Türküler Ne Söyler

Listeme Ekle
Tarihsel süreç içerisinde, Erzurum ve bölgemizdeki türkülere yönelik kaynak kişiler, ozanlar, mutasavvıf, şair, besteci ve icracılar başta olmak üzere; eserlerde geçen konular, hikayeler, kavramlar ve buna bağlı olarak müzikal türler, icra özellikleri, makamsal değerlendirmeler ve durum tespitleri yapılıyor.

Bölümler

7 bölüm 03:03:43
Erzurum'da Müzik Eğitimi
Erzurum’da genel müzik eğitimi.
7. Bölüm
25:52
Âşık Yaşar Reyhani
Erzurum ili aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden merhum Âşık Yaşar Reyhani.
6. Bölüm
25:34
Erzurum
Tarihsel bakış açısıyla Erzurum.
5. Bölüm
25:50
Erzurum Türküleri
Erzurum türkülerinde tasavvuf anlayışı.
4. Bölüm
25:35
Erzurum Türküleri
Erzurum türkülerinde dil özellikleri.
3. Bölüm
25:53
Erzurum Türküleri
Erzurum türkülerinde düşünce yapısı ve ahlaki söylem.
2. Bölüm
25:57
Türk Halk Müziği ve Erzurum
Türk Halk Müziği ve Erzurum repertuvarı.
1. Bölüm
29:00