Kültürel Pencere

Bölümler

66 bölüm 45:24:46
Yazar Cengiz Aytmatov’un Hayatı
Prof. Dr. Orhan Söylemez ile yazar Cengiz Aytmatov’un hayatı.
39:01
Türkçenin Etimolojik Sözlüğü
Prof. Dr. Nurettin Demir ile Türkçenin Etimolojik Sözlüğünün yayınlanması ve sözlüğün dilimiz için önemi.
40:31
Türk - Japon İlişkileri
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Merthan Dündar ile Türk-Japon ilişkileri.
40:57
Ayasofya ve Aydınlarımız
Özer Revanoğlu ile Ayasofya ve aydınlarımız.
41:19
Uygurlar
Yazar Kemal Bozok ile Uygur Edebiyatı, Uygur Ceditçileri ve Uygur aydınlarının mücadeleleri.
40:57
Karabağ - 2
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Nesip Nesipli ile Karabağ’ın tarihi.
40:16
Türk Sanatı, Tarihi ve Gelişimi
Sanatçı Bekir Soysal ile Türk sanatı, tarihi ve gelişimi.
39:29
İsmail Akbay'ın Hayatı
Ufuk Tuzmen ile eğitimci İsmail Akbay'ın hayatı.
41:27
Büyük Düşünür Abay Kunanbay'ın Hayatı
Zafer Kibar ile büyük düşünür Abay Kunanbay'ın hayatı.
40:57
Karabağ
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Nesip Nesipli ile Karabağ’ın tarihi.
38:57
Cedidizmde Kadın
Ankara Hacıbayram Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Kınacı Baran ile kadın hareketleri.
41:15
Türkoloji
Prof. Dr. Ahmet Buran ile Türkoloji terimleri sözlüğü.
40:57
Kazakistan’ın Bağımsızlığı
Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva ile Kazakistan'ın bağımsızlığı.
40:57
Türk Tarihinin Çağları
Prof. Dr. Konuralp Ercilasun ile Türk tarihinin çağları.
40:24
Başkurdistan ve Zeki Velidi Togan'ın Hayatı
Dr. Nigar Kalkan ile Başkurdistan ve Zeki Velidi Togan'ın hayatı.
40:57
Yazar Osman Çeviksoy ve Eserleri
Osman Çeviksoy ve eserleri.
41:14
Yazar Özer Ravanoğlu’nun Türk Dünyası İzlenimleri ve Hatıraları
Yazar Özer Ravanoğlu’nun Türk Dünyası izlenimleri ve hatıraları.
42:40
Hoca Ahmet Yesevi
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Eski Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile Hoca Ahmet Yesevi.
42:35
Türk İslam Sanatları
Süsleme Sanatçısı Alim Korkmaz ile Türk İslam Sanatları ve sanatın hayatımızdaki yeri.
40:37
Melamilik ve Neyzen Tevfik
Mehmet Aycı ile Melamilik ve Neyzen Tevfik.
40:45
Şehirler ve Kimlik
Mehmet Kurtoğlu ile şehirler ve kimlik.
40:49
Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi, Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cıldız İsmayilova ile Kırgız yazar Cengiz Aytmatov.
40:26
Libya ve Libya Türkleri
Ahmet Baba ile Libya ve Libya Türkleri.
40:15
Kazakistan’da Stalin Döneminde Yaşanan Siyasi Baskı, Sürgün ve Suni Açlık Dönemi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun ile Kazakistan’da Stalin döneminde yaşanan siyasi baskı, sürgün ve suni açlık dönemi.
42:00
Oğuzlar
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Pala ile Oğuzlar.
42:00
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Çetin ile Mehmet Akif Ersoy.
41:49
Sibirya Türkleri
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu ile Sibirya Türkleri.
41:54
Uygur Edebiyatı ve Abdülhaluk Uygur’un Hayatı
Kemal Bozok ile Uygur Edebiyatı ve Abdülhaluk Uygur’un hayatı.
40:50
Türk Kültüründe Renkler
Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jazira Otyzbay ile Türk kültüründe renkler.
41:07
Kalanlara Gurbet, Gidenlere Memleket Rumeli
Ali Maskan ile Rumeli.
42:00
Karaçay-Malkar Türkleri ve İslam Biy Kırımşavhal
Ufuk Tuzman ile Karaçay-Malkar Türkleri ve İslam Biy Kırımşavhal.
44:42
Türkistan Milli Ayaklanması
Oğuz Alpaslan Çatal ile Türkistan milli ayaklanması.
42:00
Balkanlar ve Balkan Türk Edebiyatı
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdülkadir Hayber ile Balkanlar ve Balkan Türk Edebiyatı.
40:51
Türk Kültüründe Kerkük
Prof. Dr. Mahir Nakip ile Türk kültüründe Kerkük.
42:00
Moritanyalı Muhammed Emin Efendi ve Faaliyetleri
Özer Ravanoğlu ile Moritanyalı Muhammed Emin Efendi ve faaliyetleri.
