Hukuk ve Hayat

Hemen Dinle
Durdur

Bölümler

273 bölüm 44:10:44
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi konu ediliyor.
1. Bölüm
09:28
Miras Hukuku
Miras hukuku konu ediliyor.
2. Bölüm
09:32
Hatalı Tıbbi Uygulamalar - Malpraktis
Hatalı tıbbi uygulamalar ve malpraktis konu ediliyor.
3. Bölüm
08:47
Ortak Velayet
Ortak velayet konu ediliyor.
4. Bölüm
09:41
Kadının Soyadı
Kadının soyadı konu ediliyor.
5. Bölüm
09:18
Sağlıklı Yaşama Hakkı
Sağlıklı yaşama hakkı konu ediliyor.
6. Bölüm
08:48
Vasiyetname
Vasiyetnameler konu ediliyor.
7. Bölüm
09:09
Mucbir Sebep
Salgın hastalıklar ve afetlerin mucbir sebep olarak hukuki ilişkisi üzerine konuşacağız.
8. Bölüm
09:59
Akıllı Sözleşmeler
Akıllı sözleşmeler konu ediliyor.
9. Bölüm
09:59
İş Hukukunda İbra Sözleşmesi
İş hukukunda ibra sözleşmesi konu ediliyor.
10. Bölüm
09:59
İlamsız İcra Takibi
Belge olmaksızın alacak için icra takibi konu ediliyor.
11. Bölüm
08:49
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Hüküm ve Konular
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde hayati öneme sahip hüküm ve konuları konuşuyoruz.
12. Bölüm
08:50
Riskli Yapılarda Güçlendirme Esasları
Av. Dr. Baki Tuna Yazıcı ile riskli yapıların hangi usul ve esaslar çerçevesinde güçlendirilebileceği üzerine konuşuyoruz.
13. Bölüm
09:30
Konut Satışında Güncel Gelişmeler - Ön Ödemeli Konut Satışı
Konut satışında güncel gelişmeleri ve ön ödemeli konut satışını konuşuyoruz.
14. Bölüm
09:59
Temel Hak ve Özgürlüklerimiz - Ayrımcılık
Temel haklar ve ayrımcılık hakkında konuşuyoruz.
15. Bölüm
09:55
Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı
Eşler arasındaki mal paylaşımı konu ediliyor.
16. Bölüm
09:59
Karı-Koca Arasındaki Mal Rejimleri
Mal rejimi konu ediliyor.
17. Bölüm
09:58
Tasarrufun İptali Davaları
Tasarrufun iptali davaları konu ediliyor.
18. Bölüm
08:09
Doktor Hatası (Malpraktis)
Doktor hatası (Malpraktis) konu ediliyor.
19. Bölüm
09:14
Pandemi Sürecinde Zorunlu Aşı - İşçi İşveren
Pandemi sürecinde covid aşısını işçi işveren çerçevesinde konuşuyoruz.
20. Bölüm
09:59
Profesyonel Sporcu Sözleşmeleri
Profesyonel sporcu sözleşmeleri konu ediliyor.
21. Bölüm
09:59
Arsa Sahiplerinin Temel Hakları - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi konu ediliyor.
22. Bölüm
09:39
Boşanma
Boşanma konu ediliyor.
23. Bölüm
09:38
Boşanma Sonrası Yoksulluk Nafakası
Yoksulluk nafakası konu ediliyor.
24. Bölüm
09:04
İşçi Hakları - Performans Düşüklüğü
Performans düşüklüğüne bağlı olarak işten çıkarılanları ve işçi haklarını konuşuyoruz.
25. Bölüm
09:59
İş Hukukunda Arabulucuk
İş hukukunda arabulucuk konu ediliyor.
26. Bölüm
09:13
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)
Mirastan mal kaçırılması konu ediliyor.
27. Bölüm
09:43
Çocuk ile Büyükanne ve Büyükbabanın Kişisel İlişkisi
Çocuk ile büyükanne ve büyükbabanın kişisel ilişkisi konu ediliyor.
28. Bölüm
09:03
Haksız Şartlar
Haksız şart konu ediliyor.
29. Bölüm
09:59
Çocuğun Ebeveynine Karşı Korunması
Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK ile ebeveynlerin çocuklarının fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşıp paylaşamayacakları konusunda konuşuyoruz.
30. Bölüm
08:49
Kripto Varlıkların Hukuki Niteliği
Dr. Öğr. Üyesi Doğa Ekrem DOĞANCI ile Bitcoin, Ether vb. kripto varlıkların ne olduğu, ödemelerde kullanılıp kullanılamayacağı üzerine konuşuyoruz.
31. Bölüm
09:59
Dilekçe Hakkı
Dilekçe hakkı konu ediliyor.
32. Bölüm
10:00
Ölümün Kira Sözleşmelerine Etkisi
Prof. Dr. İpek Sağlam ile kiracının ya da kiraya verenin ölmesinin kira sözleşmesine etkisini konuşuyoruz.
