Musiki Hazinemiz

Bölümler

76 bölüm 36:49:04
Musıkî Hazinemiz
Hikâyemiz, mazî tünelinin ucunda görünen 1949 yılbaşı günü ile başlıyor. Kadınlar Fasıl Topluluğu, İstanbul Radyosu Şov Orkestrası ile radyo başında eğlenen Mahir ve Gülten çiftinin evlerine konuk oluyoruz. Zamanda yol alarak 1952 yılının ses kralı seçilen Ali Rıza Köprülüleroğlu'nun sesini duyuyoruz. Safiye Ayla ile baba sevgisini tattım dediği bestekâr Râkım Elkutlu'nun tanışma hikâyelerini dinliyoruz. Yusuf Nalkesen'in meşhur "Vedâ Bûsesi" şarkısının hazin bestelenme öyküsünden sonra Radyo Tango Orkestrası'ndan Tülin Yakarçelik ve Ayla B
29:57
Musiki mi, Müzik mi?
Musiki ve müzik kelimelerinin anlamlarını irdeliyoruz.
2. Bölüm
29:58
Musiki Tarihi
Musiki tarihimize giriş yapıyor ve “hakanlık müziği” tabirini irdeliyoruz.
3. Bölüm
29:52
Hikmet Musikisi
Musikimizin hikmet yönünü konuşuyoruz.
4. Bölüm
29:23
Şifa Musikisi
Musikimizin "şifa" özelliğini ve tedavi olarak kullanılmasını inceliyoruz.
5. Bölüm
29:55
Şifa Musikisi
Şifa musikisinde hekimlerin özelliklerini irdeliyoruz.
6. Bölüm
29:39
Musikinin Önemi
“Ne tür musikileri dinleyerek fayda buluruz?” sorusuna yanıt aranıyor.
7. Bölüm
29:46
Musiki ve Kıraat
İslam medeniyetinde "kıraat" ile makam bilgisinin temellendirilmesini irdeliyoruz.
8. Bölüm
29:53
İlk Musiki Nazariyat Çalışmaları
8. yüzyılda Farabi, Urmevi Safiyüddin, Abdülkadir Meraği gibi Türk, Arap ve Fars müzisyenlerin birlikte oluşturdukları ilk nazariyat çalışmalarını irdeliyoruz.
9. Bölüm
28:32
İslam’da Musiki ve Makam
İslam’da musiki ve makam konusunu irdeliyor; medeniyet açışından müzik arkeolojisi ile Sümerlerin müzik ifadelerini konuşuyoruz.
10. Bölüm
29:53
Farabi
Farabi’nin 1150. doğum yıl dönümü münasebeti ile musiki nazariyatımızı konuşuyoruz.
11. Bölüm
29:47
Farabi
Musiki nazariyatçısı olarak Farabi’yi ve eserlerini konuşuyoruz.
12. Bölüm
29:46
Safiyyüddin Urmevi
Musiki nazariyatçısı olarak Safiyyüddin Urmevi’yi ve eserlerini konuşuyoruz.
13. Bölüm
29:30
Musikimiz ve Horasan
Horasan bölgesinde yetişen bilginler ve Horasan kültür ortamı konuşuluyor.
14. Bölüm
29:58
Herat Okulu
Herat Okulu’nu irdeliyor ve bu kültür-fikir ortamının oluşturulması ile yetişen musikişinaslar hakkında konuşuyoruz.
15. Bölüm
29:35
Musikimizin Banisi: Abdülkadir Meraği
Abdülkadir Meraği’nin hayatını inceliyoruz.
16. Bölüm
29:55
Abdülkadir Meraği’nin Hayatı
Abdülkadir Meraği’nin hayatını incelemeye devam ediyoruz.
17. Bölüm
28:53
Abdülkadir Meraği’nin Eserleri
Abdülkadir Meraği'nin eserleri, kitapları ve bestelerini irdeliyoruz.
18. Bölüm
29:57
Horasan’dan Anadolu’ya
Tarihsel bir süreç içerisinde Horasan ve Anadolu’daki kültürel ortamı irdeliyoruz.
19. Bölüm
29:39
Anadolu’nun Mayalanması
Anadolu’nun mayalanması ve “hakanlık müziği” konuşuluyor.
20. Bölüm
28:40
Anadolu ve Mevlana
Anadolu’nun mayalanmasına katkı sunan Hz. Mevlana’yı ve musikimize etkilerini konuşuyoruz.
21. Bölüm
29:55
Mevlevilikte Musiki
Mevleviliğin musikimize katkıları konuşuluyor.
22. Bölüm
29:32
Selçuklu’dan Osmanlı’ya
Selçuklu döneminde başlayan Mevlevi musikisinin Osmanlı dönemine kadarki gelişimi ele alınıyor.
23. Bölüm
29:53
Mevlevi Musikisi ve Gayrimüslimler
Mevlevilerin, Osmanlı dönemine ve Müslüman olmayan tebaalara etkisi konuşuluyor.
24. Bölüm
29:54
Tekke ve Dergâh 1
Tekke musikisinin özellikleri inceleniyor.
25. Bölüm
29:55
Tekke Musikisi 2
Tekke musikinin özellikleri incelenmeye devam ediyor.
26. Bölüm
28:32
Tekke Musikisi 3
Tekke musikinin özellikleri incelenmeye devam ediyor.
27. Bölüm
29:55
Bektaşi Musikisi ve Yesevilik
Bektaşiler ve Yesevilerde musiki geleneği ile "nefesler" irdeleniyor.
28. Bölüm
29:54
Bektaşi Musikisi
Bir musiki türü olan "nefesler" konuşuluyor.