41:38
Şair Abdurrahman Ötkür
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel ile birlikte şair Abdurrahman Ötkür.
44:09
Asya Hunları ve Bu Konuda Yapılan Çalışmalar
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Konuralp Ercilasun ile Asya hunları ve bu konuda yapılan çalışmalar.
42:30
Türküler
Ali Akbaş ile birlikte türküler.
42:27
Çınar Ata'nın Eserleri, Şair Seyyid Nesimi
Alper Kağan Üçer ile Çınar Ata'nın eserleri ve şair Seyyid Nesimi.
42:37
Türk Lehçeleri Arası Sözlük Çalışmaları
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Arıklıoğlu ile birlikte Türk lehçeleri arası sözlük çalışmaları.
41:53
Tarihten Günümüze Türk-Arap İlişkileri ve Edebiyata Yansımaları
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İ. Ethem Polat ile tarihten günümüze Türk-Arap ilişkileri ve edebiyata yansımaları.
42:03
Buhara Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne Zafer Hediyeleri, Milli Mücadele Döneminde Türkistan Türklerinin Türkiye İle Dayanışması
TRT Prodüktörü Hasan Ali Demircan ile Buhara Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne zafer hediyeleri, milli mücadele döneminde Türkistan Türklerinin Türkiye ile dayanışması.
42:23
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı
Dr. Necmettin Turinay ile Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı.
44:26
Doğumunun 175. Yılında Kazak Şairi Abay
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakaültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun ile doğumunun 175. yılında Kazak Şairi Abay.
42:08
Türk Kültüründe Nevruz
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ali Yakış ile Türk kültüründe nevruz.
42:15
Doğumunun 80. Yılında Azerbaycanlı Şair Vagif Samedoğlu
Anar Rıza ile doğumunun 80. yılında Azerbaycanlı şair Vagif Samedoğlu.
43:41
Türkçe’nin En Geniş Sözlüğü (Ötüken Türkçe Sözlük)
Yaşar Çağbayır ile Türkçe’nin en geniş sözlüğü, Ötüken Türkçe Sözlük.
40:49
Kazak Milli Hareketi ve Kazakların Bağımsızlık Mücadelesi
Doç. Doktor Abdülhamit AVŞAR
101. Bölüm
38:40
Şair Ali Şir Nevai
Prof. Dr. Vahit TÜRK
102. Bölüm
39:46
Mehmet Akif Ersoy
M. A. ERSOY Fikir ve Sanat Vakfı Bşk V. Mehmet R. SOYDAN
103. Bölüm
41:31
Kazak Şairi Abay KUNANBAYOĞLU'nun Hayatı ve şiirleri
Doç. Dr. Ekrem AYAN
104. Bölüm
38:42
Yazar Ahmet Kabaklı'nın hayatı ve eserleri
İST. Kültür Üni. Öğret. Görevlisi İsa KOCAKAPLAN
105. Bölüm
40:30
Tölegen KASIMBEKOV'un Hayatı ve eserleri
Doç. Dr. Samet AZAP
106. Bölüm
40:05
UNESCO 2021 yılı Anma ve Kutlama Programı
UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Öcal OĞUZ
107. Bölüm
40:19
Türk - Japon İlişkileri
Prof. Dr. Ali Merthan DÜNDAR
108. Bölüm
40:55
Azerbaycan Türkçesi Sözlük Çalışmaları
Bakü Avrasya Üni. Öğret. Üyesi Doç. Dr. Seyfettin ALTAYLI
109. Bölüm
40:13
Kültürel Pencere - Ankara - 31/03/2021
-
110. Bölüm
40:57
Irak'ta Türk Kültür Varlıkları
Prof. Dr. Suphi SAATÇİ
111. Bölüm
41:23
Balkanlarda Türk Kültürü
Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ
112. Bölüm
41:31
'Usuli Divanı'' Kitabı, Vardar Yenicesi ve Akıncılık Geleneği
Prof. Dr. Mustafa ESEN
113. Bölüm
41:52
ELAZIĞ'ın Kültür Sanat Faaliyetleri
Manas Yayınevi yöneticisi Şener BULUT
114. Bölüm
41:27
ELAZIĞ'ın Kült. Sanat Faaliyetleri kapsamında yayılan kültür etkinlikleri (2. bölüm)
Manas Yayınevi yöneticisi Şener BULUT
115. Bölüm
38:32
Yunus Emre'nin Doğumunun 700. Yılı ve Yunus Emre'nin çalışmaları
Dr. Mustafa TATCI
116. Bölüm
41:29
(TEKRAR) ile ''Sarayın sesi Halkın Nefesi'' adlı kitabından Osmanlı'da musiki hayatı
Sanatçı/Yazar Bayram Bilge TOKEL
117. Bölüm
41:35
Yunus Emre' nin Doğumunun 700. Yılı ve ''Yunus Emre Okumaları''
Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL
118. Bölüm
41:27
Kültürel Pencere - Ankara - 08/06/2021
-
119. Bölüm
41:27