Teoman Duralı İle Felsefe Söyleşileri

Bölümler

86 bölüm 73:12:32
İnsan-Beşer Ayrımı
Teoman Duralı önderliğindeki programın ilk bölümünde, insan-beşer ayrımı konuşuluyor.
1. Bölüm
38:27
İnsanlığın Ortaya Çıkışı
İnsanın Afrika’da ortaya çıkışı ve dünyaya yayılışı, tarihsel zeminde ele alınıyor.
2. Bölüm
42:36
Eğitim, Terbiye, Adab-ı Muaşeret
Eğitime bağlı olarak şekillenen terbiye, edep, adab-ı muaşeret gibi kavramlar irdeleniyor.
3. Bölüm
37:52
Beşeri Bilimler
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde eğitim ve öğretim arasındaki farkları beşeri bilimler üzerinden ele alınıyor.
4. Bölüm
39:06
İnsanlık Tarihinde Tarımın ve Yerleşik Hayatın Etkileri
İnsanlık tarihinde, tarımın ve yerleşik hayatın etkileri inceleniyor.
5. Bölüm
41:40
İlk Yerleşim Alanları I Tarım
İnsanoğlunun hayvanları ehlileştirmesi ve iki tür arasında gelişen simbiyotik ilişki ele alınıyor.
6. Bölüm
39:43
Hayvanların Evcilleştirilmesi
Hayvanların evcilleştirilmesi konusuna devam edilerek, iklimin insan yaşamındaki öneminden bahsediliyor.
7. Bölüm
44:42
Buzul Çağı
Buzul Çağı'nda dünyanın durumu ve yaşanan göçler konuşuluyor.
8. Bölüm
43:35
İlk Konut Örnekleri ve Tarih Öncesi Toplumlardaki Bireylilik
İnsanoğlunun inşa ettiği ilk konut örnekleri ve tarih öncesi toplumlardaki bireylilik meselesi tartışılıyor.
9. Bölüm
42:36
Farklı Çağlardaki Yaşayış Şekilleri
Farklı çağlardaki yaşayış şekilleri, iklim şartlarının konut yapımına etkisi ve tarım toplumuna geçiş konuşuluyor.
10. Bölüm
39:39
İnsanoğlunun Medeniyet İnşası
Medeniyet inşasında rol oynayan zan, sanı, fikir, idrak gibi ıstılahlar, felsefi zeminde kritik ediliyor.
11. Bölüm
38:21
Köyler
Yerleşik hayata geçiş ve yerleşikliğin ilk oluşumlarından biri olan "köyler" ele alınıyor.
12. Bölüm
37:45
İlk Konut Örnekleri
İlk konut örnekleri üzerinden, kasabadan devlet düzenine geçiş konuşuluyor.
13. Bölüm
38:25
Yazının İcadı I Devletin Kurulması I Devletin Sac Ayakları
Yazının icadı, devletin kurulması ve devletin sac ayakları konuşuluyor.
15. Bölüm
42:21
Kasabalardan Şehre Geçiş
Kasabalardan şehir yapısına geçiş süreci ve bu yapıda rol oynayan ögeler irdeleniyor.
16. Bölüm
37:23
Devletin Teşekkülü
Teoman Duralı ile "devletin teşekkülü" konusu masaya yatırılıyor.
17. Bölüm
38:03
'Vatan' ve 'Yurt' Kavramları
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, vatan ve yurt kavramlarını konuşuyoruz.
18. Bölüm
36:11
Medeniyet Havzaları
"Ülke", "imparatorluk" ve "medeniyet" kavramlarından hareketle medeniyet havzaları konuşuluyor.
19. Bölüm
38:56
Medeniyet ve Hükümdarlık
Çin örneğinden hareketle, "medeniyet" ve "hükümdarlık" kavramları ele alınıyor.
20. Bölüm
41:40
Hikmet ve Bilgelik
Teoman Duralı ile "hikmet" ve "bilgelik" kavramları üzerine konuşuluyor.
21. Bölüm
38:44
Doğu ve Batı Medeniyetleri
Teoman Duralı ile Doğu ve Batı medeniyetleri inceleniyor.
22. Bölüm
53:03
Bilgeliğin Kurumsallaşması
Bilgeliğin kurumsallaşması ve bilgeliği oluşturan kurumsal yapılar tartışılıyor.
23. Bölüm
56:00
Çin Medeniyeti Kimleri Etkilemiştir?
"Çin medeniyeti, kimleri etkilemiştir?" sorusuna cevap aranırken, Çin medeniyetinin sac ayakları konuşuluyor.
24. Bölüm
55:29
Çin Medeniyeti Etkisi Altında Kalan Medeniyetler
Çin medeniyetinin etkisi altında kalan medeniyetler ve Türkler ele alınıyor.
25. Bölüm
57:54
Çin Medeniyeti I Hint Medeniyeti
Çin medeniyetinin bölgedeki Türk yapısına etkisi ve Hint medeniyeti inceleniyor.
