Türküler Ne Der

Bölümler

183 bölüm 165:54:11
Türküler bize ne söyler?
Türkülerin ne olduğu, bize neler söylediği ve önemi, örnek ezgilerle anlatılıyor.
1. Bölüm
53:36
Türkülerin doğuşu
Türkülerin doğuşu. “Gökte uçan huma kuşu”, “Seher vakti çaldım yârin kapısın”, “Mızıka çalındı" vb. türkülerin yorumları.
2. Bölüm
55:05
Seçkin Ezgiler
Bu bölümde; Nida Tüfekçi, Cemil Cankat, Celal Güzelses, Ürgüplü Refik ve Mahmut Güzelgöz’den seçkin ezgiler dinleyeceksiniz.
3. Bölüm
54:02
Nahsen Terlemez
Bu bölümde, Barak yöresi sanatçısı Nahsen Terlemez’den çok özel Barak havaları dinleyeceksiniz.
4. Bölüm
52:58
Aşık Daimi
Bu bölümde, Aşık Daimi ve deyişlerine yer veriliyor.
5. Bölüm
54:25
Âşık Feryadi, Çoban Ali, Devrani, Emrah, Aşık Veli ve Sümmani deyişleri
Bu bölümde; Âşık Feryadi, Çoban Ali, Devrani, Emrah, Aşık Veli, Sümmani deyişleri ve Sami Hazinses’ten bir Diyarbakır türküsü dinleyeceksiniz.
6. Bölüm
54:58
Hüseynik Hikâyesi
Hüseynik hikâyesi ve türküsünü irdeliyor; türkülerin insan psikolojisindeki yerini inceliyoruz. Ayrıca uzun hava ve kırık hava örneklerine kulak veriyoruz.
7. Bölüm
53:35
Çeşitli Yorumlar
Bu bölümde, çeşitli yorumlar dinleyeceksiniz.
8. Bölüm
53:44
Sanat ve sanat eseri nedir?
Bu bölümde, "Sanat ve sanat eseri nedir?" sorularına cevap arayacak ve deyişler dinleyeceğiz.
9. Bölüm
54:50
Davut Sulari
Bu bölümde, Davut Sulari'yi konuşuyor ve çeşitli eserler dinliyoruz.
10. Bölüm
54:51
Tamburacı Osman Pehlivan ve Âşık Kerem.
Bu bölümde; Tamburacı Osman Pehlivan ile Âşık Kerem'den eserler dinliyor ve âşıklık geleneği üzerine sohbet ediyoruz.
11. Bölüm
52:41
Urfa sıra geceleri
Bu bölümde, Urfa sıra gecelerini konuşuyoruz.
12. Bölüm
52:45
Manzume deyişler ile, Aşık Veysel
Bu bölümde, manzume deyişleri irdeliyor ve Aşık Veysel'den bir anekdota kulak veriyoruz.
13. Bölüm
53:53
Manda yuva yapmış söğüt dalına
Bu bölümde, "Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına" türküsünün yorumuna kulak veriyor; gurbet, küçük yaşta evliliğin açtığı yaralar ve Bebek türküsünü dinliyoruz.
14. Bölüm
53:09
Çorum halk müziği
Bu bölümde, Çorum halk müziğini aktaracağız.
15. Bölüm
55:04
Muharrem Akkuş
Bu bölümde, Muharrem Akkuş ile sohbet ederek türküler dinliyoruz.
16. Bölüm
54:04
Mansur Kaymak
Bu bölümde, Mansur Kaymak ile sohbet ederek türküler dinliyoruz.
17. Bölüm
54:20
Sadi Yaver Ataman, Nida Tüfekçi ve Adnan Ataman
Bu bölümde, Cumhuriyet'in 60. yılında Sadi Yaver Ataman, Nida Tüfekçi ve Adnan Ataman ile yaptığımız oturumu aktaracağız.
