Müziğin Evrensel Serüveni

Bölümler

53 bölüm 51:53:53
Batı Müziği Geleneği
İlk bölümümüzde Batı müziği geleneğine giriş yapıyor, Batı tarihinin en coşkulu dönemlerinden biri olan Rönesans eserlerini dinliyor ve İngiliz kilise müziğinin kimlik kazanma sürecine göz atıyoruz.
1. Bölüm
58:56
Rönesans Çalgıları
Orta Çağ çalgılarını geride bırakarak adeta çalgısal bir atılım yapan Rönesans müziğinin niteliğini belirleyen temel unsurları, dönemin eserleri eşliğinde konuşuyoruz.
2. Bölüm
58:55
Rönesans ve Kilise Müziği
Rönesans dönemi müziğinin en önemli özelliği kilisenin büyük baskısına rağmen kilise müziğini yeniden şekillendirmesi olmuştur. Bu bölümde, bu değişime tanık oluyor, dönemin en seçkin eserlerinden bazılarına kulak veriyoruz.
3. Bölüm
57:50
İki Çağ Arasındaki Köprü
Yeni Çağ düzeninin belirmeye başladığı canlı ve dinamik dönemde bir köprü niteliği gören Rönesans’ın gelişimine tanık olmaya devam ediyoruz.
4. Bölüm
58:55
Biçimsiz İnci
Bu bölümde, 1600 ile 1750 yıllarını kapsayan ve İtalyan bestecilerin dünyasında doğup kendi karakteri içinde gelişen Barok dönem müziğini tanıyor, en güzel eserlerinden bazılarını dinliyoruz.
5. Bölüm
58:55
Barok Dönemi Yenilikleri
Barok döneminin kapanışlar, geçişler, ritmik yapılar ve kontrast kullanımı gibi birçok önemli ve yeni özelliğini inceliyor ve çeşitli eserlere kulak veriyoruz.
6. Bölüm
58:55
Barok Dönemin Karakteri
Bugünkü müzik kültürü temelinin atıldığı Barok dönemin karakteristik özelliklerini konuşmaya devam ediyoruz.
7. Bölüm
59:00
Barok Dönem Stilleri
Sanat tarihine Barok müzik ile giren bazı eser stillerini ve bestecileri tanıyor ve örnek eserler dinliyoruz.
8. Bölüm
58:56
Johann Sebastian Bach
Bu bölümde, Batı müziği tarihinin temel taşı olarak tanımlanan büyük besteci Johann Sebastian Bach’ın hayatına ve eserlerine yer veriyoruz.
9. Bölüm
58:56
17. Yüzyıl Fransasındaki Üçlü Sonatlar
1630-1680 yılları arasındaki müzik, alışılmışın dışında kalabalık bir sahnedir. Bu bölümde, dönemin eserlerini Londra Barok Topluluğu’nun “17. Yüzyıl Fransasındaki Üçlü Sonatlar” albümünden dinliyoruz.
10. Bölüm
58:23
Johann Sebastian Bach - 2
Bu bölümde, Alman tarzı Barok müziğini, İtalya ve Fransa'dan aldığı formlarla harmanlayan saygın besteci Johann Sebastian Bach’ın hayatına ve eserlerine konuk oluyoruz.
11. Bölüm
58:25
George Frideric Handel
Barok döneminin önemli bestecilerinden George Frideric Handel’in hayatına ve eserlerine yer veriyoruz.
12. Bölüm
58:56
İzmir Barok Topluluğu
Barok dönemin eserlerini, dönemin çalgıları ile icra ederek sevdirmeyi amaçlayan İzmir Barok Topluluğu’nun hikayesini ve eserlerini dinliyoruz.
13. Bölüm
58:55
Barok Dönemi Kemancıları
Bu bölümde, Barok dönemin ünlü kemancı ve bestecilerinden Arcangelo Corelli, Giuseppe Torelli, Pietro Antonio Locatelli ve Francesco Manfredi’nin eserlerinden bir seçki sunuyoruz.
14. Bölüm
58:13
Johann Sebastian Bach - 3
Yapısı ne kadar dönüştürülürse dönüştürülsün her daim canlı kalan eserleriyle hem Barok dönemde hem de müzik tarihinde önemli bir yeri olan usta besteci Johann Sebastian Bach’ın eserlerine kulak veriyoruz.
15. Bölüm
58:56
Joseph Haydn
Bu bölümde, klasik döneme geçiş yapıyor ve klasizmin sınırlarını sonuna kadar genişleten, “Senfoninin Babası” olarak da anılan Joseph Haydn’ın konçertolarına kulak veriyoruz.
16. Bölüm
58:57
Klasik Dönem Eserleri
18. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın ilk dönemlerini kapsayan klasik döneme ait eserleri dinliyoruz.
