Sanatın Öyküsü

Bölümler

24 bölüm 11:02:09
1950'ye Kadar Cumhuriyet Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt Röp
28:00
1950'ye Kadar Cumhuriyet Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt Röp
28:00
1950 Sonrası Cumhuriyet Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt Röp
28:00
Klasik Dönem Osmanlı Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt Röp
27:45
Erken Dönem Bizans Sanatı
Doç. Dr. Serkan Sunay Röp
28:30
Son Dönem Bizans Sanatı
Doç. Dr. Serkan Sunay Röp
26:00
Erken Dönem Osmanlı Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt Röp
28:00
Anadolu ve Selçuklu Beylikler Dönemi Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt Röp
27:30
İslamiyet Öncesi Türk Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt Röp
27:58
Orta Dönem Bizans Sanatı
Doç. Dr. Serkan Sunay Röp
26:00
Barok Sanatı
Apollo ve Defne Heykelinin Öyküsü ve Prof. Dr. Kıymet Giray İle Barok Sanat Anlayışı Röp. 07/04/2020
28:00
Endülüs Sanatı
Doç. Dr. Meltem Özkan ile Endülüs Sanat Anlayışı Hakkında Röp.
27:30
Erken Rönesans Dönemi Sanatı
Prof. Dr. Kıymet Giray İle Erken Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı Röp. 18/02/2020
27:00
Neoklasisizm
Jacques Louis David’in hayatı ve Prof. Dr. Kıymet Giray İle Neoklasisizm Sanat Anlayışı Röp. 14/04/2020
28:00
Hindistan Sanatı
Hint Mitolojisinden Hortlağın 25 Öyküsü'nden bir örnek ve Prof. Dr. Korhan Kaya ile Hindistan Sanat Anlayışı Hakkında Röp. 11/02/2020-
28:00
Japon Sanatı
Japon Edebiyatından Mogo'nun Öyküsü ve Prof. Dr. Adile Jale Erzen İle Japon Sanatı Hakkında Röp. 25/02/2020
27:50
Yüksek Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı
Prof. Dr. Kıymet Giray İle Yüksek Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı Röp. 10/03/2020
28:00
Resim Sanatı
Arşiv / Suut Kemal Yetkin'in resim sanatı hakkında düşünceleri röp 31/03/2020
26:00
İslam Sanatı
Varka ile Gülşah mesnevisinden bir bölüm ve Doç. Dr. Muharrem Çeken ile İslam Sanat Anlayışı Hakkında Röp 17/03/2020
28:00
Kore Sanatı
Prof. Dr. Ertan Gökmen İle Kore Sanat Anlayışı Röp. 03/03/2020
28:00
Mezopotamya Sanatı
Gılgamış Destanından bir bölüm ve Prof.Dr. Halil Tekin ile Mezopotamya Sanat Anlayışı Hakkında Röp. 14/01/2020
27:20
İran Sanatı
Firdevsi'nin Şahnameyi nasıl yazdığına dair metin ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile İran Sanat Anlayışı Hakkında Röp. 04/02/2020
26:45
Çin Sanatı
Yin Yang Düşünce sistemi ve Doç. Dr. Gürhan Kirilen ile Çin Sanat Anlayışı Hakkında Röp. 28/01/2020
28:00
Sanat Nedir?
Ünlü filazofların sanat ile ilgili görüşleri ve Prof. Dr. Kıymet Giray ile Sanatın Doğuşu söyleşisi
28:00