Özlemin Adı Vatan

Bölümler

49 bölüm 21:03:27
Coğrafya Kaderdir
Prof. Dr. Murat Erdoğan, Prof. Dr. Yıldız Akpolat, Prof. Dr. Abbas Türnüklü ile uluslararası göç çalışmaları ve Türkiye üzerine genel değerlendirme...
1. Bölüm
24:58
Göç Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Künüroğlu ile hem göç eden hem göç edilen ülke halkları açısından göç psikolojisi...
2. Bölüm
25:18
Göç ve Uyum
Prof. Dr. Murat Erdoğan, Prof. Dr. Yıldız Akpolat, Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Künüroğlu ile göç ve uyum...
3. Bölüm
25:16
Göçmen Algısı
Prof. Dr. Suat Kolukırık ile genel olarak Türkiye’de göç ve göçmen algısı, özelde ise koruma altındaki Suriyelilere bakış...
4. Bölüm
24:58
Küreselleşme ve Göç
Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş ile küreselleşmenin uluslararası göç hareketlerine etkisi...
5. Bölüm
24:58
Türkiye'de Göçün Kurumsallaşması I
Prof. Dr. Hakkı Uyar ile Osmanlı’dan Cumhuriyet'e, Türkiye’de göç olgusunun kurumsallaşması...
6. Bölüm
25:06
Türkiye'de Göçün Kurumsallaşması II
Ar. Gör. Seçkin Baykal ile küresel çağda Türkiye’de göç olgusunun kurumsallaşması...
7. Bölüm
24:58
Güçlü diaspora, güçlü Türkiye: YTB
YTB Başkanı Abdullah Eren ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın faaliyetleri...
8. Bölüm
25:28
OİM Türkiye
OIM Kıdemli İletişim Asistanı Gamze Adlı ile OIM Türkiye Misyonunun faaliyetleri...
9. Bölüm
25:37
UNHCR Türkiye
BM Mülteci Örgütü Sözcüsü Selin Ünal ile UNCHR Türkiye Misyonu'nun faaliyetleri...
10. Bölüm
24:58
Göç Yönetimi ve STK
Dr. Öğretim Üyesi Nihal Eminoğlu ile göç yönetiminde sivil toplum kuruluşlarının rolü...
11. Bölüm
24:59
Türk Diasporası
Dr. Öğretim Üyesi Onur Unutulmaz ile Türk diasporası...
12. Bölüm
25:43
Avrupa'da Türk Diasporası
Dr. Öğretim Üyesi Onur Unutulmaz ile Avrupa'daki Türk diasporası...
13. Bölüm
26:10
Türklerin Almanya Yolculuğu
Dr. Latif Çelik ile Almanya'ya Türk işçi göçü...
14. Bölüm
26:00
Almanya: Yeni Vatan
Dr. Latif Çelik ile misafir işçilikten yurttaşlığa, Türklerin Almanya’yı yurt edinmesi...
15. Bölüm
25:58
Türkiye: Yeni Vatan
Doç. Dr. Thomas Zimmermann'ın Türkiye’yi yurt edinmesinin hikayesi...
16. Bölüm
25:28
Uluslararası Göçmenler Günü
TİEK Başkanı Süleyman Arslan ile 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü bağlamında insan hakları...
17. Bölüm
25:25
Almanya'da 4 kuşak
Dr. Öğretim Üyesi Sedat Şahin ile Almanya'da yaşayan farklı kuşaklar...
18. Bölüm
25:58
Almanlaşmamaya Direniş: Gündelik Yaşam
Dr. Öğretim Üyesi Gaye Gökalp Yılmaz ile Almanya’daki Türk kökenlilerin gündelik yaşam pratikleri...
19. Bölüm
24:59
Alman Okulları ve Türkiye Kökenli Öğrenciler
Dr.Öğretim Üyesi Sedat Şahin ile Alman eğitim sisteminde Türk kökenli öğrencilerin durumu...
20. Bölüm
25:58
Almanya’nın Göç Politikası ve Entegrasyon
Öğretim Görevlisi Asuman Yaprak ile Almanya'nın göç politikası ve entegrasyon...
21. Bölüm
25:19
Almanya ve Yabancı Düşmanlığı
Dr. Muhterem Dilbirliği ile yükselen yabancı düşmanlığı ve Almanya...
22. Bölüm
26:00
Avrupalı Türkler ve Anadil I
Prof. Dr. Kutlay Yağmur ile 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü kapsamında Avrupa'da Türkçe, Avrupalı Türkler ve anadil...
23. Bölüm
25:58
Avrupalı Türkler ve Anadil II
Prof. Dr. Kutlay Yağmur ile anadil aktarımında anne-babanın rolü...
24. Bölüm
26:13
Almanya’da Din ve Din Hizmetleri
Dr. Harun Dündar ile Almanya’da din ve din hizmetleri...
25. Bölüm
25:58
Türklerin Hollanda Yolculuğu
Türkevi Topluluğu Başkanı Veyis Güngör ve Dr. Buket Ökten Sipahioğlu ile Hollanda’ya Türk işçi göçü...
