Sâzende

Bölümler

85 bölüm 41:04:29
Tanburi Cemil Bey'den eserler
Tanburi Cemil Bey'e ait ısfahan, muhayyer, şedarabân makamında peşrev ve saz semâîleri...
1. Bölüm
29:59
Tanburi Refik Fersan'dan eserler
Tanburi Refik Fersan'a ait nikrîz, nihâvend, sultanıyegâh makamında peşrev, saz semâîleri ve sirtolar...
2. Bölüm
29:58
Kemâni Tatyos Efendi'den eserler
Kemani Tatyos Efendi'ye ait karcığar, rast ve kürdilihicâzkâr makamında peşrev ve saz semâîleri...
3. Bölüm
29:52
Şerif Muhittin Targan'dan eserler
Şerif Muhittin Targan'a ait dügâh, ferahfezâ, nihâvend ve hüzzam makamında saz semâîleri...
4. Bölüm
30:17
İzmir Radyosu sâzende bestekârlarından eserler
İzmir Radyosu saz sanatçılarından Turan Yalçın, Vefik Ataç, Yılmaz Yüksel, Abdülbaki Gökçen ve Mahmut Bilki'nin icralarıyla evcârâ, ferahnâk, karcığar ve sûznâk makamlarındaki peşrev, saz semâîleri ve sirtolar...
5. Bölüm
29:58
Tanburi İzâk, Kanuni Hacı Arif Bey ve Udî Mısır'lı İbrahim Efendi'den eserler
Tanburi İzak, Kanuni Hacı Arif Bey ve Udî Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait gülizâr, sultanıyegâh, acemaşirân makamlarında peşrev ve saz semâîleri...
6. Bölüm
31:47
Kemâni Sadi Işılay ve Refik Talât Alpman'dan eserler
Kemani Sadi Işılay ve Refik Talât Alpman'a ait hüzzam, segâh, muhayyerkürdî, hicâz ve mahûr makamlarında medhâl ve saz semâîleri...
7. Bölüm
30:21
Cevdet Çağla'dan eserler
Kemani Cevdet Çağla'ya ait sûznâk, bûselik, acemkürdî ve hüseynî makamlarındaki saz semâîleri ve saz eserleri...
8. Bölüm
29:58
Muâllim İsmail Hakkı Bey'den eserler
Muâllim İsmail Hakkı Bey'e ait acemkürdî, ferahfazâ, çargâh ve hicâzkâr peşrev, saz semâîsi, sirto ve longalar...
9. Bölüm
30:07
Numan Ağa, Zeki Mehmed Ağa ve Tanburi Büyük Osman Bey'den eserler
Numan Ağa, Zeki Mehmed Ağa ve Tanburi Büyük Osman Bey'e ait bestenigâr, şevkefzâ, ferahnâk ve hüzzam makamlarındaki peşrev ve saz semâîleri...
10. Bölüm
30:27
Neyzen Yusuf Paşa ve Neyzen Emin Yazıcı'dan eserler
Neyzen Yusuf Paşa ve Neyzen Emin Yazıcı'a ait segâh, neveser, bayâti makamlarında peşrev ve saz semâîleri...
11. Bölüm
30:27
Akın Özkan'dan eserler
Akın Özkan'a ait bayâti araban, eviç ve nihâvend makamlarındaki peşrev, saz semâîsi ve saz eserleri...
12. Bölüm
29:38
Ferid Sıdal'dan eserler
Ferid Sıdal'a ait acemkürdî, acemaşirân, nihâvend, mahûr ve sûzidil makamlarındaki peşrev ve saz semâîleri...
13. Bölüm
28:47
Münir Mazhâr Kamsoy'dan eserler
Münir Mazhâr Kamsoy'a ait acemaşirân, hicâz bûselik, bûselik, sûznâk ve kürdilihicâzkâr makamlarında saz semâîleri...
14. Bölüm
29:22
Seyfeddin Osmanoğlu ve Cemil Özbal'dan eserler
Hüseynî, bayâti ve hüzzam makamlarında Lavtacı Andon, Seyfeddin Osmanoğlu ve Cemil Özbal'a ait peşrev ve saz semâîleri...