29. Bölüm
29:16
Fütüvvet ve Melamet
Bektaşi geleneğinin ''fütüvvet ve melamet'' kavramının etkisi ile toplumu inşa etmesi ve bu ifadelerin musikide vücut bulması hakkında sohbet ediliyor.
30. Bölüm
29:54
Aşıklık Geleneği
Anadolu’da ''aşık ve aşıklık '' geleneği konuşuluyor.
31. Bölüm
29:14
Mehter: Hakanlık Musikisi
Türklerin kadim “hakanlık müziği” ile “kös” gibi istiklali temsil eden çeşitli semboller üzerine bir musiki sohbeti…
32. Bölüm
29:15
Mehter Musikisi 2
Mehter musikisinin özellikleri ve çeşitli mehter bestekarlarının bestelerine yer veriliyor.
33. Bölüm
29:23
Enderun ve Enderun Musiki
Enderun musikisinin Osmanlı Devleti’ndeki yapısı ve işleyişi açıklanıyor.
34. Bölüm
29:08
Yeni Yayın Döneminde Musiki Hazinemiz
Musiki tarihimizin yanı sıra bestekârların hayatlarını ve eserlerini konu edinen yeni bölümlerle Musiki Hazinemiz…
35. Bölüm
28:24
Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi Musiki Fatihi
Musikimizin kurucularından Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi'nin hayatı ve eserleri ile "Kadızadê hareketi” konuşuluyor.
36. Bölüm
28:33
Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi - Kadızâde Hareketi
Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi ile “Kadızade hareketi” kouşulmaya devam ediyor.
37. Bölüm
28:44
Itri Dönemi Cami Musikisi
Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi’nin yaşadığı dönemde cami musikisi ele alınıyor.
38. Bölüm
28:50
Naat ve Küçük İmam Mehmet Efendi
Itri'nin Naat'ı bestelemesi ve dönem arkadaşı Küçük İmam Mehmet Efendi üzerine konuşuluyor.
39. Bölüm
28:49
Mevlevi Olarak Itrî
Bestekâr olarak Itri ve tekke musikisine Itri’nin etkileri konuşuluyor.
40. Bölüm
29:37
Öz Musikimizin Piri: Itri
Musikimizin piri Itrî'nin şaheser bestesi olan "neva kâr" inceleniyor.
41. Bölüm
29:52
Musikide Varyant
Musikimizde varyantın önemi ve eserlerin tespiti…
42. Bölüm
28:28
Musikide Eser Tespiti
Musikide meşk ile eserlerin tespiti...
43. Bölüm
28:37
Hafız Post
Musikimizin değerlerinden Hafız Post konuşuluyor.
44. Bölüm
27:32
Hafız Post 2
Hafız Post'un eserleri ve bestekârlık özelliği üzerine musiki sohbeti…
45. Bölüm
27:30
Hafız Post 3
Hafız Post'un eserleri ve bestekârlık özelliği üzerine musiki sohbeti…
46. Bölüm
29:29
Hafız Post 4
Hafız Post'un eserleri ve bestekârlık özelliği üzerine musiki sohbeti…
47. Bölüm
27:15
Dedeyi Âtik Ali Şîrûgani Dede
“Dede” lakabını ilk taşıyan bestekarımız Ali Şîrûgani Dede’nin hayatı ve eserleri üzerine musiki sohbeti…
48. Bölüm
27:39
Halveti Ali Şîrûgani Dede
“Dede” lakabını ilk taşıyan bestekarımız Ali Şîrûgani Dede’nin hayatı ve eserleri üzerine musiki sohbeti…
49. Bölüm
28:51
Kûçek Mustafa Dede
Mevlevî Kûçek Musafa Dede'nin bayati makamında bestelediği ayini şerifin 1. ve 2. selamını dinliyoruz.
50. Bölüm
29:38
Kûçek Mustafa Dede 2
Mevlevî Kûçek Musafa Dede'nin bayati makamında bestelediği ayini şerifin 3. ve 4. selamını dinliyoruz.
51. Bölüm
28:50
Musikimiz ve Dilimiz
“Anadilimiz olarak musikimiz” konusu üzerine sohbet ediyoruz.
52. Bölüm
27:53
Musikinin İnsan ve Toplum İçin Önemi
Musikinin, insan ve toplum için önemi ile bestekârlık müessesi hakkında musiki sohbeti…
53. Bölüm
29:18
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 13/01/2021
-
54. Bölüm
28:30
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 13/01/2021
-
55. Bölüm
28:31
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 20/01/2021
-
56. Bölüm
27:54
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 27/01/2021
-
57. Bölüm
29:56
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 03/02/2021
-
58. Bölüm
27:55
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 10/02/2021
-
59. Bölüm
28:02
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 17/02/2021
-
60. Bölüm
28:38
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 24/02/2021
-
61. Bölüm
27:57
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 03/03/2021
-
62. Bölüm
29:51
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 10/03/2021
-
63. Bölüm
28:10
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 17/03/2021
-
64. Bölüm
29:12
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 24/03/2021
-
65. Bölüm
27:09
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 31/03/2021
-
66. Bölüm
29:33
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 07/04/2021
-
67. Bölüm
28:50
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 14/04/2021
-
68. Bölüm
28:23
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 21/04/2021
-
69. Bölüm
29:45
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 28/04/2021
-
70. Bölüm
28:13
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 05/05/2021
-
71. Bölüm
27:40
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 12/05/2021
-
72. Bölüm
28:14
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 19/05/2021
-
73. Bölüm
29:01
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 26/05/2021
-
74. Bölüm
29:03
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 02/06/2021
-
75. Bölüm
29:15
Musiki Hazinemiz - İstanbul - 09/06/2021
-
76. Bölüm
28:48