17. Bölüm
58:08
Joseph Haydn - 2
Klasik dönemde müziğin gelişimiyle ilgili bilgiler eşliğinde, dönemin en ünlü bestecilerinden Joseph Haydn’ın eserlerine konuk oluyoruz.
18. Bölüm
58:06
Wolfgang Amadeus Mozart
Bu bölümde, bütün müzik tarihinin en olağanüstü bestecilerinden biri olan Wolfgang Amadeus Mozart’ın hayatını ve eserlerini dinliyoruz.
19. Bölüm
58:54
Wolfgang Amadeus Mozart - 2
Müzik tarihinde “dahi çocuk” olarak nitelendirilen Wolfgang Amadeus Mozart’ın senfonilerini dinlemeye devam ediyoruz.
20. Bölüm
59:29
Wolfgang Amadeus Mozart - 3
Hakkında filmler çekilen, tiyatrolar oynanan ve hatta adına eserler bestelenen klasik Batı müziğinin en büyük temsilcilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerini dinlemeye devam ediyoruz.
21. Bölüm
58:56
Ludwig van Beethoven
Bu bölümde çağının ötesinde müzikal bir devrimci olan ve fikirsel yeniliklerle anılan büyük besteci Ludwig van Beethoven’ın hayatına, müziğine ve eserlerine konuk oluyoruz.
22. Bölüm
58:55
Ludwig van Beethoven - 2
Üstün yeteneğiyle klasik döneme ismini yazdıran sıra dışı besteci Ludwig van Beethoven’ın eserlerini dinlemeye devam ediyoruz.
23. Bölüm
58:56
Luigi Boccherini
Bu bölümde, her zaman müzikal olasılıkları en iyi şekilde sergilemek adına çalışmalar yapan İtalyan besteci ve viyolonselci Luigi Boccherini’nin hayatına ve eserlerine misafir oluyoruz.
24. Bölüm
58:56
Keman Virtüözleri
Keman, ortaya çıkışından bu yana üzerinde en çok eser yazılan çalgılardan birisidir. Bu bölümde, ünlü keman virtüözleri Niccolò Paganini ve Henri Vieuxtemps’ın konçertolarından bölümler dinliyoruz.
25. Bölüm
58:56
Çello Konçertolarından Bölümler
Üç Viyana klasiğinin ilki olarak bilinen Joseph Haydn’ın ve klasik dönem bestecilerinden Luigi Boccherini’nin çello konçertolarından bölümlere kulak veriyor, dönemin ve bestecilerin üslup özelliklerini konuşuyoruz.
26. Bölüm
59:11
İspanyol Besteciler
Bu bölümde İspanyol besteciler Joaquín Turina ve Enrique Granados’un hayatlarına ve eserlerine misafir oluyoruz.
27. Bölüm
58:56
Edvard Grieg
Bu bölümü, hayatı boyunca var gücüyle Norveç müziğini ve bestecilerini tanıtmak için çalışan, Norveç ulusal müziğinin temel bestecisi olan piyanist Edvard Grieg’in hayatına ve eserlerine ayırıyoruz.
28. Bölüm
58:50
Franz Schubert
Klasik ve romantik dönemin müzik özelliklerini kullanan, müzikal tekniği ve eserlerindeki armonik yapı ile romantik döneme büyük katkılarda bulunan üretken besteci Franz Schubert’in hayatına ve eserlerine kulak veriyoruz.
29. Bölüm
57:59
Franz Schubert - 2
Romantik klasikçi olarak nitelendirilen Avusturyalı besteci Franz Schubert’in hayatını ve eserlerini dinlemeye devam ediyoruz.
30. Bölüm
58:34
Jean Sibelius
Ulusal Fin ruhu ile Alman müziği geleneğini birleştiren, eserleri bütün dünyada tanınan ve sıkça yorumlanan tek İskandinav besteci olan Fin müzik insanı Jean Sibelius’un hayatına ve eserlerine konuk oluyoruz.
31. Bölüm
58:56
Edward Elgar
Bu bölümde, İngiliz müziğinin 16. ve 17. yüzyıllardan sonraki canlanışının önemli temsilcilerinden, İngiliz müziğine yeniden kimlik kazandıran Edward Elgar’ın hayatına ve müziğine kulak veriyoruz.
32. Bölüm
58:56
Gioachino Rossini
Uvertürleri ile orkestra dağarcığına yeni bir renk getiren, İtalyan operasının en önemli ismi Gioachino Rossini’nin hayatına ve eserlerine kulak veriyoruz.
33. Bölüm
58:54
Gioachino Rossini - 2
Romantik dönemin, özellikle opera sanatının en başarılı bestecilerinden Gioachino Rossini’nin yaylı çalgılar için sonatları ile devam ediyoruz.
