İhmal Edilebilir Nasihatler

Hemen Dinle
Durdur

Bölümler

139 bölüm 108:41:27
Hakim Gerçekler
İnsanlık serüveninde "hakim gerçek" olarak sunulan kavramlar tartışılıyor.
1. Bölüm
42:22
Modernizm, Postmodernizm
Sınıf teorilerinin ortaya çıkışı üzerinden modernizm ve postmodernizm ele alınıyor.
2. Bölüm
47:57
Kuantum Fiziği, Modernite
Bilimsel gelişmelerin ideolojilere etkisi ile "kuantum fiziği" ve "modernite" konuşuluyor.
3. Bölüm
46:29
Batılılaşma ve Farklı Gerçeklikler
Türkiye'nin tarihsel süreçte "batılılaşma" kavramıyla ilişkisi değerlendiriliyor.
4. Bölüm
47:29
Batı ve Doğu nedir?
Batı ve Doğu'nun kavramlarıyla birlikte Batı'nın kendi içerisindeki kıyası gündeme getiriliyor.
5. Bölüm
47:17
Kıymetin Ölçümü ve Sembolizm
"Batı" kavramının ardında kalan ve düşünülmeyen yönler öne çıkarılıyor.
6. Bölüm
48:41
Homo Economicus
Kapitalizmin insana etkisi ve "homo economicus" kavramı ele alınıyor.
7. Bölüm
47:26
Osmanlı'nın Batılılaşma Hareketleri
Batı’da merkezin değişimi ve Osmanlı’nın Batı’ya bakışı ele alınıyor.
8. Bölüm
47:19
Batılılaşma
Batılılaşma konusu tüm yönleriyle ele alınıyor.
9. Bölüm
44:15
Batı
Ayşe Böhürler, Alev Alatlı ve Süleyman Seyfi Öğün Batı'yı konuşmaya devam ediyorlar.
10. Bölüm
46:32
Ekonomi
İhmal Edilebilir Nasihatler'in bu bölümünde, ekonomi bilimini tüm yönleriyle ele almaya devam ediyoruz.
11. Bölüm
44:38
Kültür Seçkinleri
Kültür seçkinleri ile birlikte tüketim toplumunu güçlendirmek için ortaya atılan kavramlar tartışılıyor.
12. Bölüm
41:06
Kültür Seçkinleri (2. Bölüm)
Moderniteden hareketle kültür seçkinleri, ünlüler ve "celebrity" kavramı ele alınıyor.
13. Bölüm
41:26
Alev Alatlı kimdir? (1. Bölüm)
Alev Alatlı, yaşam öyküsünü ve eserlerine yön veren olayları anlatıyor.
14. Bölüm
45:29
Alev Alatlı kimdir? (2. Bölüm)
Alev Alatlı; bilim, tarih ve dinlere ilişkin tartışmalı konular üzerinden yaşam öyküsünü anlatıyor.
15. Bölüm
51:57
Alev Alatlı kimdir? (3. Bölüm)
Alev Alatlı, kişisel tarihini anlatmaya devam ediyor.
16. Bölüm
49:34
Teoloji ve Felsefe
Teoloji ile felsefenin bütünlüğü ve önemi ele alınıyor.
17. Bölüm
49:59
Alev Alatlı
Alev Alatlı, hayat tecrübelerinden hareketle dünyanın gidişatını değerlendiriyor.
18. Bölüm
38:23
Alev Alatlı (2. Bölüm)
Alev Alatlı, siyasi iletişimi, algı yönetiminde yapılan hataları ve iletişim sorunlarını ele alıyor.
19. Bölüm
41:38
Milliyetçilik
Alev Alatlı ve Süleyman Seyfi Öğün, milliyetçilik ve Türklüğü tanımlayan kavramlar üzerine konuşuyor.
20. Bölüm
37:27
Muhitçilik
Devlet-ulus-sermaye ilişkileri ve muhitçilik tartışılıyor.
