İstanbul, Müzik ve Tarih

Bölümler

14 bölüm 09:06:30
Müzik Yazımı
1980'lerden bugüne müziğin yazımı üzerine nelerin değiştiği konuşuluyor.
15. Bölüm
36:33
Radyo Tarihi
Akademisyen Tamer Kütükçü ile 1920'lerden günümüze radyo tarihi konuşuluyor.
13. Bölüm
39:30
Saray Müziği
III. Selim ve II. Mahmud dönemlerindeki saray müziği konuşuluyor.
12. Bölüm
40:13
Müzikte Arşiv Çalışmaları
Arşiv çalışmalarının Osmanlı müzik tarihi yazımındaki önemi üzerine konuşuluyor.
11. Bölüm
38:07
Bosphorus Müzik Topluluğu
Klasik kemençe sanatçısı Erhan Bayram ile Bosphorus Müzik Topluluğu konuşuluyor.
10. Bölüm
34:09
Mevlevi Kültürü
Mevlevi kültürü ve ayin icrasının sosyopolitik altyapısı irdeleniyor.
9. Bölüm
40:22
1970'lerden Bugüne
Neyzen Arif Erdebil ile 1970'lerden bugüne müziğimizdeki kurumsal değişimler ele alınıyor.
8. Bölüm
37:40
Birol Yayla
Tanburi Birol Yayla ile "tanbur" çalgısı ve sanatçının müzikal kariyeri konuşuluyor.
7. Bölüm
40:50
Nota Yazımının Ortaya Çıkışı
Osmanlı-Türk müzik geleneğinde nota yazımının ortaya çıkışı ele alınıyor.
6. Bölüm
39:48
Edvar
Akademisyen Recep Uslu ile müzikte önemli bir yer tutan "edvar" konusu işleniyor.
5. Bölüm
38:48
Müzikte Yapay Sınıflandırmalar
Türk müziği ve halk müziği gibi yapay sınıflandırmalar üzerine konuşuluyor.
4. Bölüm
40:00
Sosyo-kültürel Yapı ve Müzik
Değişen sosyo-kültürel yapıların müziği nasıl şekillendirdiği ele alınıyor.
3. Bölüm
39:27
İcra ve Teori
Türk müziğinde icra ve teori arasındaki fark, Doç. Dr. Okan Murat Öztürk ile konuşuluyor.
2. Bölüm
40:53
Müziğin Kaydı
Müziğin kaydının tarihi ve bu teknolojik gelişmenin müziğe etkisi konuşuluyor.
1. Bölüm
40:04