Şiirden Güfteye

Bölümler

51 bölüm 24:27:43
Fuzûlî, Yahya Kemal, Nevres Bey
Fuzûlî, Yahya Kemal, Nevres Bey şiirleri, şerh ve icraları...
1. Bölüm
28:26
Leyla Hanım, Nedîm, Yahya Kemal, Mustafa Nâfiz Irmak
Leyla Hanım, Nedîm, Yahya Kemal, Mustafa Nâfiz Irmak şiirleri, şerh ve icraları...
2. Bölüm
29:24
Osman Nevres, Yunus Emre, Nef'î, Nedim
Osman Nevres, Yunus Emre, Nef'î, Nedim şiirleri, şerh ve icraları...
3. Bölüm
28:58
Fuzûlî, Yahya Kemal, Şeyh Galip, Ümit Yaşar
Fuzûlî, Yahya Kemal, Şeyh Galip, Ümit Yaşar şiirleri, şerh ve icraları...
4. Bölüm
29:41
Kenan Rıfâî, Orhan Seyfi, Nigar Hanım, Şeyhülislam Yahya
Kenan Rıfâî, Orhan Seyfi, Nigar Hanım, Şeyhülislam Yahya...şiirleri, şerh ve icraları...
5. Bölüm
29:18
Bâkî, Nâbî, Şükûfe Nihal, Faruk Nâfiz
Bâkî, Nâbî, Şükûfe Nihal, Faruk Nâfizşiirleri, şerh ve icraları...
6. Bölüm
29:20
Yahya Kemal, Nedim, Recaizade Mahmut Ekrem, Aziz Mahmut Hüdâyî
Yahya Kemal, Nedim, Recaizade Mahmut Ekrem, Aziz Mahmut Hüdâyî şiirleri, şerh ve icraları...
7. Bölüm
28:59
Nedim, Fuzûlî, Orhan Seyfi, Namık Kemal
Nedim, Fuzûlî, Orhan Seyfi, Namık Kemal şiirleri, şerh ve icraları...
8. Bölüm
28:58
Nevres Bey, Fuzûlî, 3. Murat, Yahya Kemal
Nevres Bey, Fuzûlî, 3... Murat, Yahya Kemal şiirleri, şerh ve icraları...
9. Bölüm
28:58
Fuzuli, Yunus Emre, Yahya Kemal
Fuzuli, Yunus Emre, Yahya Kemal şiirleri, şerh ve icraları şiirleri, şerh ve icraları...
10. Bölüm
29:18
Yahya Kemal, Şeyh Galip, Recaizade Ekrem, Abdülhak Hâmit
Yahya Kemal, Şeyh Galip, Recizade Ekrem, Abdülhak Hâmit şiirleri, şerh ve icraları...
11. Bölüm
28:58
Şeyh Galip, Enderunlu Vasıf, Fuzuli, Nevres
Şeyh Galip, Enderunlu Vasıf, Fuzuli, Nevres şiirleri, şerh ve icraları...
12. Bölüm
28:56
Şeyh Galip, Yahya Kemal, Fuzuli, Esrar Dede
Şeyh Galip, Yahya Kemal, Fuzuli, Esrar Dede şiirleri, şerh ve icraları...
13. Bölüm
28:58
Ahmet Rasim, Şeyh Galip, Nigar Hanım, Fuzuli
Ahmet Rasim, Şeyh Galip, Nigar Hanım, Fuzuli şiirleri, şerh ve icraları...
14. Bölüm
28:08
Enderunlu Vasıf, Şeyhülislam Yahya, Fuzuli, Ebubekir Kani Bey
Enderunlu Vasıf, Şeyhülislam Yahya, Fuzuli, Ebubekir Kani Bey şiirleri, şerh ve icraları...
15. Bölüm
27:36
Nâbî, Nef'î, Yahya Nazim Efendi, Enderunlu Vasıf
Nâbî, Nef'î, Yahya Nazim Efendi, Enderunlu Vasıf şiirleri, şerh ve icraları...
16. Bölüm
28:28
Mehmet Âkif, Niyazi-i Mısrî, Nâbî
Mehmet Âkif, Niyazi-i Mısrî, Nâbî şiirleri, şerh ve icraları...
17. Bölüm
28:28
Yahya Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Enderunlu Vasıf, Enverî
Yahya Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Enderunlu Vasıf, Enverî şiirleri, şerh ve icraları...
18. Bölüm
28:48
Nâbî, Nedim, Hacı Arif Bey
Nâbî, Nedim, Hacı Arif Bey şiirleri, şerh ve icraları...
19. Bölüm
29:01
Enderunlu Vasıf, Nâbî, Nabizade Nazım, Nedim
Enderunlu Vasıf, Nâbî, Nabizade Nazım, Nedim şiirleri, şerh ve icraları...
20. Bölüm
28:49
Nedim, Hacı Arif Bey, Karacaoğlan, Mehmed Hafid Bey
Nedim, Hacı Arif Bey, Karacaoğlan, Mehmed Hafid Bey şiirleri, şerh ve icraları...
21. Bölüm
28:40
Şeyh Galip, Osman Nevres, Şakir Ağa, Hacı Arif Bey
Şeyh Galip, Osman Nevres, Şakir Ağa, Hacı Arif Bey şiirleri, şerh ve icraları...
22. Bölüm
28:31
Recaizade Mahmut Ekrem, Baki Süha Ediboğlu, Tevfik Fikret
Recaizade Mahmut Ekrem, Baki Süha Ediboğlu, Tevfik Fikret şiirleri, şerh ve icraları...
