Tarihte Gözden Kaçanlar

Bölümler

50 bölüm 19:03:53
Savaş Kazanmış Bir Başkanın Dramı
2. Dünya Savaşı sonrasında ülkesinde büyük bir desteği arkasına alarak Versay'a giden ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın dramı...
1. Bölüm
22:58
Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakilesi
Türklerin kurduğu ilk cumhuriyet olarak bilinen "Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakilesi" ve onun Genelkurmay Başkanı Süleyman Askeri Bey'in serüveni...
2. Bölüm
23:00
Kölelikten İmparatorluğa Bir Bizans Entrikası
Bulgar Kralı Kurum'un kölesi olan I. Basileos'un, imparatorluğa uzanan hayat hikayesi...
3. Bölüm
21:59
Baas'ın Yükselişi; Mişel Eflak'ın Düşüşü
Arap milliyetçiliğinin fikir babalarından Mişel Eflak'ın fikirleri...
4. Bölüm
21:58
Himayeden, İhanete
Timur'un himayesinde Altın Orda hükümdarı olan Toktamış Han'ın hazin hikayesi...
5. Bölüm
22:36
Şehinşah'ın Düşüşü
Kendisini 2500 yıllık Pers monarşisinin mirasçısı olarak gören Şah Muhammet Rıza Pehlevi ile Ruhullah Humeyni'nin mücadelesi...
6. Bölüm
22:41
Kudüs'ü Savaşmadan Fetheden İmparator
Afaroz edilmiş İmparator II. Friedrich'in Kudüs'ü işgali...
7. Bölüm
22:43
Bizans İmparatoru Olan Türk
İlk Türk denizcisi olarak kabul edilen Çaka Bey'in, Bizans tahtı için verdiği mücadele...
8. Bölüm
23:03
Roma'nın En Büyük Düşmanı
Roma karşısında varoluş mücadelesi veren Kartaca'nın en ünlü generali Hannibal Barca'nın öyküsü...
9. Bölüm
22:58
Kazanırken Kaybeden Lider
Roma karşısında girdiği her savaşı kazanan Epir Kralı Pirus, kazandığı her savaştan sonra aslında kaybedenin kendisi olduğunu anlar.
10. Bölüm
21:58
Bir İhanetten Ardından
Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Şerif Hüseyin'in yaşadığı pişmanlıklar...
11. Bölüm
22:58
Bu Topraklarda Kurulan İlk Cumhuriyet
Cenub-ı Garbi Kafkas Hükûmet-i Muvakkate-i Milliyesi'nin kurulmasında, fedai-i zabitanlardan Cihangirzade İbrahim Beyin etkisi...
12. Bölüm
22:28
Cumhuriyete Adanmış Bir Ömür
Bakü Fatihi Nuri Paşa'dan fabrikatör Nuri Killigil'e, vatanın bağımsızlığına adanmış bir ömrün hikayesi...
13. Bölüm
23:29
Medine Müdafaası
Medine Müdafaası'nın unutulmaz ismi "Çöl Kaplanı" olarak anılan Fahreddin Paşa...
14. Bölüm
22:58
Mustafa Kemal'in İlk Savaşı
Trablusgarp müdafaasında genç Osmanlı zabiti Mustafa Kemal'in mücadelesi...
15. Bölüm
22:58
Bolşevik İhtilali Önderi Bir Turancı
Bolşevik İhtilali'nin Lenin, Troçki ve Stalin ile birlikte önderlerinden olan Mir Said Sultan Galiyev'in hüsranla noktalanan yaşamı...
16. Bölüm
23:09
Zehirlerin Kralı
Romalıların en zeki düşman olarak tanımladığı VI. Mithridates Eupator'un bitmeyen savaşı...
17. Bölüm
23:08
Gaza Ehli Bir İtalyan
Giovanni Dionigi Galeni, namıdiğer Kılıç Ali Paşa'nın esaretten kaptanıderyalığa uzanan yolculuğu...
18. Bölüm
23:29
Gemileri Karadan Yürüten İlk Türk
Türk denizcisi Umur Bey ile Bizans İmparatoru Kantakuzen'in dostluğu...
19. Bölüm
23:09
Cezayir Tahtında Bir Korsan
Tarihte barbarosların ilki olan Oruç Reis'in esaretten korsanlığa, gazadan hükümdarlığa uzanan macerası...
20. Bölüm
21:58
Ayasofya Serisi: Justinianus'un Ayasofyası
Tarihte kurulan üçüncü Ayasofya'nın mimarları Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius'un yaptıkları hata...
