46 Bölüm

18:00:36
Tüm Bölümler
Tüm Bölümler
Çalınmayanlar
Devam Edenler
Yeniden Eskiye
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Alfabetik

tarımsal kooperatifçilik, işbirliği ve imece

Avukat Mustafa Ersin Yamacı ile tarımsal kooperatifçilik, işbirliği ve imece üzerine söyleşeceğiz.
23:18
1. BÖLÜM

Maske Kirliliği

Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Deveci ile maske kirliliği hakkında söyleşeceğiz.
23:00
2. BÖLÜM

sülün ve keklik yetiştiriciliği, dünyada avlak turizmi

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Kırıkçı ile sülün ve keklik yetiştiriciliği, dünyada avlak turizmi üzerine söyleşeceğiz.
24:00
3. BÖLÜM

kompost ve biyobozunur maddelerin değerlendirilmesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ile kompost ve biyobozunur maddelerin değerlendirilmesi, gıdanın israf olmadan kullanılması ve bunların çevreye katkısı hakkında konuşacağız.
23:28
4. BÖLÜM

Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Arslantaş ile küresel iklim değişikliği ve etkileri üzerine konuşacağız.
23:05
5. BÖLÜM

İklim değişikliğinin Türkiye’ye ve Türk tarımına etkisi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Tefide Kızıldeniz ile iklim değişikliğinin Türkiye’ye ve Türk tarımına etkisi hakkında söyleşeceğiz.
23:48
6. BÖLÜM

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan ile tarımsal genetik mühendisliği üzerine söyleşeceğiz.
23:45
7. BÖLÜM

İklim Değişikliğinin tarımsal üretime etkisi

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Arslantaş ile İklim Değişikliğinin tarımsal üretime etkisi üzerine konuşacağız.
23:08
8. BÖLÜM

tarım, gıda ve hayvancılık üretiminde kooperatif kurulması

Avukat Mustafa Ersin Yamacı ile tarım, gıda ve hayvancılık üretiminde kooperatif kurulması hakkında söyleşeceğiz.
23:10
9. BÖLÜM

iklim değişikliğinin tarımsal ürün çeşitliğine etkisi

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Arslantaş ile iklim değişikliğinin tarımsal ürün çeşitliğine etkisi üzerine konuşacağız.
23:32
10. BÖLÜM

tarımsal genetik mühendisliği ve hibrit tohum üretimi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan ile tarımsal genetik mühendisliği ve hibrit tohum üretimi hakkında söyleşeceğiz.
23:14
11. BÖLÜM

Dijital Tarım

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi biyosistem mühendisliği bölüm başkanı Dr. Tefide Kızıldeniz ile dijital tarım hakkında konuşacağız.
23:45
12. BÖLÜM

iklim değişikliğinin gıda üretim şekline etkisi

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Arslantaş ile iklim değişikliğinin gıda üretim şekline etkisi üzerine konuşacağız.
23:23
13. BÖLÜM

Dünya’daki ve Türkiye’deki balıkçılık

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun ile Dünya’daki ve Türkiye’deki balıkçılık hakkında konuşacağız.
23:44
14. BÖLÜM

zeytin ağacının hikâyesi

Gastronomi Yazarı Araştırmacı Ünal Kahraman ile zeytin ağacının hikâyesi üzerine söyleşeceğiz.
24:20
15. BÖLÜM

Atalık Tohumun Hikayesi

Gastronomi Yazarı Araştırmacı Ünal Kahraman ile atalık tohumun hikâyesi hakkında söyleşeceğiz.
23:30
16. BÖLÜM

Dünya’da su ürünleri yetiştiriciliğinin avcılığa göre hızla yükselmesi

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun ile Dünya’da su ürünleri yetiştiriciliğinin avcılığa göre hızla yükselmesi üzerine söyleşeceğiz.
23:29
17. BÖLÜM

iklim değişikliğinin insan beslenmesine etkisi

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Arslantaş ile iklim değişikliğinin insan beslenmesine etkisi hakkında konuşacağız.
22:58
18. BÖLÜM

İklim değişikliği ve tarımın geleceği

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan ile iklim değişikliği ve tarımın geleceği hakkında söyleşeceğiz.
23:03
19. BÖLÜM

Türkiye su kaynakları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nüket Sivri ile Türkiye su kaynakları hakkında konuşacağız.
24:05
20. BÖLÜM

Türkiye Zeytinciliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya ile Türkiye Zeytinciliği, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü çalışmaları ve ülkemiz zeytinciliğindeki rolü hakkında konuşacağız.
23:00
21. BÖLÜM

Tarımsal genetik kaynaklarımız

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Hümeyra Yaman ile tarımsal genetik kaynaklarımız üzerine konuşacağız.
23:00
22. BÖLÜM

