Mesnevi'den Hikayeler

Hemen Dinle
Durdur

Bölümler

30 bölüm 11:34:50
Hz. Ömer ve Çalgıcı
Programın ilk bölümünde Hz. Ömer ile Bağdatlı bir çalgıcının hikayesi anlatılmaktadır.
1. Bölüm
30:48
Padişah ve Cariye
Mesnevi’den Hikayeler'in bu bölümünde her şeye malik bir padişah ve âşık olduğu cariyenin hikâyesi anlatılıyor.
2. Bölüm
27:30
Tacir ile Papağan
Bu bölümde; bir tüccar ile papağanının hikâyesi üzerinden insanın özgürlüğünün kendisini kilitlediği dünya kafesinden çıkmasıyla gerçekleşeceği teması işleniyor.
3. Bölüm
22:01
Helvacı Çocuk
Mesnevi’den Hikâyelerin bu bölümünde; mal ve mülkü olmayan ancak gönül zenginliğiyle kimselerin yarışamayacağı bir şeyh ile helvacı çocuğun hikâyesi anlatılıyor.
4. Bölüm
31:33
Eşek Gitti
Mesnevi’den Hikâyelerin bu bölümünde bir tekkeye misafir olan sufinin hikâyesi anlatılıyor.
5. Bölüm
21:01
Sebe Melikesi ve Hüdhüd Kuşu
Hz. Süleyman ile Yemen’deki Sebe Melikesi Belkıs’ın hikâyesi...
6. Bölüm
20:48
Hayvanların Dili
Hz. Musa’ya gelip hayvanların dilini öğrenmek isteyen aceleci ve nasihat dinlemez adamın hikâyesi...
7. Bölüm
23:23
Çinli ve Rum Ressam
Çinli ve Rum ressamların rekabet hikâyesi...
8. Bölüm
21:38
Hz. Musa ve Çoban
Mesnevi’den Hikâyeler'in bu bölümünde Hz. Musa ile bir çobanın hikâyesi anlatılıyor.
9. Bölüm
22:39
Nasibini Arayan Adam
Paulo Coelho’nun ünlü eseri Simyacı kitabında esinlendiği nasibini arayan adamın hikâyesi anlatılıyor.
10. Bölüm
21:33
Hurma Kütüğü
Peygamberimizin (s.a.v) Medine’de, Mescid-i Nebevi yapıldıktan sonra ashabına hutbe okurken dayandığı hurma kütüğünün hikâyesi anlatılıyor.
11. Bölüm
22:48
Ölümsüzlük Ağacı
Güçlü ve muzaffer bir padişahın ölümsüzlük ağacını arayışı...
12. Bölüm
21:20
Lokman Hekim ve Zalim Adam
Bu bölümde Lokman Hekim’in hikayesi anlatılmaktadır.
13. Bölüm
21:06
Yoksul Adam Ve Define
Mesnevi’den Hikâyelerin bu bölümünde yoksul bir adamın hazine arayışı anlatılıyor.
14. Bölüm
20:33
Mücevherle İmtihan - Ayaz
Mesnevi’den Hikâyelerin bu bölümünde; Gazneli Mahmut’un devlet erkânını bir mücevher ile imtihan etmesi anlatılıyor.
15. Bölüm
20:39
Leyla İle Mecnun Hikayeleri
Mesnevi’den Hikâyelerin bu bölümünde iki farklı, Leyla ve Mecnun hikâyesi anlatılmaktadır.
16. Bölüm
22:01
Köylü Ve Şehirli
Mesnevi’den Hikâyelerin bu bölümünde bir köylü ve şehirlinin dostluğunu anlatılmaktadır.
17. Bölüm
25:33
İbrahim Ethem
Güçlü bir padişah iken Allah dostu olabilmek için tac-ı tahtını bırakan İbrahim Ethem’in hikâyesi...
18. Bölüm
21:17
Fare Hikayeleri
İki fare hikâyesi üzerinden kibir ve dostluk anlatılıyor.
19. Bölüm
22:51
Hz. Yusuf Ve Ayna Hikâyeleri
Hz. Yusuf ve Hz. Muhammed'den iki ayrı kıssa.
20. Bölüm
20:41
Hasta Adam Ve Derviş
Kalbi hasta bir adam tabibe gider. Tabip bakar ki adamın hastalığı maddi değil manevidir.
21. Bölüm
21:08
Hz. İsa Ve Cehalet
Bu bölümde cahillik ve cehalet anlatılıyor.
22. Bölüm
22:25
Yol Kenarında Diken Eken Adam
Yaşlıca bir adamın üzerinden kötülüğün mahiyeti anlatılmaktadır.
23. Bölüm
22:57
Ormanlar Kralı Aslan
Ormanda hayvanlara zulmedip, her gün birini pusuya düşüren aslanın hikâyesi.
24. Bölüm
22:53
Kocaman Kavuklu Hoca
Bu bölümde; bir eşek ve bir hocanın hikâyesi anlatılarak insanın dış görünüşü değil iç görünüşünün önemli olduğu teması işleniyor.
25. Bölüm
20:01
Kadir Gecesi
Bu bölümde, Hz. Peygambere ilk vahyin geldiği Kadir Gece’si anlatılıyor.
26. Bölüm
27:17
Bir Testi Su
Çölde yaşayan yoksul bir adamla karısının hikâyesi anlatılır.
27. Bölüm
24:20
Ayaz’ın Feraseti
Gazneli Sultan Mahmut ile onun sadık hizmetkârı Ayaz’ın hikâyeleri...
28. Bölüm
23:47
Bedevi Ve Filozof
Buğdayını satmaya Şam’a giden bir bedevi ile yolda gördüğü bir filozofun hikâyesi...
29. Bölüm
23:55
Tembel Sufi Ve Hz. Davud
Tembel bir sufinin başına gelenler anlatılmaktadır.
30. Bölüm
24:08