Mustafa Han

Bölümler

1 bölüm 01:01:20
Mustafa Han
Bir tarafta günden güne yaşlanan Sultan Süleyman, bir tarafta iyiden iyiye homurdanmaya başlayan isyankar yeniçeriler ve vezirler... Bir tarafta Sultan’ı inatla cenge davet eden Hürrem, diğer taraftan da Mustafa Han… Yorgun Sultan, hem aile hem de devlet işleriyle canla başla uğraşmaktadır. Peki, tüm bunların üstesinden adına yaraşır bir şekilde çıkabilecek midir? Dinleyip hep beraber görelim! Yazan: Necip Alsan
1. Bölüm
01:01:20