23. Bölüm
28:28
Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Mehmet Sadi Bey, Aziz Mahmut Hüdayî
Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Mehmet Sadi Bey, Aziz Mahmut Hüdayî şiirleri, şerh ve icraları...
24. Bölüm
28:57
Yahya Kemal, Bahtî, Ziya Paşa, Avnî
Yahya Kemal, Bahtî, Ziya Paşa, Avnî şiirleri, şerh ve icraları...
25. Bölüm
28:57
Fuzûlî, Orhan Seyfi Orhon, Ümit Yaşar Oğuzcan, Enderunlu Vasıf
Fuzûlî, Orhan Seyfi Orhon, Ümit Yaşar Oğuzcan, Enderunlu Vasıf şiirleri, şerh ve icraları...
26. Bölüm
28:57
Âşık Emrah, Ahmet Haşim, Mustafa Tahralı, Tahirül Mevlevî
Âşık Emrah, Ahmet Haşim, Mustafa Tahralı, Tahirül Mevlevî şiirleri, şerh ve icraları...
27. Bölüm
28:50
Enderunlu Vâsıf, Esrar Dede, Ahmet Rasim
Enderunlu Vâsıf, Esrar Dede, Ahmet Rasim şiirleri, şerh ve icraları...
28. Bölüm
28:57
Şemseddin Ziya Bey, Bayburtlu Zihnî, Saffet Mustafa Efendi, Tatyos Efendi
Şemseddin Ziya Bey, Bayburtlu Zihnî, Saffet Mustafa Efendi, Tatyos Efendi şiirleri, şerh ve icraları...
29. Bölüm
29:07
Fuzûlî, Nedîm, Sermet Efendi, Hafız Mehmet Eşref Efendi
Fuzûlî, Nedîm, Sermet Efendi, Hafız Mehmet Eşref Efendi şiirleri, şerh ve icraları...
30. Bölüm
28:50
Nef'î, Avram Naum, Fatîne Talay, Yahya Kemal
Nef'î, Avram Naum, Fatîne Talay, Yahya Kemal şiirleri, şerh ve icraları...
31. Bölüm
28:42
Şeyhülislam Yahya, Şekerci Cemil Bey, Yusuf Ziya Ortaç, Sami Paşa
Şeyhülislam Yahya, Şekerci Cemil Bey, Yusuf Ziya Ortaç, Sami Paşa şiirleri, şerh ve icraları...
32. Bölüm
28:21
Yahya Kemal, Mehmet Sadi Bey, Fuzûlî, Aziz Mahmut Hüdâyî
Yahya Kemal, Mehmet Sadi Bey, Fuzûlî, Aziz Mahmut Hüdâyî şiirleri, şerh ve icraları...
33. Bölüm
28:59
Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret
Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret şiirleri, şerh ve icraları...
34. Bölüm
28:00
3. Selim, Cahit Sıtkı Tarancı, Reşit Mümtaz Paşa
3. Selim, Cahit Sıtkı Tarancı, Reşit Mümtaz Paşa şiirleri, şerh ve icraları...
35. Bölüm
28:57
Rıza Tevfik Bölükbaşı, Vasfi Rıza Zobu, Yahya Kemal
Rıza Tevfik Bölükbaşı, Vasfi Rıza Zobu, Yahya Kemal şiirleri, şerh ve icraları...
36. Bölüm
28:58
Şeyh Galip, Halide Nusret Zorlutuna, Enderunlu Vasıf, Nedîm
Şeyh Galip, Halide Nusret Zorlutuna, Enderunlu Vasıf, Nedîm şiirleri, şerh ve icraları...
37. Bölüm
29:01
Ahmet Avni Bey, Neşâtî, Yunus Emre, Osman Nevres
Ahmet Avni Bey, Neşâtî, Yunus Emre, Osman Nevres şiirleri, şerh ve icraları...
38. Bölüm
28:12
Avnî, Fuzûlî, Yunus Emre
Avnî, Fuzûlî, Yunus Emre şiirleri, şerh ve icraları...
39. Bölüm
28:14
İzzet Molla, Âfet Mısırlıyan, Faruk Nafiz, Yunus Emre
İzzet Molla, Âfet Mısırlıyan, Faruk Nafiz, Yunus Emre şiirleri, şerh ve icraları...
40. Bölüm
28:09
Şiirden Güfteye - İstanbul - 20/06/2021
-
42. Bölüm
28:30
Şiirden Güfteye - İstanbul - 27/06/2021
-
43. Bölüm
29:18
Şiirden Güfteye - İstanbul - 04/07/2021
-
44. Bölüm
28:05
Şiirden Güfteye - İstanbul - 11/07/2021
-
45. Bölüm
28:59
Şiirden Güfteye - İstanbul - 18/07/2021
-
46. Bölüm
28:00
Şiirden Güfteye - İstanbul - 25/07/2021
-
47. Bölüm
28:58
Şiirden Güfteye - İstanbul - 01/08/2021
-
48. Bölüm
28:41
Şiirden Güfteye - İstanbul - 08/08/2021
-
49. Bölüm
29:02
Şiirden Güfteye - İstanbul - 15/08/2021
-
50. Bölüm
28:31
Şiirden Güfteye - İstanbul - 22/08/2021
-
51. Bölüm
28:30
Şiirden Güfteye - İstanbul - 29/08/2021
-
52. Bölüm
29:27