Tarih Söyleşileri

Bölümler

118 bölüm 146:56:34
Tarihte Hayvan
Tarihten günümüze insan hayatında hayvanın yeri konuşuluyor.
117. Bölüm
01:01:23
Tarih Yazımı ve Okunması
Dünya tarihinden örneklerle tarihin nasıl yazılması ve okunması gerektiği tartışılıyor.
116. Bölüm
01:09:07
Fetva ve Fetva Kurumu
Bu bölümde, tarihte "fetva" ve "fetva kurumu" tartışılıyor.
115. Bölüm
57:20
Göç ve İskânlar
Osmanlı ve günümüzde göç ve iskânların sosyolojik sonuçları tartışılıyor.
114. Bölüm
01:10:49
Elçilik Tarihi
Osmanlı'nın uluslararası ilişkileri çerçevesinde "elçilik tarihi" konuşuluyor.
113. Bölüm
01:00:03
Diplomasi Tarihi
Diplomasi tarihi ve eski dönemdeki uluslararası ilişkiler ele alınıyor.
112. Bölüm
59:05
Ebussuud Efendi
Osmanlı alimi, hukukçu ve devlet adamı Ebussuud Efendi konuşuluyor.
111. Bölüm
57:01
Osmanlı Siyaset Düşüncesi
Osmanlı siyaset düşüncesinin kavramları ve beslendiği kaynaklar ele alınıyor.
110. Bölüm
54:59
Yunus Emre & Hacı Bektaş-ı Veli
Tarih Söyleşileri'nin bu bölümünde, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli konuşuluyor.
109. Bölüm
01:09:28
Devlet-Toplum İlişkisi
Tarih Söyleşileri'nin bu bölümünde devlet-toplum ilişkisi ele alınıyor.
108. Bölüm
01:00:21
Sultan III. Selim
Sultan III. Selim'in hayatı ve dönemin önemli olayları ele alınıyor.
107. Bölüm
59:18
Kurban ve Hac İbadetleri
Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşcı ile “kurban” ve “hac” ibadetlerinin tarihi ele alıyor.
106. Bölüm
01:00:29
Surre-i Hümayun
Osmanlı Devleti'nde Surre-i Hümayun geleneği ele alınıyor.
105. Bölüm
54:55
Düşünce Tarihinde Doğu-Batı Etkileşimi
Prof. Dr. Bekir Karlığa ile düşünce tarihinde Doğu-Batı etkileşimi üzerine konuşuluyor.
104. Bölüm
01:23:20
Sultan III. Murad
Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilen Sultan III. Murad konuşuluyor.
103. Bölüm
59:43
Türk Düşünce ve Bilim Tarihi
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun konuk olduğu bölümde, Türk düşünce ve bilim tarihi konuşuluyor.
102. Bölüm
01:31:35
Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılması
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve tarihe etkileri masaya yatırılıyor.
101. Bölüm
59:06
Siyasetnameler
Bu bölümde, tarihte iz bırakmış "siyasetnameler" konuşuluyor.
100. Bölüm
01:25:04
Feridun Emecen
Prof. Dr. Feridun Emecen'in konuk olduğu bölümde, Osmanlı'nın kuruluşu ele alınıyor.
99. Bölüm
01:44:38
İstanbul'un Fethi
Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, "İstanbul'un Fethi"ni konuşuyorlar.
98. Bölüm
59:01
Kudüs
Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Kudüs tarihini konuşuyor.
97. Bölüm
01:16:16
Eski Bayramlar
Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, "eski bayramlar"ı konuşuyor.
96. Bölüm
01:28:03
"Mevlit" ve Süleyman Çelebi
Prof. Dr. Bilal Kemikli ile "Mevlit" ve Süleyman Çelebi konuşuluyor.
95. Bölüm
01:40:36
Tefsir Tarihi
Coşkun Yılmaz ve Mehmet İpşirli, Mehmet Emin Maşalı ile "tefsir tarihi"ni ele alıyorlar.
94. Bölüm
01:55:06
Kıraat Tarihi
Coşkun Yılmaz ve Mehmet İpşirli, Mehmet Emin Maşalı ile kıraat tarihini ele alıyor.
