Musiki Ve Medeniyet

Bölümler

12 bölüm 07:55:11
Öz Musîkî
Buhurizade Mustafa Itri'nin eserleri, hayatı ve zamanı üzerine sohbet edildi.
40:15
Segâh Tekbir
Buhurizade Mustafa Itri'nin eserleri, hayatı ve zamanı üzerine sohbet edildi.
40:14
Saray
Buhurizade Mustafa Itri'nin eserleri, hayatı ve zamanı üzerine sohbet edildi.
40:01
Eğitim
Buhurizade Mustafa Itri'nin eserleri, hayatı ve zamanı üzerine sohbet edildi.
38:33
İptidai Mektebi
Zekâi Dede'nin hayatı, eserleri ve zamanı üzerine sohbet edildi.
40:19
Sultan Abdülmecit
Hamamizade İsmail Dede'nin eserleri, hayatı ve zamanı üzerine sohbet edildi.
39:07
Dünyada Neler Oluyor
Hamamizade İsmail Dede'nin eserleri, hayatı ve zamanı üzerine sohbet edildi.
38:33
Hünkâr Müezinleri
Hamamizade İsmail Dede'nin eserleri, hayat ve zamanı üzerine sohbet edildi.
39:20
Enderun
Hamamizade İsmail Dede'nin eserleri, hayatı ve zamanı üzerine sohbet edildi.
40:51
Yenikapı Mevlihanesi
Hamamizade İsmail Dede'nin eserleri, hayatı ve zamanı üzerine sohbet edildi.
37:45
Değişim
Hamamizade İsmail Dede'nin eserleri ,hayatı ve zamanı üzerine sohbet edildi.
40:10
Değerler
Medeniyet tasavvuru üzerine sohbet edildi.
39:58