Mozart'ı Anlamak

Bölümler

53 bölüm 51:53:20
Klasik Müziğin En Bilinen Bestecilerinden Biri: Mozart
Batı sanat tarihine genel bir bakış sunulurken, Mozart'ın sanatla tanışma hikayesi anlatılıyor.
1. Bölüm
58:56
Klasik Sözcüğünün Müzikteki Kullanımına Yakından Bakış
Klasik sözcüğünün çeşitli anlamları ve Mozart'ın klasik müziğe yaklaşımı üzerine bir inceleme...
2. Bölüm
57:24
Barok Döneme Damgasını Vuran Değişimler
Aydınlanma Çağı ile birlikte ortaya çıkan yenilikler ve bunların müziğe yansımaları sunuluyor.
3. Bölüm
58:56
Bilgi Işığında Yeniden Şekillenen Müzik
18. yüzyıl Avrupası'nda meydana gelen değişimlerin müzikal alanda çeşitli yeniliklere yol açması anlatılıyor.
4. Bölüm
58:56
Sanatsal Alanda Klasizme Yöneliş
Yalınlık hayatın her alanında kendini göstermeye başlarken, müzikal ilhamın sadelikle kesişim süreci anlatılıyor.
5. Bölüm
58:56
Alman Edebiyatının Mozart'ın Sanatına Etkisi
Aydınlanmanın akılcı yapısına karşı sergilenen duruşun, sanat eserlerini de etkisi altına alması anlatılıyor.
6. Bölüm
58:56
Mozart ve Dönemin Diğer Bestecileri
Sanatsal açıdan farklı bestecilerin birbirleri ile nasıl bir ilişki içinde oldukları sunuluyor.
7. Bölüm
55:58
Mozart'ı Anlamak - İzmir - 26/02/2018
-
8. Bölüm
58:56
Klasik Müzikte Yaşanan Dönemsel Bölünmeler
Ön, erken ve doruk klasik dönemlere dair ayrıntılı bilgiler sunuluyor.
9. Bölüm
58:56
Klasik Müzik ve Politika İlişkisi
Müziğin ve politikanın birbirleriyle kurduğu ilişki anlatılıyor.
10. Bölüm
58:56
Klasik Dönemin Olgunlaşma Çağı
Toplumsal değişimlerin klasik müziğe nasıl yön verdiği anlatılıyor.
11. Bölüm
58:56
Farklı Bestecilerin Mozart ile Müzikal İlişkileri
Haydn başta olmak üzere farklı bestecilerin Mozart'ın eserleri üzerindeki olası etkileri sunuluyor.
12. Bölüm
58:56
Klasik Müzik Dinleyicileri ve Mozart
Klasik müzik dinleyicilerinin en değerli dinleyici kitlesi olduğu inanışına dair görüşler tartışılıyor.
13. Bölüm
58:56
Mozart İmzalı Operalar ve Konçertolar
Mozart'ın opera ve piyano konçertoları arasındaki teknik benzerlikler ele alınıyor.
14. Bölüm
58:56
Mozart'ın Klasik Dönemdeki Yeri
Mozart'ın klasik müzik dünyasına bıraktığı iz takip edilirken senfoni, konçerto ve opera türündeki eserler yakından inceleniyor.
15. Bölüm
58:55
Barok ve Klasik Dönemin Ortak Noktaları
Barok ve klasik dönem eserlerinde yaygın kullanılan temalar ve aranjmanlar anlatılıyor.
16. Bölüm
58:56
Çalgıda Ustalık ve Mozart
Chopin, Liszt ve Paganini ile ele alınan "çalgıda ustalık" kavramı ve Mozart'ın sanatı ele alınıyor.
17. Bölüm
58:56
Mozart İmzalı İki Konçerto
Mozart'ın konçerto türünde verdiği eserlerden ikisi yakından inceleniyor.
18. Bölüm
58:48
Bestecilerin Ekonomik Konumu
Bestecilerin ekonomik imkanlarının, sanatlarına nasıl etki edebildiği Mozart'ın yaşam öyküsü üzerinden anlatılıyor.
19. Bölüm
58:56
Prag ve Avusturya'da Geçen Günler
Ekonomik zorluklarla karşılaşan Mozart'ın, sanatını özgür biçimde ifade edebilmek için verdiği mücadele anlatılıyor.
20. Bölüm
58:56
Mozart'ın Ölümü ve Requiem
Mozart'ın "Requiem" eserinin doğuşu ve farklı sanat dallarına uyarlanışı anlatılıyor.
21. Bölüm
58:56
Mozart'ın Ölümünün Ardından Sanat Dünyasında Yaşananlar
Mozart'ın ölümü sonrası çeşitli sanatçıların ona ve sanatına dair fikirleri sunuluyor.
22. Bölüm
58:37
Aydınlanma Çağı ve Sanat
Gerçekçilik ve duyarlılık kavramlarının toplumda ve sanattaki yansımaları ele alınıyor.
23. Bölüm
57:40
Mozart'ın Dönem Politikasına Karşı Tutumu
Politik gelişmelerden uzak kalmayı amaçladığı söylenen Mozart'ın politika ile bağı inceleniyor.
24. Bölüm
58:56
Mozart ve Ulusçuluk
Farklı görüşler üzerinden Mozart'ın ulusçuluk kavramına yaklaşımı ele alınıyor.
25. Bölüm
57:30
Tamamlanamayan Bir Beste: Zaide
Tamamlanmamış bestelerin, müzik dünyasında ne derece büyük bir ilgi uyandırdığı Mozart'ın "Zaide" eseri üzerinden ele alınıyor.
26. Bölüm
58:56
Mozart ve Leutgeb
Mozart'ın dostu Leutgeb için kaleme aldığı konçerto ve öyküsü konu ediliyor.