15. Bölüm
29:54
Kürdilihicâzkâr makamında eserler
Kürdilihicâzkâr makamında Kemençeci Vasilâki, Necdet Yaşar, Mehmed Reşat Aysu ve Yalçın Tura'ya ait peşrev ve saz semâîleri...
16. Bölüm
28:46
Şehnâz makamında eserler
Neyzen Dede Salih Efendi, Cinuçen Tanrıkorur ve Sedat Öztoprak'ın şehnâz makamında peşrev, medhâl ve saz semâîleri...
17. Bölüm
30:33
Aydın Oran'dan eserler
Eviç, acemaşirân, hisârbûselik ve rast makamlarında, Aydın Oran'a ait peşrev, saz semâîsi, longa, sirto ve oyun havası...
18. Bölüm
29:20
Hasan Soysal'dan eserler
Hasan Soysal'ın uşşâk, hüseynî, hüzzam ve hicâz makamlarında medhâl, peşrev, saz semâîsi eserleri...
19. Bölüm
28:18
Gavsi Baykara'dan eserler
Gavsi Baykara'ya ait hüseynî, sâzkâr, kürdilihicâzkâr ve acemaşirân makamlarında peşrev ve saz semâîleri...
20. Bölüm
28:13
Tanburi Cemil Bey'den eserler
Ferahfezâ, hüseynî ve nikrîz makamlarında Tanburi Cemil Bey'e ait peşrev, saz semâî, oyun havası ve sirto.
21. Bölüm
28:32
Behram Ağa'dan Eserler
Nevâ, bûselik, rast, nihâvend-i rûmi makamlarındaki Behram Ağa'ya ait peşrev ve saz semâîleri.
22. Bölüm
29:13
Teoman Önaldı'dan eserler
Nevâ'da uşşâk, zâvil, sûznâk ve mahûr makamlarında Teoman Önaldı'ya ait saz eseri, zeybek, sirto.
23. Bölüm
30:57
Evcârâ, Ferahnâk, Karcığar ve Sûznak makamlarında eserler
Evcârâ, ferahnak, karcığar ve sûznâk makamlarında Vefik Ataç, Yılmaz Yüksel, Abdulbaki Gökçen, Mahmut Bilki ve Turan Yalçın'a ait peşrev, saz semâî ve sirto.
24. Bölüm
28:58
Sâzkâr ve Mahur makamlarında eserler
Sâzkâr ve mahûr makamlarında Kantemiroğlu, Gavsi Baykara, Gazi Giray Han ve Muâllim İsmail Hakkı bey'e ait peşrev, saz semâî ve zeybek.
25. Bölüm
28:56
Bayâti, Uşşâk, Hicâz ve Hicâz (Humayûn) makamlarında eserler
Bayâti, uşşâk, hicâz ve hicâz (humayûn) makamlarında Neyzen Emin Dede, Aziz Dede, Kâtip Çelebi ve Veli Dede'ye ait peşrev, saz semâî, son peşrev ve yürük semâî.
26. Bölüm
28:36
Tanburi Cemil Bey, Neyzen Tevfik ve Refik Fersan'dan eserler
Sûzidîl, şehnâz-bûselik ve nihâvend makamlarında Tanburi Cemil Bey, Neyzen Tevfik ve Refik Fersan'a ait peşrev ve saz semâîleri.
27. Bölüm
28:34
Acemkürdî ve Ferahfezâ makamında eserler
Acemkürdî ve ferahfezâ makamlarında Muâllim İsmail Hakkı Bey, Cevdet Çağla ve Zeki Mehmet Ağa'ya ait peşrev, saz semâî ve son peşrev.
28. Bölüm
28:28
Şehnâz, Hicâz ve Hisâr Bûselik makamlarında eserler
Şehnâz, hicâz ve hisâr bûselik makamlarında Kemâni Ali Ağa, Kemençeci Nikolâki, Sultan Abdülaziz, Münir Mazhâr Kamsoy ve Aydın Oran'a ait peşrev, saz semâî ve sirto.
29. Bölüm
28:20
Tanburi İzâk ve Kanuni Hacı Arif Bey'den eserler
Gül-i zâr ve Sutanıyegâh makamlarında Tanburi İzâk ve Kanuni Hacı Arif Bey ait peşrev ve saz semâîleri.
