Türkülerin Göçü

Bölümler

52 bölüm 21:30:18
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 1
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
1. Bölüm
23:31
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 2
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
2. Bölüm
24:13
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 3
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
3. Bölüm
24:28
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 4
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
4. Bölüm
25:27
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 5
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
5. Bölüm
25:27
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 6
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
6. Bölüm
24:26
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 7
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
7. Bölüm
24:58
Rumeli Türküleri ve Göç Motifi - 1
Göç temasının işlendiği Rumeli türküleri, hikayelerle birlikte yer veriliyor.
8. Bölüm
25:43
Dadaloğlu ve Eserlerinde Göç Motifi
Dadaloğlu'nun yaşamına, türkülerine ve eserlerinde öne çıkan “göç” temasına yer veriliyor.
9. Bölüm
24:44
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 8
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
10. Bölüm
23:38
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 9
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
11. Bölüm
25:31
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 10
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
12. Bölüm
24:07
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 11
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
13. Bölüm
24:26
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 12
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
14. Bölüm
25:51
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 13
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
15. Bölüm
24:28
Ölüm ve Göç Motifi
Kültürümüzde “ruhani göç” olarak tanımlanan “ölüm” temasını içeren türkülere hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
16. Bölüm
24:02
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 14
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
17. Bölüm
24:28
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 15
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
18. Bölüm
24:54
Rumeli Türküleri ve Göç Motifi - 2
Çeşitli göç temalarının işlendiği Rumeli türkülerine, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
19. Bölüm
25:42
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 15
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
20. Bölüm
25:00
Türkülerde Mekânsal Göç Motifi
Çeşitli yörelerden türküler eşliğinde “mekânsal göç” kavramına yer veriliyor.
21. Bölüm
23:25
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 16
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
22. Bölüm
25:37
Ercişli Emrah ve Eserlerinde Göç Motifi
Ercişli Emrah'ın yaşamı, kaleme aldığı türküleri ve eserlerinde öne çıkan “göç” motiflerine yer veriliyor.
23. Bölüm
24:52
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 17
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
24. Bölüm
24:58
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 18
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
25. Bölüm
24:49
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 19
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
26. Bölüm
24:15
Âşık Ferrahi ve Eserlerinde Göç Motifi
Âşık Ferrahi'nin yaşamı ve eserlerinde öne çıkan göç motiflerine onun sazından çıkmış türkülerle birlikte yer veriliyor.
27. Bölüm
25:53
Türküler ve Göç Hikâyeleri - 20
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere, hikayeleriyle birlikte yer veriliyor.
28. Bölüm
25:42
Turna ve Göç Motifi - 1
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere ve bu türkülerin taşıdığı “turna” imgesinin anlamına yer veriliyor.
29. Bölüm
24:35
Turna ve Göç Motifi - 2
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere ve bu türkülerin taşıdığı “turna” imgesinin anlamına yer veriliyor.
30. Bölüm
24:49
Gurbet ve Göç Motifi - 1
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere ve bu türkülerin taşıdığı “gurbet” imgesinin anlamına yer veriliyor.
31. Bölüm
24:08
Gurbet ve Göç Motifi - 2
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere ve bu türkülerin taşıdığı “gurbet” imgesinin anlamına yer veriliyor.
32. Bölüm
25:49
Gelin ve Göç Motifi - 1
Gelin ve göç konulu türkülere ve bu türkülerde “göç” motifinin kullanım biçimlerine yer veriliyor.
33. Bölüm
24:51
Yol ve Göç Motifi - 1
“Yol” ve “yolcu” temalı türkülere ve bu türkülerde “göç” motifinin kullanım biçimlerine yer veriliyor.
34. Bölüm
26:19
Yol ve Göç Motifi - 2
“Yol” ve “yolcu” temalı türkülere ve bu türkülerde “göç” motifinin kullanım biçimlerine yer veriliyor.
35. Bölüm
25:54
Yol ve Göç Motifi - 3
“Yol” ve “yolcu” temalı türkülere ve bu türkülerde “göç” motifinin kullanım biçimlerine yer veriliyor.
36. Bölüm
23:08
Mektup ve Göç Motifi
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere ve bu türkülerin taşıdığı “mektup” imgesinin kullanımına yer veriliyor.
37. Bölüm
24:58
Rumeli Türküleri ve Göç Motifi - 3
Çeşitli göç temalarının işlendiği Rumeli türkülerine, bu türkülerin aktardığı hikâyelerle birlikte yer veriliyor.
38. Bölüm
24:59
Rumeli Türküleri ve Göç Motifi - 4
Çeşitli göç temalarının işlendiği Rumeli türkülerine, bu türkülerin aktardığı hikâyelerle birlikte yer veriliyor.
39. Bölüm
24:46
Türkülerimizde Ruhani Göç Motifi - 1
“Ruhani göç” temasını işleyen türkülere ve bu türkülerde “fani dünya” imgesinin kullanım biçimlerine yer veriliyor.
40. Bölüm
25:23
Barak Havaları ve Göç Motifi
Çeşitli göç temalarının işlendiği barak havalarına ve bu eserlerde göç motifinin kullanım biçimlerine yer veriliyor.
41. Bölüm
25:54
Türkülerimizde Ruhani Göç Motifi - 2
“Ruhani göç” temasını işleyen türkülere ve bu türkülerde fani yaşamın bir göç motifi olarak kullanım biçimlerine yer veriliyor.
42. Bölüm
23:03
Türkülerimizde Ruhani Göç Motifi - 3
“Ruhani göç” temasını işleyen türkülere ve bu türkülerde fani yaşamın bir göç motifi olarak kullanım biçimlerine yer veriliyor.
43. Bölüm
24:16
Emek ve Göç Motifi
Geçimini sağlamak için gurbete gitmek zorunda kalanların hikâyelerini aktaran türkülere yer veriliyor.
44. Bölüm
25:49
Yunus Emre ve Ruhani Göç Motifi
Yunus Emre'nin kaleminden eserlere ve bu eserlerde öne çıkan “ruhani göç” temasına yer veriliyor.
45. Bölüm
24:24
Gelin ve Göç Motifi - 2
“Gelin göçü” konulu türkülere ve bu türkülerde “göç” motifinin kullanım biçimlerine yer veriliyor.
46. Bölüm
24:55
Eşya ve Göç Motifi
Göç edenin eşyalarını tanımlamak amacıyla kullanılan “göç” sözcüğünün türkülerimizdeki yansıması konu ediliyor.
47. Bölüm
23:17
Dağ ve Göç Motifi - 1
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere ve bu türkülerin taşıdığı “dağ” imgesinin anlamına yer veriliyor.
48. Bölüm
24:51
Dağ ve Göç Motifi - 2
Çeşitli göç temalarının işlendiği türkülere ve bu türkülerin taşıdığı “dağ” imgesinin anlamına yer veriliyor.
49. Bölüm
24:22
Mekânsal Göç - Özel Bölüm
“Göç” sözcüğünün mekânsal ayrılık yaratan anlamı ile kullanıldığı türkülerden bir seçki…
50. Bölüm
27:09
Eşya Anlamında Göç - Özel Bölüm
“Göç” sözcüğünün, göç edenlerin eşyalarını tanımlamak amacıyla kullanıldığı türkülerden bir seçki…
51. Bölüm
23:59
Ruhani Göç - Özel Bölüm
“Göç” sözcüğünün, ruhani göçü tanımlamak amacıyla kullanıldığı türkülerden bir seçki…
52. Bölüm
23:39