Türküler Ne Söyler

Bölümler

49 bölüm 21:05:59
Türk Halk Müziği ve Erzurum
Erzurum türkülerinin Türk halk müziğindeki yeri ve önemi...
1. Bölüm
28:58
Darülelhan Derlemelerinde Erzurum Türküleri
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Feyzi ile "Darülelhan Derlemelerinde Erzurum Türküleri" üzerine konuşuyoruz.
2. Bölüm
26:49
Geçmişten Günümüze Erzurum’da Türk Halk Müziği
TRT emekli saz sanatçısı Bayram Şengül ile "Geçmişten Günümüze Erzurum’da Türk Halk Müziği" üzerine söyleşi gerçekleştiriyoruz.
3. Bölüm
26:49
Erzurum Müzik Kültüründe Türk Sanat Müziği
Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Gerçek ile "Erzurum Müzik Kültüründe Türk Sanat Müziği" üzerine...
4. Bölüm
26:36
Erzurum Türkülerinde Düşünce Yapısı ve Ahlaki Söylemler
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Bakır ile "Erzurum Türkülerinde Düşünce Yapısı ve Ahlaki Söylemler" üzerine...
5. Bölüm
25:57
Erzurum Yöresi Hikayeli Türküler
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü ile "Erzurum Yöresi Hikayeli Türküler" üzerine...
6. Bölüm
25:59
Raci Alkır
Vahit Alkır ile babası Raci Alkır'ı konuşuyoruz.
7. Bölüm
25:52
Türkülerin Kültür Aktarımında ve Erzurum Türkülerinin Eğitimdeki rolü ve Önemi
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Yılar ile Erzurum türkülerinin eğitimdeki rolü ve önemi üzerine...
8. Bölüm
25:23
Erzurum Türkülerinin Dil Özellikleri
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Efendioğlu ile Erzurum türkülerinin dil özelliklerini konuşuyoruz.
9. Bölüm
25:53
Kemani Haydar Telhüner
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Özden ile Kemani Haydar Telhüner üzerine...
10. Bölüm
25:33
Tasavvuf Bakış Açısıyla Erzurum
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden ile tasavvuf bakış açısıyla Erzurum'u konuşuyoruz.
11. Bölüm
25:14
Ninniler ve Örnek Erzurum Türküleri
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Yılar ile ninnileri ve örnek Erzurum türkülerini konuşuyoruz.
12. Bölüm
25:24
İbrahim Hakkı Erzurumî
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Özden ile İbrahim Hakkı Erzurumî üzerine sohbet ediyoruz.
13. Bölüm
25:46
Hace Muhammed Lütfi Efendi (Alvarlı Muhammet Lütfi) - 1
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Feyzi ile "Alvarlı Efe" olarak da bilinen Muhammed Lütfi Efendi'nin hayatı ve şiirleri üzerine sohbet ediyoruz.
14. Bölüm
25:44
Hace Muhammed Lütfi Efendi (Alvarlı Muhammet Lütfi) - 2
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Feyzi ile "Alvarlı Efe" olarak da bilinen Muhammed Lütfi Efendi'nin hayatı ve şiirleri üzerine sohbet ediyoruz.
15. Bölüm
25:32
Erzurum Türküleri ve Semboller
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kacıroğlu ile Erzurum türküleri ve semboller üzerine konuşuyoruz.
16. Bölüm
25:40
Türkülerde Felek Kavramı
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Şen ile türkülerde yer alan "felek" kavramını irdeliyoruz.
17. Bölüm
25:36
Erzurum Türkülerinde Tasavvufi Unsurlar
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden ile tasavvuf bakış açısıyla Erzurum'u konuşuyoruz.
18. Bölüm
25:34
Faruk Kaleli
Prodüktör ve araştırmacı yazar İsmail Bingöl, Faruk Kaleli'yi anlatıyor.
19. Bölüm
25:38
Erzurum Müzik Kültüründe Gıranata Zilli Tef,Davul, Zurna - 1
Şuayp Yördem ve Serkan İçoğlu ile Erzurum musiki kültüründe gıranata zilli tef ve davul-zurna üzerine konuşuyoruz.
20. Bölüm
25:42
Erzurum Müzik Kültüründe Gıranata Zilli Tef,Davul, Zurna - 2
Şuayp Yördem ve Serkan İçoğlu ile Erzurum musiki kültüründe gıranata zilli tef ve davul-zurna üzerine konuşmaya devam ediyoruz.
21. Bölüm
25:30
Erzurum ve Müzik Eğitimi
Erzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Mustafa Kemal Sümbüllü ile "Erzurum ve Müzik Eğitimi" üzerine söyleşiyoruz.
22. Bölüm
25:53
Erzurum Erkek Barları
Araştırmacı Yazar Emekli Öğretmen Müslim Çağlar, Erzurum erkek barlarını anlatıyor.
23. Bölüm
25:28
Erzurum Kadın Barları
Araştırmacı Yazar Emekli Öğretmen Müslim Çağlar, Erzurum erkek barlarını anlatıyor.
24. Bölüm
25:34
Erzurumlu Emrah
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Yılar ile Erzurumlu Emrah'ın hayatı ve sanatı üzerine konuşuyoruz.
