Teoman Duralı İle Felsefe Söyleşileri

Listeme Ekle
Felsefe-bilimci Prof. Dr. Teoman Duralı, TRT 2'de felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu, serüvenini ve bu geleneğin nasıl bugünlere geldiğini konuklarıyla birlikte tartışarak Batı ve Doğu düşünce dünyalarının hangi merhalelerden geçerek bugüne geldiğini hepimizin anlayacağı bir dille anlatıyor.

Bölümler

44 bölüm 11:10:39
İbraniler
İbranilerin göç güzergâhı ve inanç sistemlerinin temel özelliği konuşuluyor.
45. Bölüm
54:29
Sümerlerde Toplum Yapısı
Sümerlerde toplum yapısı, ulus bilinci, yelkenin keşfi ve askerlik konuşuluyor.
44. Bölüm
53:03
Yazı Geleneği
Yazının keşfine bağlı olarak gelişen yöntem ve yazı geleneğinin etkileri konuşuluyor.
43. Bölüm
55:04
Sümerlerde Yazı
Sümerlerde yazıya bağlı olarak oluşan kurumlar ve bu kurumların mahiyeti inceleniyor.
42. Bölüm
53:32
Sümerler Medeniyetinde Ortaya Çıkan Kurumlar
Teoman Duralı önderliğinde gerçekleşen Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Sümerler medeniyetinde, yazıya bağlı olarak ortaya çıkan kurumlar ve bu kurumların mahiyeti, tarihi ve felsefi zeminde ele alınıyor.
41. Bölüm
50:28
Yazı ve Akıl İlişkisi
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, "yazı" ve "akıl" ilişkisini, Sümerlerin yazıyı keşfi ile okul kurumunun ve hesap işlemlerinin gelişmesi üzerinden ele alıyoruz.
40. Bölüm
56:50
Sümerler Medeniyeti
Teoman Duralı önderliğinde düşünce ufkumuza yeni pencereler açtığımız Felsefe Söyleşileri'nde Sümerler medeniyetini incelemeye devam ediyoruz.
39. Bölüm
54:23
Sümerler
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Batı medeniyetlerine giriş yapıyor ve Sümerler'i konuşuyoruz.
38. Bölüm
55:53
Muhammed İkbal
Teoman Duralı önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, İran medeniyetini incelemeye devam ediyor ve Pakistanlı alim, şair, filozof ve politikacı Muhammed İkbal'i konuşuyoruz.
37. Bölüm
57:54
Pers Medeniyeti
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde; Pers, diğer adıyla "Fars" medeniyetini konuşuyoruz.
36. Bölüm
52:50
Büyük Asoka
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Budacılık'ın en önemli hükümdarı Büyük Asoka'yı ve Budizm'in üç ana kolundan biri olan Mahayana'yı tanıyoruz.
35. Bölüm
53:38
Bilinç ve Zihin
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde "bilinç" ve "zihin" kavramlarını konuşuyoruz.
34. Bölüm
53:30
Hint Felsefesi ve Budizm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Hint felsefesini ve Budizm'i konuşuyoruz.
33. Bölüm
54:35
Mantık
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, "mantık" ve mantığın temsilcisi olan "Niyaya" sistemini konuşuyoruz.
32. Bölüm
54:17
Upanishadlar
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Hint felsefesini ve Hint medeniyetinin teoloji ve felsefe metinleri olan "Upanishadlar"ı konuşuyoruz.
31. Bölüm
56:22
Kast Sistemi I Reenkarnasyon
Felsefe Söyleşileri'nde, Teoman Duralı önderliğinde düşünce ufkumuzu aydınlatmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Hint medeniyetini, "kast sistemi" ve "reenkarnasyon" kavramları üzerinden konuşmaya devam ediyoruz.
29. Bölüm
56:45
Hint Felsefesi
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde "Hint felsefesi"ni konuşuyoruz.
29. Bölüm
52:26
Hint Medeniyeti ve Hint Düşüncesi
Teoman Duralı rehberliğinde ufkumuzu genişletmeye devam ettiğimiz Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde Hint medeniyetini ve Hint düşüncesini konuşuyoruz.
28. Bölüm
53:01
Hint Medeniyeti
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Hint medeniyetini konuşuyoruz.
27. Bölüm
54:11
Çin Medeniyeti I Hint Medeniyeti
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri’nin bu bölümünde, Çin medeniyetinin bölgedeki Türk yapısına etkisini ve Hint medeniyetini konuşuyoruz.
26. Bölüm
56:55
Çin Medeniyeti Etkisi Altında Kalan Medeniyetler
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Çin medeniyetinin etkisi altında kalan medeniyetleri ve Türkleri konuşuyoruz.
25. Bölüm
57:54
Çin Medeniyeti kimleri etkilemiştir?
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, "Çin Medeniyeti kimleri etkilemiştir?" sorusuna cevap arıyor, Çin Medeniyeti'nin sac ayaklarını konuşmaya devam ediyoruz.
24. Bölüm
55:29
Bilgeliğin Kurumsallaşması
Felsefe Söyleşileri'nde düşünce ufkumuzu aramaya devam ediyoruz. Bu bölümde, bilgeliği oluşturan kurumsal yapılar ve bilgeliğin kurumsallaşmasını konuşuyoruz.
23. Bölüm
56:00
Doğu ve Batı Medeniyetleri
Teoman Duralı öncülüğünde düşünce ufkumuzu aralamaya devam ettiğimiz Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde Doğu ve Batı medeniyetlerini konuşuyoruz.
22. Bölüm
53:03
Hikmet ve Bilgelik
