Kazanırken Kaybedenler

Bölümler

74 bölüm 29:05:08
Tarih Nedir?
"Tarih nedir?" sorusuna yanıt ararken tarihte kaybedenleri bilmenin önemini konuşuyoruz.
1. Bölüm
22:13
Kazanan Kaybediyor: Antik Çağ'dayız
Pirus ve Pers-Atina savaşlarını konuşuyoruz.
2. Bölüm
22:58
Büyük Selçuklu'da Güç Savaşı ve Hudeybiye Savaşı
Büyük Selçuklu Devleti Veziri Nizamülmülk'ün katlini ve Hudeybiye Savaşı'nı konuşuyoruz.
3. Bölüm
21:36
İki İngiliz
Arapların isyanının perde arkasının ve General Harrigton'ı konuşuyoruz.
4. Bölüm
22:29
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 04/02/2019
-
5. Bölüm
23:40
Hayallerin Sonu
Cemal Abdülnasır'ı ve SSCB'nin Afganistan işgalini irdeliyoruz.
6. Bölüm
23:12
Mısır ve Hititler Karşı Karşıya, Göktürkler-Çinliler
Bu bölümde konularımız; Kadeş Antlaşması, Göktürkler ve Çin...
7. Bölüm
23:53
Orta Doğu'da Saddam Dönemi ve İran Savaşı
Orta Doğu ve Irak'ta Saddam dönemi ile Irak-İran Savaşı'nı irdeliyoruz.
8. Bölüm
22:58
II. Dünya Savaşı, ABD'nin Vietnam Bozgunu
II. Dünya Savaşı, Japonya ve ABD'nin Vietnam bozgunu irdeliyoruz.
9. Bölüm
22:41
İttihat Terakki Cemiyeti Tarih Sahnesinde: İstanbul İşgal Ediliyor
İttihat Terakki Cemiyeti'ni ve İstanbul'un işgalini konuşuyoruz.
10. Bölüm
22:58
Almanya Kazanırken Kaybediyor
2.Dünya Savaşı ve Almanya'yı konuşuyoruz.
11. Bölüm
22:40
93 Harbi, Hatay'ın Ana Vatana Katılışı
Osmanlı-Rus Savaşı ile Hatay'In ana vatana katılışını konuşuyoruz.
12. Bölüm
23:52
Hun İmparatorluğu ve 1918 Azerbaycan Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu
Hun İmparatorluğu'nu konuşarak başladığımız bölümde, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni de konuşuyoruz.
13. Bölüm
23:12
Memlük Devleti ve Moğollar
Memlükler ile Moğolları konuşuyoruz.
14. Bölüm
23:00
Rum Pontus İsyanı, İzmir Aydın Demiryolu
Bu bölümde konularımız; Rum Pontus İsyanı ve İzmir-Aydın demiryolu...
15. Bölüm
23:48
Bir Destan Çanakkale
Bu bölümde, Çanakkale Zaferi'ni konuşuyoruz.
16. Bölüm
24:34
Bir Dönemin Sonu, Sinemada Kaybedenler
Bu bölümde konularımız; Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve sinema tarihinde kaybedenler...
17. Bölüm
24:45
Nato Sahne Alıyor, AB Kuruluyor
NATO'nun ve AB'nin kuruluşunu ele alıyoruz.
18. Bölüm
23:38
Tarihi Bilmek Önemli mi? I. Dünya Savaşı
Tarihten ders çıkarmanın önemini ve I. Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz.
19. Bölüm
23:53
Kutü'l Amare Zaferi, Geleceği Geçmişten Okumak
Bu bölümde konularımız; Kutü'l Amare zaferi ve geleceği geçmişten okumak...
20. Bölüm
23:11
Kırım Harbi
Bu bölümde, Kırım Harbi'ni konuşuyoruz.
21. Bölüm
23:55
Heraklos'un Öyküsü
Bu bölümde, Heraklos Dönemi'i konuşuyoruz.
22. Bölüm
23:35
Uygur Devleti, Hun Hükümdarı Cücü Han
Bu bölümde, Uygurlar ve Hun hükümdarı Çiçi Han'ı konuşuyoruz.
23. Bölüm
23:30
Haiti Devleti, Vietnam Savaşının Bilinmeyenleri
Bu bölümde konularımız; Haiti Devleti ve Vietnem Savaşı'nın bilinmeyenleri...
24. Bölüm
24:28
Şerif Hüseyin Tarih Sahnesinde
Bu bölümde, Şerif Hüseyin'i konuşuyoruz.
25. Bölüm
25:23
Avrupa'nın Tarihi
Avrupa'nın tarihi gelişimini Ayşen Müderrisoğlu ile ele alıyoruz.
26. Bölüm
25:05
Uzak Doğu ve II. Dünya Savaşı, Paskalya Adası'nın Keşfi
Bu bölümde konularımız; Uzak Doğu Asya, II. Dünya Savaşı ve Paskalya Adası'nın keşfi...
27. Bölüm
22:58
31 Mart Vakası
Bu bölümde, 31 Mart Vakası'nı ele alıyoruz.
