53 Bölüm

51:53:20
Tüm Bölümler
Tüm Bölümler
Çalınmayanlar
Devam Edenler
Yeniden Eskiye
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Alfabetik

Klasik Müziğin En Bilinen Bestecilerinden Biri: Mozart

Batı sanat tarihine genel bir bakış sunulurken, Mozart'ın sanatla tanışma hikayesi anlatılıyor.
58:56
1. BÖLÜM

Klasik Sözcüğünün Müzikteki Kullanımına Yakından Bakış

Klasik sözcüğünün çeşitli anlamları ve Mozart'ın klasik müziğe yaklaşımı üzerine bir inceleme...
57:24
2. BÖLÜM

Barok Döneme Damgasını Vuran Değişimler

Aydınlanma Çağı ile birlikte ortaya çıkan yenilikler ve bunların müziğe yansımaları sunuluyor.
58:56
3. BÖLÜM

Bilgi Işığında Yeniden Şekillenen Müzik

18. yüzyıl Avrupası'nda meydana gelen değişimlerin müzikal alanda çeşitli yeniliklere yol açması anlatılıyor.
58:56
4. BÖLÜM

Sanatsal Alanda Klasizme Yöneliş

Yalınlık hayatın her alanında kendini göstermeye başlarken, müzikal ilhamın sadelikle kesişim süreci anlatılıyor.
58:56
5. BÖLÜM

Alman Edebiyatının Mozart'ın Sanatına Etkisi

Aydınlanmanın akılcı yapısına karşı sergilenen duruşun, sanat eserlerini de etkisi altına alması anlatılıyor.
58:56
6. BÖLÜM

Mozart ve Dönemin Diğer Bestecileri

Sanatsal açıdan farklı bestecilerin birbirleri ile nasıl bir ilişki içinde oldukları sunuluyor.
55:58
7. BÖLÜM

Mozart ve Halk Dinletileri

Kayıt endüstrisinin oluşması ve gelişmeye başlamasından önceki dönemlerde bestecilerin en önemli sorunu yapıtlarını seslendirmekti. Belli bir kesime hitap eden müziğin halk dinletilerine doğru genişleme serüveninde 3 müzisyenin rolüne değiniyoruz.
58:56
8. BÖLÜM

Klasik Müzikte Yaşanan Dönemsel Bölünmeler

Ön, erken ve doruk klasik dönemlere dair ayrıntılı bilgiler sunuluyor.
58:56
9. BÖLÜM

Klasik Müzik ve Politika İlişkisi

Müziğin ve politikanın birbirleriyle kurduğu ilişki anlatılıyor.
58:56
10. BÖLÜM

Klasik Dönemin Olgunlaşma Çağı

Toplumsal değişimlerin klasik müziğe nasıl yön verdiği anlatılıyor.
58:56
11. BÖLÜM

Farklı Bestecilerin Mozart ile Müzikal İlişkileri

Haydn başta olmak üzere farklı bestecilerin Mozart'ın eserleri üzerindeki olası etkileri sunuluyor.
58:56
12. BÖLÜM

Klasik Müzik Dinleyicileri ve Mozart

Klasik müzik dinleyicilerinin en değerli dinleyici kitlesi olduğu inanışına dair görüşler tartışılıyor.
58:56
13. BÖLÜM

Mozart İmzalı Operalar ve Konçertolar

Mozart'ın opera ve piyano konçertoları arasındaki teknik benzerlikler ele alınıyor.
58:56
14. BÖLÜM

Mozart'ın Klasik Dönemdeki Yeri

Mozart'ın klasik müzik dünyasına bıraktığı iz takip edilirken senfoni, konçerto ve opera türündeki eserler yakından inceleniyor.
58:55
15. BÖLÜM

Barok ve Klasik Dönemin Ortak Noktaları

Barok ve klasik dönem eserlerinde yaygın kullanılan temalar ve aranjmanlar anlatılıyor.
58:56
16. BÖLÜM

Çalgıda Ustalık ve Mozart

Chopin, Liszt ve Paganini ile ele alınan "çalgıda ustalık" kavramı ve Mozart'ın sanatı ele alınıyor.
58:56
17. BÖLÜM