93. Bölüm
01:29:23
Kur'an-ı Kerim
Dr. Tayyar Altıkulaç ile Kur'an-ı Kerim'in tarihi ele alınıyor.
92. Bölüm
01:24:30
Eski Ramazanlar
Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, “eski ramazanlar”ı konuşuyor.
91. Bölüm
01:28:04
Türk Hukuk Tarihi
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ile Türk hukuk tarihi konuşuluyor.
90. Bölüm
01:44:16
Enderun ve Eğitim
Coşkun Yılmaz ve Mehmet İpşirli, “enderun” örneği üzerinden eğitim tarihini konuşuyor.
89. Bölüm
01:17:39
Hindistan ve Babürler
Prof. Dr. Azmi Özcan ile Hindistan ve Babürlerin tarihi ele alınıyor.
88. Bölüm
01:38:40
Yıldırım Beyazıt'ın Hayatı
Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Yıldırım Beyazıt'ın hayatını ele alıyorlar.
87. Bölüm
01:39:23
İlim ve Ulema
Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, ilim ve ulema konularını ele alıyor.
86. Bölüm
01:08:11
Osmanlı'da Şehircilik
Doç. Dr. Yunus Uğur ile “Osmanlı’da şehircilik” konusu ele alınıyor.
85. Bölüm
01:33:42
İbrahim Müteferrika ve Matbaa
İbrahim Müteferrika ve Osmanlı döneminde "matbaa" konuşuluyor.
84. Bölüm
01:28:15
II. Murat
Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, II. Murat'ın hayatını ele alıyor.
83. Bölüm
01:27:05
Hıristiyan Siyonizmi
Mehmet İpşirli ve Coşkun Yılmaz, Tufan Buzpınar ile “Hıristiyan siyonizmi”ni konuşuyorlar.
82. Bölüm
01:36:45
Korsanlık Tarihi
Mehmet İpşirli ve Coşkun Yılmaz, İdris Bostan ile korsanlık tarihini ele alıyor.
81. Bölüm
01:23:59
Bürokrasi Tarihi
Mehmet İpşirli ve Coşkun Yılmaz, bürokrasi tarihini ele alıyor.
80. Bölüm
01:01:13
Dönmelik ve Sabetay Sevi
Mehmet İpşirli ve Coşkun Yılmaz, Erhan Afyoncu ile "dönme", "dönmelik" ve "Sabetay Sevi" konusunu ele alıyorlar.
79. Bölüm
01:13:41
Sultan Melikşah Devri
Cihan Piyadeoğlu ile Sultan Melikşah devri inceleniyor.
78. Bölüm
01:14:24
Harem
Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Dr. Coşkun Yılmaz, "harem" konusunu ele alıyorlar.
77. Bölüm
01:17:13
Şeyh Hamdullah
Mehmet İpşirli ve Coşkun Yılmaz, Uğur Derman ile Şeyh Hamdullah'ı konuşuyorlar.
76. Bölüm
01:24:43
Yavuz Sultan Selim
Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Yavuz Sultan Selim’i konuşuyorlar.
75. Bölüm
01:32:25
Ayasofya'nın Tarihi
Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Ayasofya’nın tarihini ele alıyor.
74. Bölüm
01:19:32
Türklerin Müslümanlığa Geçişi
Prof. Dr. Aydın Usta ile Türklerin Müslüman olma süreci konuşuluyor.
73. Bölüm
55:48
Kızılay
Kerem Kınık ve Recep Karacakaya ile kuruluşunun 152. yıl dönümünde Kızılay konuşuluyor.
72. Bölüm
01:32:51
Futbolun Tarihi
Orhan Ayhan, Şükrü Ersoy ve Vahdettin Engin ile futbolun tarihi konuşuluyor.
71. Bölüm
02:01:30
Vakıfların Tarihi
Prof. Dr. Tahsin Özcan ile vakıfların tarihi ele alınıyor.
70. Bölüm
01:06:44
Köleliğin Tarihi
Prof. Dr. Nuri Tınaz ve araştırmacı Ahmedei Cheikgurei ile köleliğin tarihi ele alınıyor.