18. Bölüm
54:48
Melek Yıldız
Bu bölümde, Melek Yıldız ile sohbet ederek türküler dinleyeceğiz.
19. Bölüm
54:26
Ramazan Özel -1
Ramazan Özel
20. Bölüm
54:59
Ramazan Özel -2
Ramazan Özel
21. Bölüm
54:35
Ramazan Özel -3
Ramazan Özel
22. Bölüm
53:33
Ramazan Özel -4
Ramazan Özel
23. Bölüm
54:54
Ramazan Özel -5
Ramazan Özel
24. Bölüm
54:27
Zeybekler
Bu bölümde, "zeybekler" konusuna yer verdik.
25. Bölüm
53:17
Dr. Sevilay Gök
Bu bölümde, Dr. Sevilay Gök ile sohbet ederek türküler dinleyeceğiz.
26. Bölüm
54:44
Türkülerde Tabiat
Bu bölümde, türkülerde "tabiat" konusu irdeliyoruz.
27. Bölüm
54:14
Arabesk Müzik
Bu bölümde, "arabesk" müzik üzerine konuşuyoruz.
28. Bölüm
53:55
Türkülerde İslâmi zarafet
Bu bölümde, Türkülerde İslâmi zarafet ve sevgiyi konuşuyoruz.
29. Bölüm
54:00
Halk Müziği
Halk müziği üzerine konuşuyor ve çeşitli dinletilere yer veriyoruz.
30. Bölüm
53:51
Tuğrul Şan
Bu bölümde, Tuğrul Şan ile sohbet ederek türküler dinliyoruz.
31. Bölüm
53:06
Avşarlar ve Müzikleri
Türkü hikayeleri üzerine konuşuyor, Avşarlar ve müziklerine yer veriyoruz.
32. Bölüm
54:27
Türküleri Anlamak
Bu bölümde konumuz, "türküleri anlamak".
33. Bölüm
54:25
Hikayeli Türküler
Bu bölümde, "hikayeli türküler" konusunu irdeliyoruz.
34. Bölüm
54:51
Dirmil Müziği
Bu bölümde, Dirmil'i konuşuyor ve müziğine yer veriyoruz.
35. Bölüm
54:29
Şanlıurfa
Şanlıurfa'yı konu aldığımız bu bölümde, şehrin müziğine kulak veriyor ve makam musikisi üzerine konuşuyoruz.
36. Bölüm
54:41
Nevruz Makamı
Urfa müziği üzerine konuşmaya devam ediyor ve "nevruz" makamını irdeliyoruz.
37. Bölüm
54:16
Urfa Müziği
Urfa müziğinden örneklere yer veriyoruz.
38. Bölüm
54:32
Uzunhava ve Kırıkhava
Uzun hava ve kırık hava konularını konuşuyoruz.
39. Bölüm
54:48
Ozan Şiir Geleneği
Türk kültüründe "ozan" adı verilen şair tipinin şiir geleneğinden söz ediyoruz.
40. Bölüm
54:53
Aşıklık Geleneği
Bu bölümde, "aşıklık" geleneğinden söz edecek ve çeşitli örneklere yer vereceğiz.
41. Bölüm
54:04
Kars Aşık Makamları
Kars aşık makamları üzerine konuştuk ve örnekler dinledik.
42. Bölüm
54:09
Aşıklık Geleneğinde Kollar
Bu bölümde "aşıklık" geleneğinde kollar konusuna değindik.
43. Bölüm
54:24
Burdurlu Ahmet Turgut
Burdurlu Ahmet Turgut ile sohbet ettik ve türküler dinledik.
44. Bölüm
54:17
Yunus Emre
Bu bölümde, Yunus Emre'yi konuştuk.
45. Bölüm
54:42
Hikayeli Türküler
Hikayeli türküleri konuştuk ve örnekler dinledik.
46. Bölüm
54:41
Türkülerde Ağız
Türkülerde ağız konusunu konuştuk ve örnekler dinledik.