30. Bölüm
28:59
Gerdâniye ve Rast makamlarından eserler
Gerdâniye ve rast makamlarında Suphi Ezgi, Muhittin Erev ve Haydar Tatlıyay'a ait peşrev, saz semâî, zeybek ve oyun havası.
31. Bölüm
28:24
Acem Aşirân ve Şevkefzâ makamlarından eserler
Acemaşirân ve şevkefzâ makamlarında Gavsi Baykara, Ahmet Mükerrem Akıncı, Alaeddin Yavaşça ve Said Dede'ye ait peşrev, saz semâî, sirto ve medhâl.
32. Bölüm
28:19
Bayâti ve Hüseynî makamlarından eserler
Bayâti ve hüseynî makamlarında Gevheri Osmanoğlu, Yılmaz Yüksel, Mutlu Torun ve Göksel Baktagir'e ait peşrev, saz semâî ve saz eseri.
33. Bölüm
29:15
Eviç, Hüzzam, Hüseynî ve Tahîr makamlarında eserler
Eviç, hüzzam, hüseynî ve tahir makamlarındaki Mahmut Bilki, Sedat Öztoprak, Aydın Oran, Refik Fersan ve Tanburi Cemil Bey'e ait peşrev, saz semâî, longa ve oyun havası.
34. Bölüm
29:27
Uşşâk ve Hicâz makamlarında eserler
Uşşâk ve hicâz makamlarında Sultan I.Mahmut, Dürri Turan, Necip Gülses, Neyzen Salim Bey ve Perişân Yusuf Dede'ye ait peşrev , saz semâî ve sirto.
35. Bölüm
28:20
Acem Aşirân makamında eserler
Acemaşirân makamında Tanburi Emin Ağa, Udî ibrahim Efendi, kemani Reşat Aysu ve Tanburi Erol Sayan'a ait peşrev, saz semâî ve oyun havası.
36. Bölüm
29:12
Sâzende - İzmir - 01/04/2020
-
37. Bölüm
28:56
Hicâz ve Nihâvend makamlarında eserler
Hicâz ve nihâvend makamlarında Aziz Dede, Refik Talât Alpman, Aslan Hepgür, Hüseyin Sadettin Arel ve Ömer Altuğ'a ait peşrev, saz semâî ve oyun havası.
53. Bölüm
28:50
Acem Aşirân ve Muhayyerkürdî makamlarında eserler
Acemaşirân ve muhayyerkürdî makamlarındaki Neyzen Salih Dede, Udî İbrahim Efendi, Sedat Öztoprak, Hanende Asdik Ağa, Sadi Işılay ve Aslan Hepgür'e ait peşrev, saz semâî, zeybek ve oyun havası.
54. Bölüm
28:55
Rast ve Sûznâk makamlarında eserler
Rast ve sûznâk makamlarında Neyzen Yusuf Paşa, Münir Mazhâr Kamsoy, Aslan Hepgür ve Kemâni Tatyos Efendi'ye ait peşrev, saz semâî ve oyun havası.
55. Bölüm
28:47
Segâh ve Hicâzkâr makamlarında eserler
Segâh ve hicâzkâr makamlarında Cavit Ersoy, Sadi Işılay, Aydın Oran, Osman Bey ve Kemâl Niyâzi Seyhun'a ait peşrev, saz semâî ve longa.
56. Bölüm
28:48
Hüzzam ve Hicâzkâr makamlarında eserler
Hüzzam ve hicâzkâr makamlarında Seyfeddin Osmanoğlu, Udî Nevres Bey, Aslan Hepgür, Osman Bey ve Tanburi Cemil Bey'e ait peşrev, saz semâî ve oyun havası.
57. Bölüm
28:39
Sâzende - İzmir - 26/08/2020
-
58. Bölüm
28:20
Ferahfezâ ve Sultân-ı Yegâh makamlarında eserler
Ferahfezâ ve Sultân-ı Yegâh makamlarında Tanburi Cemil Bey, Arşak Çömlekçiyan, Kanuni Hacı Arif Bey ve Refik Fersan'a ait peşrev, saz semâî ve sirto.
59. Bölüm
28:25
Nihâvend makamında eserler
Nihâvend makamında Kanuni Mehmet Bey, Sadi Işılay, Buhurcu, Neyzen Tevfik, Mızıkalı Haydar Bey ve Selahattin Erköse'ye ait peşrev, medhâl, saz semâî, üvertür ve oyun havası.