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, "hikmet" ve "bilgelik" kavramlarını konuşuyoruz.
21. Bölüm
38:44
Medeniyet ve Hükümdarlık
Felsefe Söyleşileri'nde geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyor, Çin Medeniyeti örneğinden hareketle, "medeniyet" ve "hükümdarlık" kavramlarını konuşuyoruz.
20. Bölüm
41:40
Medeniyet Havzaları
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nde geçen bölümde öğrendiğimiz "ülke", "imparatorluk" ve "medeniyet" kavramlarından hareketle medeniyet havzalarını konuşuyoruz.
19. Bölüm
38:56
'Vatan' ve 'Yurt' Kavramları
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, vatan ve yurt kavramlarını konuşuyoruz.
18. Bölüm
36:11
Devletin Teşekkülü
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nde düşünce ufkumuzu aramaya devam ederken, bu bölümde "devletin teşekkülü" konusuna değiniyoruz.
17. Bölüm
38:03
Kasabalardan Şehre Geçiş
Felsefe Söyleşileri'nde Teoman Duralı öncülüğünde, düşünce ufkumuzu aramaya devam ediyoruz. Önceki bölümde kaldığımız yerden devam eden program, kasabalardan şehir yapısına geçişi ve bu yapıdaki ögeleri irdeliyor.
16. Bölüm
37:23
Yazının İcadı I Devletin Kurulması I Devletin Sac Ayakları
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde yazının icadı, devletin kurulması ve devletin sac ayaklarını konuşmaya devam ediyoruz.
15. Bölüm
42:21
İlk Konut Örnekleri
Prof. Dr. Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nde düşünce ufkumuzu aramaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk konut örneklerini incelediğimiz bu bölümde, kasabadan devlet düzenine geçişi konuşuyoruz.
13. Bölüm
38:25
Köyler
Felsefe Söyleşileri’nin bu bölümünde yerleşik hayata geçiş ve yerleşikliğin ilk oluşumlarından biri olan "köyler" ele alınıyor.
12. Bölüm
37:45
İnsanoğlunun Medeniyet İnşası
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde zan, sanı, fikir, idrak gibi ıstılahlar felsefi zeminde kritik ediliyor. İnsanoğlunun medeniyet inşası ve yerleşik hayata neden geçtiği gibi meseleler masaya yatırılıyor.
11. Bölüm
38:21
Farklı Çağlardaki Yaşayış Şekilleri
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde; farklı çağlardaki yaşayış şekilleri, iklim şartlarının konut yapımına etkisi, tarım toplumuna geçiş gibi konuları ele alıyoruz.
10. Bölüm
39:39
İlk Konut Örnekleri ve Tarih Öncesi Toplumlardaki Bireylilik
Mücahit Erboğa’nın moderatör, Prof. Dr. Teoman Duralı’nın sabit konuk ve Dr. Eyüp Çoraklı ile Beytullah Çakır’ın sabit katılımcı olarak bulunduğu programın dokuzuncu bölümünde insanoğlunun inşa ettiği ilk konut örnekleri ve tarih öncesi toplumlardaki bireylilik meselesi tartışıldı.
9. Bölüm
42:36
Buzul Çağı
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde buzul çağına gidiyoruz ve o zamanda dünyanın durumu ve dünya üzerinde yaşanan göçleri konuşuyoruz. Ayrıca “keyif” meselesini, felsefi ve dini perspektiften ele alıyoruz.
8. Bölüm
43:35
Hayvanların Evcilleştirilmesi
Bu bölümde hayvanların evcilleştirilmesi ile başlayıp bu durumun insanlık tarihinde ne gibi etkilere yol açtığı üzerinde duruldu. Ayrıca iklim şartlarının insan yaşamındaki önemi konuşularak ilk konutların hangi saiklere bağlı olarak oluşturulduğundan ve bölgelerin özelliklerinden bahsedildi.
7. Bölüm
44:42
İlk Yerleşim Alanları I Tarım
Mücahit Erboğa’nın moderatör, Prof.Dr. Teoman Duralı’nın sabit konuk ve Dr. Eyüp Çoraklı ile Beytullah Çakır’ın sabit katılımcı olarak bulunduğu Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, insanoğlunun hayvanları ehlileştirmesi ve iki tür arasında gelişen simbiyotik ilişki konuşuldu. Yine insanoğlunun dünya üzerinde ilk yerleşim alanları ve toprağı işlemeye başlamasıyla birlikte gelişen tarımın ne gibi sonuçlara yol açtığı, tarihsel ve felsefi zeminde masaya yatırıldı.
6. Bölüm
39:43
İnsanlık Tarihinde Tarımın ve Yerleşik Hayatın Etkileri
Teoman Duralı ile yaptığımız Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde insanlık tarihinde tarımın ve yerleşik hayatın etkileri ve dünyada dağılışı inceleniyor.
5. Bölüm
41:40
Beşeri Bilimler
Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde eğitim ve öğretim arasındaki farkları beşeri bilimler üzerinden ele alınıyor.
4. Bölüm
39:06
Eğitim, Terbiye, Adab-ı Muaşeret
Eğitime bağlı olarak şekillenen terbiye, edep, adab-ı muaşeret gibi kavramların esasen ne anlama geldiği de ekranlara yansıyacak konu başlıklarından.
3. Bölüm
37:52
İnsanlığın Ortaya Çıkışı
İnsanın Afrika’da ortaya çıkışı ve dünyaya yayılışı, tarihsel zeminde ele alınıyor.
2. Bölüm
42:36
İnsan-Beşer Ayrımı
Teoman Duralı önderliğindeki programın ilk bölümünde, insan-beşer ayrımı konuşuluyor.
1. Bölüm
38:27