Radyolu Günler

Bölümler

35 bölüm 34:54:00
Mes’ud Cemil 1
“Radyolu Günler” programında bugün; sanatkârlığının yanı sıra, radyo bilgisi ve tecrübesi ile spikerlik ve müdürlük gibi görevler de üstlenen Mes’ud Cemil’i anacağız.
1. Bölüm
58:26
Mes’ud Cemil 2
Radyolu Günler’in bu bölümünde, memleketimizin güzide sanatkârı Mes’ud Cemil’i, geçmişin imbiğinden süzülüp gelen hatıralarıyla anmaya devam edeceğiz.
2. Bölüm
59:05
Fahire & Refik Fersan 1
Radyolu Günler’in bu bölümünde, hatıralar saklandıkları yerden birer birer çıkacak ve biz, hayat ve sanat arkadaşı olan Fahire ve Refik Fersan’ın zarif dünyasında buluşacağız.
3. Bölüm
59:43
Fahire & Refik Fersan 2
Radyolu Günler’in bu bölümünde, müzisyen çift Fahire ve Refik Fersan’ı tanıtmaya devam ediyoruz.
4. Bölüm
59:55
Yesari Asım Arsoy 1
Almış olduğu ilhamı hâlis bir romantizmle bezemiş gönül adamı Yesarî Asım Arsoy’u, sesler ve hikâyelerle konuk ediyoruz.
5. Bölüm
59:40
Yesari Asım Arsoy 2
Bu dünyaya bestekârlık vazifesi ile yollanmış, tevazu ve zirvenin aynı ruhta buluştuğu Yesâri Asım Arsoy’u konuşmaya devam ediyoruz.
6. Bölüm
59:53
Tülin Yakarçelik 1
Öğrendiği bütün klasik kuralları kendi içindeki seslerle tanıştırarak sanat hayatında iz bırakan Tülin Yakarçelik ile buluşuyoruz.
7. Bölüm
01:00:17
Tülin Yakarçelik 2
Yeteneğiyle çalışkanlığını, zekasıyla da sempatikliğini buluşturan sanatkâr Tülin Yakarçelik’i konuşmaya devam ediyoruz.
8. Bölüm
59:48
Sadun Aksüt
Tanburî, bestekâr, hoca gibi pek çok sıfatı hakkıyla üstlenen renkli sîma Sadun Aksüt’ü konuk ediyoruz.
9. Bölüm
58:11
Afife & Baki Süha Ediboğlu 1
Sesin ve sözün ustaları Afife ve Baki Süha Ediboğlu ile buluşuyoruz.
10. Bölüm
01:00:47
Afife & Baki Süha Ediboğlu 2
Sesin ve sözün ustaları Afife ve Baki Süha Ediboğlu’nu konuşmaya devam ediyoruz.
11. Bölüm
57:40
Afife & Baki Süha Ediboğlu 3
Ömürlerini musikiye adamış sanatkâr çift Afife ve Baki Süha Ediboğlu’nu konuşmaya devam ediyoruz.
12. Bölüm
01:00:47
Cevdet Çağla 1
Gerçek bir sanatkâr hüviyetini şahsında toplamış, kemanî ve bestekâr Cevdet Çağla ile buluşuyoruz.
13. Bölüm
59:29
Cevdet Çağla 2
Uysal başını kemanına yaslamış, sanatkâr ruhunu dinleyenlere açmış; icracı ve bestekâr Cevdet Çağla’yı anmaya devam ediyoruz.
14. Bölüm
59:38
Cevdet Çağla 3
Musiki dünyasında takdir ve sevgi kazanan bestekâr, kemanî, idareci Cevdet Çağla’yı anmaya devam ediyoruz.
15. Bölüm
01:00:50
Nevzat Atlığ 1
Musikimizi, kutsiyetinin bozulmasına müsaade etmeyecek bir saygıyla, daima el üstünde taşıyan sanatkâr Nevzat Atlığ ile buluşuyoruz.
16. Bölüm
57:40
Nevzat Atlığ 2
Daima özenli dış görüntüsüyle İstanbul Radyosu’nun koridorlarında ayak seslerini duyar gibi olduğumuz Nevzat Atlığ’ı anmaya devam ediyoruz.
