Nakkaşın Fırçası

Bölümler

13 bölüm 05:27:13
Bilim
Nakkaşın Fırçası'nın bu bölümünde, bilimsel konulu el yazmalarını, sanat tarihçileri Dr. Aslıhan Erkmen ve Dr. Ali Nihat Kundak'tan dinliyoruz.
13. Bölüm
24:37
Nakkaşhane
Prof. Dr. Bahattin Yaman, Dr. Şehnaz Biçer Özcan, Dr. Aslıhan Erkmen ve minyatür sanatçısı Ülker Erke'den "nakkaşhaneler"i dinliyoruz.
12. Bölüm
24:50
Peygamberler Tarihi
Peygamberler tarihini konu alan minayürleri, sanat tarihçileri Dr. Aslıhan Erkmen ve Prof. Dr. Günsel Renda'dan dinliyoruz.
11. Bölüm
24:31
Haritalar ve Kentler
Osmanlı Devleti dönemine ait haritaları ve kent tasvirlerini, Prof. Dr. İdris Bostan ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy'dan dinliyoruz.
10. Bölüm
25:44
Murakkalar ve Albümler
Sanat tarihçileri Dr. Ali Nihat Kundak ve Dr. Aslıhan Erkmen'den, minyatür sanatında murakkalar ve albümleri dinliyoruz.
9. Bölüm
23:54
Gemiler
Prof. Dr. İdris Bostan ve Dr. Ali Nihat Kundak ile geleneksel minyatür sanatımızda gemi tasvirlerini ele alıyoruz.
8. Bölüm
26:34
Kıyamet ve Ahiret
Minyatür sanatında "kıyamet" ve "ahiret" konularının nasıl işlendiğini, Prof. Dr. Bahattin Yaman ve Öğr. Gör. Betül Bilgin'den dinliyoruz.
7. Bölüm
24:42
Padişah Portreciliği
Sanat tarihçileri Prof. Dr. Günsel Renda ve Dr. Aslıhan Erkmen ile "minyatür sanatında padişah portreciliği"ni konuşuyoruz.
6. Bölüm
25:05
Surname
Surname geleneğini, minyatür sanatı içindeki yerini ve önemini Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve Prof. Dr. Zeynep Tarım'dan öğreniyoruz.
5. Bölüm
24:50
Aşk, Varka ile Gülşah
Dr. Aslıhan Erkmen ve minyatür sanatçısı Ebru Kızılırmak, Orta Çağ Anadolusu'na ait el yazmalarındaki "aşk" temasını açıklıyor.
4. Bölüm
25:29
Hünername
Minyatür sanatında hünernamelerin yerini, özelliklerini ve önemini Dr. Aslıhan Erkmen ve Prof. Dr. Zeynep Tarım'dan öğreniyoruz.
3. Bölüm
27:25
Siyer-i Nebi
Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu ve Dr. Betül Bilgin ile Siyer-i Nebi'yi konuşuyoruz.
2. Bölüm
24:20
Tasvir Süsleri
Süsleme sanatları uzmanı Dr. Şehnaz Biçer Özcan ve minyatür sanatçıları İrem Büşra Coşkun ve Berrin Çakin Güç, minyatür ve tasvir süslerini anlatıyor.
1. Bölüm
25:05