28. Bölüm
24:48
Amerika'da Kurulan İngiliz Kolonileri, Tarihte Kaybedenler
Amerika'da ilk İngiliz kolonileri ve tarihte kaybedenler konuşuluyor.
29. Bölüm
23:38
Paris Barış Konferansı
Paris Barış Konferansı konuşuluyor.
30. Bölüm
22:59
İsrail Devleti Kuruluyor, Evangelist Ne Demek?
İsrail Devleti'nin kurulması ve evangelizm konuşuluyor.
31. Bölüm
24:36
Mithat Paşa
Mithat Paşa konuşuluyor.
32. Bölüm
23:10
Antik Çağ Tarih Stratejisi, Yunan Pers Savaşı
Antik Çağ stratejisi ve Yunan-Pers Savaşı konuşuluyor.
33. Bölüm
23:48
Ağutos Ayı Zaferleri Malazgirt Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı
Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Malazgirt Zaferi konuşuluyor.
34. Bölüm
23:26
Atom Bombası
Atom bombası konuşuluyor.
35. Bölüm
24:18
İzmir'in Kurtuluşu
İzmir'in Kurtuluşu irdeleniyor.
36. Bölüm
25:17
SSCB'nin Dağılması, ABD Irak'ta
SSCB'nin dağılması ve ABD'nin Irak'ı işgali irdeleniyor.
37. Bölüm
24:19
Sasani Devleti, Heraklos'un Sasanilerle Mücadelesi
Sasani Devleti, Heraklos ve Sasani Savaşı konuşuluyor.
38. Bölüm
23:59
Osmanlı-Avusturya Savaşı
Osmanlı-Avusturya Savaşı konuşuluyor.
39. Bölüm
24:28
Avrupa'da Protestanlık, Avrupa'da Devrimler
Avrupa'da dinde reform ve devrimler konuşuluyor.
40. Bölüm
25:28
Psikolojik Savaş, Kültür Sömürgeciliği
Coşkun Başbuğ ile psikolojik harp, Prof. Dr. Mim Kemal Öke ile kültür sömürgeciliği konuşuluyor.
41. Bölüm
23:30
Uygurlar Nasıl Kaybetti? Göktürkler
Uygurlar nasıl kaybetti ve Göktürkler neden yıkıldı?
42. Bölüm
23:39
Türkiye Cumhuriyeti'ne Giden Yol
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu konuşuluyor.
43. Bölüm
24:11
İnebahtı Deniz Savaşı, Osmanlı Devleti'nde Demiryolu
İnebahtı Deniz Savaşı ve Osmanlı Devleti dönemi demiryolları konuşuluyor.
44. Bölüm
24:58
Milli Mücadelede İngilizler ve Mustafa Kemal Paşa
Milli Mücadele'de İngilizler ve Mustafa Kemal Paşa konuşuluyor.
45. Bölüm
22:53
III. Selim ve Nizam-ı Cedid
III. Selim ve Nizam-ı Cedid konuşuluyor.
46. Bölüm
23:37
Eski Çağ Devletlerinde Güç Çatışması, Hunlar
Eski Çağ devletlerinde güç çatışması ve Hun Devleti konuşuluyor.
47. Bölüm
23:02
Orta Doğu'da Ulus Devletler
Orta Doğu'da ulus devletler Dr. Eray Güçlüler ile konuşuluyor.
48. Bölüm
24:03
Yunanistan'ın Hayalleri, Gazeteci Ali Kemal
Megali İdea hayali ve gazeteci Ali Kemal konuşuluyor.
49. Bölüm
24:34
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı ve Almanya konuşuluyor.
50. Bölüm
24:13
Osmanlı Devleti'nin Viyana Kuşatması
Osmanlı Devleti'nin Viyana Kuşatması irdeleniyor.
51. Bölüm
22:28
Yugoslavya Dağılıyor, Tarih Bilinci
Yugoslavya'nın dağılışı ve tarih bilinci konuşuluyor.
52. Bölüm
22:58
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 06/04/2020
-
53. Bölüm
22:58
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 13/04/2020
-
54. Bölüm
21:33
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 20/04/2020
-
55. Bölüm
22:29
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 27/04/2020
-
56. Bölüm
23:40
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 04/05/2020
-
57. Bölüm
23:12
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 11/05/2020
-
58. Bölüm
23:53
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 18/05/2020
-
59. Bölüm
22:58
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 25/05/2020
-
60. Bölüm
22:41
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 01/06/2020
-
61. Bölüm
22:58
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 08/06/2020
-
62. Bölüm
22:20
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 15/06/2020
-
63. Bölüm
23:52
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 22/06/2020
-
64. Bölüm
23:12
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 29/06/2020
-
65. Bölüm
22:58
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 06/07/2020
-
66. Bölüm
23:46
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 13/07/2020
-
67. Bölüm
24:44
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 20/07/2020
-
68. Bölüm
23:38
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 27/07/2020
-
69. Bölüm
23:53
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 03/08/2020
-
70. Bölüm
23:11
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 10/08/2020
-
71. Bölüm
23:11
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 17/08/2020
-
72. Bölüm
23:55
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 24/08/2020
-
73. Bölüm
23:35
Kazanırken Kaybedenler - İzmir - 31/08/2020
-
74. Bölüm
23:30