Romantik Klasik

Bölümler

74 bölüm 72:14:28
Friedrich
Romantik dönemi ve bestecilerini konu alan programın ilk bölümünde, Chopin'in yaşamına, dönemine katkılarına değinilerek eserlerine yer verilmiştir.
1. Bölüm
59:17
Mendelssohn
Sanatsal olgulardan ve çeşitli dönemlerde gelişen sanat anlayışından söz edilen programda, Felix Mendelssohn'un yaşamına ve eserlerine yer veriliyor.
2. Bölüm
58:53
Schumann
Romantik dönemde tekniğin ve yaratıcılığın gelişiminden söz edilirken, besteci Robert Schuman'a ait bilgiler paylaşılıyor.
3. Bölüm
58:26
Ağır
Ağırlaştırılmış yayın kapsamında eser dinletisi yapılıyor.
4. Bölüm
59:13
Schubert
Romantik dönemde başlayan ulus kimliğinden söz ediliyor ve Franz Schubert'in yaşamı ile eserlerine yer veriliyor.
5. Bölüm
59:01
Saint Saens
Klasik müziğin saraylardan çıkarak konser salonlarına taşındığına değinilen bu bölümde, Camile Saint Saens'in yaşamından kesitler ve eserlerinden örnekler sunuluyor.
6. Bölüm
58:42
Liszt
Dönemine damga vuran isimlerden biri olan besteci Liszt'in eserlerine yer verilerek, 19. yüzyıla katkıları aktarılıyor.
7. Bölüm
59:50
Paganini
Klasisizm çağının derinliğine değinilen programda, Paganini'nin yaşamına ve eserlerine yer veriliyor.
8. Bölüm
59:07
Dvorak
Müzikte denge, uyum ve teknikten söz edilerek müziğin topluma sunuluşu aktarılıyor ve Antonin Dvorak'ın eserlerine yer veriliyor.
9. Bölüm
58:59
Grieg
Toplumsal, politik, sosyolojik olayların sanatın ilerleyişine katkısı ve yenileşme hareketinin başlamasından söz ediliyor ve Edward Grieg'in eserlerine yer veriliyor.
10. Bölüm
59:01
Sarasate
Toplumların ulaştığı bilinç düzeyi ve 19. yüzyılda gelinen nokta konu edilerek Pablo De Sarasate'nin eserleri ve yaşamı paylaşılıyor.
11. Bölüm
59:44
Tchaikovsky
Sanatın başladığı ilk çağlardan 19. yüzyıla ve günümüze gelene değin izlediği yol incelenir ve Piotr İlyiç Tchaıkovsky'nin yaşamı aktarılır.
12. Bölüm
59:31
Rossini
Ses örgüsünün, çalgı sanatının ve edebiyatın dönem müziğine yansımasından söz edilerek Gioacchino Rossini'nin eserlerine ve yaşamına yer veriliyor.
13. Bölüm
58:30
Debussy
Claude Debussy'nin yaşamında karşılaştığı olguların eserlerine yansıması ve yapıtlarından örnekler paylaşılıyor.
14. Bölüm
59:01
Elgar
Ulusalcılık akımı, konuk besteci Edvard Elgar'ın konuya yaklaşımı ve eserlerine yer veriliyor.
15. Bölüm
01:00:04
Mahler
Gustav Mahler'in hayatı ve yaşadığı döneme etkilerine yer veriliyor.
16. Bölüm
59:55
Smetana
Dönemin getirdiği zorlukların besteciler ve eserlerindeki yansımaları aktarılarak Bedrich Smetana'nın eserlerinden seçkilere yer veriliyor.
17. Bölüm
58:56
Berlioz
19. yüzyıl bestecisi Hector Berliöz'ün getirdiği yeniliklerden söz edilerek, yaşamına ve eserlerine yer veriliyor.
18. Bölüm
58:56
Weber
Çağların hüküm sürdüğü zaman diliminde bestecilerin yazdığı eserler ve gelişimleri konu edinilirken, Carl Maria Von Weber'in yaşamı ve eserleri paylaşılmıştır.
19. Bölüm
58:07
Bruch
19. yüzyılda klasik müzikteki yenileşme ve gelişmelerin eserlerde can buluşu aktarılmış, Max Bruch'un hayatına ve eserlerine yer verilmiştir.
20. Bölüm
58:51
Bruckner
Romantik dönemde, sanatın her alanında olduğu gibi müzikte de farkındalığın oluşmasından söz edilirken Anton Bruckner'in yaşamına ve eserlerine yer veriliyor.