21. Bölüm
21:58
Ayasofya Serisi: Ayasofya'da Haçlı Zulmü
Venedik Kontu Enrico Dandolo ve Haçlıların Ayasofya'yı talanı...
22. Bölüm
23:28
Ayasofya Serisi: Fatih'in Ayasofyası
Genç Fatih'in İstanbul'u fethi, medeniyet anlayışı ve Ayasofya vakfiyesi...
23. Bölüm
22:58
Ayasofya Serisi: Mimar Sinan'ın Ayasofyası (Gelecek Program)
Ayasofya'nın yapılış gizemleri ve onu günümüze kadar ayakta tutmayı başaran dahi mimarın bize bıraktıkları...
24. Bölüm
23:08
Rauf Denktaş Serisi: Kıbrıs'ta Varoluş Mücadelesi
Kıbrıs'ın fethinden 1960'lara kadar, adadaki Türk varlığı...
25. Bölüm
23:43
Rauf Denktaş Serisi: Kıbrıs'ta Varoluş Mücadelesi
Kanlı Noel'e giden yol...
26. Bölüm
23:23
Rauf Denktaş Serisi: Kıbrıs'ta Varoluş Mücadelesi
Türkiye'nin müdahalesi ile Kıbrıs Türkünün makus talihinin değişmesi...
27. Bölüm
22:28
Çanakkale Geçilmez
Çanakkale Deniz Muharebeleri kahramanı Cevat Paşa'nın gözden kaçan öyküsü...
28. Bölüm
23:48
Selçuklu Hanedanında İki Düşman Kardeş
Suriye Selçuklularını yıkıma götüren iki kardeşin, Rıdvan ve Dukak'ın hikayesi...
29. Bölüm
23:57
Osmanlı Sarayında Yetişen Hain
İskender Bey'in Osmanlı sarayından ihanete uzanan öyküsü...
30. Bölüm
22:56
Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum
Anadolu’nun savaşçı kadınları Bacıyan-ı Rum ve onun lideri Fatma Bacı'nın öyküsü…
31. Bölüm
22:28
Faşizmin Zindanlarında Bir Dahi: Antonio Gramsci
Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya'da yükselen Mussolini faşizminin hedefi, engelli bir devrimci olacaktır.
32. Bölüm
22:56
Panarabizm Hayaline Adanmış Bir Hayat: Cemal Abdünnasır
Monarşiden cumhuriyete, Birleşik Arap Devleti’nden İsrail hezimetine, Mısır'ın yakın tarihine damga vuran lider…
33. Bölüm
22:33
Zülfikar Ali Butto'nun Dramı
Daha bir nesil önce Müslümanlığı seçen bir aileden gelen Zülfikar Ali Butto, ülke tarihinin en önemli figürü olacaktır…
34. Bölüm
22:28
Her Devrin Teröristi: Garegin Ter-Harutyunyan
Çarlık Rusyası’ndan Nazilere, Bulgarlardan Bolşeviklere her daim kullanışlı bir katil olan Garegin Njdeh'in yaşam öyküsü…
35. Bölüm
21:58
Gazi Osman Paşa'nın Hayatında Gözden Kaçanlar
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, payitahta döndükten sonra mabeyn müşiri olarak mücadelesine devam edecektir.
36. Bölüm
21:58
Anadoluda Kelt Bir Asi: Roussel de Bailleul
Galatlardan 1000 yıl sonra başkenti Ankara olan bir devlet daha kurulacaktır.
37. Bölüm
22:54
Çöle Yazılan Destan: Kût'ül-Amâre
Amare kalesi Kut, İngilizlerle Osmanlılar arasında destanlaşan bir mücadeleye tanıklık edecekti.
38. Bölüm
21:58
Babailer İsyanı
Anadolu Selçuklu Devleti'ni zayıflatan Babai İsyanı, 600 yıllık bir çınarın can suyu olacaktı...
39. Bölüm
23:14
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 21/06/2021
-
42. Bölüm
23:43
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 28/06/2021
-
43. Bölüm
22:38
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 05/07/2021
-
44. Bölüm
23:28
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 12/07/2021
-
45. Bölüm
23:18
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 19/07/2021
-
46. Bölüm
23:28
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 26/07/2021
-
47. Bölüm
22:57
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 02/08/2021
-
48. Bölüm
23:13
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 09/08/2021
-
49. Bölüm
22:27
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 16/08/2021
-
50. Bölüm
22:28
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 23/08/2021
-
51. Bölüm
22:42
Tarihte Gözden Kaçanlar - İzmir - 30/08/2021
-
52. Bölüm
23:13