69. Bölüm
01:32:50
Berberlik Tarihi
Koleksiyoner Haluk Perk ve yazar Mesut Meyveci ile berberliğin tarihi ele alınıyor.
68. Bölüm
01:31:13
Kahvenin Tarihi
Araştırmacı Vedat Başaran ve akademisyen Göknur Akçadağ ile kahvenin tarihi ele alınıyor.
67. Bölüm
01:27:51
Ramazan Gelenekleri
Ahmet Şahin, Özer Özel ve Mustafa Küçükaşçı ile Ramazan geleneklerimiz ele alınıyor.
66. Bölüm
01:28:16
19 Mayıs ve İstiklal Harbi
Doç. Dr. Hasip Saygılı ve Dr. Zekeriya Türkmen ile 19 Mayıs ve İstiklal Harbi konuşuluyor.
65. Bölüm
01:29:40
Türkçenin Tarihi
Prof. Dr. Mehmet Ölmez ve Prof. Dr. Hayati Develi ile Türkçenin tarihi inceleniyor.
64. Bölüm
01:28:49
Tarihteki Uluslararası Yardımlar
Prof. Dr. Fatma Ürekli ve Dr. Recep Çelik ile tarihte uluslararası yardımlar konuşuluyor.
63. Bölüm
54:56
İbn Arabi
Tarih Söyleşileri'nin bu bölümünde, Ekrem Demirli ile İbn Arabi konuşuluyor.
62. Bölüm
01:00:34
TBMM'nin Tarihi
Prof. Dr. Ali Satan ve Prof. Dr. Abdurrahman Eren ile TBMM'nin tarihi konuşuluyor.
61. Bölüm
01:30:18
Çocuk Oyunları Tarihi
Yazar Erol Erdoğan ve Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz ile çocuk oyunları tarihi ele alınıyor.
60. Bölüm
01:33:17
Kedilerin Tarihi
Dr. Altan Armutak ve Doç. Dr. Mehmet Samsakçı ile kedilerin tarihi konuşuluyor.
59. Bölüm
01:34:43
Sabun ve Kolonyanın Tarihi
Rana Babaç Çelebi ve Mehmet Mazak ile temizlik, sabun ve kolonyanın tarihi konuşuluyor.
58. Bölüm
01:04:02
Haçlı Seferleri
Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer ile Haçlı Seferleri tarihi ele alınıyor.
57. Bölüm
01:00:46
Osmanlı'da Kanun Geleneği
Hüseyin Yılmaz ile Osmanlı'da siyaset düşüncesi ve Osmanlı kanun geleneği ele alınıyor.
56. Bölüm
54:17
18 Mart Zaferi
Erol Parlak, Mustafa Çolak ve Muzaffer Albayrak ile 18 Mart Zaferi konuşuluyor.
55. Bölüm
02:31:03
Gülün Tarihi
Prof. Dr. Ayten Altıntaş ile "gül"ün tarihi konuşuluyor.
54. Bölüm
53:48
Kadınların Tarihi
Başak Kuzakçı ve Prof. Dr. Arzu Terzi ile kadınların tarihi ele alınıyor.
53. Bölüm
01:17:21
Tarihteki Büyük Salgınlar
Prof. Dr. Nuran Yıldırım ile dünya tarihindeki büyük salgınlar masaya yatırılıyor.
52. Bölüm
57:31
Hocalı Katliamı
Agil Samedbeyli ve Ebulfez Süleymanlı ile Hocalı Katliamı konuşuluyor.
51. Bölüm
55:02
Endonezya Tarihi
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile Endonezya tarihi ele alınıyor.
50. Bölüm
53:37
Türk Havacılık Tarihi
Muhittin Şimşek ve Kürşad Karacagil ile Türk havacılık tarihi ele alınıyor.
49. Bölüm
59:16
Paranın Tarihi
Prof. Dr. Oğuz Tekin ile paranın tarihi masaya yatırılıyor.
48. Bölüm
55:20
Ege Adalarının İşgali
Deniz hukukçusu Ali Kurumahmut ile Ege adaları ve Ege adalarının işgali ele alınıyor.
47. Bölüm
01:02:54
Tarihimizde Göçler
Prof. Dr. Cemalettin Şahin ile tarihimizde göçler ve göçlerde yaşananlar konuşuluyor.