21. Bölüm
38:10
Alev Alatlı'nın Yazarlık Serüveni
Alev Alatlı, yazarlık serüvenindeki ilk halkaları ve tecrübelerinden süzülen nasihatleri aktarıyor.
22. Bölüm
37:41
Amerikan Zihniyeti
Alev Alatlı'nın "Nasihatname" serisi üzerinden, ABD özelinde Batı medeniyetine ait kavramlar ve semboller irdeleniyor.
23. Bölüm
36:17
Alev Alatlı Kitapları - "Yabancı" Kavramı
Postmodern faşizm ve popülizmin gölgesinde modern toplumun "yabancı" kavramı ele alınıyor.
24. Bölüm
43:37
Alev Alatlı Kitapları
Alev Alatlı, kitapları üzerinden yazarlık serüvenini anlatmaya devam ediyor.
25. Bölüm
38:03
Alev Alatlı Kitapları - Türkiye'nin Duygu Serüveni
Alev Alatlı, Türkiye'nin duygu serüvenini ve seçkinlerin yabancılaşmasını ele alıyor.
26. Bölüm
32:30
Turbokapitalizm
Alev Alatlı'nın "turbokapitalizm" tanımında hareketle gelenek ve modern arasındaki geçişkenlik tartışılıyor.
27. Bölüm
41:18
Özgürlük
"Özgürlük" kavramı ve özgürlüğün eşitlikle ilişkisi değerlendiriliyor.
28. Bölüm
39:25
Kadına Şiddet
Küresel ölçekte artan kadına şiddetin arkasındaki sosyolojik ve psikolojik sebepler konuşuluyor.
29. Bölüm
39:28
Kadına Şiddet (2. Bölüm)
Kadına şiddet konusu detaylı olarak tartışılmaya devam ediyor.
30. Bölüm
37:39
Yeni Köylüler
Kent yaşamından bıkıp köy yaşamına geçen "yeni köylüler" üzerine konuşuluyor.
31. Bölüm
37:22
Yeni Köylüler (2. Bölüm)
Kentlilerin toprağa dönüş akımının temel sebebi irdeleniyor.
32. Bölüm
40:48
Türkiye'de Tarım
2005 ve 2015 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan Mehdi Eker ile tarım politikaları konuşuluyor.
33. Bölüm
44:17
Amerika'nın Rotası
"Trump, Amerika'yı rotasından çıkarabilir mi?" sorusundan hareketle, geçmişten günümüze Amerika'nın rotası ele alınıyor.
34. Bölüm
40:32
Amerika Temsilciler Meclisi
1915 olaylarıyla ilgili Amerika Temsilciler Meclisi'nin kararı tartışılıyor.
35. Bölüm
52:54
Hristiyanlığın Kırılma Noktaları
Hristiyanlığın kırılma noktaları üzerinden Amerika masaya yatırılıyor.
36. Bölüm
51:43
Türkiye
Dinler tarihindeki değişimler ve Batı'nın iktisadi gelişimi sırasında Türkiye'nin konumu üzerine konuşuluyor.
37. Bölüm
46:13
Teknoloji
"Kitlelerin afyonu teknolojidir." sözü üzerine tartışılıyor.
38. Bölüm
43:58
Teknoloji ve İnsanlık
"Teknoloji insanlığa ne yapıyor?" sorusuna cevap aranıyor.
39. Bölüm
44:43
Çin ve NATO
Çin ve NATO hakkındaki düşünceler masaya yatırılıyor.
40. Bölüm
50:33
Rusya
Sosyalizmden sonra biri dünya devi olan ve diğeri dağılan iki devlet üzerinden Rusya masaya yatırılıyor.
41. Bölüm
40:51
Rusya (2. Bölüm)
Sosyalizm sonrası Sovyet Rusya'nın neden dağıldığı sorusuna cevap aranıyor.
42. Bölüm
47:28
Yeni Yıl
Alev Alatlı ve Süleyman Seyfi Öğün ile birlikte yılın ilk programında, "yeni yıl" kavramı konuşuluyor.
