Sözde Kızlar

Bölümler

46 bölüm 08:53:42
1.Bölüm - Sözde Kızlar
Pangaltı. Gece yarısına birkaç dakika var. Sinemanın kapısında, iki siyah parlak derili, gürbüz hayvaniyle zarif bir araba duruyor.
1. Bölüm
12:59
2.Bölüm - Sözde Kızlar
Genç kız ve arabacı, birbirlerine muhtelif hislerle bakışarak, beklediler. Bitip tükenmeyen dakikalar geçti.
2. Bölüm
12:54
3.Bölüm - Sözde Kızlar
Hizmetçi kadın, başını kapıdan uzattı: "Banyo hazır!"
3. Bölüm
11:45
4.Bölüm - Sözde Kızlar
"Yatak odamda, gümüş sakımın içinde bir yirmi beşlik var al, fazla veremem."
4. Bölüm
12:54
5.Bölüm - Sözde Kızlar
"Zira bunlar fecayî listeleri. İşkenceler... Bir şu zarf kaldı. Bakalım."
5. Bölüm
12:30
6.Bölüm - Sözde Kızlar
Nazmiye Hanım’la Nevin de biraz şaştılar: "Biz de bilmiyoruz."
6. Bölüm
11:45
7.Bölüm - Sözde Kızlar
Ertesi sabah, bütün gazeteler Mebrure’nin babasını ilan ettiler.
7. Bölüm
13:07
8.Bölüm - Sözde Kızlar
Behiç’e diyordu ki: "Yüzüne çok pudra sürmüşsün, erkekte pudra sinirime dokunuyor diyorum, anlamıyor musun?"
8. Bölüm
12:28
9.Bölüm - Sözde Kızlar
Herkes birer kelime söyledi ve Salih yazdı.
9. Bölüm
12:00
10.Bölüm - Sözde Kızlar
Biraz sonra, karanlıktan aydınlığa geçerken kamaşan gözleriyle, çehreleri buruşmuş, yorgun, mecalsiz davetliler yukarı salonda toplandılar.
10. Bölüm
13:04
11.Bölüm - Sözde Kızlar
Elini kapının topuzuna götüremiyordu. Hiçbir sergüzeştinden hatırlayamadığı bir yürek helecanı, bütün vücudunda bir gerilme hissetti.
11. Bölüm
11:44
12.Bölüm - Sözde Kızlar
Behiç, böyle zamanlarda erkeklere pek lazım olan soğukkanlılıkla, çehresinin alıcı durgunluğunu hiç bozmayarak dinliyordu.
12. Bölüm
10:08
13.Bölüm - Sözde Kızlar
Behiç, ne yaptığını bilmeyen, budala, tecrübesiz bir insan olmak şöyle dursun, etrafında herkesin zaaflarını çok iyi anlamış, herkesi gülünç ve manasız görebilmiş, kendi arzularına göre yaşamanın sırrını keşfetmiş bir mahlûktu.
13. Bölüm
11:10
14.Bölüm - Sözde Kızlar
"İzmir’de sizin çok tanıdıklarınız var mı?" "Oooh, pek çok..."
14. Bölüm
10:27
15.Bölüm - Sözde Kızlar
İstanbul’da ise gazetelerdeki ilanı okur, buraya gelir. Yunanlıların elinde ise buradaki, Yunan Salib-i Ahmer'inden derhal malumat almak mümkündür.
15. Bölüm
12:39
16.Bölüm - Sözde Kızlar
"Dün yine mahkemeden celp geldi. Mübaşir seni arar, zabıta seni arar, mahalle imamı seni arar..."
16. Bölüm
10:26
17.Bölüm - Sözde Kızlar
"Anladım ama, şimdi piyasada kesat var. Papel çokluk düşmüyor."
17. Bölüm
11:23
18.Bölüm - Sözde Kızlar
Behiç, kulüpten istifa etmiş, bir daha hiç kumar oynamak istemediğini söylüyor, Siyret geldiği zaman beraber sokağa çıkıyor, gelmediği günlerde de odasına çekiliyor, ne ile meşgul olduğunu hissettirmeyerek saatlerce orada kalıyordu.
18. Bölüm
12:17
19.Bölüm - Sözde Kızlar
Nazmiye Hanım için mühim bir saniye idi. Anlamıyor görünmekte muvaffak olmak lâzımdı.
19. Bölüm
11:20
20.Bölüm - Sözde Kızlar
"Peki monşer, ama bu izdivaç senin muhitteki kredini düşürmez mi?"
20. Bölüm
11:27
21.Bölüm - Sözde Kızlar
Mebrure, çalarken daha eski günleri, bütün Manisa’yı, çepeçevre dağları, sükut ve gölge dolu akşamları, Anadolu’nun hiçbir yabancı sesle örselenmeyen devamlı sükununu, küçük evlerini, babasını, ölen dadısını, hep iyi kalpli komşuları ve arkadaşları hatırlıyordu.
21. Bölüm
09:39
22.Bölüm - Sözde Kızlar
Mebrure, Behiç’i dikkatle süzüyor, samimi olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Nazmiye Hanım da hayret içindeydi.
22. Bölüm
11:59
23.Bölüm - Sözde Kızlar
Genç kızın hayretle kaşlarını kaldırdığını gören Nadir, sözünü bitirdi.
23. Bölüm
11:15
24.Bölüm - Sözde Kızlar
Fahri, karyolasından sıçradı: "Ah, Nadir Bey, Nadir Bey, şimdi beni coşturacaksınız, kendimi tutamıyorum!"
24. Bölüm
11:51
25.Bölüm - Sözde Kızlar
Sobada homurtu başladı. Fırtınanın uğultuları fazlalaştı.