21. Bölüm
58:21
Verdi
Opera'nın diğer sanat dallarına göre daha fazla detaya ihtiyaç duyduğuna, bunun için bestecinin bir eser yazarken çok daha fazla donanıma sahip olması gereklliğine değinilerek Giuseppe Verdi'nin eserleri sunuluyor.
22. Bölüm
58:58
Glinka
19. yüzyılda bestecilerin en çok hangi ülke topraklarında yaşadığı ve etkilendiğine değinilerek Mihail Glinka'nın eserlerine yer veriliyor.
23. Bölüm
58:53
Lalo
Ulusların iklimi, folkloru, olaylara yaklaşımının dönem bestelerine yansıması ile Edouard Lalo'nun yaşamı ve eserleri konu ediliyor.
24. Bölüm
58:27
Franck
Ülkelerin gelişim süreçlerinde sanayinin ve güçler dengesinin sanatçıda ve özellikle bestecide bıraktığı etki ve yaratılarına yansımasından söz edilerek Cesar Franck'ın eserlerine yer veriliyor.
25. Bölüm
58:56
Gounod
Romantik dönemde yaratıcılığın ve duyguların daha özgürce seslendirildiği ve müziğe aktarıldığından söz edilerek Charles Gounod'un yaşam hikayesine ve eserlerine yer verilir.
26. Bölüm
58:56
Borodin
Aleksandr Borodin'in eserleri ve yaşamı konu edilerek onun kimya ile müziği birlikte başarıyla yürütmesinden söz ediliyor.
27. Bölüm
59:18
Strauss II
Klasik müziğin soylu sınıfın egemenliğinden kurtularak halka seslenebildiği, daha fazla insana ulaşabildiği konu edilirken, oğul Johann Strauss'un eserlerinde bu yansımaların görüldüğüne değiniliyor.
28. Bölüm
59:42
Brahms
Dönemin klasik eserlerinin teknik, yapısal unsurlar ve duygu aktarımında seçkinleştiğine değinilerek Johannes Brahms'ın eserlerine yer verilir.
29. Bölüm
01:00:11
Bizet
Bestecilerin öznel duygu aktarımlarını tüm birikimlerine ek olarak eserlerine yansıtmaları ve toplumsal yapıdan da aynı oranda etkilendiğine değinilerek Georges Bizet'in yapıtlarına yer verilir.
30. Bölüm
58:54
Romantik Klasik - İzmir - 18/08/2020
-
31. Bölüm
59:24
Rachmaninoff
Her akımın asi bir tavırla ortaya çıktığı ve kendinden öncekileri kabul etmemesinden yola çıkılarak yenileşmesinin ve gelişiminin müzikteki etkisi aktarılır ve Sergei Rachmaninov'un eserleri dinleyenlerle paylaşılır.
32. Bölüm
58:52
Sibelius
Müziğin tarihsel gelişiminden söz edilerek Jean Sibelius'un yaşamına ve eserlerine yer verilir.
33. Bölüm
59:04
Faure
Romantik dönemde klasik müziğin geldiği nokta ve gelişim sürecine değinilerek Gabriel Faure'nin seçkilerine ve yaşamına yer verilmiştir.
34. Bölüm
57:56
Korsakov
Nikolai Rimski Korsakov'un eserlerinden örnekler sunduğumuz bölümde, bestecinin Romantik döneme olan katkılarından ve yaşamından söz edilmektedir.
35. Bölüm
57:56
Beethoven
19. yüzyılda klasik müzik alanında yaşanan değişime değinilmiş, Ludwig van Beethoven'ın yaşamına ve eserlerine yer verilmiştir.
36. Bölüm
57:53
Chopin
Friedrich Chopin'in eserlerine ve dönemin kültürüne olan katkılarına yer verilmiştir.
37. Bölüm
58:08
Sanat
Müziğin Romantik döneme yansımasından söz edilmiş, Johannes Brahms'ın eserlerine ve yaşamına yer verilmiştir.
38. Bölüm
57:05
Tchaikovsky
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin yaşamına ve eserlerinden seçkilere yer verilmiştir.
39. Bölüm
57:56
Schubert
Franz Schubert'in yaşamına ve eserlerine yer verdiğimiz bölümde, bestecinin Romantik döneme olan katkılarından söz edilmiştir.
40. Bölüm
58:21
Mendelssohn
Felix Mendelssohn'un yaşamına ve eserlerine yer verdiğimiz bu bölümde, bestecinin klasik müzik repertuvarına katkılarından söz edilmiştir.
41. Bölüm
58:17
Camille
19. yüzyılda başlayan köklü değişimlerden söz edilerek Camille Saint Saenz'in eserlerine ve yaşamına yer verilmiştir.