33. Bölüm
09:59
Türk Medeni Kanunu'na Göre Fiil Ehliyeti
Türk Medeni Kanunu’na göre fiil ehliyetine sahip olmanın koşullarını konuşuyoruz.
34. Bölüm
09:58
Yakalama
Prof. Dr. Yusuf Yaşar ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen koruma tedbirlerinden yakalamayı konuşuyoruz.
35. Bölüm
09:58
Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile temel hak ve özgürlüklerin hangi makam tarafından, hangi koşul ve ilkelerle sınırlandırılabileceğini konuşuyoruz.
36. Bölüm
10:00
Aydınlatılmış Onam ve Malpraktis
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile malpraktis ve aydınlatılmış onam arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz.
37. Bölüm
08:21
Konkordato
Prof. Dr. Serdar Kale ile tüzel veya gerçek kişilere bir borç yapılandırma imkanı olarak sunulan konkordatoyu konuşuyoruz.
38. Bölüm
10:00
Evlenme
Türk Medeni Kanunu'na göre evlenmenin ne şekilde düzenlendiği ve başlıca koşullarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
39. Bölüm
09:59
Vesayet
Prof. Dr. Fulya Erlüle ile bir kimsenin vesayet altına alınıp kısıtlanmasının koşulları konusunda konuşuyoruz.
40. Bölüm
09:58
Bağımsız Bölümlerde Hayvan Besleme
Prof. Dr. Arzu Genç Arıdemir ile bağımsız bölümlerde hayvan beslemek ve bunun kat mülkiyeti hukukundaki yeri konusunda konuşuyoruz.
41. Bölüm
09:19
Alacak Tahsili
Prof. Dr. Murat Yavaş ile konkordato ilan etmiş bir kişi veya şirketten alacak tahsilinin nasıl olabileceği konusunda konuşuyoruz.
42. Bölüm
09:00
Temel Hak ve Özgürlüklerin Durdurulması
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile temel hak ve özgürlüklerin olağanüstü hallerde durdurulmasının koşulları üzerine konuşuyoruz.
43. Bölüm
09:59
Evliliğin Eşlere Getirdiği Hak ve Yükümlülükler
Türk Medeni Kanunu'na göre evliliğin eşlere getirdiği hak ve yükümlülüklerin neler olduğunu konuşuyoruz.
44. Bölüm
10:00
İştirak Nafakası
Prof. Dr. Aslı Makaracı ile boşanma sonucu çocukların bakımı için ödenecek nafaka konusunu konuşuyoruz.
45. Bölüm
08:30
Genel İşlem Koşulları
Dr. Öğr. Üyesi Doğa Ekrem Doğancı ile genel işlem koşullarında mahkemenin denetim aşamaları konusunda konuşuyoruz.
46. Bölüm
10:00
Kıdem Tazminatı
Prof. Dr. Ercüment Özkaraca ile kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı konusunda konuşuyoruz.
47. Bölüm
08:29
İfade Özgürlüğü
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile ifade özgürlüğü, önemi ve sınırları hakkında konuşuyoruz.
48. Bölüm
09:44
Velayet Hakkı
Ebeveynlerin velayet haklarının kapsamı, ne şekilde kullanabilecekleri ve hangi hallerde velayet hakkını kaybedebilecekleri konusunda konuşuyoruz.
49. Bölüm
09:54
Gözaltı
Prof. Dr. Yusuf Yaşar ile gözaltı uygulamasının koşullarını konuşuyoruz.
50. Bölüm
10:00
Amatör ve Profesyonel Sporcuların Hukuki Niteliği
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Orhan ile amatör ve profesyonel sporcuların hukuki nitelikleri bakımından farklarını konuşuyoruz.
51. Bölüm
09:29
Salgın Sürecinin İşçi ve İşveren İlişkisine Etkisi
Dr. Av. Serkan Bingöl ile salgın sürecinde alınan önlemlerin işverene getirdiği yükümlülükleri ve işçiye getirdiği hakları konuşuyoruz.
52. Bölüm
09:59
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilmenin koşullarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
53. Bölüm
09:59
Satıştan Kaçınma
Tüketici hukukunda satıştan kaçınma, sipariş edilmeyen mal ve hizmetler konusunda konuşuyoruz.
54. Bölüm
09:09
Tutuklama
Prof. Dr. Yusuf Yaşar ile Türk Ceza Kanunu'na göre tutuklamanın ne demek olduğu, hangi koşullarda kim tarafından uygulanabileceği konusunda konuşuyoruz.
55. Bölüm
09:58
Davalarda Kanun Yolları
Prof. Dr. Serdar Kale ile Medeni Muhakeme Hukuku'na göre kanun yollarının neler olduğu, birinci derece mahkemelerden çıkan kararlara itirazın nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda konuşuyoruz.