26. Bölüm
56:55
Hint Medeniyeti
Teoman Duralı ile Hint medeniyeti ele alınıyor.
27. Bölüm
54:11
Hint Medeniyeti ve Hint Düşüncesi
Hint medeniyeti ve Hint düşüncesi detaylı olarak masaya yatırılıyor.
28. Bölüm
53:01
Hint Felsefesi
Teoman Duralı ile Hint felsefesi irdeleniyor.
29. Bölüm
52:26
Kast Sistemi I Reenkarnasyon
Hint medeniyeti, "kast sistemi" ve "reenkarnasyon" kavramları üzerinden inceleniyor.
30. Bölüm
56:45
Upanishadlar
Hint medeniyetinin teoloji ve felsefe metinleri olan "Upanishadlar" ele alınıyor.
31. Bölüm
56:22
Mantık
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, "mantık" ve mantığın temsilcisi olan "Niyaya" sistemini konuşuyoruz.
32. Bölüm
54:17
Hint Felsefesi ve Budizm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Hint felsefesini ve Budizm'i konuşuyoruz.
33. Bölüm
54:35
Bilinç ve Zihin
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde "bilinç" ve "zihin" kavramlarını konuşuyoruz.
34. Bölüm
53:30
Büyük Asoka
Büyük Asoka ve Budizm'in üç ana kolundan biri olan Mahayana masaya yatırılıyor.
35. Bölüm
53:38
Pers Medeniyeti
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde; Pers, diğer adıyla "Fars" medeniyetini konuşuyoruz.
36. Bölüm
52:50
Muhammed İkbal
İran medeniyeti incelenirken Pakistanlı alim, şair, filozof ve politikacı Muhammed İkbal konuşuluyor.
37. Bölüm
57:54
Sümerler
Teoman Duralı ile Sümerler medeniyeti inceleniyor.
38. Bölüm
55:53
Sümerler Medeniyeti
Sümerlerin ortaya çıkışı, ilk icatları ve tarihi açıdan önemi masaya yatırılıyor.
39. Bölüm
54:23
Yazı ve Akıl İlişkisi
Sümerlerde yazının ortaya çıkışı, türleri ve yayılma alanı inceleniyor.
40. Bölüm
56:50
Sümerler Medeniyetinde Ortaya Çıkan Kurumlar
Sümerler medeniyetinde, yazıya bağlı olarak ortaya çıkan kurumlar ve bu kurumların mahiyeti felsefi zeminde ele alınıyor.
41. Bölüm
50:28
Sümerlerde Yazı
Sümerlerde yazıya bağlı olarak oluşan kurumlar ve bu kurumların mahiyeti inceleniyor.
42. Bölüm
53:32
Yazı Geleneği
Yazının keşfine bağlı olarak gelişen yöntem ve yazı geleneğinin etkileri konuşuluyor.
43. Bölüm
55:04
Sümerlerde Toplum Yapısı
Sümerlerde toplum yapısı, ulus bilinci, yelkenin keşfi ve askerlik konuşuluyor.
44. Bölüm
53:03
İbraniler
İbranilerin göç güzergâhı ve inanç sistemlerinin temel özelliği konuşuluyor.
45. Bölüm
54:29
Akıl ve Yazı İlişkisi
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde; insan, dil, akıl ve yazı ilişkisi ele alınıyor.
46. Bölüm
53:34
Mısır Medeniyeti
Felsefe Söyleşileri’nin bu bölümünde, Mısır medeniyeti konuşuluyor.
47. Bölüm
54:29
Batı Asya Medeniyetleri
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Batı Asya'daki medeniyetler ele alınıyor.
48. Bölüm
52:35
Fenike Medeniyeti
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Fenike medeniyeti inceleniyor.
49. Bölüm
54:43
Yunan Medeniyeti
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Yunan medeniyetini konuşmaya başlıyoruz.
50. Bölüm
54:07
Yunan Medeniyetinde Din
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Yunan medeniyetinde "din" konusu ele alınıyor.
51. Bölüm
48:30
Yunan Medeniyetinde İyonya
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Yunan medeniyetinde İyonya'nın yeri ele alınıyor.
52. Bölüm
52:23
Yunan Medeniyetinde Dinin Rolü
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Yunan medeniyetinde "din" ele alınıyor.
53. Bölüm
52:01
Yunan Medeniyetinde Toplumsal Yaşam
Felsefe söyleşileri'nin bu bölümünde, Yunan medeniyeti konuşuluyor.
54. Bölüm
53:06
Yunan Medeniyetinde İktisadi Hayat
Felsefe Söyleşileri'nde, Yunan Medeniyetinin izlerini takip etmeye devam ediyoruz.
55. Bölüm
52:48
Aile Dini
Felsefe Söyleşileri'nde "aile dini" kavramı ele alınıyor.
56. Bölüm
52:30
Görev ve Ödev
"Görev" ve "ödev" kavramları arasındaki ilişki ve farklar felsefi zeminde tartışılıyor.
57. Bölüm
51:44
Siyasi ve İktisadi Hayat
Yunan medeniyetinin siyasi ve iktisadi hayatı ele alınıyor.
