13 Bölüm

05:27:13
Tüm Bölümler
Tüm Bölümler
Çalınmayanlar
Devam Edenler
Yeniden Eskiye
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Alfabetik

Tasvir Süsleri

Süsleme sanatları uzmanı Dr. Şehnaz Biçer Özcan ve minyatür sanatçıları İrem Büşra Coşkun ve Berrin Çakin Güç, minyatür ve tasvir süslerini anlatıyor.
25:05
1. BÖLÜM

Siyer-i Nebi

Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu ve Dr. Betül Bilgin ile Siyer-i Nebi'yi konuşuyoruz.
24:20
2. BÖLÜM

Hünername

Minyatür sanatında hünernamelerin yerini, özelliklerini ve önemini Dr. Aslıhan Erkmen ve Prof. Dr. Zeynep Tarım'dan öğreniyoruz.
27:25
3. BÖLÜM

Aşk, Varka ile Gülşah

Dr. Aslıhan Erkmen ve minyatür sanatçısı Ebru Kızılırmak, Orta Çağ Anadolusu'na ait el yazmalarındaki "aşk" temasını açıklıyor.
25:29
4. BÖLÜM

Surname

Surname geleneğini, minyatür sanatı içindeki yerini ve önemini Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve Prof. Dr. Zeynep Tarım'dan öğreniyoruz.
24:50
5. BÖLÜM

Padişah Portreciliği

Sanat tarihçileri Prof. Dr. Günsel Renda ve Dr. Aslıhan Erkmen ile "minyatür sanatında padişah portreciliği"ni konuşuyoruz.
25:05
6. BÖLÜM

Kıyamet ve Ahiret

Minyatür sanatında "kıyamet" ve "ahiret" konularının nasıl işlendiğini, Prof. Dr. Bahattin Yaman ve Öğr. Gör. Betül Bilgin'den dinliyoruz.
24:42
7. BÖLÜM

Gemiler

Prof. Dr. İdris Bostan ve Dr. Ali Nihat Kundak ile geleneksel minyatür sanatımızda gemi tasvirlerini ele alıyoruz.
26:34
8. BÖLÜM

Murakkalar ve Albümler

Sanat tarihçileri Dr. Ali Nihat Kundak ve Dr. Aslıhan Erkmen'den, minyatür sanatında murakkalar ve albümleri dinliyoruz.
23:54
9. BÖLÜM

Haritalar ve Kentler

Osmanlı Devleti dönemine ait haritaları ve kent tasvirlerini, Prof. Dr. İdris Bostan ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy'dan dinliyoruz.
25:44
10. BÖLÜM

Peygamberler Tarihi

Peygamberler tarihini konu alan minayürleri, sanat tarihçileri Dr. Aslıhan Erkmen ve Prof. Dr. Günsel Renda'dan dinliyoruz.
24:31
11. BÖLÜM

Nakkaşhane

Prof. Dr. Bahattin Yaman, Dr. Şehnaz Biçer Özcan, Dr. Aslıhan Erkmen ve minyatür sanatçısı Ülker Erke'den "nakkaşhaneler"i dinliyoruz.
24:50
12. BÖLÜM

Bilim

Nakkaşın Fırçası'nın bu bölümünde, bilimsel konulu el yazmalarını, sanat tarihçileri Dr. Aslıhan Erkmen ve Dr. Ali Nihat Kundak'tan dinliyoruz.
24:37
13. BÖLÜM