56. Bölüm
08:44
Aile İçi Çocuk Kaçırma
Av. Gizem Yılmaz ile bir ebeveynin kendi çocuğunu yurt dışına kaçırması durumunda diğer ebeveynin çocuğu nasıl geri alabileceği konusunda konuşuyoruz.
57. Bölüm
10:00
Seçme Hakkı
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile seçme hakkının temel özelliklerinin neler olduğu ve bu hakkı hangi ilkeler ışığında kullandığımızı konuşuyoruz.
58. Bölüm
09:59
Hayvan İdare Edenin Sorumluluğu
Hayvan idare edenlerin ya da hayvan sahiplerinin yükümlülükleri altındaki hayvanların kişilere veya çevreye verebileceği zararlar üzerindeki sorumluluğu üzerine konuşuyoruz.
59. Bölüm
08:00
Nişanlanma
Prof. Dr. İpek Sağlam ile Türk Medeni Kanunu'na göre nişanlanmanın hangi koşullarla gerçekleşeceğini, taraflara getirdiği hak ve yükümlülüklerin neler olduğunu konuşuyoruz.
60. Bölüm
10:00
Bebekli Dönemi Aşıları
Doç. Dr. Seda Öktem Çevik ile bebeklik döneminde yapılan aşı uygulamalarının zorunlu olup olmadığı konusunda konuşuyoruz.
61. Bölüm
08:43
Hasta Hakları
Av. Ömer Haydar Kahraman ile hasta haklarının neler olduğu ve aydınlatılmış onamın nasıl olması gerektiği konusunda konuşuyoruz.
62. Bölüm
09:59
Ölçülülük İlkesi
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile Anayasamıza göre hakların sınırlandırmasında ölçülülük ilkesinin nasıl uygulandığını konuşuyoruz.
63. Bölüm
09:59
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
Borçlar Kanunu'na göre işverenlerin çalışanları üzerindeki sorumlulukları ve iş esnasında oluşabilecek zararların önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda konuşuyoruz.
64. Bölüm
09:59
Haciz
Prof. Dr. Murat Yavaş ile haczin uygulama süreçleri, bu süreçte borçlu ve alacaklıların haklarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
65. Bölüm
09:59
İş Kazaları
Av. Dr. Serkan Bingöl ile iş yerindeki kazaların işçiler ve işverenlere getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda konuşuyoruz.
66. Bölüm
09:59
Meşru Savunma
Prof. Dr. Yusuf Yaşar ile meşru savunmanın hangi durumlarda geçerli olabileceği, sınırlarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
67. Bölüm
10:00
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile bireylerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmesinin koşullarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
68. Bölüm
09:59
Depozito
Kiralama ilişkilerinde yaygın olarak kullanılan depozito (güvence) uygulamasının hukukî niteliği hakkında konuşuyoruz.
69. Bölüm
09:59
Sportif Uyuşmazlıklar
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Orhan ile spor alanındaki uyuşmazlıkların nasıl çözümlendiği konusunda konuşuyoruz.
70. Bölüm
09:59
İşçilerin Temel Hakları
Av. Dr. Serkan Bingöl ile işçilerin temel haklarından kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ve dinlenme hakkı konusunda konuşuyoruz.
71. Bölüm
10:00
Mesafeli Sözleşmeler
Av. Ömer Haydar Kahraman ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin haklarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
72. Bölüm
09:59
Kamu Denetçiliği
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görev ve sorumlulukları, kamu denetçisine nasıl ve hangi konularda başvurulabileceği hakkında konuşuyoruz.
73. Bölüm
10:00
Kiralanan Malda Değişiklik Yapmanın Sonuçları
Kiralanan ev ve iş yerlerinde, kiracının veya kiraya verenin, yenilik veya değişiklik yapması durumunda doğacak haklar ve yükümlülükler konusunda konuşuyoruz.
74. Bölüm
10:00
Kat Mülkiyetine Tabi Yerlerde Ortak Giderlerin Karşılanması
Prof. Dr. Arzu Genç Arıdemir ile kat mülkiyetine tabi olan yerlerde, apartman ve toplu konutlarda, ortak giderlere katılmamanın sonuçlarının neler olabileceği konusunda konuşuyoruz.
75. Bölüm
09:59
Sporda Disiplin
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Orhan ile sporda disiplinin sağlanmasının hukuki boyutlarını konuşuyoruz.
76. Bölüm
09:49
Mobbing
Av. Dr. Serkan Bingöl ile iş yerinde psikolojik tacizin (mobbing) işçi ve işveren açısından sonuçlarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
77. Bölüm
10:00
Mutlak Haklar
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre mutlak hakların neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
78. Bölüm
09:59
Kiralamalarda Kullanım Hakkının Devri
Kiralanan taşınmaz ya da taşınabilir malların başkasına kullandırılıp kullandırılamayacağı, kira ilişkisinin bir başkasına devrinin mümkün olup olmadığı konusunda konuşuyoruz.