43. Bölüm
38:18
Filistin & Eğitim
Alev Alatlı ve Süleyman Seyfi Öğün ile birlikte yılın ilk programında, "yeni yıl" kavramı konuşuluyor.
44. Bölüm
38:50
Filistin & Edward Said
Edward Said üzerinden Filistin meselesi konuşuluyor.
45. Bölüm
40:33
Sağ-Muhafazakarlık
Türkiye'de "sağ-muhafazakarlık" konusu ele alınıyor.
46. Bölüm
39:11
Sağ-Muhafazakarlık (2. Bölüm)
"Türk sağı" ve "Türk sağcılığı" konuşulmaya devam ediyor.
47. Bölüm
43:49
Mültecilik & Türk Solu
Ayşe Böhürler'in moderatörlüğünde, "mültecilik" meselesi ve Türk solu masaya yatırılıyor.
48. Bölüm
43:04
Türkiye ve Dünyada Solculuk
Ayşe Böhürler'in moderatörlüğünde, "mültecilik" meselesi ve Türk solu masaya yatırılıyor.
49. Bölüm
44:21
ABD'de Başlayan Protestolar (1. Bölüm)
George Floyd'un öldürülmesiyle ABD'de başlayan protestolar konuşuluyor.
50. Bölüm
50:18
ABD'de Başlayan Protestolar (2. Bölüm)
İhmal Edilebilir Nasihatler'de, Amerika'daki protestolar konuşulmaya devam ediyor.
51. Bölüm
50:04
ABD'de Başlayan Protestolar (3. Bölüm)
Alev Alatlı ve Süleyman Seyfi Öğün, Amerika'daki olayları ve Türkiye'yi konuşuyorlar.
52. Bölüm
50:52
Farmasonluk ve Masonluk
Amerika, "farmasonluk" ve "masonluk" kavramları ele alınıyor.
53. Bölüm
48:19
Hümanizma ve İdealizm
"Hümanizma" ve "idealizm" kavramları üzerinden Amerika tarihi okunmaya devam ediliyor.
54. Bölüm
53:05
Aydınlanma Düşüncesi
Aydınlanma düşüncesine giden yol ve dönemin düşünce insanları konuşuluyor.
55. Bölüm
53:26
Gnostisizm Kavramı
İhmal Edilebilir Nasihatler'de "Gnostisizm" kavramı ele alınıyor.
56. Bölüm
50:40
Amerika'nın Kurucu Düşünürleri
Amerika'nın kurucu düşünürleri ve düşünceleri konuşuluyor.
57. Bölüm
55:44
Sosyal Darwinizm
Amerika'nın kuruluşu ve "sosyal darwinizm" konuları ele alınıyor.
58. Bölüm
50:27
Amerika'nın Kurucu "Fikir Babaları"
İhmal Edilebilir Nasihatler'de, Amerika'nın kurucu "fikir babaları" konuşuluyor.
59. Bölüm
51:59
18. ve 19. Yüzyıl
18. ve 19. yüzyılın önemli olaylarının arka planı ve fikir adamları konuşuluyor.
60. Bölüm
56:33
Tarihsel Arka Plan
İhmal Edilebilir Nasihatler'de, günümüzdeki bazı meselelerin tarihsel arka planı konuşuluyor.
61. Bölüm
50:11
Kapitalizm
"Kapitalizm"in arka planındaki isimler ve Yahudilikle ilişkisi ele alınıyor.
62. Bölüm
45:58
20. Yüzyılın Tahlili
21. yüzyılı anlamak için 20. yüzyıl tahlil edilmeye devam ediliyor.
63. Bölüm
50:45
İllüminati
"İlluminati" ve yeni dünya düzenine dair fikirler ele alınıyor.
64. Bölüm
52:53
Avrupa
Seyfi Öğün ve Alev Alatlı, Ayşe Böhürler ile Avrupa'yı konuşmaya devam ediyor.