47. Bölüm
54:49
Türkülerde Tasavvuf
Türkülerde tasavvufun izlerini gözlemledik
48. Bölüm
54:52
Prof. Dr. Cengiz Şengül
Prof. Dr. Cengiz Şengül ile sohbet ederek türküler dinledik.
49. Bölüm
54:02
Türkülerde Sevda
Bu bölümde, türkülerde "sevda" konusunu işledik.
50. Bölüm
54:58
Halk Müziği Ezgilerinde Doğru Metinler
Halk müziği ezgilerinde doğru metinleri tespit ederek örnekler dinledik.
51. Bölüm
54:43
Çeşitli Deyişler
Çeşitli deyişlerin yorumuna yer verdik.
52. Bölüm
53:25
Harput Müziği -1
Bu bölümde Harput Müziğini konuşacağız ve örnekler dinleyeceğiz.
53. Bölüm
54:59
Harput Müziği -2
Bu bölümde, yine Harput müziğine yer veriliyor.
54. Bölüm
54:55
Harput Müziği -3
Harput müziğini irdelemeye devam ediyoruz.
55. Bölüm
54:57
Âşık Hasreti
Âşık Hasreti'yi ve Türk dilinin önemini konuşuyoruz.
56. Bölüm
54:43
Türkü Sözlerini Doğru Okumak
Türkü sözlerini doğru okumak konusuna değiniyoruz.
57. Bölüm
54:58
Türkülerde Tasavvuf
Türkülerde tasavvuf konusuna değiniyor ve çeşitli örneklere kulak veriyoruz.
58. Bölüm
54:32
Tunceli Türküleri
Tunceli türkülerine ve farklı yorumlarına yer veriliyor.
59. Bölüm
54:56
Konya Türküleri
Konya türkülerinden örnekler dinledik.
60. Bölüm
55:16
Deyiş, İlahi ve Nefesler
Deyiş, ilahi ve nefeslerimizi irdeliyor, örnek eserlere kulak veriyoruz.
61. Bölüm
54:58
Türkülerimizin Sır Dolu Muhteşem Yüzü
Türkülerimizin sır dolu muhteşem yüzüne değiniyoruz.
62. Bölüm
54:45
Türkülerin Gücü
Bu bölümde, türkülerin gücünden söz ediyoruz.
63. Bölüm
53:40
Türkülerde Unutulmuş Sözcükler
Türkülerde unutulmuş sözcükleri konuşuyoruz.
64. Bölüm
53:55
Nefes Yorumları
Çeşitli nefeslerin yorumuna yer veriliyor.
65. Bölüm
54:52
Kosova Türküleri
Kosova türküleri üzerine konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
66. Bölüm
54:04
Toplumsal ve edebi bir ürün olan türküler
İnsani, toplumsal ve edebi bir ürün olan türküleri konuşmaya devam ediyoruz.
67. Bölüm
54:59
Türkülerde kalan sözcükler
Türkülerde kalan sözcükler üzerine konuştuk ve örnekler dinledik.
68. Bölüm
53:51
Tarihi belge niteliği taşıyan türküler
Tarihi belge niteliği taşıyan türküler üzerine konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
69. Bölüm
54:27
Divan ve açıklaması
Bu bölümde bir divan ve açıklamasına yer verdik.
70. Bölüm
54:31
Ramazan özel -1
Ramazan özel programı.
71. Bölüm
54:50
Ramazan özel -2
Ramazan özel programı.
72. Bölüm
53:52
Ramazan özel -3
Ramazan özel programı.
73. Bölüm
55:00
Türkülerde aşk
Bu bölümde, "aşk" konulu türkülere değiniyoruz.
74. Bölüm
53:57
Mardin Müziği
Mardin müziği üzerine konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
75. Bölüm
55:20
Ürgüplü Refik Başaran
Ürgüplü Refik Başaran'ı konuşuyor ve eserlerini dinliyoruz.