79. Bölüm
10:00
Kamu Malı
Prof. Dr. Gül Üstün ile kamu mallarının neler olduğu, bireylerin bu malları mülkiyetine geçirip geçiremeyeceği konusunda konuşuyoruz.
80. Bölüm
09:59
Maske Takmama Cezası
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile maske takma cezasının hangi hukuki dayanaklarla düzenlendiği, bu cezaya itiraz yolunun olup olmadığı konusunda konuşuyoruz.
81. Bölüm
09:59
İşe İade
Av. Dr. Serkan Bingöl ile işten çıkarılan işçilerin işe iadesinin nasıl gerçekleşeceği, bu konudaki temel haklarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
82. Bölüm
10:00
Anayasa Mahkemesinin Görevleri
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile Türkiye'de ve dünyada Anayasa Mahkemelerinin görevlerinin neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
83. Bölüm
10:00
Evlat Edinme
Türk Medeni Kanunu'nda evlat edinmenin nasıl düzenlendiği, evlat edinme koşullarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
84. Bölüm
09:39
Fazla Çalışma
Av. Dr. Serkan Bingöl ile işçilerin fazla çalışma koşullarını ve bu konuda haklarının neler olduğu konusunda konuşuyoruz.
85. Bölüm
09:29
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Prof. Dr. Gül Üstün ile çevresel etki değerlendirmesinin ne sebeple, hangi faaliyetlerde uygulandığı konusunda konuşuyoruz.
86. Bölüm
09:59
Ayıplı Mal
Av. Ömer Haydar Kahraman ile satın alınan malın ayıplı olması durumunda tüketicilerin hangi haklara sahip olduğu konusunda konuşuyoruz.
87. Bölüm
09:59
Anayasa Değişikliği
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile anayasa değişikliğinin hangi koşullarla mümkün olabileceği konusunda konuşuyoruz.
88. Bölüm
09:59
Tehlikeli İşletme
Tehlikeli işletmelerin hangileri olduğu ve bu işletmelerin faaliyetleri gereği bir zarara sebep olmaları durumunda sorumluluklarının neler olduğunu konuşuyoruz.
89. Bölüm
08:59
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınların başvurabileceği hukuki yollar üzerine konuşuyoruz.
90. Bölüm
09:58
Analığa Bağlı Sosyal Haklar
Av. Dr. Serkan Bingöl ile çalışan annelerin sahip olduğu sosyal hakları üzerine konuşuyoruz.
91. Bölüm
09:44
Yürütmenin Durdurulması
Prof. Dr. Gül Üstün ile yürütmenin durdurulması uygulamasının nasıl yürütüldüğü, vatandaşların bu hukuki yolu nasıl kullanabileceği üzerine konuşuyoruz.
92. Bölüm
09:59
Anayasanın Değiştirilemeyen Maddeleri
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile anayasanın değiştilemeyen maddelerinin hangileri olduğu ve bu maddelerin neden değiştirilemeyeceği üzerine konuşuyoruz.
93. Bölüm
10:00
Zaman Aşımı
Zaman aşımının ne demek olduğu, hangi tür alacakların ne kadar süre ile zaman aşımına uğradığı ve zaman aşımını durdurmak için neler yapılabileceği üzerine konuşuyoruz.
94. Bölüm
10:00
Sosyal Risk
Prof. Dr. Gül Üstün ile sosyal risk ilkesinin ne demek olduğu, uygulama alanları ve vatandaşların nasıl faydalanabileceği üzerine konuşuyoruz.
95. Bölüm
09:59
Israrlı Takip
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile hangi durumların ısrarlı takip olarak nitelendirildiği üzerine konuşuyoruz.
96. Bölüm
10:00
Cezai Şart
Sözleşmelerde yer alan cezai şartın ne şekilde düzenlendiği üzerine konuşuyoruz.
97. Bölüm
09:59
Anayasa Değişikliklerinin Denetlenmesi
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerini denetleme yetkisini nasıl kullandığı üzerine konuşuyoruz.
98. Bölüm
09:59
Kefalet Sözleşmesi
Nasıl kefil olunacağı, kefillerin yükümlülüklerinin neler olduğu ve kefalet sözleşmesini imzalarken nelere dikkat etmek gerektiği üzerine konuşuyoruz.
99. Bölüm
10:00
Riskli Alan
Prof. Dr. Gül Üstün ile kentsel dönüşümde riskli alanların hukuki niteliğini konuşuyoruz.
100. Bölüm
09:59
Üçüncü Kişilerin Lehine Meşru Savunma
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile bireylerin kendileri dışında bireyleri korumak maksadıyla müdahalede bulunup bulunamayacağı üzerine konuşuyoruz.
101. Bölüm
10:00
Ölüm Tazminatı
Av. Dr. Serkan Bingöl ile işçilerin ölümü ardından geride bıraktığı hak sahiplerinin ölüm tazminatından hangi koşullarla faydalanabileceği üzerine konuşuyoruz.