27. Bölüm
58:56
Mozart'ın Hayatı ve Yapıtları
Mozart'ın yapıtlarını derlemenin ancak ölümünden sonra mümkün olduğu ve bu sürecin nasıl yönetildiği anlatılıyor.
28. Bölüm
58:56
Müzikte Klasik Dönem
Müzikte klasik dönemin hangi zaman aralığını kapsadığı ve dönem müziğinin öne çıkan özellikleri sunuluyor.
29. Bölüm
58:56
Evrensel Bestecilerin Sonuncusu: Mozart
Evrensel bestecilerin sonuncusu olarak kabul edilen Mozart'ın yapıtlarına dair farklı bir yaklaşım sunuluyor.
30. Bölüm
58:56
Mozart İmzalı Senfoniler
Mozart'ın sayısı 56'yı bulan senfonilerine dair anekdotlar paylaşılıyor.
31. Bölüm
58:51
Her Bir Senfoni, Ayrı Bir Dünya
Sanatçı kimliğini çocukluk yıllarında kazanan Mozart'ın, yaşamın farklı evrelerinde birbirinden son derece farklı eserler sunması hatırlatılıyor.
32. Bölüm
58:56
Klasik Dönem Öncesi Senfoni
Senfoninin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişim sürecine dair ayrıntılar sunuluyor.
33. Bölüm
58:56
Mozart'ın Senfonilerindeki İtalyan Etkisi
Mozart'ın bir yıl içinde İtalya'ya yaptığı iki gezi arasında tam sekiz senfoni besteleyişinin hikayesi anlatılıyor.
34. Bölüm
58:56
Birbiri Ardına Bestelenen Senfoniler
1772 yılında sekiz senfoni kaleme alan Mozart'ın, 1773 yılında altı farklı senfoni daha hazırlayışının öyküsü sunuluyor.
35. Bölüm
59:01
1774: Mozart 18 Yaşında
18. yaşına 1774 yılında giren Mozart'ın, aynı yıl içerisinde bestelediği üç farklı senfoniye dair bilgiler sunuluyor.
36. Bölüm
58:56
Paris Senfonisinin Öyküsü
Mozart'ın 1778 yılında Paris'te kaleme aldığı 31. senfonisine dair ayrıntılar aktarılıyor.
37. Bölüm
59:26
Kısa Sürede Tamamlanan Üç Senfoni
1782 ve 1783 yıllarında yazılan üç farklı senfoninin ilginç öyküleri sunuluyor.
38. Bölüm
58:07
37. Senfoni Üzerine Farklı Görüşler
37. senfoninin yazım süreci üzerine ortaya atılan farklı iddialar üzerine konuşuluyor.
39. Bölüm
58:56
"Bütün Kadınlar Böyle Yapar" Operası
Mozart'ın sansasyon yaratan operasının farklı çevrelerden çektiği tepkiler anlatılıyor.
40. Bölüm
58:56
Klasik Müzik ve Politika İlişkisi
Mozart imzalı politik yapıtlara dair ayrıntılar sunuluyor.
41. Bölüm
58:56
Beethoven'ın Almanya'daki Popülaritesi
Alman bir besteci olan Beethoven'ın Almanya'daki popülaritesinin nedenleri ve yol açtıkları sunuluyor.
42. Bölüm
58:56
Alman Müziğinin Geçmişi ve Geleceği
Alman müzik adamlarının Alman müziğinin geçmişi, günü ve geleceği üzerine sundukları fikirler aktarılıyor.
43. Bölüm
58:56
Ölümünün 150. Yılında Mozart
Ölümünün 150. yıl dönümünde Mozart'ın eserlerinin Almanya'da ne tür etkiler uyandırdığı aktarılıyor.
44. Bölüm
58:56
Mozart'ın Müziğindeki "Baba" Figürü
Mozart'ın babasının onun yaşamı ve sanatı üzerinde nasıl bir etki bıraktığı ele alınıyor.
45. Bölüm
58:53
Leopold Mozart'ın Mektuplarına Bakış
Mozart'ın yaşadığı döneme, farklı kişilerin yazdıkları mektuplar üzerinden bir bakış sunuluyor.
46. Bölüm
58:56
Mozart'ın Kariyerinin En Önemli Yılları
Mozart'ın kariyerinin en önemli ve aynı zamanda en zorlu yıllarına dair detaylar aktarılıyor.
47. Bölüm
58:56
Mozart'ın Annesi Anna ile Olan Bağı
Mozart'ın annesi ile olan ilişkisi, annesinin ölümünden sonra kaleme aldığı mektuplar üzerinden aktarılıyor.
48. Bölüm
57:57
Baroktan Klasiğe
Barok müziğin terk edilme süreci ve Mozart ile Haydn gibi klasik müzik bestecilerinin öne çıktığı dönem değerlendiriliyor.
49. Bölüm
58:56
Mozart'ın Yaşadığı Döneme Bakış
Hayatı zorluklarla dolu olan Mozart'ın yaşadığı dönem ve sanatçının deneyimleri aktarılıyor.
50. Bölüm
58:04
Mozart'ın Müziğindeki Popüler Ögeler
Mozart'ın müziğinde gözlemlenen popüler ögelere eleştirmenlerin ve sanatseverlerin nasıl değerlendirdikleri sunuluyor.
51. Bölüm
59:07
Mozart'ın Karşılaştığı Tepkiler
Mozart'ın, "Figaro'nun Düğünü" adlı yapıtına dair ayrıntılar sunuluyor.
52. Bölüm
58:56
Veda: Requiem
Sanatseverlere, Mozart'ı ve sanatını yakından tanıtabilmek için hazırlanan program, son bolümü ile veda ediyor.
53. Bölüm
58:20