Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Bölümler

20 bölüm 03:42:34
1. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Aksaray'ın mütevazi bir sokağında daracık bir oda, gençliğinde oldukça güzel olduğu belli olan orta yaşlı bir kadın, küçük ama derli toplu olan bu odada bir köşeye çekilmiş elindeki nakışı işliyordu. Zihnini meşgul eden binbir düşünce, yüzünde, zaman zaman keder ve endişe ifadelerine yol açıyordu...
1. Bölüm
13:03
2. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Saliha Hanım, "Ana ve baba evlatları için ne iyi olacaksa onu yapmalı. Koca karısıyla, karı kocasıyla ömür geçirecek, ev idare edecek, evlatları olacak..." der.
2. Bölüm
10:55
3. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Kapıdan çıktığım gibi o utançtan kurtulsam da elimde olmayarak gözyaşlarım döküldü. Hüngür hüngür ağlayarak dadıma gittim. İhtiyar bir kadıncağız olan dadım beni çok severdi. Ağladığımı görünce "Ah kızım! Ne oldu, ne var? Baban bir şey mi söyledi yoksa, hiç böyle olduğun yoktur. Gel bana ağlama, sil gözlerini. Söyle bana şimdi, yoksa bir şeyden mi korktun?"
3. Bölüm
11:13
4. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Saliha Hanım, Rıfat Bey'den gelen mektuba cevap yazar, Gülizar'ın eline tutuşturur, gönderirdi ve ondan sonra Gülizar'ın vasıtasıyla sık sık mektuplarla görüşür oldular.
4. Bölüm
11:28
5. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Rıfat Bey'in gönderdiği mektubu Saliha Hanım okumaya başlar. Rıfat Bey kavuşmalarının imkansız olduğunu yazmıştır. Saliha Hanım da son kez mektuba cevap yazar.
5. Bölüm
12:09
6. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Talat Bey, Beyazıt'taki Hacı Baba'dan tütün alırken gözü cumbada güzel bir kızı görüyor ve artık her yerde onu düşünmeye başlıyor.
6. Bölüm
12:41
7. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Tütüncü Efendi'nin dükkanında konuşulduğu gibi Hacı Baba'nın evine, nakış ustası Şerife Hanım'dan başka giren çıkan yoktu. Çünkü bir yandan Hacı Baba'nın komşularıyla iyi geçinmediğinden diğer taraftan da Fitnat Hanım'ın kimseye iadeiziyaret etmeyeceği belli olduğundan komşulardan hiç kimse misafir olmazdı. İyi de Fitnat Hanım böyle daima yalnız oturmaktan sıkılmaz mıydı?
7. Bölüm
10:48
8. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Talat Bey, sevdiği kızı görmek için kimseye görünmeden kılık değiştirerek Hacı Baba'nın evine girmenin bir yolunu bulur ve yola düşer.
8. Bölüm
11:40
9. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Ragibe Hanım, nakış ustası Şerife Hanım ile Hacı Baba'nın evinin yolunu tutar. Ragibe Hanım, Fitnat Hanım'a okuma yazma dersi verebilecek midir?
9. Bölüm
12:00
10. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Fitnat Hanım, Talat Bey'e olan aşkını Ragibe Hanım'ın engelleyeceği düşüncesine kapılır. Beklenmeyen gerçeklere Fitnat Hanım'ın gönlü dayanabilecek midir?
10. Bölüm
12:18
11. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Talat Bey, her ne kadar aklı nakışta olmasa da biraz nakış işlemeye başladı. Lakin bu görüşmeleri ne kadar sürdü?
11. Bölüm
11:28
12. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Nakışçı Şerife Hanım, iki günde bir Ali Bey'in konağına gider ve cariyelerine nakış gösterirdi. Nakışçının, Ali Bey'e düşündüğü kız kimdi?
12. Bölüm
11:03
13. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Fitnat Hanım, Ragibe Hanım'ın kardeşinden başka kimseyi sevemeyeceğini, evlenirse sadece onunla evleneceğini söyler. Fakat Hacı Baba, Ragibe Hanım'ın çocukluk ettiğini, camdan bir kere gördüğü kişiye aşık olamayacağını düşünmektedir.
13. Bölüm
11:05
14. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Felek bütün ümitleri yok edip onları ümitsiz kılar.
14. Bölüm
11:16
15. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Hacı Baba, Fitnat'ı Ali Bey'e vermek için bir plan yapar. Fakat Fitnat Hanım, olanlardan habersizdir.
15. Bölüm
09:27
16. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Fitnat Hanım, her şeyden habersiz Üsküdar'daki konağa gider.
16. Bölüm
10:43
17. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Ali Bey, Fitnat Hanım'ı eski zevcesine çok benzetir. Oysa Fitnat Hanım, uyurken Talat Bey'in ismini sayıklar.
17. Bölüm
11:47
18. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Ali Bey, Fitnat Hanım'ı sevdiği gibi onun da kendisini sevmesini ister.
18. Bölüm
10:44
19. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Fitnat Hanım'ın boynundaki muskada neler yazmaktadır? Ali Bey ile Fitnat Hanım'ın arasındaki bağ nedir?
19. Bölüm
11:44
20. Bölüm - Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
Ali Bey, tüm gerçekleri öğrenir. Fitnat Hanım ve Talat Bey de son kez görüşür...
20. Bölüm
05:02