25. Bölüm
25:46
Erzurum Kısır Gecesi Geleneği
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Yılar, Erzurum "kısır gecesi" geleneğini anlatıyor.
26. Bölüm
25:29
Seyfettin Sığmaz
Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Gerçek ile Seyfettin Sığmaz'ın hayatı ve sanatı üzerine konuşuyoruz.
27. Bölüm
26:00
Kaynak Kişi Abdurrahman Demir
Kaynak kişi Abdurrahman Demir, repertuvara kazandırdığı türküler ve Türk halk müziği üzerine yaptığı çalışmaları anlatıyor.
28. Bölüm
25:32
Erzurum Halayları
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Selim Doğan ile Erzurum halayları üzerine konuşuyoruz.
29. Bölüm
25:57
Erzurum Musiki Kültüründe Hemşin Pastanesi ve Nail Orhun
Müzik Öğretmeni Güven Saf, Erzurum'un meşhur Hemşin Pastanesi'ni ve Nail Orhun'u anlatıyor.
30. Bölüm
25:49
Tarihsel Bakış Açısıyla Erzurum
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, tarihsel bakış açısıyla Erzurum'u anlatıyor.
31. Bölüm
25:50
Erzurum İlçeleri Tarihi, Kültürel ve Coğrafi Özellikleri
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Oktay Özgül ile Erzurum ilçelerinin tarihi ve kültürel yapısı üzerine söyleşiyoruz.
32. Bölüm
25:50
Erzurum Yöresi Türkülerinin Ezgisel Yapısı
Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Gerçek, Erzurum yöresi türkülerinin ezgisel özelliklerini anlatıyor.
33. Bölüm
25:44
Erzurum Türküleri ve Kültürel Değişim
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özgür Güvenç ile Erzurum türküleri ve kültürel değişimi konuşuyoruz.
34. Bölüm
25:53
Erzurum İli Aşıklık Geleneği
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özgür Güvenç Erzurum'daki aşıklık geleneğini anlatıyor.
35. Bölüm
25:44
Erzurum Musiki Geleneğinde Gazelhan Kültürü
Nasuh Cinisli ve Engin Dağ ile Erzurum musiki geleneğinde gazelhan kültürünü konuşuyoruz.
36. Bölüm
25:20
Erzurum İli Aşıklık Geleneği
Erzurum'un önemli aşıklarından Aşık Sıtkı Eminoğlu, hayatını ve aşıklık geleneğini anlatıyor.
37. Bölüm
25:43
Aşık Sümmani
Doç. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü, 2015 yılında çıkardığı "Aşıkların Telinden Sümmani Türküleri" isimli kitabından örneklerle Aşık Sümmani'yi anlatıyor.
38. Bölüm
25:42
Aşık Yaşar Reyhani
Doç Dr. Ahmet Feyzi, aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden Aşık Yaşar Reyhani'nin hayatını ve sanatını anlatıyor.
39. Bölüm
25:34
Aşıklık Geleneğinin Genç Temsilcisi Şahin Sarıgül
Şahin Sarıgül ile aşıklık geleneğini ve sanat yaşamını konuşuyoruz.
40. Bölüm
25:33
Kars Erzurum Yöresi Müzik Kültürü İlişkisi
Araştırmacı Yazar Salih Şahin ile Kars ve Erzurum yöresinin müzik kültürünü irdeliyoruz.
41. Bölüm
25:42
Kars Erzurum Yöresi Müzik Kültürü İlişkisi
Araştırmacı Yazar Salih Şahin ile Kars ve Erzurum yöresinin müzik kültürünü irdeliyoruz.
42. Bölüm
25:53
Erzurum'da Müzik Eğitimi
Müzik Öğretmeni Selçuk İçoğlu ve kızı Hacernur İçoğlu, Erzurum'daki müzik eğitimini anlatıyor.
43. Bölüm
25:52
Mükerrem Kemertaş
Vahit Alkır ile yakından tanıdığı Mükerrem Kemertaş'ı ve sanat yaşamını konuşuyoruz.
44. Bölüm
25:46
Erzurum Musiki Geleneğinde Nefesli Sazlar - 1
Nefesli Saz Sanatçısı Taner Şancı, Erzurum müzik kültüründe nefesli sazları anlatıyor.
45. Bölüm
25:41
Erzurum Musiki Geleneğinde Nefesli Sazlar - 2
Nefesli Saz Sanatçısı Taner Şancı, Erzurum müzik kültüründe nefesli sazları anlatıyor.
46. Bölüm
25:46
Geleneksel İcra Sanatçısı Kaynak Kişi Yakup Aktaş
Erzurum musiki geleneğinin önemli simalarından Yakup Aktaş, sanat hayatını anlatıyor.
47. Bölüm
25:50
Erzurum Yöresi Oyun Havaları
Doç. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü, TRT repertuvarında bulunan oyun havalarından ve Erzurum yöresine ait sözsüz eserlerden söz ediyor.
48. Bölüm
25:44
Türküler Ne Söyler Programı
Doç. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü, 52 hafta boyunca sürdürdüğü programın genel değerlendirmesini yapıyor.
49. Bölüm
25:55