102. Bölüm
08:59
Seçim Sistemleri
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile demokrasilerde uygulanan seçim sistemlerini konuşuyoruz.
103. Bölüm
09:59
Ayıplı Hizmet
Tüketicilerin aldıkları hizmetlerin ayıplı olması durumunda haklarının neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
104. Bölüm
09:59
İş Hukukunda Engelli Hakları
Av. Dr. Serkan Bingöl ile engelli işçilerin temel hakları üzerine konuşuyoruz.
105. Bölüm
08:40
Taksitle Satış
Taksitle satış sözleşmeleriyle alışveriş yapan tüketicilerin hakları üzerine konuşuyoruz.
106. Bölüm
09:59
İş Hukuku Bakımından Askerlik
Av. Dr. Serkan Bingöl ile askerlik ödevini yerine getirecek erkeklerin iş hukuku bakımından haklarının neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
107. Bölüm
07:59
Türkiye'de Uygulanan Seçim Sistemi
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile ülkemizde uygulanan seçim sistemi ve milletvekili sayılarının nasıl hesaplandığı üzerine konuşuyoruz.
108. Bölüm
10:00
Emlak Komisyonculuğu
Tüketicilerin emlak sektöründe yaşadıkları sorunlar ve emlakçılarla, simsarlarla imzalanacak sözleşmelerde dikkat edilmesi gerekenler üzerine konuşuyoruz.
109. Bölüm
09:58
Asıl İşveren ve Alt İşveren
Av. Dr. Serkan Bingöl ile taşeron olarak bilinen alt işverenlerin ve asıl işverenlerin sorumlulukları üzerine konuşuyoruz.
110. Bölüm
09:59
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Av. Fatih Senih Yıldırım ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının hangi koşullarda uygulandığı üzerine konuşuyoruz.
111. Bölüm
09:59
Ödeme Emri
Av. Dr. Ömer Faruk Saçar ile ödeme emirlerine ne şekilde itiraz edilebileceği üzerine konuşuyoruz.
112. Bölüm
09:59
Seçim Barajı
Doç. Dr. Abdullah Sezer ile seçim barajı uygulamasının işlevi ve ülkemizde nasıl düzenlendiği üzerine konuşuyoruz.
113. Bölüm
10:00
Çocukların Kişilik Hakları
Çocukların kişilik haklarının sosyal medya bağlamında korunması ve bu konuda diğer ülkelerdeki uygulamalar üzerine konuşuyoruz.
114. Bölüm
09:59
Hizmet Tespiti
Av. Dr. Serkan Bingöl ile sigortasız çalışmış işçilerin hizmetlerini nasıl tespit ettirebileceği üzerine konuşuyoruz.
115. Bölüm
10:00
Tanıklık
Av. Fatih Senih Yıldırım ile ceza yargılamalarında tanıklığın önemi ve kanunun getirdiği düzenlemeleri konuşuyoruz.
116. Bölüm
10:00
Abonelik Sözleşmesi
Av. Dr. Ömer Faruk Saçar ile abonelik sözleşmelerinden doğan alacaklarda nasıl bir takip usulü izlendiği üzerine konuşuyoruz.
117. Bölüm
09:59
Hekim Hakları
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile hekimlerin temel haklarının neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
118. Bölüm
09:47
Tüketici Etiği
Tüketicilerin uyması gereken temel etik kuralların neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
119. Bölüm
09:30
Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Av. Gizem Yılmaz ile Türk vatandaşlığının hangi yollarla kazanılabileceği üzerine konuşuyoruz.
120. Bölüm
10:00
Ceza Yargılaması Usulleri
Av. Fatih Senih Yıldırım ile ceza yargılama süreçlerinin nasıl işlediği ve bu konudaki temel kavramların neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
121. Bölüm
10:00
Dava Dilekçesi
Av. Dr. Ömer Faruk Saçar ile bir dava açmak için dilekçenin nasıl hazırlanması gerektiği üzerine konuşuyoruz.
122. Bölüm
10:00
Organ ve Doku Nakli
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile organ ve doku naklinin hukuki dayanaklarının neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
123. Bölüm
09:44
Piramit Satış (Saadet Zinciri)
Saadet zinciri veya ponzi şeması olarak da bilinen piramit satış sistemlerinin nasıl işlediği, tüketicileri bu konuda koruyan düzenlemelerin bulunup bulunmadığı hakkında konuşuyoruz.
124. Bölüm
10:00
Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleler
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile estetik amaçlı operasyonların hukuki dayanakları ve hekimlere getirdiği sorumlulukları konuşuyoruz.
125. Bölüm
09:59
Sözleşmenin Uyarlanması
Av. Fatih Senih Yıldırım ile imza altına alınmış bir sözleşmenin getirdiği sorumlulukların hangi koşullarda yeniden ele alınabileceği üzerine konuşuyoruz.
126. Bölüm
10:00
Yetkili Mahkeme
Av. Dr. Ömer Faruk Saçar ile bir dava açarken bunun nerede açılabileceği, hangi yer mahkemesinin yetkili olacağı üzerine konuşuyoruz.