Değişen Dünyada Geleceğin Meslekleri

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Arslantaş ile değişen dünyada geleceğin meslekleri hakkında konuşacağız.
23:28
23. BÖLÜM

Toprağın Bereketi - İzmir - 16/02/2023

Toprağın Bereketi - İzmir - 16/02/2023
24:15
24. BÖLÜM

su ürünleri yetiştiriciliğinde yem üretimi ve balık eti tüketim alışkanlığı

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun ile su ürünleri yetiştiriciliğinde yem üretimi ve balık eti tüketim alışkanlığı hakkında konuşacağız.
22:41
24. BÖLÜM

Türkiye zeytinyağı üretimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya ile Türkiye zeytinyağı üretimi, kalitesi, çeşitleri hakkında konruşacağız.
22:15
25. BÖLÜM

zirai mücadelede araştırma-geliştirme

Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ayşe Özden ile zirai mücadelede araştırma-geliştirme, bitki sağlığı ve zararlı yönetimi hakkında konuşacağız.
22:25
26. BÖLÜM

zirai mücadelede geliştirilen ve uygulanan projeler

Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ayşe Özden ile zirai mücadelede geliştirilen ve uygulanan projeler hakkında konuşacağız.
23:39
27. BÖLÜM

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ile devlet destekli tarım sigortaları sistemi hakkında konuşacağız.
22:53
28. BÖLÜM

Türkiye'nin tarla bitkileri hedefleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Hümeyra Yaman ile Türkiye'nin tarla bitkileri hedefleri hakkında konuşacağız.
22:17
29. BÖLÜM

zeytinde coğrafi işaret

Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya ile zeytinde coğrafi işaret ve değişen iklim koşulları altında zeytin üretimi üzerine konuşacağız.
24:15
30. BÖLÜM

devlet destekli tarım sigortası çeşitleri

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ile devlet destekli tarım sigortası çeşitleri hakkında konuşacağız.
23:08
31. BÖLÜM

çoban köpekleri, küçük ve büyükbaş hayvanlarda kene riski

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Orkun ile çoban köpekleri, küçük ve büyükbaş hayvanlarda kene riski hakkında konuşacağız.
23:58
32. BÖLÜM

Türkiye Tohum Gen Bankası

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Hümeyra Yaman ile Türkiye Tohum Gen Bankası hakkında konuşacağız.
22:40
33. BÖLÜM

Türkiye et üretiminde gıda güvenliği

Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karakaya ile Türkiye et üretiminde gıda güvenliği hakkında konuşacağız.
23:10
34. BÖLÜM

Tohumluk Üretimi, Tescil ve Sertifikasyonu

Tarım Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Şakir Berktaş ile tohumluk üretimi, tescil ve sertifikasyonu hakkında şöyleşeceğiz.
24:13
35. BÖLÜM

Mera hayvancılığında kene riski

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Orkun ile mera hayvancılığında kene riski hakkında konuşacağız.
24:27
36. BÖLÜM

Suyun değeri ve nasıl kullanılması gerektiği

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Çevre Yüksek Mühendisi Ergin Erol ile suyun değeri ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında konuşacağız.
24:35
37. BÖLÜM

tarımsal ıslah çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Hümeyra Yaman ile tarımsal ıslah çalışmaları hakkında konuşacağız.
23:00
38. BÖLÜM

Türkiye ve Dünyada sağlık profilindeki değişim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Yazıhan ile Türkiye ve Dünyada sağlık profilindeki değişimi tarım ürünleri, gıdalar ve beslenme üzerine söyleşeceğiz.
24:00
39. BÖLÜM

zeytin bitki sağlığı

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Dr. Latife Caran ve Canan Vardar Kor ile zeytin bitki sağlığı hakkında söyleşeceğiz.
24:00
40. BÖLÜM

Üretilen tohumların sertifikasyon işlemi

Tarım Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Şakir Berktaş ile üretilen tohumların sertifikasyon işlemi hakkında konuşacağız.
22:39
41. BÖLÜM

büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda dölerme ve suni tohumlama

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Banu Özdaş ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda dölerme ve suni tohumlama hakkında konuşacağız.
24:30
42. BÖLÜM

Kurban Bayramında et tüketimi ve etin olgunlaştırılması

Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karakaya ile Kurban Bayramında et tüketimi, etin olgunlaştırılması ve sağlıklı depolanması hakkında konuşacağız.
23:58
43. BÖLÜM

Suyun israfı ve tüm canlılar için önemi

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Çevre Yüksek Mühendisi Ergin Erol ile suyun israfı ve tüm canlılar için önemi hakkında konuşacağız.
23:28
44. BÖLÜM

sofralık zeytin

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Gıda Mühendisi Dr. Şahnur Irmak ile sofralık zeytinde üretim, verim, kalite, tadım ve tüketim hakkında konuşacağız.
24:40
45. BÖLÜM