60. Bölüm
27:29
Evcârâ, Eviç ve Hüzzam makamlarında eserler
Evcârâ, eviç ve hüzzam makamlarında Cinuçen Tanrıkorur, Aydın Oran, Tanburi Büyük Osman Bey ve Udî Nevres Bey'e ait peşrev, saz semâî, son yürük semâî ve longa.
61. Bölüm
28:16
Nayi Osman Dede ve Alaeddin Yavaşça'dan eserler
Rast makamında Nâyi Osman Dede ve Alaeddin Yavaşça'ya ait peşrev ve medhâl.
62. Bölüm
28:11
Nevâ ve Acem Aşirân makamlarında eserler
Nevâ ve acemaşirân makamlarında Tanburi Cemil Bey, Neyzen Emin Dede, Alaeddin Yavaşça, Muâllim İsmail Hakkı Bey ve Nedim Ağa'ya ait peşrev, saz semâî, medhâl ve longa.
63. Bölüm
27:55
Hicâz ve Muhayyerkürdî makamlarında eserler
Hicâz ve muhayyerkürdî makamlarında Neyzen Veli Dede, Tanburi Mursi, Cinuçen Tanrıkorur, Sadi Işılay ve Reşat Aysu'ya ait peşrev, saz semâî ve sirto.
64. Bölüm
28:32
Kürdilihicâzkâr ve Mahûr makamlarında eserler
Kürdilihicâzkâr ve mahûr makamlarında Kemençeci Vasilâki, Muâllim İsmail Hakkı Bey, Akın Özkan, Tanburi Cemil Bey ve Gevheri Sultan'ın peşrev, saz semâî ve longası.
65. Bölüm
28:32
Rast ve Hüseynî makamlarında eserler
Rast ve hüseynî makamlarında Benli Hasan Ağa, Tanburi Emin Ağa, Lavtacı Andon ve Tanburi Cemil Bey'e ait peşrev ,saz semâî ve oyun havası.
66. Bölüm
28:22
Karcığar ve Şehnâz makamlarında eserler
Karcığar ve şehnâz makamlarında Kemâni Tatyos Efendi, Neyzen Dede Salih Efendi ve Sedat Öztoprak'ın peşrev ve saz semâî.
67. Bölüm
28:32
Muâllim İsmail Hakkı Bey ve Refik Fersan'dan eserler
Hisâr bûselik ve şehnâz bûselik makamlarında Muâllim İsmail Hakkı Bey ve Refik Fersan'a ait peşrev ve saz semâî.
70. Bölüm
27:29
Uşşâk ve Rast makamlarında eserler
Uşşâk ve rast makamlarında Kemâni Tatyos Efendi, Kemençeci Nikolâki, Refik Fersan ve Muzaffer İlkar'a ait peşrev, medhâl ve saz semâî.
71. Bölüm
28:58
Segâh makamında eserler
Segâh makamında Neyzen Yusuf Paşa ve Aydın Oran'a ait peşrev, saz semâî ve longa.
72. Bölüm
29:14
Kürdilihicâzkâr ve Acem Aşirân makamlarında eserler
Kürdilihicâzkâr ve acemaşirân makamlarında Tanburi Cemil Bey, Münir Mazhâr Kamsoy, Haydar Tatlıyay, Neyzen Salih Dede ve Udî İbrahim Efendi'ye ait peşrev, saz semâî ve longa.
79. Bölüm
28:59
Hüseynî ve Kürdilihicâzkâr makamlarında eserler
hüseynî ve Kürdilihicâzkâr makamlarında Neyzen Salih Dede, Yılmaz Yüksel, Akın Özkan ve Necdet Yaşar'a ait peşrev ve saz semâî.
80. Bölüm
27:46
Hicâz (Uzzâl) ve Tahîr makamlarında eserler
Hicâz (Uzzâl) ve tahîr makamlarında Ahmet Mükerrem Akıncı, Neyzen Yusuf Paşa ve Muâllim İsmail Hakkı Bey'e ait saz semâî.