127. Bölüm
09:59
Türk Vatandaşlığının Yatırım Yoluyla Kazanılması
Av. Gizem Yılmaz ile Türk vatandaşlığını kazanmanın istisnai yollarından yatırım yoluyla kazanmanın hangi koşullarla gerçekleşeceği üzerine konuşuyoruz.
128. Bölüm
10:00
Komşuyu Rahatsız Etmeme Yükümlülüğü
Türk Medeni Kanunu'ndaki komşuların birbirlerini rahatsız etmekten kaçınma yükümlülüğünün ayrıntılarını konuşuyoruz.
129. Bölüm
09:29
Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar
Av. Ömer Haydar Kahraman ile kumar ve bahisten doğan borçların hukuki niteliği, bu borçları ödeme yükümlülüğünün olup olmadığı üzerine konuşuyoruz.
130. Bölüm
09:30
Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi
Av. Gizem Yılmaz ile Türk vatandaşlığının hangi hallerde kaybedileceği üzerine konuşuyoruz.
131. Bölüm
10:00
Kürtaj
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile kürtajın hukuki niteliği ve gebeliğin sonlandırılmasının hangi koşullarla mümkün olabileceği üzerine konuşuyoruz.
132. Bölüm
09:59
Taksitli Satış Sözleşmesinden Cayma
Av. Ömer Haydar Kahraman ile taksitle satış sözleşmesinden cayma ve bu sözleşmede temerrüde düşmenin sonuçları üzerine konuşuyoruz.
133. Bölüm
09:59
Komşuya Zarar Verecek Kazı ve Yapı Yapmama Yükümlülüğü
Türk Medeni Kanunu'nda bir yerde kazı veya yapı yaparken çevredeki diğer yapılara zarar vermeme yükümlülüğünün nasıl düzenlendiği üzerine konuşuyoruz.
134. Bölüm
09:14
Yabancı Unsurlu Boşanma
Av. Gizem Yılmaz ile ülkemizde yaşayan yabancıların veya yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının boşanma süreçlerinin nasıl işleyeceği üzerine konuşuyoruz.
135. Bölüm
10:00
Adi Kira Sözleşmeleri
Av. Ömer Haydar Kahraman ile konut ve çatılı iş yeri dışındaki kiralamalardan oluşan adi kira sözleşmelerinin sona ermesi üzerine konuşuyoruz.
136. Bölüm
09:38
Ebeveynin Çocuğuyla Kişisel İlişki Kurma Hakkı
Av. Murat Akdi ile boşanma sonrası velayeti alamayan anne veya babanın çocuğuyla nasıl ilişki kurabileceği üzerine konuşuyoruz.
137. Bölüm
09:59
Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
Av. Ömer Haydar Kahraman ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinin sona erme koşulları üzerine konuşuyoruz.
138. Bölüm
09:59
Tazminat Sorumluluğu
Borçlar Hukuku kapsamında haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat üzerine konuşuyoruz.
139. Bölüm
10:00
Kiralanana Sağlanan Değer Artışının Talep Edilmesi
Av. Gizem Yılmaz ile kiralanan yer veya eşyada yapılan faydalı değişiklikler sonucu değer artışının talep edilip edilemeyeceği üzerine konuşuyoruz.
140. Bölüm
09:59
İpoteğin Kapsamı
Av. Murat Akdi ile ipotek edilen veya rehin verilen taşınmazın hangi kapsamda teminat altına alındığı üzerine konuşuyoruz.
141. Bölüm
09:24
Tacirlerin Hak ve Yükümlülükleri
Av. Ömer Haydar Kahraman ile tacirlerin kanuni olarak tabi olduğu rejim üzerine konuşuyoruz.
142. Bölüm
10:00
Öldürme Suçu ve Cezası
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile ölüme sebep olmanın sonuçları üzerine konuşuyoruz.
143. Bölüm
10:00
Hukuka Uygunluk Sebepleri
Tazminat sorumluluğunu ortadan kaldıran sebepler üzerine konuşuyoruz.
144. Bölüm
09:59
İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı
Av. Murat Akdi ile bir taşınmazın ipotek edilmesi durumunda hangi borçları teminat altına aldığı konusunda konuşuyoruz.
145. Bölüm
09:59
Rüşvet Suçu
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile rüşvet suçunu oluşturan koşulları ve cezasının ne şekilde düzenlendiği üzerine konuşuyoruz.
146. Bölüm
09:59
Alacaklı Temerrüdü
Borçlunun borcunu yerine getirmesine rağmen alacaklının borcun ifasını kabul etmemesi durumunda yapılabilecekler üzerine konuşuyoruz.
147. Bölüm
10:00
Vasiyetnamenin İptali
Av. Ömer Haydar Kahraman ile vasiyetnamenin hangi koşullarla iptal edilebileceği üzerine konuşuyoruz.
