramının türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
19. Bölüm
30:24
DEĞİRMEN
Anadolu kültüründe önemli yer tutan "Değirmen"lerin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
20. Bölüm
29:28
DÜĞÜN
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan "Düğün" motifinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
21. Bölüm
29:28
BABA
Varlığıyla bile bizlere güven veren babalarımıza adadığımız bu bölümde, "Baba" figürünün türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
22. Bölüm
29:59
KINA YAKMAK
Anadolu kültüründe önemli yer tutan "Kına Yakma" geleneğinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
23. Bölüm
29:52
LEYLA İLE MECNUN
Leyla ile Kays'ın efsaneleşmiş aşkının türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
24. Bölüm
29:58
BADE
Tasavvufta ve âşıklık geleneğinde derin anlamlar taşıyan "Bade" imgesinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
25. Bölüm
29:33
GÜL İLE BÜLBÜL
Hikâyelere, türkülere, masallara konu olmuş "Gül" ile "Bülbül" motifinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
26. Bölüm
28:58
KIRK SAYISI
Anadolu kültüründe önemli yer tutan "Kırk Sayısı"nın taşıdığı anlamın ve türkülerimizdeki yansımalarının izlerini sürüyoruz.
27. Bölüm
30:24
KURBAN
İnancımızda ve kültürümüzde önemli yeri olan "Kurban" motifinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
28. Bölüm
30:11
MENDİL
"Mendil" motifinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
29. Bölüm
29:41
BULUT
Halk edebiyatında kendine sıklıkla yer bulan "Bulut" motifinin türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
30. Bölüm
29:41
GÜVERCİN
Tüm dünyaca barışın simgesi olarak kabul edilen "Güvercin"in kültürümüzde ve türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
31. Bölüm
29:07
VEDA
Türkülerin İzinde'nin bu son bölümünde "Hasret", "Veda" ve "Uğurlama"nın türkülerimizdeki izlerini sürüyoruz.
32. Bölüm
29:12