Sanatın Öyküsü

Bölümler

24 bölüm 11:02:09
1950 Sonrası Cumhuriyet Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt ile söyleşi.
28:00
1950'ye Kadar Cumhuriyet Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt ile söyleşi.
28:00
1950'ye Kadar Cumhuriyet Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt ile söyleşi.
28:00
Anadolu ve Selçuklu Beylikler Dönemi Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt ile söyleşi.
27:30
Klasik Dönem Osmanlı Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt ile söyleşi.
27:45
İslamiyet Öncesi Türk Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt ile söyleşi.
27:58
Orta Dönem Bizans Sanatı
Doç. Dr. Serkan Sunay ile söyleşi.
26:00
Son Dönem Bizans Sanatı
Doç. Dr. Serkan Sunay ile söyleşi.
26:00
Erken Dönem Bizans Sanatı
Doç. Dr. Serkan Sunay ile söyleşi.
28:30
Erken Dönem Osmanlı Sanatı
Doç. Dr. Tolga Bozkurt ile söyleşi.
28:00
Barok Sanatı
Apollo ve Daphne Heykeli'nin öyküsü ve Prof. Dr. Kıymet Giray İle Barok sanat anlayışı hakkında söyleşi.
28:00
Endülüs Sanatı
Doç. Dr. Meltem Özkan ile Endülüs sanat anlayışı hakkında söyleşi.
27:30
İran Sanatı
Firdevsi'nin Şahname'yi nasıl yazdığına dair metin ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile İran sanat anlayışı hakkında söyleşi.
26:45
Resim Sanatı
Suut Kemal Yetkin'in resim sanatı hakkında düşünceleri.
26:00
Kore Sanatı
Prof. Dr. Ertan Gökmen İle Kore sanat anlayışı hakkında söyleşi.
28:00
Mezopotamya Sanatı
Gılgamış Destanı'ndan bir bölüm ve Prof. Dr. Halil Tekin ile Mezopotamya Sanat Anlayışı hakkında söyleşi.
27:20
Erken Rönesans Dönemi Sanatı
Prof. Dr. Kıymet Giray İle Erken Rönesans Dönemi sanat anlayışı hakkında söyleşi.
27:00
Çin Sanatı
Yin Yang düşünce sistemi ve Doç. Dr. Gürhan Kirilen ile Çin sanat anlayışı hakkında söyleşi.
28:00
Hindistan Sanatı
Hint mitolojisinden, Hortlağın 25 Öyküsü'nden bir örnek ve Prof. Dr. Korhan Kaya ile Hindistan sanat anlayışı hakkında söyleşi.
28:00
Japon Sanatı
Japon Edebiyatı'ndan Mogo'nun Öyküsü ve Prof. Dr. Adile Jale Erzen İle Japon sanatı hakkında söyleşi.
27:50
Neoklasisizm
Jacques Louis David’in hayatı ve Prof. Dr. Kıymet Giray İle Neoklasisizm sanat anlayışı hakkında söyleşi.
28:00
İslam Sanatı
Varka ile Gülşah mesnevisinden bir bölüm ve Doç. Dr. Muharrem Çeken ile İslam sanat anlayışı hakkında söyleşi.
28:00
Yüksek Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı
Prof. Dr. Kıymet Giray İle Yüksek Rönesans Dönemi sanat anlayışı hakkında söyleşi.
28:00
Sanat Nedir?
Ünlü filazofların sanat ile ilgili görüşleri ve Prof. Dr. Kıymet Giray ile Sanatın Doğuşu söyleşisi.
28:00