148. Bölüm
10:00
Makbuz ve Borç Senedi
Makbuz ve borç senetlerinin borcun yerine getirilmesi sonucunda iade edilmesinin önemi üzerine konuşuyoruz.
149. Bölüm
10:00
Dolandırıcılık Suçu
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile dolandırıcılık suçunu oluşturan koşulları ve cezasının ne olduğu üzerine konuşuyoruz.
150. Bölüm
10:00
Hekimlerin Uygulamadaki Hakları
Av. Ömer Haydar Kahraman ile görevlerini icra etmeleri sırasındaki haklarının neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
151. Bölüm
09:59
Yasal Önalım Hakkı
Paylı mülkiyetlerde yasal önalım hakkının nasıl kullanılacağı üzerine konuşuyoruz.
152. Bölüm
10:00
Mirastan Yoksunluk
Av. Ömer Haydar Kahraman ile mirasçılıktan çıkarılma koşullarının neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
153. Bölüm
09:59
Zorunlu Geçit Hakkı
Ana yola geçişi imkanı bulunmayan taşınmaza komşunun alanından faydalanarak yol açabilmenin koşullarını konuşuyoruz.
154. Bölüm
09:49
Cinsel Suçlar ve Cezaları
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile cinsel saldırı, istismar ve taciz suçlarının nasıl oluştuğu ve hangi cezaların verildiği üzerine konuşuyoruz.
155. Bölüm
10:00
Yardım Nafakası
Av. Ömer Haydar Kahraman ile aile ve akrabalar arasında kimlerin kimlere yardım nafakası ödeme yükümlülüğü taşıdığı üzerine konuşuyoruz.
156. Bölüm
09:54
Hırsızlık Suçu
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile hırsızlık suçunu oluşturan koşulları, nitelikli ve niteliksiz hallerini, suça karşı verilecek cezaları konuşuyoruz.
157. Bölüm
10:00
Ev Başkanının Sorumluluğu
Av. Ömer Haydar Kahraman ile Türk Medeni Kanunu'na göre aile düzeninin nasıl işlediği, kimlerin aileye dahil olduğu ve kimlerin sorumluluk sahibi olduğu üzerine konuşuyoruz.
158. Bölüm
09:59
Borcun İfası
Borçlunun borcunu ifa ederken dikkat etmesi gerekenler üzerine konuşuyoruz.
159. Bölüm
10:00
Aile Malları Ortaklığı
Av. Ömer Haydar Kahraman miras kalan paylı mülkiyetlerin bölünmeden ortaklık olarak yönetilmesinin koşulları üzerine konuşuyoruz.
160. Bölüm
09:59
Failin Öldürme veya Yaralama Kastının Tespiti
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile bir kişinin ölümüne sebep veren failin kastının nasıl tespit edileceği üzerine konuşuyoruz.
161. Bölüm
10:00
Tanıma ve Tenfiz Davaları
Av. Gizem Yılmaz ile yurt dışında alınan mahkeme kararlarının Türkiye'de geçerlilik kazanması ve icra edilebilmesi için nasıl bir yol izlenebileceği üzerine konuşuyoruz.
162. Bölüm
10:00
Koruma Amacıyla Kısıtlama
Av. Ömer Haydar Kahraman ile kişinin korunmaya ihtiyacı olan veya başkalarına zarar verebilme ihtimali olan durumlarda kısıtlanmasının hangi koşullarda gerçekleştirilebileceği üzerine konuşuyoruz.
163. Bölüm
09:59
Taşınmazın Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması
Bir taşınmazın zamanaşımı yoluyla kazanılabilmesi için gereken koşulların neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
164. Bölüm
10:00
Bulunan Eşyaların Akıbeti
Av. Ömer Haydar Kahraman ile taşınır malların kaybolması halinde bulan kişinin sorumlulukları üzerine konuşuyoruz.
165. Bölüm
09:59
Hakaret Suçu
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile Türk Ceza Kanunu'nda hakaret suçunun nasıl düzenlendiği üzerine konuşuyoruz.
166. Bölüm
10:00
Rehinli Malın Değer Kaybının Önlenmesi
Rehne konu olan eşyalardaki değer kaybının nasıl önlenebileceği üzerine konuşuyoruz.
167. Bölüm
10:00
Ortaklığın Giderilmesi Davası
Av. Gizem Yılmaz ile izale-i şuyu olarak da bilinen, paylı mülkiyetlerde ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişin nasıl gerçekleşebileceği üzerine konuşuyoruz.
168. Bölüm
10:00
Paylı Mülkiyette Paydaşın Ortaklıktan Çıkarılması
Ortak mülkiyetlerde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeyen paydaşın ortaklıktan çıkarılmasının nasıl sağlanabileceği üzerine konuşuyoruz.
169. Bölüm
09:39
Beğenme Koşuluyla Satış
Av. Ömer Haydar Kahraman ile bir ürünü satın almadan önce deneme hakkının hangi koşullarla kullanılabileceği üzerine konuşuyoruz.