65. Bölüm
50:12
Avrupa'nın Kökleri
Bugüne etkileri de konuşularak, Avrupa'nın kökleri masaya yatırılıyor.
66. Bölüm
56:04
Avrupa'nın Kökenleri
Avrupa'nın kökenleri Roma ve Yunan medeniyetleri odağında değerlendiriliyor.
67. Bölüm
45:19
İsveç
İsveç'i Avrupa'dan ayıran faktörler üzerinde durularak, İsveç konuşuluyor.
68. Bölüm
53:15
Paganlık ile Hristiyanlığın Buluşması
"Paganlık ile Hristiyanlığın buluşması nasıl oldu?" sorusuna cevap aranıyor.
69. Bölüm
50:04
Feodalite ve Milliyetçilik
Feodalite ve milliyetçiliğin ortaya çıkışı konuşuluyor.
70. Bölüm
55:41
19. ve 20. Yüzyıl Milliyetçiliği
19. ve 20. yüzyılda milliyetçiliğin yaşadığı değişimler ele alınıyor.
71. Bölüm
50:45
Milliyetçilik
Ayşe Böhürler, Alev Alatlı ve S. Seyfi Öğün, milliyetçiliği konuşmaya devam ediyor.
72. Bölüm
50:08
Avrupa'da Sosyo-kültürel Yapı
Avrupa'nın sosyo-kültürel yapısı masaya yatırılıyor.
73. Bölüm
46:07
Avrupa'da Sınıf İlişkileri
Avrupa'daki sınıf ilişkileri, sınıf teorileri ve sermaye ilişkileri ele alınıyor.
74. Bölüm
48:39
Hollywood Sineması
İhmal Edilebilir Nasihatler'de, Semih Kaplanoğlu ile Hollywood sineması masaya yatırılıyor.
75. Bölüm
53:29
Hollywood Sinemasının Amacı
Alev Alatlı ve Ayşe Böhürler, Hollywood sinemasını konuşmaya Atalay Taşdiken ile devam ediyor.
76. Bölüm
51:36
Avrupa'da Devlet, Ulus ve Ordu
Avrupa'nın kuruluş sürecinde devlet, ulus ve ordu ilişkisi ele alınıyor.
77. Bölüm
52:44
Asker-Sivil Ayrımı
Savaş kavramındaki değişiklikler ve asker-sivil ayrımı konuşuluyor.
78. Bölüm
51:05
Savaş ve Ordu
"Savaş" ve "ordu" kavramları, bugünün perspektifinden değerlendiriliyor.
79. Bölüm
53:33
Tecrit Savaşları
A. Böhürler, A. Alatlı ve S. S. Öğün, "tecrit savaşları" üzerine konuşmaya devam ediyor.
80. Bölüm
50:00
Avrupa Demokrasisinin Açmazları
Avrupa demokrasisinin açmazları ve askeri güçler masaya yatırılıyor.
81. Bölüm
48:53
Popülist Siyaset
Dünyada popülist siyaset ve sivil silahlanma konuları ele alınıyor.
82. Bölüm
45:47
Avrupa'da Eğitim Tarihi
Avrupa'da eğitim tarihi ve ulusların oluşma sürecinde nasıl şekillendiği ele alınıyor.
83. Bölüm
45:04
Türkiye'de Eğitim Tarihi
Tükiye'de eğitim tarihi ve Batılı eğitim sistemine geçiş konuşuluyor.
84. Bölüm
55:19
Türkiye'de Eğitim ve Disiplin
Dünden bugüne Türkiye'de eğitim ve disiplin tartışılmaya devam ediliyor.
85. Bölüm
54:22
Toplumdaki Ontolojik Sorunlar
Toplumdaki "ontolojik sorunlar" masaya yatırılıyor.
86. Bölüm
48:26
Türkiye'nin Düşünce Havzası
Türkiye'nin düşünce havzasını oluşturan coğrafyalar ele alınıyor.
87. Bölüm
49:35
Tarihi Şahısların Özellikleri
Tarih okumasında tarihi şahısların karakter özelliklerini incelemenin önemi tartışılıyor.
