Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri

Hemen Dinle
Durdur

Bölümler

13 bölüm 05:25:37
Tasavvuf Kültürü
Mustafa Kara, tasavvuf kültürünü insan, din ve yorum üzerinden ele alıyor.
1. Bölüm
25:09
İman ve Kalp İlişkisi
İmanın kalp ile ilişkisi ve tasavvuf kültürünün dini referansları ele alınıyor.
2. Bölüm
25:00
Tasavvuf, Alim ve Arifler
İnsanın ebedî hayata yolculuğunda tasavvufun, alim ve ariflerin rolü anlatılıyor.
3. Bölüm
25:11
Ahlak, Zühd ve Riyazet
"Ahlak", "zühd" ve "riyazet" kavramları ele alınıyor.
4. Bölüm
25:13
Tasavvuf Kültürünün Ortaya Çıkışı
Tasavvuf kültürünün ortaya çıkışı, tarihi seyrini ve etkileşim alanlarını ele alınıyor.
5. Bölüm
24:31
Mevlânâ, İbn-i Arabi ve Yunus Emre'nin Metinleri
Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Muhiddin İbn-i Arabi ve Yunus Emre’nin metinleri ele alınıyor.
6. Bölüm
25:09
Dergâhlar
Dergâhların tarih boyunca gördüğü işlev anlatılıyor.
7. Bölüm
25:00
Türkistan ve Hint Kıtasının Pirleri
Türkistan ve Hint kıtasının pirleri anlatılıyor.
8. Bölüm
25:01
Hacı Bektaş-i Veli, Sadreddin Konevî ve Hacı Bayram-ı Veli
Hacı Bektaş-i Veli, Sadreddin Konevî ve Hacı Bayram-ı Veli gibi şahsiyetler anlatılıyor.
9. Bölüm
25:12
Melamilik ve Üç Önemli İsim
Prof. Dr. Mustafa Kara, Melamilik ve üç önemli ismi anlatıyor.
10. Bölüm
25:00
Tasavvuf Kültürünün Dönemleri
Tasavvuf kültürünün oluşma, gelişme ve yayılma dönemleri anlatılıyor.
11. Bölüm
25:00
Tasavvufun İşlevi
Tasavvufun işlevi; nefsi, ruhu ve kalbi eğitmesi anlatılıyor.
12. Bölüm
25:02
İnsan Dünyasına İlişkin Beyitler
Gönül eğitiminin hedeflediği, insanın dünyasına ilişkin çeşitli beyitler anlatılıyor.
13. Bölüm
25:04