76. Bölüm
54:59
Türkülerde Gül ile Bülbül
Türkülerde gül ile bülbülü anlattık.
77. Bölüm
54:05
Kısas Köyü
Bu bölümde, Kısas köyü müziğinden örnekler dinliyoruz.
78. Bölüm
54:48
Türküler ve Anadolu insanı
Türküler ve Anadolu insanı üzerine konuşuyoruz.
79. Bölüm
54:42
Urfalı Cemil Cankat
Urfalı Cemil Cankat'ı anıyor ve eserlerini dinliyoruz.
80. Bölüm
54:49
Eğin ‘elagözlü’ havaları
Eğin “ela gözlü” havaları üzerine konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
81. Bölüm
54:24
Ankara türküleri
Ankara türkülerini konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
82. Bölüm
53:58
Folklor ve türkülerimiz
Folklor ve türkülerimiz üzerine konuşuyoruz.
83. Bölüm
54:33
Çeşitli deyişler ve yorumlar
Çeşitli deyişler ve yorumlar üzerine örnekler dinliyoruz.
84. Bölüm
54:59
Milaslı sanatçı Nazmi Yükeslen
Milaslı sanatçı Nazmi Yükeslen'i konuşuyor ve eserler dinliyoruz.
85. Bölüm
54:49
Abdülvahit Küzecioğlu
Kerküklü sanatçı Abdülvahit Küzecioğlu'nu konuşuyor ve eserler dinliyoruz.
86. Bölüm
55:00
Zafer Bayramı özel
Zafer Bayramı Özel programı
87. Bölüm
55:00
Azerbaycan Âşık Sanatı
Azerbaycan aşık sanatı üzerine konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
88. Bölüm
54:42
Azerbaycan Âşık Sanatı
Bu bölümde, Azerbaycan aşık sanatına yer vermeye devam ediyoruz.
89. Bölüm
54:40
Muharrem ayı özel
Muharrem Ayı Özel programı
90. Bölüm
54:47
Türkülerde kahramanlık
Bu bölümde, türkülerde kahramanlık konusunu irdeliyoruz.
91. Bölüm
54:59
Varnalı sanatçı Hafize Gün Besimova
Varnalı sanatçı Hafize Gün Besimova ile sohbet ediyor ve türküler dinliyoruz.
92. Bölüm
54:53
Arguvanlı sanatçı Sıddık Doğan
Arguvanlı sanatçı Sıddık Doğan'ı konuşuyor ve türkülerinden örnekler dinliyoruz.
93. Bölüm
54:22
Bayburt türküleri
Bayburt türkülerini konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
94. Bölüm
54:53
Doç. Dr. Gökhan Ekim
Doç. Dr. Gökhan Ekim ile sohbet edip türküler dinliyoruz.
95. Bölüm
54:25
Türkülerde can
Türkülerde “can” kavramını konuşuyoruz.
96. Bölüm
54:48
Türkülerde nefis
Türkülerde “nefis” kavramını irdeliyoruz.
97. Bölüm
54:48
Türkülerde tasavvufi işaretler
Türkülerde tasavvufi işaretler konusu konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
98. Bölüm
54:50
Deyişler dünyası
Deyişler dünyasını sizlerle paylaştık.
99. Bölüm
54:51
Türkülerde Öğüt
Türkülerde öğüt üzerine örnekler dinledik.
100. Bölüm
54:16
Türk Kültürü
Türk kültüründe manevi değerleri anlattık.
101. Bölüm
54:09
Çeşitli nefesler ve yorumlar
Çeşitli nefesler ve yorumlardan örnekler dinliyoruz.
102. Bölüm
54:53
Türkülerde hoş seda
Türkülerde hoş seda üzerine konuşuyoruz.