88. Bölüm
51:33
Tarihin İnsansızlaştırılması
Bu bölümde, "tarihin insansızlaştırılması" konusu tartışılıyor.
89. Bölüm
46:14
Tarihin İnsansızlaştırılması ve Teknolojinin Yükselişi
Tarihin insansızlaştırılması ve teknolojinin yükselişi konuşulmaya devam ediyor.
90. Bölüm
44:33
Egemenlik ve Seçkinler
Egemenliğin kimde olması gerektiği, sınıflar teorisi ve seçkinler konusu ele alınıyor.
91. Bölüm
49:04
Türkiye'nin Seçkin Tipolojisi
Osmanlı Devleti'nden cumhuriyete, Türkiye'nin değişen seçkin tipolojisi konuşuluyor.
92. Bölüm
47:17
Seçkinler Sınıfı
Osmanlı'dan cumhuriyete, seçkinlerin toplumdaki rolü konuşuluyor.
93. Bölüm
47:16
Tanzimat Sonrası Seçkinler
Tanzimat sonrası seçkinler sınıfında yaşanan değişimler konuşuluyor.
94. Bölüm
46:13
Cumhuriyet Dönemi Aydınları
Bu bölümde, Cumhuriyet dönemi aydınları konuşulmaya devam ediliyor.
95. Bölüm
42:42
Çağdaş Türk Düşüncesi
Bu bölümde, çağdaş Türk düşüncesinin izleri sürülüyor.
96. Bölüm
52:04
Sezai Karakoç
Türk düşünce tarihinde iz bırakan aydınlardan Sezai Karakoç konuşuluyor.
97. Bölüm
46:35
Türk Aydınlarının Misyonu
Türk aydınlarının misyonu konuşulmaya devam ediliyor.
98. Bölüm
50:21
1960 Sonrası Türkiye
Türkiye'nin 1960 sonrası siyasal durumu ele alınıyor.
99. Bölüm
54:11
1990'larda Aydınlar
Bu bölümde, Soğuk Savaş sonrası 1990'lı yıllarda aydınlardaki değişim ele alınıyor.
100. Bölüm
51:06
Aydınlar
Türkiye'nin geleceğinden umutlu olan aydınlar konuşuluyor.
101. Bölüm
54:58
1960 Sonrası Avrupa
1960 sonrası Avrupa'daki siyasi ve toplumsal durum konuşuluyor.
102. Bölüm
34:21
Avrupa Aydınları
1960-1980 yıllarındaki Avrupa aydınları konuşulmaya devam ediliyor.
103. Bölüm
48:21
Türkiye'nin Modernleşmesi
Türkiye'nin modernleşmesinde rol oynayan aydınlar ele alınıyor.
104. Bölüm
50:40
1980'lerde Türk Düşüncesi
1980'lerden itibaren Türk düşüncesinin değişimi konuşuluyor.
106. Bölüm
47:22
Paradigmalar
Türk düşüncesinde değişen paradigmalar ele alınıyor.
107. Bölüm
42:48
Kavramlar
Türk düşüncesinde "solculaştırma", "sağcılaştırma" ve "liberalleştirme" kavramları ele alınıyor.
108. Bölüm
45:14
Ukrayna-Rusya
Rusya'nın dünyaya bakışı ve Ukrayna-Rusya savaşının arka planı konuşuluyor.
109. Bölüm
51:17
Rusya-Ukrayna
Rusya-Ukrayna krizinin arka planı ve diğer dünya krizleri konuşuluyor.
110. Bölüm
48:03
Dünya Sisteminin Krizleri
Dünya sisteminin krizleri ve ideolojileri yeniden tanımlayan "post" kavramı konuşuluyor.
111. Bölüm
47:57
Farklı Dönemlerde İslamcılık
Osmanlı'nın son döneminde İslamcılık ve 1980 sonrası İslamcılık ele alınıyor.
112. Bölüm
49:31
Ramazan Gelenekleri
Ramazan gelenekleri ve tüketim alışkanlıkları konuşuluyor.