25. Bölüm
11:52
26.Bölüm - Sözde Kızlar
Behiç, düşünceleri arasında cevap verdi: "Vaz mı geçelim? Çocukluk etmeyiniz Mebrure Hanım, korkmaya sebep yok..."
26. Bölüm
12:27
27.Bölüm - Sözde Kızlar
Yemek odasına girince, Nazmiye Hanım elinde tuttuğu ve hâlâ merakla gözden geçirdiği zarfı Mebrure’ye uzattı.
27. Bölüm
12:24
28.Bölüm - Sözde Kızlar
"Sen bana bir 'peki' de, hemen nişanınızı hazırlayalım. Göreceksin, İstanbul’un en parlak ziyafetlerinden birini yaparız. Bütün dostlar buna çalışırız."
28. Bölüm
11:42
29.Bölüm - Sözde Kızlar
Yalan söylemek bilmezdi, küçücük bir hile ile bile başkalarını aldatmayı beceremezdi, hiç kimseye kini yoktu...
29. Bölüm
11:03
30.Bölüm - Sözde Kızlar
Nadir’i evinde bulamadı. Validesiyle görüştü. Merhametli kadın, Mebrure’yi eksilmeyen bir dikkatle dinledi.
30. Bölüm
11:55
31.Bölüm - Sözde Kızlar
Susuldu ve düşünüldü. Yeni bir haber! Bu köşk için de mühim bir şeydi. İhsan Efendi’nin sağlığını bildiriyorsa iyi...
31. Bölüm
09:57
32.Bölüm - Sözde Kızlar
Halinde fevkalade günlere mahsus büyük heyecanların şaşkınlığı vardı. Gecikilen bir şeye yetişmek istiyor gibiydi; ancak Mebrure’nin durduğu basamağa gelince onu görebildi...
32. Bölüm
12:40
33.Bölüm - Sözde Kızlar
Mebrure, yastığın boş kalan bir tarafına dirseğini dayayarak hastanın alnına elini koydu, üstüne eğildi, hiçbir tiksinme duymadığını anlatmakla verdiği ilk teselliden sonra elini çekti.
33. Bölüm
11:26
34.Bölüm - Sözde Kızlar
Bu arzumda bana en çok kolaylık gösteren Behiç’tir. Beni hemen Şişli’deki evine ve odasına götürdü. Viyana tiyatrolarına, operasına, aktris hayatına, gece yarısı eğlencelerine dair bildiklerini, gördüklerini hep anlattı, anlattı.
34. Bölüm
09:34
35.Bölüm - Sözde Kızlar
Behiç ellerimi tutuyor, ağzımı kapamaya, sesimi işittirmemeye çalışıyordu.
35. Bölüm
11:04
36.Bölüm - Sözde Kızlar
Pek ciddi söylediğini görünce ben de ayağa kalktım, ona doğru bir iki adım attım: "Ne yapacaksın? Maksadın nedir? Sen delirdin mi?"
36. Bölüm
09:52
37.Bölüm - Sözde Kızlar
Nihayet zaten sonbahar da gelmişti. Şişli’ye döndük. Çocuktan hiç kimsenin haberi yoktu. Yalnız beni mesanemden hasta biliyorlardı.
37. Bölüm
13:16
38.Bölüm - Sözde Kızlar
Muttasıl öğürüyor, sık sık hıçkırığı tutarak çırpınıyor, ara sıra, acı acı bağırıyordu.
38. Bölüm
11:03
39.Bölüm - Sözde Kızlar
Nadir, titremişti. Hayatın ölüme geçen bu esrarlı hududunda, can çekişen bir insanın son arzusunu, en samimi, en doğru vasiyetini anlatmak için ne derin bir azaba katlandığını görüyor, faniliğin dehşetli ıstırabını duyuyordu...
39. Bölüm
10:52
40.Bölüm - Sözde Kızlar
Bu can sıkıntısının doğru sebebini öğrenmeye çalışanlar, anlıyorlardı ki mecliste Mebrure yoktu. Sabahleyin erkenden çıkan genç kız, hâlâ gelmemiş, yemek sonuna bile yetişememişti.
40. Bölüm
10:51
41.Bölüm - Sözde Kızlar
Arkadaşına yardım etmek isteyen Siyret’in, pek asabileşen Nevin’in, hep müstakbel kocası gibi hareket eden Güzide’nin kahkahaları gidenlerin arkasında çınladı.
41. Bölüm
09:52
42.Bölüm - Sözde Kızlar
Ve nihayet, bize Behiç’i tanıttı. En büyük gayesi de buydu. Boter’in kostümleriyle örtülen bir zilleti ifşa etmek istemişti ve muvaffak oldu.
42. Bölüm
11:11
43.Bölüm - Sözde Kızlar
Aşkların çoğu, zorla yaratılan bir vehimden daha çabuk zail olurlar.
43. Bölüm
11:25
44.Bölüm - Sözde Kızlar
Zil çaldı. Mebrure, hademe tarafından topuzu çevrilip aralık edilen kapıdan, yarı karanlık, büyük odaya girdi.
44. Bölüm
11:47
45.Bölüm - Sözde Kızlar
Birdenbire gözlerinde her şey başkalaştı. Sokağa çıktığı zaman yüzüne çarpan soğuk hava ona tatlı geldi. Yolda yanından geçen insanların hepsini iyi, sevimli, güler yüzlü görüyordu.
45. Bölüm
13:15
46.Bölüm - Sözde Kızlar
Hiç kimsenin bir şey söylemeye dermanı yoktu...
46. Bölüm
11:03