103. Bölüm
54:21
Türkülerde güzellik
Türkülerde “güzellik” kavramını irdeliyoruz.
104. Bölüm
54:36
Türkülerin insana kattığı değer
Müzik ve türkülerin insana kattığı değer üzerine konuşuyoruz.
105. Bölüm
54:55
Tasavvufi açıdan türküler
Tasavvufi açıdan türküler konusunu irdeliyor ve örnekler dinliyoruz.
106. Bölüm
54:15
Bebek türküsü
Bebek türküsü ve hikayesi üzerine konuşuyoruz.
107. Bölüm
54:48
Efkâr
Âşıkların gönlünde yer alan efkâr üzerine konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
108. Bölüm
54:50
Halk Çalgıları Topluluğunda Değişmeler
Halk çalgıları topluluğunda değişmeler konusunu konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
109. Bölüm
54:51
Şahruh Tagizade
Azerbaycanlı sanatçı Şahruh Tagizade ile sohbet edip eserler dinliyoruz.
110. Bölüm
54:40
Bir Sosyal Yara ve Türküler
Bir sosyal yara ve türküler üzerine konuşuyoruz.
111. Bölüm
54:41
Âşık Veysel ve Elif
Âşık Veysel ile Elif'i irdeliyoruz.
112. Bölüm
54:30
Arşivden Eserler
Arşivimizden eserlere yer veriyoruz.
113. Bölüm
55:00
Eski Plaklardan Eserler
Eski plaklardan eserler dinliyoruz.
114. Bölüm
55:00
Sehpayı Hicran
Bu bölümde, “sehpayı hicran” konusunu irdeliyoruz.
115. Bölüm
54:30
Fuzuli
Fuzuli ile “Beni candan usandırdı cefadan yar uzanmaz mı” şiirini irdeliyoruz.
116. Bölüm
54:52
Opera Sahnesinde Türküler
Opera sahnesinde söylenen türküler üzerine konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
117. Bölüm
55:08
Antalya Akseki Müziği
Antalya Akseki müziğini konuştuk ve örnekler dinledik.
118. Bölüm
54:11
Yavuz Top
Yavuz Top özel bölümü
119. Bölüm
54:46
Türkülerde mecâzi aşk ve gerçek aşk
Türkülerde mecâzi aşk ve gerçek aşk.
120. Bölüm
55:00
23 nisan özel
23 nisan özel programı.
121. Bölüm
53:34
Ramazan özel -1
Ramazan Özel
122. Bölüm
54:03
Ramazan özel -2
Ramazan Özel
123. Bölüm
54:20
Huma Kuşu
Gökte uçan huma kuşu.
124. Bölüm
54:45
Türküler ve ahlak
Türküler ve ahlak konusunda konuşuyoruz.
125. Bölüm
54:16
Türkülerle bir zaman
Türkülerle bir zaman
126. Bölüm
55:00
Türkülerde ilginç benzetmeler
Bu bölümde, türkülerde yer alan ilginç benzetmeleri irdeliyoruz.
127. Bölüm
54:55
Çeşitli türküler
Bu bölümde, çeşitli türküler ve yorumlara yer verdik.
128. Bölüm
54:31
Bazı düzeltmeler
Bu bölümde, bazı düzeltmeler üzerine örnekler dinliyoruz.
129. Bölüm
55:14
Türkülerde sevgili
Türkülerde "sevgili"nin özelliklerine yer verdik.
130. Bölüm
55:00
Türkülerde Tanrı’ya Sitem
Türkülerde Tanrı’ya sitem
131. Bölüm
55:15
Derleme çalışmaları
Bu bölümde, derleme çalışmalarında dikkatten kaçan noktalara değindik.
132. Bölüm
54:54
Can, ruh, gönül.
Türkülerde can, ruh ve gönül hakkında konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
133. Bölüm
55:14
Sevgilinin Güzellik Unsurları
Türkülerde sevgilinin güzellik unsurlarına değindik.