26. Bölüm
25:58
Amsterdam Türkevi
Türkevi Topluluğu Başkanı Veyis Güngör ile Türk sivil örgüt modeli olarak Amsterdam Türkevi...
27. Bölüm
26:18
Hollanda’da Türk Girişimciliği
Hollanda Türk İş Adamları Derneği Başkanı Petrol Yüksek Mühendisi Hikmet Gürcüoğlu ile Hollanda’da Türk girişimciliği...
28. Bölüm
25:08
Bir Göç Hikayesi: İbrahim Görmez
Hollanda Türk-İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Kurucu Başkanı İbrahim Görmez'in göç hikayesi...
29. Bölüm
25:58
Örnek Kıdemli Vatandaş: İbrahim Görmez
Hollanda Türk-İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Kurucu Başkanı İbrahim Görmez’in Hollandalı Türkler için yaptığı hizmetler...
30. Bölüm
26:06
Türklerin Avusturya Yolculuğu
Araştırmacı yazar Esra Sağlam ile Avusturya’ya Türk işçi göçü...
31. Bölüm
25:58
Büyükelçinin gözünden Avusturyalı Türkler I
Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile Avusturya toplum hayatında Türk kökenliler...
32. Bölüm
26:05
Büyükelçinin gözünden Avusturyalı Türkler II
Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile vatandaşlık, yabancı düşmanlığı, ana vatan ile ilişkiler bağlamında Avusturyalı Türklerin güncel sorunları...
33. Bölüm
25:49
Türklerin Fransa Yolculuğu
Sosyolog yazar Gaye Petek ile göçün başladığı 1960’lardan, göçün kalıcı olduğu 1980’lere kadar olan süreçte Fransa’ya Türk işçi göçü...
34. Bölüm
25:41
Fransa: Yeni Vatan
Sosyolog yazar Gaye Petek ile Türklerin Fransa’da yerleşik bir göçmen topluluğu oluşturmaya başladıkları 1980’li yıllar ve ilk kuşak...
35. Bölüm
25:56
Frankofon Türkler
Sosyolog yazar Gaye Petek ile Türk kökenli göçmenlerin bugünkü durumu ve Fransız toplumundaki yeri...
36. Bölüm
25:58
Bir Göç Hikayesi: Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı
Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı'nın Fransa'ya göç hikayesi...
37. Bölüm
27:16
Büyükelçinin gözünden Belçikalı Türkler
Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ile Belçikalı Türkler...
38. Bölüm
26:19
Bir göç hikayesi: Mehmet Aydoğdu
Ressam, filozof ve siyasetçi Mehmet Aydoğdu’nun göç hikayesi...
39. Bölüm
26:02
Belçikalı Türkler: kültürel uyum ve zenofobi
Ressam, filozof ve siyasetçi Mehmet Aydoğdu ile Belçika’nın kültür ve sanat yaşamında Türkler ve yabancı düşmanlığı...
40. Bölüm
25:42
Belçikalı Türkler: Anadil
Doç. Dr. Feyza Altınkamış ile Belçika'da anadil olarak Türkçe...
41. Bölüm
26:36
Belçikalı Türkler:Medya ve kimlik
Antwerp Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Fatma Orhan Tahralı ile Belçika'da yaşayan Türklerde medya kullanımı ve kimlik...
42. Bölüm
25:59
Türklerin İsveç Yolculuğu
Prof. Dr. Mehmet Anık ile İsveç'e Türk işçi göçünün tarihsel arka planı...
43. Bölüm
26:02
İsveç: Gençler ve anavatanla bağ
Doç. Dr. M. Berkay Aydın ile İsveç özelinde Türk kökenli gençlerin ana vatan Türkiye ile bağı...
44. Bölüm
25:58
Bir göç hikayesi: Samiye Kulbay
İsveç’te yaşayan üçüncü nesilden biri olan Samiye Kulbay’ın göç hikayesi...
45. Bölüm
25:50
Meleknur Alevcan: İsveç'e göç ve izlenimler
Uzman Psikolog Meleknur Alevcan’ın göç deneyimi ve İsveç toplumu ile Türk kökenli göçmenlere dair değerlendirmeler...
46. Bölüm
26:13
Türklerin İngiltere yolculuğu
Bu haftaki Konuğumuz Kocaeli Üniversite Kandıra Meslek Yüksekokulunda Öğretim Üyesi Dr. Tuncay Bilecen
47. Bölüm
26:10
Bir göç hikayesi: Servet Düzel Hassan
Londra’da yaşayan, sivil toplum alanında aktif çalışmalar yapan iş insanı Servet Düzel Hassan'ın göç hikayesi...
48. Bölüm
26:24
Bir göç hikayesi: Özlem Sara Çekiç
Danimarka’nın ilk Müslüman ve göçmen kökenli milletvekili, Brobyggerne-Diyalog Kafe Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi yazar, konuşmacı, danışman Özlem Sara Çekiç’in göç hikayesi...
49. Bölüm
25:58