İslam Tarihi

Bölümler

27 bölüm 05:24:28
Putperestliğin Mekke'ye Girişi
Bu bölümde putperestliğin Mekke'ye girişi konusuna değinilmiştir.
09:14
İslam Tarihi Bilmenin Önemi
Bir kavram düşünün! Dünyanın her yerinde karşılığı olan, duyan herkesin mimiklerini harekete geçiren ve zihninde çağrışımlar meydana getiren. İlginç olan bütün bu çağrışımlar ve mimiklerin taban taban zıt olması. Kimini tebessüm ettiriyor, kimini kızdırıyor. Kiminin zihninde sevgiyi çağrıştırıyor, kiminin zihninde bir anda ötekileşiyor. Kimi için en büyük tehdit, kimi için en büyük gerçeklik. Sizce böyle bir kavram var mı?
1. Bölüm
10:51
Siyer Bilmenin Önemi
Siyer nedir? Siyer bilmenin önemi nedir? Siyer bilgisi kişiyi nasıl dönüştürür?
2. Bölüm
09:43
Mekanın Anlamı Mekke
İslam öncesi dönem bilinmeksizin İslam dininin yüceliği anlaşılamaz. Yüce dinimizin gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümü anlayabilmenin yolu, İslam öncesi dönemin zihin dünyası, toplumsal yapısı ve ahlaki öğretilerine bakmaktan geçer. Kur’an’ın öğretilerini ve Hz. Muhammed’in örnekliğini anlamak istiyorsanız, Mekke’yi ve Mekkelileri bilmeniz bir zorunluluktur!
3. Bölüm
11:02
Mekkeliler ve Mekke'de Sosyal Yapı
Bu bölümde Mekkeliler ve Mekke’de sosyal yapı konusuna değinilmiştir.
4. Bölüm
12:23
İslam Öncesi Mekkelilerin İnanç Dünyası
Bu bölümde İslam öncesi Mekkelilerin inanç dünyası konusuna değinilmiştir.
6. Bölüm
12:52
Mekke'de Ticaret Ve Fil Vakası
Bu bölümde Mekke'de ticaret ve Fil Vakası konusuna değinilmiştir.
7. Bölüm
11:32
Cahiliye Kavramı
İslam Öncesi Mekke'nin Sosyal Yapısı - Cahiliye Kavramı
8. Bölüm
10:54
Hz. Muhammed(sav)'in Peygamberlik Öncesi Hayatı 1
Bu bölümde Hz. Muhammed(sav)'in peygamberlik öncesi hayatına değinilmiştir.
9. Bölüm
11:19
Hz. Muhammed(sav)'in Peygamberlik Öncesi Hayatı 2
Bu bölümde Hz. Muhammed(sav)'in peygamberlik öncesi hayatına değinilmiştir.
10. Bölüm
11:12
Hz. Muhammed(sav)'in Peygamberlik Öncesi Hayatı 3
Bu bölümde Hz. Muhammed(sav)'in peygamberlik öncesi hayatına değinilmiştir.
11. Bölüm
13:54
İlk Vahiy
Bu bölümde "İlk Vahiy" konusuna değinilmiştir.
12. Bölüm
12:40
1. Tebliğ Dönemi ve İlk Müslümanlar
Bu bölümde 1. Tebliğ Dönemi ve ilk Müslümanlar konusuna değinilmiştir.
13. Bölüm
11:58
2. Tebliğ Dönemi Genel Çağrı
Bu bölümde 2. Tebliğ Dönemi genel çağrı konusuna değinilmiştir.
14. Bölüm
12:32
Mekkelilerin Tepkilerinin Sebepleri
Bu bölümde Mekkelilerin tepkilerinin sebepleri konusuna değinilmiştir.
15. Bölüm
13:02
Müşriklerin İslam Tebliğine Tepkileri
Bu bölümde müşriklerin İslam tebliğine tepkileri konusuna değinilmiştir.
16. Bölüm
14:15
Müşriklerin Uzlaşma Arayışları ve Baskının Genele Yayılması
Bu bölümde müşriklerin uzlaşma arayışları ve baskının genele yayılması konusuna değinilmiştir.
17. Bölüm
13:37
Habeşistan Yolculukları ve Ambargo Yılları
Bu bölümde Habeşistan yolculukları ve ambargo yılları konusuna değinilmiştir.
18. Bölüm
11:31
Hüzün Yılı ve Taif Yolculuğu
Bu bölümde Hüzün Yılı ve Taif Yolculuğu konusuna değinilmiştir.
19. Bölüm
11:53
Yeni Yurt Arayışı
Bu bölümde yeni yurt arayışı konusuna değinilmiştir.
20. Bölüm
12:49
Hicret ve Anlamı
Bu bölümde Hicret'in anlamı konusuna değinilmiştir.
21. Bölüm
12:16
Hicret Sonrası Uygulamalar - 1
Bu bölümde Hicret sonrası uygulamalar konusuna değinilmiştir.
22. Bölüm
13:34
Hicret Sonrası Uygulamalar - 2
Bu bölümde Hicret sonrası uygulamalar konusuna değinilmiştir.
23. Bölüm
11:51
Hicret Sonrası İlk Karşılaşma - Bedir
Bu bölümde Hicret sonrası ilk karşılaşma, Bedir konusunda değinilmiştir.
24. Bölüm
13:39
Kaynukaoğulları Olayı ve Uhud Savaşı
Bu bölümde Kaynukaoğulları Olayı ve Uhud Savaşı konusuna değinilmiştir.
25. Bölüm
10:39
Zor Yıllar
Bu bölümde İslam Tarihi'nde zor yıllar konusuna değinilmiştir.
26. Bölüm
12:03
Hendek Savaşı ve Kureyzaoğulları Gazvesi
Bu bölümde Hendek Savaşı ve Kureyzaoğulları Gazvesi konularına değinilmiştir.
27. Bölüm
11:00