Mozart İmzalı İki Konçerto

Mozart'ın konçerto türünde verdiği eserlerden ikisi yakından inceleniyor.
58:48
18. BÖLÜM

Bestecilerin Ekonomik Konumu

Bestecilerin ekonomik imkanlarının, sanatlarına nasıl etki edebildiği Mozart'ın yaşam öyküsü üzerinden anlatılıyor.
58:56
19. BÖLÜM

Prag ve Avusturya'da Geçen Günler

Ekonomik zorluklarla karşılaşan Mozart'ın, sanatını özgür biçimde ifade edebilmek için verdiği mücadele anlatılıyor.
58:56
20. BÖLÜM

Mozart'ın Ölümü ve Requiem

Mozart'ın "Requiem" eserinin doğuşu ve farklı sanat dallarına uyarlanışı anlatılıyor.
58:56
21. BÖLÜM

Mozart'ın Ölümünün Ardından Sanat Dünyasında Yaşananlar

Mozart'ın ölümü sonrası çeşitli sanatçıların ona ve sanatına dair fikirleri sunuluyor.
58:37
22. BÖLÜM

Aydınlanma Çağı ve Sanat

Gerçekçilik ve duyarlılık kavramlarının toplumda ve sanattaki yansımaları ele alınıyor.
57:40
23. BÖLÜM

Mozart'ın Dönem Politikasına Karşı Tutumu

Politik gelişmelerden uzak kalmayı amaçladığı söylenen Mozart'ın politika ile bağı inceleniyor.
58:56
24. BÖLÜM

Mozart ve Ulusçuluk

Farklı görüşler üzerinden Mozart'ın ulusçuluk kavramına yaklaşımı ele alınıyor.
57:30
25. BÖLÜM

Tamamlanamayan Bir Beste: Zaide

Tamamlanmamış bestelerin, müzik dünyasında ne derece büyük bir ilgi uyandırdığı Mozart'ın "Zaide" eseri üzerinden ele alınıyor.
58:56
26. BÖLÜM

Mozart ve Leutgeb

Mozart'ın dostu Leutgeb için kaleme aldığı konçerto ve öyküsü konu ediliyor.
58:56
27. BÖLÜM

Mozart'ın Hayatı ve Yapıtları

Mozart'ın yapıtlarını derlemenin ancak ölümünden sonra mümkün olduğu ve bu sürecin nasıl yönetildiği anlatılıyor.
58:56
28. BÖLÜM

Müzikte Klasik Dönem

Müzikte klasik dönemin hangi zaman aralığını kapsadığı ve dönem müziğinin öne çıkan özellikleri sunuluyor.
58:56
29. BÖLÜM

Evrensel Bestecilerin Sonuncusu: Mozart

Evrensel bestecilerin sonuncusu olarak kabul edilen Mozart'ın yapıtlarına dair farklı bir yaklaşım sunuluyor.
58:56
30. BÖLÜM

Mozart İmzalı Senfoniler

Mozart'ın sayısı 56'yı bulan senfonilerine dair anekdotlar paylaşılıyor.
58:51
31. BÖLÜM

Her Bir Senfoni, Ayrı Bir Dünya

Sanatçı kimliğini çocukluk yıllarında kazanan Mozart'ın, yaşamın farklı evrelerinde birbirinden son derece farklı eserler sunması hatırlatılıyor.
58:56
32. BÖLÜM

Klasik Dönem Öncesi Senfoni

Senfoninin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişim sürecine dair ayrıntılar sunuluyor.
58:56
33. BÖLÜM

Mozart'ın Senfonilerindeki İtalyan Etkisi

Mozart'ın bir yıl içinde İtalya'ya yaptığı iki gezi arasında tam sekiz senfoni besteleyişinin hikayesi anlatılıyor.
58:56
34. BÖLÜM

Birbiri Ardına Bestelenen Senfoniler

1772 yılında sekiz senfoni kaleme alan Mozart'ın, 1773 yılında altı farklı senfoni daha hazırlayışının öyküsü sunuluyor.
59:01
35. BÖLÜM