42. Bölüm
58:32
Romantik Klasik - İzmir - 10/11/2020
-
43. Bölüm
57:56
Schumann
Robert Schumann'ın yaşamına ve eserlerine değindiğimiz bölümde, insanın dehasıyla yön verdiği müzik tarihinden söz edilmektedir.
44. Bölüm
58:12
İmge
Müzikte yaratıcı imgelemin etkinliğinden söz edilmiş, Max Bruch'ın eserleri ve yaşam hikayesine yer verilmiştir.
45. Bölüm
58:56
Grieg
Önemli düşünürlerin müziğe dair sözleri aktarılarak Edvard Grieg'in eserlerine ve yaşamına yer verilmiştir.
46. Bölüm
57:53
Paganini
Niccolo Paganini'nin müzik hayatından kesitlere ve eserlerine yer verilmiştir.
47. Bölüm
57:56
Rossini
Müzikte gelişen formların içinde yer alan operadan bahisle Gioacchino Rossini'nin yaşamı ve eserlerine kulak veriyoruz.
48. Bölüm
57:56
Liszt
Franz List'in klasik müziğe katkısı ele alınıyor ve bestecinin eserlerinden seçkiler sunuluyor.
49. Bölüm
57:48
Trenler
Antonin Dvorak'ın tren tutkusu ile bestecinin yaşamı ve eserlerine yer veriyoruz.
50. Bölüm
58:05
Besteci
Hector Berliöz'ün besteci olmak için verdiği mücadeleyi konuştuğumuz bölümde, bestecinin hayatından kısa notlar ve seçkin eserlerine kulak veriyoruz.
51. Bölüm
57:56
Toprağın Şarkısı
Gustav Mahler'in müziğin dilini kullanarak yazdığı eserlere ve bestecinin yaşamından kesitlere yer veriyoruz.
52. Bölüm
57:46
İzlenimci
İzlenimci akımın öncülerinden olan Claude Debussy'nin yaşamı ve eserlerine yer veriyoruz.
53. Bölüm
57:58
Romantik Klasik - İzmir - 09/02/2021
-
54. Bölüm
58:25
Bir Virtüöz
Virtüözlük tanımının 19. yüzyılda önem kazandığından söz edilerek Pablo de Sarasate'nin yaşamına, eserlerine ve virtüözlüğüne değiniyoruz.
55. Bölüm
58:05
Romantik Dönem
Romantik dönem bestecilerinden kabul edilen Rahmaninov'un yaşamına ve eserlerine yer veriyoruz.
56. Bölüm
58:03
Romantik Klasik - İzmir - 16/03/2021
-
57. Bölüm
58:07
Valsler
Vals'in klasik müzikteki yükselişi ve oğul Johann Strauss'un seçkilere kulak veriyoruz.
58. Bölüm
57:59
Ulusal Bilinç
19. yüzyılda uyanışa geçen ulusal bilincin Rus besteciler arasındaki önemli temsilcisi Aleksandr Borodin'in yaşamına ve eserlerine yer veriyoruz.
59. Bölüm
57:58
Mütevazı Besteci
Başarılı bir virtüöz ve dahi bir besteci olan Georges Bizet'nin yaşamından kısa notlara ve eserlerinden örneklere yer veriyoruz.
60. Bölüm
58:12
Wagner'in Dehası
Richard Wagner'in dehasının konu alındığı bu bölümde, bestecinin eserlerinden örneklere de yer veriyoruz.
61. Bölüm
57:56
Opera
Opera tarihine, formun gelişim aşamasına ve konuğumuz Giacomo Puccini'nin yaşamına ve eserlerine yer veriliyor.
62. Bölüm
58:18
İnsan
Giuseppe Verdi'nin eserlerine kulak veriyoruz.
63. Bölüm
58:28
Romantik Klasik - İzmir - 22/06/2021
-
71. Bölüm
58:00
Romantik Klasik - İzmir - 29/06/2021
-
72. Bölüm
58:03
Romantik Klasik - İzmir - 06/07/2021
-
73. Bölüm
57:50
Romantik Klasik - İzmir - 13/07/2021
-
74. Bölüm
58:05
Romantik Klasik - İzmir - 27/07/2021
-
75. Bölüm
58:42
Romantik Klasik - İzmir - 20/07/2021
-
76. Bölüm
57:52
Romantik Klasik - İzmir - 03/08/2021
-
77. Bölüm
57:50
Romantik Klasik - İzmir - 10/08/2021
-
78. Bölüm
58:20
Romantik Klasik - İzmir - 17/08/2021
-
79. Bölüm
58:32
Romantik Klasik - İzmir - 24/08/2021
-
80. Bölüm
59:38
Romantik Klasik - İzmir - 31/08/2021
-
81. Bölüm
59:06