46. Bölüm
52:16
Libya Tarihi
Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile Libya ve çevresinin tarihi ele alınıyor.
45. Bölüm
53:28
Kızıl Elma
Prof. Dr. Tufan Gündüz ile "Kızıl Elma" kavramı masaya yatırılıyor.
44. Bölüm
52:50
Attila ve Roma
Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Attila ve Roma konusu ele alınıyor.
43. Bölüm
54:48
Ahıska Türkleri
Dr. Ayna Askeroğlu Arslan ve Dr. Rüstem Mürseloğlu ile Ahıska Türkleri konuşuluyor.
42. Bölüm
01:30:18
Osmanlı'da Devlet Merasimleri
Prof. Dr. Zeynep Tarım ile Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet merasimleri ele alınıyor.
41. Bölüm
50:45
Türk Tarihi
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile Türk tarihine dair merak edilenler konuşuluyor.
40. Bölüm
54:28
Anadolu'da İrfan ve Hikmet Geleneği
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile Anadolu'da irfan ve hikmet geleneği konuşuluyor.
39. Bölüm
56:55
Osmanlı'da Hilafet
Doç. Dr. Uğur Demir ile Osmanlı'da hilafet meselesi ele alınıyor.
38. Bölüm
51:59
Medine Müdafaası
Özhan Eren ve Prof. Dr. Ali Satan ile Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası konuşuluyor.
37. Bölüm
01:31:51
Karahanlılar
Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan ile tarih sahnesinde Karahanlılar ele alınıyor.
36. Bölüm
52:24
Osmanlı'da Sefer Planlamaları
Prof. Dr. Feridun Emecen ile Osmanlı'da sefer lojistiği ve planlamaları konuşuluyor.
35. Bölüm
54:28
Yakın Tarihimiz
Tarih Söyleşileri’nin bu bölümünde konuğumuz Murat Bardakçı ile son kitabı “Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs” üzerinden yakın tarihimizi konuşuyoruz.
34. Bölüm
01:52:25
Osmanlı Sanatının Avrupa'ya Etkileri
Prof. Dr. Nurhan Atasoy ile Osmanlı sanatının Avrupa'ya etkileri ele alınıyor.
33. Bölüm
56:09
Ortadoğu Coğrafyası
Prof. Dr. Cengiz Tomar ile tarihten günümüze Ortadoğu coğrafyası ele alınıyor.
32. Bölüm
51:39
İstanbul Depremlerinin Tarihi
M. Hamdi Sayar ve Sema K. Özkılıç ile İstanbul depremlerinin tarihi konuşuluyor.
31. Bölüm
01:27:14
Yemek Tarihi
Priscilla Mary Işın ve Arif Bilgin ile yemek tarihi inceleniyor.
30. Bölüm
01:03:14
Afrika Tarihi ve Osmanlı Afrikası
Prof. Dr. Ahmet Kavas ile Afrika tarihi ve Osmanlı Afrikası konuşuluyor.
29. Bölüm
53:46
İslam Medeniyetlerinde Bilim
İbrahim Halil Üçer ve Taha Yasin Arslan ile İslam medeniyetlerinin bilime katkıları ele alınıyor.
28. Bölüm
01:28:01
Kerbela Olayı
Mustafa Fayda, Mustafa Kara ve Celal Yılmaz ile "Kerbela olayı" konuşuluyor.
27. Bölüm
01:21:45
Ertuğrul Gazi
Prof. Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile Ertuğrul Gazi konuşuluyor.
26. Bölüm
02:00:42
Haluk Dursun
Ömrünü kültürümüzü ve tarihimizi yaşatmaya adayan Prof. Dr. A. Haluk Dursun anılıyor.
25. Bölüm
01:31:16
Malazgirt Zaferi
Prof. Dr. Adnan Çevik ve Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ile Malazgirt Zaferi konuşuluyor.
24. Bölüm
01:55:41
Türk Düşünce Tarihi
Prof. Dr. Tahsin Görgün ile Türk düşünce tarihi ele alınıyor.