134. Bölüm
54:52
Türkülerde sevgilinin güzellik unsurları
Türkülerde sevgilinin güzellik unsurlarına değinmeye devam ediyoruz.
135. Bölüm
54:19
Ayrılık.
Türkülerde "ayrılık" konusuna değindik ve örneklere yer verdik.
136. Bölüm
55:09
Disiplin
Halk müziğinin bir disiplin olarak önem kazanması konusunu konuştuk.
137. Bölüm
54:30
Âşık Dertli
Âşık Dertli’nin deyişlerinden örnekler.
138. Bölüm
54:48
Tasavvufta Dünya
Tasavvuf düşüncesinde dünya.
139. Bölüm
54:47
Hoyrat
Hoyrat ve çeşitli ezgiler.
140. Bölüm
54:24
Muharrem Ayı Özel
Muharrem ayı özel
141. Bölüm
53:57
Türkülerin Kültürü
Bir kültürün en insancıl ve en öznel parçası olan türküler.
142. Bölüm
54:08
Muharrem Ayı Özel-2
Muharrem ayı özel bölümü
143. Bölüm
54:09
Çeşitli Türküler
Bu bölümde, çeşitli türkülere ve yorumlarına yer verdik.
144. Bölüm
54:09
Sanat ve Türküler
Sanat, sanat eseri ve türküler konusuna değindik ve örnekler dinledik.
145. Bölüm
54:03
Özgün Türküler
Bu bölümde, özgün türküler konusuna yer verdik.
146. Bölüm
53:45
Çeşitli Türküler
Bu bölümde, çeşitli türküler ve yorumlarına yer verdik.
147. Bölüm
54:08
Cumhuriyet Bayramı Özel
Cumhuriyet Bayramı özel bölümü
148. Bölüm
53:59
İmlalara Sığmayan Esrar
Bu bölümde, imlalara sığmayan "esrar" konusunda konuşuyoruz.
149. Bölüm
53:54
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
10 Kasım Atatürk'ü anma günü özel bölümü
150. Bölüm
53:52
Sanatın Kaynağı Güzelliktir
Bu bölümde, sanatın kaynağının güzellik olduğuna vurgu yaparak çeşitli örnekler dinliyoruz.
151. Bölüm
53:59
Çeşitli Deyişler
Bu bölümde, çeşitli deyişler ve yorumlarına yer verdik.
152. Bölüm
54:09
Can Aşığın Elinde Tek Nakittir
"Can âşığın elinde tek nakittir" diyoruz ve seçkin eserler dinliyoruz.
153. Bölüm
53:58
Bozlaklar
Bu bölümde, bozlaklar üzerine konuştuk ve örnekler dinledik.
154. Bölüm
53:49
İnsan Gönlüyle Samimiyet
Samimiyetin insan için önemine değinerek çeşitli örnekler dinliyoruz.
155. Bölüm
54:07
Haktan Gelen Her Şey Güzeldir
"Haktan gelen her şey güzeldir" diyerek örnek eserlere yer verdik.
156. Bölüm
54:02
Aşığa Sevgilinin Cefası Lâzımdır
"Aşığa sevgilinin cefası lazımdır" diyor ve seçkin eserlere yer veriyoruz.
157. Bölüm
53:58
Erzurum
Erzurum üzerine konuşuyor ve seçkin eserler dinliyoruz.
158. Bölüm
53:43
Mihrimah Sultan
Mihrimah Sultan'ı ve adına yaptırılan camileri konuşuyor ve divan edebiyatının seçkin örneklerine yer veriyoruz.
159. Bölüm
54:00
Gurbet
Bu bölümde, "gurbet" konulu koşmalara yer verdik.
160. Bölüm
53:50
Kader ve âşıklar
Bu bölümde, kader ve âşıklar üzerine konuşuyor ve seçkin eserlere kulak veriyoruz.