34. Bölüm
58:54
Debussy & Corelli
20. yüzyılda müziğin akışını değiştiren en önemli isimlerden Fransız besteci Claude Debussy ve İtalyan keman ustası Archengilo Corelli’nin eserlerine kulak veriyoruz.
35. Bölüm
57:11
Macar Dansları
Romantiklerin arasında yaşayıp, bir önceki çağın klasik stiline bağlı kalan Alman besteci Johannes Brahms’ın, dört el piyano için bestelediği Macar Dansları eserine yer veriyoruz.
36. Bölüm
57:17
Johannes Brahms
Müziksel mimariye büyük katkıda bulunan, Alman müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Johannes Brahms’ın eserlerini dinliyoruz.
37. Bölüm
58:56
Johannes Brahms - 2
Derinliği, coşkusu ve müziğini kendine özgü mantık ve uygun ifadelerle şekillendirmesi ile tarihte derin bir iz bırakan Johannes Brahms’ın eserlerini dinlemeye devam ediyoruz.
38. Bölüm
59:42
Frédéric Chopin
Yalnız piyano müziğine yoğunlaşarak romantik dönemin büyük bestecisi ve piyanisti olan, bu alanlarda görülmemiş bir ses zenginliği yaratan Frédéric Chopin’in hayatını, müziğini ve eserlerini diniyoruz.
39. Bölüm
59:26
Frédéric Chopin - 2
Bu bölümde, romantik dönemle ilgili konuşuyor, Frédéric Chopin’in eserlerini dinlemeye devam ediyoruz.
40. Bölüm
58:55
Hector Berlioz
19. yüzyılın en önemli Fransız bestecisi Hector Berlioz’un hayatına, müziğinin özelliklerine ve ilk büyük eserine kulak veriyoruz.
41. Bölüm
59:13
Senfoniler
Bu bölümde, ünlü Alman besteci ve eğitimci Felix Mendelssohn ile Franz Schubert’in senfonilerine yer veriyoruz.
42. Bölüm
58:08
Felix Mendelssohn Bartholdy
Üstün değerlere sahip bir sanatçı olarak müzik tarihine geçen Felix Mendelssohn Bartholdy’nin eserlerini dinliyoruz.
43. Bölüm
58:34
Gustav Mahler'in Senfonisi
Bu bölümde, senfoni hakkında konuşuyor ve geç romantik dönem bestecisi Gustav Mahler’in 4 numaralı Sol Majör Senfonisi’ne yer veriyoruz.
44. Bölüm
58:56
Gustav Mahler'in Senfonisi - 2
Tonal müziğin sınırlarını zorlayan ve kendini neredeyse tamamen senfonik yapıtlara adayan Gustav Mahler’in 5. Senfonisi’nden bölümler dinliyoruz.
45. Bölüm
58:26
Giselle Balesi
Adolphe Adam’ın bestelediği, romantik balenin başyapıtı sayılan Giselle Balesi’nden bölümlere kulak veriyoruz.
46. Bölüm
58:17
Dmitri Shostakovich
Dünyanın en önemli bestecilerinden Dmitri Shostakovich’in hayatına, müzik yaşamına ve 7. Senfonisi’nden bölümlere kulak veriyoruz.
47. Bölüm
58:56
Antonín Dvořák
Bohemyalı besteci Antonín Dvořák’ın hayatı ve romantik dönem viyolonsel repertuvarının en önemli eserlerinden biri olan Viyolonsel Konçertosu'na kulak veriyor, senfonisinden bölümler dinliyoruz.
48. Bölüm
58:03
Richard Strauss
Modern Alman ekolünün başına yerleşerek gelecekteki yeni akımları yönlendiren Alman besteci Richard Strauss’un hayatına ve eserlerine konuk oluyoruz.
49. Bölüm
58:56
Igor Stravinsky
Müziğe getirdiği ritmik, melodik ve armonik yeniliklerle 20. yüzyıl müziğinde önemli bir yere sahip olan Rus asıllı besteci Igor Stravinsky’nin hayatına, müziğine ve eserlerine kulak veriyoruz.
50. Bölüm
58:56
Mavi Sakal'ın Şatosu
Nasyonalizmin tarihini konuşuyor, müzik tarihine önemli etkisi olan Macar besteci Béla Bartók’un Mavi Sakal’ın Şatosu adlı tek perdelik operasını dinliyoruz.
51. Bölüm
58:51
Alban Berg
20. yüzyıl önemli sanatçılarından Avusturyalı besteci Alban Berg’in hayatını ve eserlerinden bölümleri dinliyoruz.
52. Bölüm
58:56
Fındıkkıran Balesi
Yılbaşı özel bölümümüzde, Pyotr İlyiç Çaykovski’nin Fındıkkıran balesinden bölümler dinliyoruz.
53. Bölüm
59:26