Saz ve Söz Meclisi

Bölümler

42 bölüm 41:59:28
Vecihe Daryal
Kanun sanatçısı Vecihe Daryal’ın hayat hikayesi ile çeşitli dönemlerde Ankara ve İstanbul radyolarında kaydedilmiş icralarından örnekleri dinliyoruz.
1. Bölüm
01:00:01
Şerif Muhittin Targan
Bu bölümde, kendisini yalnızca Türkiye’de değil, bütün Arap ve Batı dünyasında da ud ve viyolonsel virtüözü olarak kabul ettirmiş olan sanatçımız Şerif Muhittin Targan’ı ve eserlerinden örnekleri ele alıyoruz.
2. Bölüm
01:00:00
Safiye Ayla
Büyük ses sanatkarımız Safiye Ayla’nın hayat hikayesini ve büyük bir külliyat oluşturan eserlerinden örnekleri dinliyoruz.
3. Bölüm
01:00:00
Uğur Derman ile Birlikte
Bu bölümde, geleneksel Türk kitap süsleme sanatları uzmanı olarak tanınan değerli sanatçımız Prof. Uğur Derman’ı ağırlıyor, çeşitli eserler eşliğinde sohbet ediyoruz.
4. Bölüm
59:56
Hafız Sami Efendi
Gazel türünün en büyük ustalarından biri olan Hafız Sami Efendi’nin plaklarından bir seçki sunuyoruz.
5. Bölüm
01:00:00
Sadi Işılay
20. yüzyılın önemli bestekarlarından Sadi Işılay’ın hayat hikayesini ve eserlerini dinliyoruz.
6. Bölüm
01:00:00
Uğur Derman ile Birlikte - 2
Bu bölümde, yeniden değerli sanatçımız Prof. Uğur Derman’ı ağırlıyoruz.
7. Bölüm
01:00:00
İzzettin Ökte
Bu bölümde, yaşadığı dönemde olduğu gibi bugün de çok sevilen bir sazende olan İzzettin Ökte’nin hayatına ve eserlerine kulak veriyoruz.
8. Bölüm
59:56
Rıza Rit
Türk radyoculuğunun çok sevilen erkek seslerinden biri olan ses sanatkarımız Rıza Rit’in hayat hikayesini ve çeşitli eserlerini dinliyoruz.
9. Bölüm
01:00:02
Hafız Kemal
Gazelhan Hafız Kemal’in çeşitli kayıtlarıyla keyifli bir saat geçiriyoruz.
10. Bölüm
01:00:00
Nihat Doğu ile Birlikte
Bu bölümde, İstanbul ve İzmir radyolarında uzun yıllar kemençe çalmış olan Nihat Doğu ile kendisinin çocukluk arkadaşı Ali Dirikman'ı ağırlıyoruz.
11. Bölüm
01:00:00
Cevdet Bolvadin
Yarım asırdan fazla bir zaman boyunca Ankara Radyosu’nda solo programlar yapan ve toplu programlara sesi ile destek veren Cevdet Bolvadin’in hayatını ve söylediği klasik eserleri dinliyoruz.
12. Bölüm
01:00:00
Lale ve Nerkis Hanımlar
Bu bölümü, yalnız taş plak döneminin değil, bütün müzik tarihimizin en önemli icracılarından olan Lale ve Nerkis hanımlara ayırıyoruz.
13. Bölüm
01:00:01
İhsan Özgen ile Birlikte
Bu bölümde konuğumuz olan büyük müzisyen İhsan Özgen ile sohbet ediyor ve kendisini yakından tanıyoruz.
14. Bölüm
59:59
İhsan Özgen ile Birlikte - 2
İhsan Özgen ile keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
15. Bölüm
59:58
Tülin Korman ile Birlikte
Uzun yıllar İstanbul Radyosu’nda solo programlar yapan, yıllarca “Beraber ve Solo Şarkılar” programını yöneten Tülin Korman’ı ağırlıyor ve kendisini tanıyoruz.
16. Bölüm
01:00:02
Mefharet Yıldırım
Ankara ve İstanbul radyolarının ilk kadın solistlerinden olan, koro şefi ve hoca Mefharet Yıldırım’ın hayatına ve çeşitli dönemlerinden eserlerine kulak veriyoruz.
17. Bölüm
01:00:00
Nişaburek Makamı
İstanbul Radyosu’nun en kıdemli sanatçılarından Melihat Gülses ile sohbet ediyor, nişaburek makamından çeşitli türlerde eserlere kulak veriyoruz.
18. Bölüm
59:55
Tülin Yakarçelik ile Birlikte
İstanbul Radyosu’nda uzun yıllar program yapan, Türk musikisinin en güzel seslerinden biri Tülin Yakarçelik’i ağırlıyoruz.
19. Bölüm
01:00:00
Ud ve Udilerimiz
Bu bölümde, ud hakkında bilgiler alıyor, değerli udilerimizden eserlere kulak veriyoruz.