161. Bölüm
54:08
Uzun İnce Bir Yol
Bu bölümde, "Uzun İnce Bir Yol" türküsünü irdeliyoruz.
162. Bölüm
53:37
Aşık Miskini
Aşık Miskini üzerine konuşuyor ve çeşitli türkü örneklerini dinliyoruz.
163. Bölüm
53:50
Devrent Deresi
Devrent Deresi hikayesini paylaşıyor, seçkin türküler ve deyişlere yer veriyoruz.
164. Bölüm
53:39
Türkülerde Tasavvuf
Bu bölümde, türkülerde tasavvuf düşüncesinin izlerini irdeliyoruz.
165. Bölüm
53:49
Tasavvufta Gerçek Sevgi
Bu bölümde tasavvufta güzel ahlak ve gerçek sevgi konusunu dile getiriyoruz.
166. Bölüm
54:21
Akıl vücut gayesinin sultanıdır.
Akıl ile vücut arasındaki hazine olan gönüle yer verecek ve vatan konusunu işleyeceğiz.
167. Bölüm
53:52
Aşk tüm canlılar için ortak bir olgu.
Genç kızların ve kadınların aşk uğruna yaktığı türkülere yer veriyoruz.
168. Bölüm
54:03
Çanakkale savaşının 106. yıl dönümü.
Çanakkale Savaşında Mehmetçiğe yakılan türkülere yer veriyoruz.
169. Bölüm
54:36
Toprak Ana ve Bahar.
Şövket Elekberova'yı anıyor, toprağı ve baharı konuşuyor ve türkülere yer veriyoruz.
170. Bölüm
54:08
Aşk ve Sevda üzerine türküler.
Kadın yada genç kızın aşk ve sevda üzerine türküleri.
171. Bölüm
53:46
Dini ve Tasavvufi Halk deyişleri.
Bu bölümde dini tasavvufi halk şiirine, deyişler, ilahiler ve türkülere yer veriyoruz.
172. Bölüm
53:49
Halk şiirinde platonik aşk.
Halk şiirinde platonik aşk üzerine konuşuyor ve örnekler dinliyoruz.
173. Bölüm
54:13
Dini ve Tasavvufi şiirler.
Ramazan ayının önemini anlatan dini tasavvufi şiirlere yer veriyoruz.
174. Bölüm
53:43
Fuzuli'den deyişler.
Fuzuli'den deyişlere yer veriyor ve aşkta yetenek konusuna değiniyoruz.
175. Bölüm
53:42
Bayramların önemi.
Bu bölümde Bayramların önemini konuşuyor ve türküler dinliyoruz.
176. Bölüm
53:49
Türkülere ilham kaynağı olan tabiat varlıkları.
Türkülere ilham kaynağı olan tabiat varlıklarını irdeliyor ve örnekler dinliyoruz.
177. Bölüm
53:58
Yunus Emre ve Tanrı aşkı.
Bu bölümde Yunus Emre ve Tanrı aşkı üzerine konuşup örnekler dinliyoruz.
178. Bölüm
53:46
Hekimoğlu İbrahim.
Halk kahramanı olarak bilinen eşkıyalar üzerine konuşuyor ve Hekimoğlu İbrahim'i anlatıyoruz.
179. Bölüm
53:44
Tasavvuf denilen düşünce sistemi.
Tasavvuf denilen düşünce sistemi üzerine konuyor ve örnekler dinliyoruz.
180. Bölüm
54:21
Muhammed Fuzuli.
Bu bölümde halk tarafından benimsenen divan şairlerinden Muhammed Fuzuli'yi anlatıyor ve örnekler dinliyoruz.
181. Bölüm
54:05
Zeybekler.
Zeybekleri konuşuyor ve örnek türküler dinliyoruz.
182. Bölüm
53:21
Halk Hikayeleri.
Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan halk hikayelerini irdeliyoruz.
183. Bölüm
54:08