17. Bölüm
01:00:40
Nevzat Atlığ 3
Tavizsiz ciddiyeti, benzersiz titizliğiyle musikimizi layık olduğu zirveye buyur eden Nevzat Atlığ’ı anmaya devam ediyoruz.
18. Bölüm
01:00:39
Necmi Rıza Ahıskan 1
Beyefendiliğiyle dost çevrelerinde hürmet uyandıran, daima lavanta kokan şıklığı ve sesiyle anılan Necmi Rıza Ahıskan ile buluşuyoruz.
19. Bölüm
59:17
Necmi Rıza Ahıskan 2
Güzel sesi ile milletin gönlüne girmiş; mütevazı ve nüktedan beyefendi Necmi Rıza Ahıskan ile buluşmaya devam ediyoruz.
20. Bölüm
01:01:17
Perihan Altındağ Sözeri 1
Türk musikisi sanatkârlarının kalburüstü şahsiyetleri arasında sayılan Perihan Altındağ Sözeri ile huzurlarınızdayız.
21. Bölüm
59:47
Perihan Altındağ Sözeri 2
Perihan Altındağ Sözeri ile yine eski günlere uzanıyoruz.
22. Bölüm
01:00:43
Perihan Altındağ Sözeri 3
Biz radyo tarihimizin en güzel hatıraları arasında gezinirken, Perihan Altındağ Sözeri’nin billur sesi kulaklarımızdan ruhumuza erişecek.
23. Bölüm
01:00:10
Safiye Ayla 1
Haklı ve büyük şöhretine rağmen, daima tevazu ve sadelik içinde yaşayan Safiye Ayla Hanımefendi bizimle birlikte olacak.
24. Bölüm
01:00:48
Safiye Ayla 2
Her bakımdan şöhretin en yüksek kademesine ulaşmış Safiye Ayla’yı seyredip dinlerken yine onu, tanıdığımız bir evin kızı gibi kendimize yakın hissedeceğiz.
25. Bölüm
58:58
Safiye Ayla 3
Hakiki sanatkâr ruhuyla musikinin her cephesinde varlık gösteren, varlığıyla iftihar ettiğimiz Safiye Ayla ile buluşacağız.
26. Bölüm
01:00:20
Safiye Ayla 4
Memleketimizi daima büyüsü altında bırakmış, sesi ile gönüller fethetmiş sanatçımız Safiye Ayla ile birlikteyiz.
27. Bölüm
58:45
Radife Erten 1
Sadece sesiyle değil, kuvvetli musiki bilgisi ve kendine has tavrıyla Türk musikisinin hoca solisti ve bestekârı Radife Erten Hanımefendi ile buluşuyoruz.
28. Bölüm
58:05
Radife Erten 2
Musiki sanatımızın dallarında açan çiçeklerinden biri olan Radife Erten ile birlikteyiz.
29. Bölüm
01:00:42
Kemal Niyazi Seyhun
Pek çok hassas kulakta ilk musiki zevkini uyandıran ve sanat aşkı aşılayan Kemençeci Kemâl Niyazi Seyhun ile buluşuyoruz.
30. Bölüm
59:57
Sabite Tur Gülerman 1
Kendine has bir güzellikle, memleket çapında “keman sesli kadın” olarak anılan Sabite Tur Gülerman karşımızda.
31. Bölüm
59:00
Sabite Tur Gülerman 2
Plaklarda, sahnede ve radyoda, tatlı sesiyle dinleyicileri büyüleyen yıldızımız Sabite Tur Gülerman’la buluşuyoruz.
32. Bölüm
01:00:33
Cevdet Kozanoğlu
Hem sanatkâr hem de radyoculuğumuzun teşekkülünde idarî basamaklarda bulunmuş bir kıymetlimiz olan Cevdet Kozanoğlu ile buluşuyoruz.
33. Bölüm
01:00:55
Zeki Müren 1
Ruhen bir artist olarak doğmuş, daha ilk konserinde bütün dinleyenlerin kalbine giriveren Zeki Müren’le buluşacağız.
34. Bölüm
01:01:11
Zeki Müren 2
Musiki semalarında had ve hudut tanımadan kendi kanatlarıyla uçan Zeki Müren’le buluşuyoruz.
35. Bölüm
01:00:07