23. Bölüm
52:45
Kurban Bayramı
M. İsmet Uzun ve M. Sabri Küçükaşçı ile "Kurban Bayramı" üzerine keyifli bir sohbet...
22. Bölüm
01:30:04
Seyahatnameler ve Osmanlı Dünyası
İbrahim Şirin ve Zahit Atçıl ile seyahatnameler üzerinden Osmanlı dünyası konuşuluyor.
21. Bölüm
01:31:54
1. Dünya Savaşı
Necmettin Alkan ve T. Niyazi Karaca ile 1. Dünya Savaşı ele alınıyor.
20. Bölüm
01:31:25
Kıbrıs Barış Harekatı
Prof. Dr. Ata Atun ve Doç. Dr. Gültekin Yıldız ile "Kıbrıs Barış Harekatı" konuşuluyor.
19. Bölüm
02:29:29
15 Temmuz Darbe Girişimi
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ve Dr. Cengiz Sunay ile 15 Temmuz darbe girişimi konuşuluyor.
18. Bölüm
01:55:10
Memlük Devleti
Prof. Dr. Cengiz Tomar ile Memlükler'in tarih sahnesindeki yeri inceleniyor.
17. Bölüm
01:45:35
Fuat Sezgin
Mecit Çetinkaya ve Mehmet Cüneyt Kaya ile vefat yıl dönümünde Fuat Sezgin anılıyor.
16. Bölüm
01:52:00
Bayramın Değeri
Prof. Dr. İskender Pala ile bayramın değeri üzerine keyifli bir sohbet...
15. Bölüm
45:08
İstanbul'un Fethi
Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ile İstanbul'un fethi konuşuluyor.
14. Bölüm
02:12:22
Milli Mücadele
Prof. Dr. Azmi Özcan ile 100. yıl dönümünde "Milli Mücadele" konuşuluyor.
13. Bölüm
50:47
II. Abdülhamid'in Sürgün Yılları
Bu bölümde, Prof. Dr. Cezmi Eraslan ile II. Abdülhamid'in sürgün yılları ele alınıyor.
12. Bölüm
48:30
Osmanlı'da Ramazan
Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile Osmanlı döneminde Ramazan kültürü konuşuluyor.
11. Bölüm
48:24
Osmanlı'da Sağlık ve Tıp
Prof. Dr. Nil Sarı ile Osmanlı'da sağlık ve tıp konusu ele alınıyor.
10. Bölüm
49:57
TBMM'nin Açılışı
Prof. Dr. Mustafa Budak ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı konuşuluyor.
9. Bölüm
44:57
Evliya Çelebi ve Seyahatname
Prof. Dr. Hayati Develi ile Evliya Çelebi ve meşhur seyahatnamesi ele alınıyor.
8. Bölüm
49:19
İstanbul Kuşatması
Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ile İstanbul kuşatması konuşuluyor.
7. Bölüm
52:06
31 Mart Vakası
Prof. Dr. Vahdettin Engin ile 31 Mart Vakası inceleniyor.
6. Bölüm
48:37
Osmanlı'da Denizcilik
Prof. Dr. İdris Bostan ile Osmanlı Devleti'nin denizciliğini, deniz hukukunu, deniz teknolojisini konuşuyoruz.
5. Bölüm
53:51
18 Mart ve Çanakkale Cephesi (1. Bölüm)
Gültekin Yıldız ve İsmail Kaşdemir ile 18 Mart'ın önemi ve Çanakkale Cephesi konuşuluyor.
4. Bölüm
27:57
18 Mart ve Çanakkale Cephesi (2. Bölüm)
Gültekin Yıldız ve İsmail Kaşdemir ile 18 Mart'ın önemi ve Çanakkale Cephesi konuşuluyor.
4. Bölüm
01:10:43
İstiklal Marşı
Bu bölümde Prof. Dr. M. Fatih Andı ile İstiklal Marşı ve önemi ele alınıyor.
3. Bölüm
49:50
Osmanlı Devleti'nde Adalet Sistemi
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ile Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet konuları konuşuluyor.
2. Bölüm
50:00
Kimlik İnşası ve Tarihin Etkileri
Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile kimlik inşasında tarihin etkileri ele alınıyor.
1. Bölüm
52:17