Tanzimattan Günümüze Geleneksel Müziğimiz

Bölümler

17 bölüm 15:05:48
Mecmua-i Saz-ı Söz
Konuğumuz İTÜ TMDK Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sinem Özdemir Göçeri ile Ali Ufki'nin ünlü nota defteri Mecmua-i Saz-ı Söz üzerine sohbet ediyoruz.
52:31
Defter-i Musiki
Defter-i Musiki Güfte Mecmuası
51:51
Mecmua-i Şarkî
Türk musikisinde güfte mecmuaları...
52:20
Hafız Post
Hafız Post'tan Haşim Bey'e güfte mecmualarına bakış
53:57
Haşim Bey Mecmuası
Haşim Bey Mecmuası ve dönemi (1853-64)
53:31
II. Mahmud Dönemi
19.yy ilk yarısı batılılaşma uygulamalarının mimarı Padişah II. Mahmud döneminin 10 yıllık kısmının anlatıldığı Hafız Hızır İlyas Ağa'nın Letaif-i Vekayi-i Enderuniyye kitabından döneme ait kesitler...
53:07
Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı
Konuğumuz İTÜ TMDK Müzikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı ile Türk musikisinde makam olgusu üzerine sohbet ediyoruz.
53:13
Makam Zenginliği
Türk musikisinin özgünleşmesinde tarihi makam terkiblerinin, makam zenginliğinin önemi
52:40
Makam Kavramı
Türk musikisinde makam kavramı, anlayışı, önemi ve kullanımına bakış, yeni makam terkibi...
53:38
Başkent İstanbul
16.yy'dan sonra Osmanlı tebaası arasında örnek alınan başkent İstanbul ve burada birbirleriyle aynı havayı teneffüs eden halk müziği, şehir müziği, saray müziği...
52:41
Türk Musikisinden Avrupa Müziğine
Mehterin lağvedilmesi ve askerin alışık olduğu Türk musikisinden Avrupa müziğine, bandoya geçilmesi ve Napolyon'un bando şefi, bestekar Giuseppe Donizetti'nin Osmanlı Sarayı'nda görevlendirilmesi...
53:53
Grande Rue de Pera
1828'de Muzika-yı Humayun'un tamamen Avrupa müziği ağırlıklı olarak öğretime başlamasının İstanbul'da yaşayan gayrimüslimler tarafından destek bulması ve dönemin Grande Rue de Pera'sı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin İtalyan ve sonra Fransız müzikli oyunların sahnelendiği merkez haline dönüşmesi...
53:20
Avrupa kültürü ile Karşılıklı Etkileşimler
18.yy Türk musikisi seviyesinin doruğu olmasının yanında Avrupa kültürü ile karşılıklı etkileşimlerin başlaması sonucu gelişen yol arayışlarının 19.yy Tanzimat uygulamalarının habercisi olması...
53:31
İsmail Dede Efendi
1828 Muzıka-yı Humayun ve Avrupa'nın birçok kentinden önce İstanbul'da ilk devlet müzik okulunun Batı anlayışıyla kurulması ve dönemin simgeleşmiş bestekarı İsmail Dede Efendi...
53:57
Padişah III. Selim Dönemi
Padişah III. Selim dönemi 19.yy başlarından itibaren eğitimden seslendirme devlet destekli müzik uygulamalarının müzisyen hayatına yansımalarının başlangıcı...
52:56
Türk Musikisi İlişkileri
Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki devletler, Bizans Müziği, Ali Ufki, Mehter ve Avrupa müziği ile Türk musikisi ilişkileri giriş konulu sohbet.
54:35
Alafranga ve Alaturka
Osmanlı'da Tanzimat uygulamaları başlangıcının Türk musikisi hayatına ilk yansımaları, alafranga ve alaturka...
53:59