58. Bölüm
54:06
Sophos Kavramı
Yunan medeniyetinde "sophos" kavramı ile şekillenen devlet anlayışı konuşuluyor.
59. Bölüm
51:56
Antik Yunanistan'da Doğaya Yöneliş
Antik Yunanistan’da doğaya yönelişin, edebiyatın gelişmesinin tarihi inceleniyor.
60. Bölüm
51:56
Yunan Medeniyetinde Düşünce Dünyası
Felsefe Söyleşileri'nde, Yunan medeniyetinde düşünce dünyası konuşuluyor.
61. Bölüm
53:32
Sokrates Öncesi Felsefe
Yunan medeniyetinde, Sokrates öncesindeki düşünce dünyası konuşuluyor.
62. Bölüm
52:06
Platon
Platon ve Yunan medeniyetine etkisi ele alınıyor.
63. Bölüm
52:45
Perikles'in Siyaset Kavramı
Helen kültürü ve Perikles'in "siyaset" kavramını nasıl ele aldığı açıklanıyor.
64. Bölüm
52:03
Üretim Kültürü
Teoman Duralı, Yunan medeniyetini konuşmaya "üretim kültürü" ile devam ediyor.
65. Bölüm
52:19
Üretim Kültürü
Teoman Duralı, Yunan medeniyetini konuşmaya "üretim kültürü" ile devam ediyor.
65. Bölüm
52:19
Atina'da Sömürgecilik ve Demokrasi
"Sömürgecilik" ve "demokrasi" kavramları ile Atina devlet yapısı ele alınıyor.
66. Bölüm
52:13
Atina'nın Devlet Yapısı
Yunan medeniyeti, Atina devlet yapısı ve hukuk anlayışı konuşuluyor.
67. Bölüm
52:20
Atina Devleti ve Attika Bölgesi
Atina devlet yapısı ve Attika bölgesinde çevre-merkez ilişkileri konuşuluyor.
68. Bölüm
54:53
Atina ve Sparta'da Eğitim
Atina-Sparta arasındaki eğitimin temel farkları ele alınıyor.
70. Bölüm
54:55
Yunan Medeniyetinde Eğitim
Yunan medeniyetinde "eğitim" konusu konuşuluyor.
71. Bölüm
55:33
Sofistler
Sofistlerin, Atina eğitim yapısına sağladığı katkılar ele alınıyor.
72. Bölüm
56:33
Logos
Herakleitos düşüncesinin temel kavramlarından olan "logos"un önemi tartışılıyor.
73. Bölüm
55:20
Logos Kavramı
"Logos" kavramı ve ifade ettiği anlamlar konuşuluyor.
74. Bölüm
54:48
Heraklitos ve Diyalog Kavramı
Heraklitos düşüncesinin Yunan medeniyetine etkileri ve "diyalog" kavramı konuşuluyor.
75. Bölüm
53:54
Hakikat-Gerçeklik İlişkisi ve Diyalektik
Diyalektik kavramı ve ilk dönem filozoflarına göre hakikat-gerçeklik ilişkisi konuşuluyor.
76. Bölüm
56:38
Herakleitos ve Parmenides
Herakleitos ile Parmenides'in düşünceleri bağlamında varlık ve var olan ilişkisi tartışılıyor.
77. Bölüm
59:43
Logos-Mitos İlişkisi
Sokrates ve Platon'un konuşulduğu bölümde, logos-mitos ilişkisi ele alınıyor.
78. Bölüm
56:45
Sokrates'in Yaşamı
Sokrates'in yaşam öyküsü ve felsefeye katkıları konuşuluyor.
79. Bölüm
59:53
Sokrates ve Platon'un Kavramları
Sokrates ve Platon çizgisinde kavramların ne anlama geldiği ele alınıyor.
80. Bölüm
55:42
Bilim Geleneğinin Serüveni
Bilim geleneğinin doğuşu ve günümüze kadarki serüveni konuşuluyor.
81. Bölüm
53:41
Platon'un Diyalektik Yöntemi
Platon’un "kavram" anlayışı ve diyalektik yöntemini nasıl işlediği tartışılıyor.
82. Bölüm
59:52
Diyalektik Kavramı
Teoman Duralı, "diyalektik" kavramını detaylarıyla anlatmaya devam ediyor.
83. Bölüm
56:03
Bilginin Türleri
Teoman Duralı, "bilgi" kavramı ve bilginin türlerini masaya yatırıyor.
84. Bölüm
57:58
Bilginin Katları
Teoman Duralı, Platon felsefesi çerçevesinde bilginin katlarını anlatmaya devam ediyor.
85. Bölüm
53:04
Bilgi Çeşitleri
Platon'un kavramları üzerinden bilginin çeşitleri konuşulmaya devam ediyor.
86. Bölüm
56:23
Mana ve Anlam
Platon'un "mağara alegorisi"nden yola çıkılarak mana ve anlam kavramları irdeleniyor.
87. Bölüm
59:48