81. Bölüm
29:10
Nikîz ve Mahûr makamlarında eserler
Nikrîz ve mahûr makamlarındaki Refik Fersan, Orhan Kızılsavaş, Tanburi Cemil Bey, Gazi Girây Han ve Muâllim İsmail Hakkı Bey'e ait peşrev, saz semâî, medhâl, sirto, zeybek ve oyun havası.
82. Bölüm
29:02
Bayâti ve Nihâvend makamlarında eserler
Bayâti ve nihâvend makamlarında Seyfeddin Osmanoğlu, Kanuni Ömer Efendi, Hüseyin Sadettin Arel ve Mes'ud Cemil Bey'e ait peşrev ve saz semâî.
83. Bölüm
28:35
Nihâvend makamında eserler
Nihâvend makamında Alaeddin Yavaşça, Hüseyin Sadettin Arel, Hasib Dede, Hasan Özçivi, Selahattin Erköse ve Arif Sami Toker'e ait peşrev, saz semâî, medhâl, longa, sirto ve zeybek.
84. Bölüm
28:24
Nihâvend, Rast ve Acem Aşirân makamlarında eserler
Nihâvend, rast ve acemaşirân makamlarında Alaeddin Yavaşça, Hüseyin Sadettin Arel, Hasan Özçivi, Selahattin Erköse, Refik Fersan ve Udî Mısır'lı İbrahim Efendi'ye ait peşrev, saz semâî, medhâl, longa, sirto ve oyun havası.
86. Bölüm
28:43
Sâzende - İzmir - 24/03/2021
-
87. Bölüm
28:28
Muhâyyer ve Nihâvend makamında eserler
Muhâyyer ve nihâvend makamlarında Tanburi Cemil Bey, Alaeddin Yavaşça, Muâllim İsmail Hakkı Bey ve Gülten Yeğin'e ait peşrev saz semâî ve medhâl.
88. Bölüm
28:28
Mahûr, Nihâvend ve Nikrîz makamlarında eserler
Mahûr, nihâvend ve nikrîz makamlarındaki Rauf Yektâ Bey, Kemençeci Nikolâki, Refik Fersan ve Tanburi Cemil Bey'e ait peşrev, saz semâî ve longa.
89. Bölüm
28:18
Hicâzkâr ve Muhayyerkürdî makamlarında eserler
Hicâzkâr ve muhayyerkürdî makamında Tanburi Cemil Bey, Haydar Tatlıyay, Kemâni Sebûh ve Sadi Işılay'a ait peşrev, saz semâî, sirto ve oyun havası.
90. Bölüm
28:54
Nikrîz, Pesendîde ve Rast makamlarında eserler
Nikrîz, pesendîde ve rast makamlarındaki Muâllim İsmail Hakkı Bey, Refik Fersan, III.Selim Han ve Aydın Oran'a ait peşrev, saz semâî, sirto ve oyun havası.
91. Bölüm
28:24
Sâzende - İzmir - 21/04/2021
-
92. Bölüm
28:32
Sâzende - İzmir - 28/04/2021
-
93. Bölüm
28:58
Sâzende - İzmir - 05/05/2021
-
94. Bölüm
29:14
Sâzende - İzmir - 12/05/2021
-
95. Bölüm
27:29
Sâzende - İzmir - 19/05/2021
-
96. Bölüm
28:59
Sâzende - İzmir - 26/05/2021
-
97. Bölüm
27:46
Sâzende - İzmir - 02/06/2021
-
98. Bölüm
29:10
Sâzende - İzmir - 09/06/2021
-
99. Bölüm
29:13
Sâzende - İzmir - 23/06/2021
-
101. Bölüm
29:50
Sâzende - İzmir - 30/06/2021
-
102. Bölüm
29:16
Sâzende - İzmir - 07/07/2021
-
103. Bölüm
29:14
Sâzende - İzmir - 14/07/2021
-
104. Bölüm
29:17
Sâzende - İzmir - 21/07/2021
-
105. Bölüm
29:06
Sâzende - İzmir - 28/07/2021
-
106. Bölüm
29:02
Sâzende - İzmir - 04/08/2021
-
107. Bölüm
29:38
Sâzende - İzmir - 11/08/2021
-
108. Bölüm
29:28
Sâzende - İzmir - 25/08/2021
-
109. Bölüm
28:13
Sâzende - İzmir - 18/08/2021
-
110. Bölüm
28:35