20. Bölüm
01:00:02
Keman ve Kemanilerimiz
Bir Avrupa sazı olsa da çok farklı icra üsluplarında kullanılarak bütün dünyaya yayılan "keman" üzerine konuşup, tarihimizdeki en önemli icracılarından eserler dinliyoruz.
21. Bölüm
01:00:00
Radife Erten
Klasik ve neoklasik şarkılarımızın unutulmaz icracısı Radife Erten’in hayatını ve eserlerini dinliyor, Rumeli ve İstanbul türkülerinden örneklere kulak veriyoruz.
22. Bölüm
59:58
Hafız Burhan
Bu bölümü, yakın tarihimizin en güçlü ve popüler seslerinden Hafız Burhan’ın hayatı ve eserlerine adıyoruz.
23. Bölüm
01:00:01
Bimen Şen
Günümüzde bestekar olarak tanınsa da icracı olarak da müzik tarihimizde büyük bir yer tutan Bimen Şen’in hayatına ve icralarından örneklere kulak veriyoruz.
24. Bölüm
01:00:00
Tambur ve Tamburilerimiz
Bu bölümde, tamburu ve ünlü tambur ustalarımızı tanıyoruz.
25. Bölüm
01:00:00
Kemençe ve Kemençecilerimiz
Kemençe hakkında bilgi alıyor ve ünlü kemençecilerimize kulak veriyoruz.
26. Bölüm
01:00:00
Kemal Niyazi Seyhun
Kemal Niyazi Seyhun’un taş plak kayıtlarını dinliyoruz.
27. Bölüm
01:00:00
Kanun ve Kanunilerimiz
En güzel sesli çalgılardan biri olan kanunu tanıyor ve ünlü kanunilerimizden seçkiler dinliyoruz.
28. Bölüm
01:00:00
Refik Fersan
Çeşitli kayıtlarını dinleyerek icracı Refik Fersan’ı tanıyoruz.
29. Bölüm
01:00:03
Udi Nevres Bey
Büyük bir bestekar ve virtüöz olan Udi Nevres Bey’i icracı kimliği ile tanıyoruz.
30. Bölüm
59:55
Yorgo Bacanos
Türk musikisi tarihinde silinmez izler bırakan Udi Yorgo Bacanos’un hayat hikayesine ve eserlerine kulak veriyoruz.
31. Bölüm
59:55
Nubar Tekyay
20. yüzyılın en büyük kemanilerinden Nubar Tekyay’ın hayatını ve eserlerini dinliyoruz.
32. Bölüm
59:56
Mustafa Zeki Çağlarman
Bu bölümde, 1920’lerin ikinci yarısından itibaren yaklaşık 60 yıl boyunca sanat hayatında faaliyet gösteren Mustafa Zeki Çağlarman’ın hayatına ve eserlerinden örneklere yer veriliyor.
33. Bölüm
01:00:00
Hafız Sami Efendi
Gazel türünün en büyük ustalarından biri olan Hafız Sami Efendi’nin plaklarından bir seçki dinliyoruz.
34. Bölüm
01:00:00
Münir Nurettin Selçuk
Klasik Türk müziğinin büyük besteci ve icracısı Münir Nurettin Selçuk’u tanıyoruz.
35. Bölüm
01:00:05
Mesut Cemil
Büyük usta Tamburi Cemil Bey’in oğlu, musiki alanında birçok sıfata sahip olan Mesut Cemil’in hayat hikayesini ve çeşitli dönemlere ait eserlerini dinliyoruz.
36. Bölüm
01:00:08
Ruşen Ferit Kam
Türk radyoculuğuna büyük hizmetleri geçmiş bir usta olan büyük sazende Ruşen Ferit Kam’ı tanıyoruz.
37. Bölüm
59:58
Tamburi Cemil Bey
Türk musikisinin büyük ustalarından Tamburi Cemil Bey’in hayat hikayesini ve eserlerini dinliyoruz.
38. Bölüm
59:24
Tamburi Cemil Bey - 2
Tamburi Cemil Bey’i, çeşitli eserlerini dinleyerek tanımaya devam ediyoruz.
39. Bölüm
01:00:02
Tamburi Cemil Bey - 3
Kendinden sonraki bütün bestekar ve icracıları derinden etkilemiş olan Tamburi Cemil Bey’i tanımaya devam ediyoruz.
40. Bölüm
01:00:05
Tamburi Cemil Bey - 4
20. yüzyılın başında yaptığı kayıtlarla arşivlerin en değerli öğelerini oluşturan Tamburi Cemil Bey ile ilgili yayınlarımıza devam ediyoruz.
41. Bölüm
59:49
Bekir Sıdkı Sezgin
Büyük ses sanatkarımız Bekir Sıdkı Sezgin’in hayat hikayesini anlatıyor ve farklı beste türlerindeki icralarını dinliyoruz.
42. Bölüm
01:00:00