1774: Mozart 18 Yaşında

18. yaşına 1774 yılında giren Mozart'ın, aynı yıl içerisinde bestelediği üç farklı senfoniye dair bilgiler sunuluyor.
58:56
36. BÖLÜM

Paris Senfonisinin Öyküsü

Mozart'ın 1778 yılında Paris'te kaleme aldığı 31. senfonisine dair ayrıntılar aktarılıyor.
59:26
37. BÖLÜM

Kısa Sürede Tamamlanan Üç Senfoni

1782 ve 1783 yıllarında yazılan üç farklı senfoninin ilginç öyküleri sunuluyor.
58:07
38. BÖLÜM

37. Senfoni Üzerine Farklı Görüşler

37. senfoninin yazım süreci üzerine ortaya atılan farklı iddialar üzerine konuşuluyor.
58:56
39. BÖLÜM

"Bütün Kadınlar Böyle Yapar" Operası

Mozart'ın sansasyon yaratan operasının farklı çevrelerden çektiği tepkiler anlatılıyor.
58:56
40. BÖLÜM

Klasik Müzik ve Politika İlişkisi

Mozart imzalı politik yapıtlara dair ayrıntılar sunuluyor.
58:56
41. BÖLÜM

Beethoven'ın Almanya'daki Popülaritesi

Alman bir besteci olan Beethoven'ın Almanya'daki popülaritesinin nedenleri ve yol açtıkları sunuluyor.
58:56
42. BÖLÜM

Alman Müziğinin Geçmişi ve Geleceği

Alman müzik adamlarının Alman müziğinin geçmişi, günü ve geleceği üzerine sundukları fikirler aktarılıyor.
58:56
43. BÖLÜM

Ölümünün 150. Yılında Mozart

Ölümünün 150. yıl dönümünde Mozart'ın eserlerinin Almanya'da ne tür etkiler uyandırdığı aktarılıyor.
58:56
44. BÖLÜM

Mozart'ın Müziğindeki "Baba" Figürü

Mozart'ın babasının onun yaşamı ve sanatı üzerinde nasıl bir etki bıraktığı ele alınıyor.
58:53
45. BÖLÜM

Leopold Mozart'ın Mektuplarına Bakış

Mozart'ın yaşadığı döneme, farklı kişilerin yazdıkları mektuplar üzerinden bir bakış sunuluyor.
58:56
46. BÖLÜM

Mozart'ın Kariyerinin En Önemli Yılları

Mozart'ın kariyerinin en önemli ve aynı zamanda en zorlu yıllarına dair detaylar aktarılıyor.
58:56
47. BÖLÜM

Mozart'ın Annesi Anna ile Olan Bağı

Mozart'ın annesi ile olan ilişkisi, annesinin ölümünden sonra kaleme aldığı mektuplar üzerinden aktarılıyor.
57:57
48. BÖLÜM

Baroktan Klasiğe

Barok müziğin terk edilme süreci ve Mozart ile Haydn gibi klasik müzik bestecilerinin öne çıktığı dönem değerlendiriliyor.
58:56
49. BÖLÜM

Mozart'ın Yaşadığı Döneme Bakış

Hayatı zorluklarla dolu olan Mozart'ın yaşadığı dönem ve sanatçının deneyimleri aktarılıyor.
58:04
50. BÖLÜM

Mozart'ın Müziğindeki Popüler Ögeler

Mozart'ın müziğinde gözlemlenen popüler ögelere eleştirmenlerin ve sanatseverlerin nasıl değerlendirdikleri sunuluyor.
59:07
51. BÖLÜM

Mozart'ın Karşılaştığı Tepkiler

Mozart'ın, "Figaro'nun Düğünü" adlı yapıtına dair ayrıntılar sunuluyor.
58:56
52. BÖLÜM

Veda: Requiem

Sanatseverlere, Mozart'ı ve sanatını yakından tanıtabilmek için hazırlanan program, son bolümü ile veda ediyor.
58:20
53. BÖLÜM