Mimari Yansımalar

Bölümler

15 bölüm 06:48:07
Türkiye'nin Mimari Zenginliği
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Mimarlar Derneği 1927 Üyesi Doç. Dr. Lale Özgenel ile beraber Türkiye’nin sahip olduğu mimarlık, kültür ve sanat tarihinin zenginliğini konuşuyoruz.
1. Bölüm
27:05
Selçuklu ve Osmanlı Öncesi Mimari Mirasımız
ODTÜ Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suna Güven ile birlikte Türkiye’de Selçuklu ve Osmanlı öncesi mimarlık mirasının dünya mimarlık tarihindeki yerini konuşuyoruz.
2. Bölüm
26:50
Beylikler Dönemi Mimarisi
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çağla Caner Yüksel ile birlikte beylikler döneminin mimarlık tarihindeki yeri ve önemini konuşuyoruz.
3. Bölüm
28:21
Osmanlı Devleti Kent Mimarisi
Türk Eğitim Derneği Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Namık Erkal ile birlikte Osmanlı Devleti’nin kent planına hakim unsurları ve kentlerin fiziki yapısının özelliklerini konuşuyoruz.
4. Bölüm
27:32
Ankara'da Yaşamış Uygarlıkların Eserleri
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Aydın ile birlikte Ankara'da yaşamış uygarlıkları ve bu uygarlıkların yapmış olduğu eserlerin mimari özelliklerini konuşuyoruz.
5. Bölüm
28:00
Büyük Usta Mimar Sinan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nurçin Çelik ile birlikte, Mimar Sinan’ın inşa ettiği eserlerin mimarlık tarihindeki yeri ve önemini konuşuyoruz.
6. Bölüm
27:30
Mardin ve Mardin'deki Medreseler
Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Aykal ile birlikte köklü bir geçmişe sahip olan Mardin ve Mardin’deki medreselerin mimari özelliklerini konuşuyoruz.
7. Bölüm
27:46
Diyarbakır Kalesi
Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç ile birlikte çok sayıda uygarlığın izlerini bünyesinde barındıran Diyarbakır Kalesi’ni konuşuyoruz.
8. Bölüm
27:09
İshak Paşa Sarayı
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin ile birlikte döneminin mimarlık harikalarından biri olan İshak Paşa Sarayı’nı konuşuyoruz.
9. Bölüm
27:55
Van Kalesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Şahabettin Öztürk ile birlikte Van Kalesi’ni ve mimari özelliklerini konuşuyoruz.
10. Bölüm
25:00
Divriği Ulu Cami Külliyesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser ile birlikte Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası hakkında konuşuyoruz.
11. Bölüm
27:07
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Binası
Mimar ve Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Akpolat ile birlikte Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan binayı ve dönemin mimari özelliklerini konuşuyoruz.
12. Bölüm
24:39
Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte Topkapı ve Dolmabahçe saraylarının mimari tarihi açısından önemini konuşuyoruz.
13. Bölüm
28:00
Yıldız Sarayı
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte Yıldız Sarayı’nı konuşuyoruz.
14. Bölüm
27:21
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Mimarlar Derneği 1927 Üyesi Doç. Dr. Lale Özgenel ile birlikte ODTÜ Mimarlık Fakültesi binasından ve genel olarak o dönemdeki mimariden konuşuyoruz.
15. Bölüm
27:46