113. Bölüm
44:22
Irkçı Akımlar
Avrupa'da paganizmin geri dönüşü ve ırkçı akımlar ele alınıyor.
114. Bölüm
48:20
Dünya Gündemi
Metaverse, Ukrayna-Rusya savaşı ve diğer güncel konular ele alınıyor.
115. Bölüm
47:05
Para ve Ekonomi
Para ve ekonominin, toplumları ve siyaseti nasıl etkilediği konuşuluyor.
116. Bölüm
41:32
Ekonomi & Para
Dünya tarihine, "ekonomi" ve "para" penceresinden bakılıyor.
117. Bölüm
53:27
Dünya ve Ekonomi
Dünya tarihine, "ekonomi" üzerinden bakılmaya devam ediliyor.
118. Bölüm
45:19
Kapitalizm ve Krizler
Kapitalizm ve krizlerin ortaya çıkış sebepleri irdeleniyor.
119. Bölüm
48:04
Ekonomik Krizler ve Çözümleri
Tarihteki ekonomik krizler, sebepleri ve çözüm yöntemleri ele alınıyor.
120. Bölüm
36:07
1929 Buhranı Sonrası
1929 ekonomik buhranından bu yana yaşanan gelişmeler ele alınıyor.
121. Bölüm
50:12
II. Dünya Savaşı Sonrası
II. Dünya Savaşı sonrası ekonominin değişimi konuşuluyor.
122. Bölüm
47:07
Thatcher Dönemi
Thatcher dönemi ve Güney Asya krizi konuşuluyor.
123. Bölüm
50:15
Dünya Tarihinde Krizler
Ekonomik krizlerin ortaya çıkış sebepleri dünya tarihi ile birlikte konuşuluyor.
124. Bölüm
44:26
Rusya Krizi
Dünya sistemini anlamada önemli bir eşik olan Rusya krizi konuşuluyor.
125. Bölüm
52:51
Rusya'nın Ekonomik Tarihi
Rusya'nın ekonomik tarihi konuşulmaya devam ediliyor.
126. Bölüm
52:31
Ekonomik Krizlerin Çıkış Süreci
Ekonomik krizlerin çıkış süreci konuşulmaya devam ediyor.
127. Bölüm
36:03
Türk Toplumunun Nesi Var?
"Türk toplumunun nesi var?" sorusuna cevap aranıyor.
128. Bölüm
43:04
Demokrasi Nedir?
"Demokrasi nedir?" sorusuna cevap aranıyor.
129. Bölüm
55:43
"Demokrasi nasıl eğitildi?"
"Demokrasi nasıl eğitildi?" sorusuna cevap aranıyor.
130. Bölüm
51:08
Demokrasi
"Demokrasi" konuşuluyor.
131. Bölüm
35:29
Demokrasi
"Demokrasi" konuşuluyor.
131. Bölüm
35:29
Demokrasiye Dair
"Demokrasi" konuşulmaya devam ediyor.
132. Bölüm
49:00
Özgürlük
"Özgürlük" kavramı konuşuluyor.
133. Bölüm
49:02
Karanlık Değişimler
"Demokrasi"nin geleceğini karartan değişimler ve etkileşimler konuşuluyor.
134. Bölüm
46:57
Savaş Sonrası İlkeler
II. Dünya Savaşı sonrası demokrasinin koyduğu ilkeler ve değişimler konuşuluyor.
135. Bölüm
52:18
Amerika'da Sol
Amerika'daki sol damar ve solculuk konuşuluyor.
136. Bölüm
50:15
Amerika ve Rusya'da Sol
Amerika ve Rusya'da "sol" hareket konuşuluyor.
137. Bölüm
50:04
Sol ve Demokrasi
Sol ve demokrasi ilişkisi konuşuluyor.
138. Bölüm
53:25
Küresel Bezginlik
"Küresel bezginlik" ve paradokslar konuşuluyor.
140. Bölüm
42:45