170. Bölüm
09:59
İntihara Azmettirme
Doç .Dr. Mehmet Emin Alşahin ile bir insanı canına kıymaya teşvik etmenin sonuçları üzerine konuşuyoruz.
171. Bölüm
09:59
Haklı Sebeple Fesih
Av. Gizem Yılmaz ile işçi hekimlerin iş sözleşmelerini haklı sebeple fesih edebilmesinin koşullarını konuşuyoruz.
172. Bölüm
09:59
Dernekler
Derneklerin temel özellikleri ve kuruluş amaçları üzerine konuşuyoruz.
173. Bölüm
10:00
Dernek Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri
Dernek üyelerinin temel hak ve yükümlülükleri ile derneklerin sona ermesi üzerine konuşuyoruz.
174. Bölüm
10:00
Evde Hizmet Sözleşmesi
Av. Ömer Haydar Kahraman kendi evi veya belirlediği başka bir mekanda çalışarak işçi olmak ve bu işçilerin hakları üzerine konuşuyoruz.
175. Bölüm
10:00
Vakıf
Vakıfların kuruluş şekilleri ve genel özellikleri hakkında konuşuyoruz.
176. Bölüm
10:00
Göçmen Kaçakçılığı
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile göçmen kaçakçılığının cezai sorumluluğu üzerine konuşuyoruz.
177. Bölüm
09:59
Dava Türleri
Av. Dr. Serkan Bingöl ile hukuk yargılamalarında hangi davanın hangi amaçla açılabileceği üzerine konuşuyoruz.
178. Bölüm
09:00
Soybağı
Çocuk ile anne ve babası arasında soybağının nasıl kurulduğu ve nasıl iptal edilebileceği üzerine konuşuyoruz.
179. Bölüm
09:14
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile meskun mahalde silahla ateş etme, yangın çıkarma vb. suçların nasıl oluştuğu ve ne şekilde cezalandırıldığı üzerine konuşuyoruz.
180. Bölüm
09:59
Geçici Koruma İmkânları
Av. Dr. Serkan Bingöl ile dava açmadan önce veya dava sırasında, davaya konu olan hakların nasıl korunabileceği üzerine konuşuyoruz.
181. Bölüm
09:39
Çocuğun Tanınması
Evlilik dışında doğan çocuğun baba tarafından tanınmasının nasıl gerçekleşebileceği üzerine konuşuyoruz.
182. Bölüm
09:49
Yağma Suçu
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile yağma suçu ve hırsızlık arasındaki farkın ne olduğu, nasıl cezalandırıldığı üzerine konuşuyoruz.
183. Bölüm
09:59
Babalık Davası
Çocuk ile biyolojik babası arasında soybağı kurulmadığı durumlarda babalık davası açmanın koşulları üzerine konuşuyoruz.
184. Bölüm
09:39
Trafik Kazasının Getirdiği Sorumluluklar
Av. Dr. Serkan Bingöl ile trafik kazasının doğurduğu maddi zararları gidermenin yolları üzerine konuşuyoruz.
185. Bölüm
10:00
Mirasta Denkleştirme
Ebeveynlerin yaşadıkları süreç içerisinde maddi yardımda bulundukları çocukları ile ölümlerinden sonra yardım almayan çocuklarıyla miras payının nasıl denkleştirilebileceği üzerine konuşuyoruz.
186. Bölüm
08:59
Belgede Sahtecilik Suçu
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile belgede sahtecilik suçunu oluşturan koşulları konuşuyoruz.
187. Bölüm
10:00
Delil Olarak Tanıklık
Dr. Öğr. Üyesi Merve Uysal ile yargılamada tanıklık delilinin önemi ve tanıklık yapmanın mecburi olduğu haller üzerine konuşuyoruz.
188. Bölüm
10:00
Paylı Mülkiyette Eşyanın Yönetimi
Paylı mülkiyette eşyanın yönetimi ve tasarrufunun nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine konuşuyoruz.
189. Bölüm
09:50
Yemin Delili
Av. Dr. Ömer Faruk Saçar ile davalarda haklılığı kanıtlayan belgelerin bulunmadığı hallerde yemin delilinin nasıl öne sürülebileceği üzerine konuşuyoruz.
190. Bölüm
08:45
Özel Hakların Tapuya Şerhi
Taşınmazlar üzerinde sahip olunan hakların korunması ve başkalarına bildirilmesi adına tapuda şerh koydurma işleminin hangi kurallara bağlı olduğu üzerine konuşuyoruz.
191. Bölüm
08:39
Tanıklıktan Çekinme Hakkı
Öğr. Gör. Dr. Merve Uysal ile kimlerin tanıklıktan çekinebileceği ve hangi istisnai durumlarda tanıklık zorunluluğunun ortadan kalkabileceği üzerine konuşuyoruz.
192. Bölüm
10:00
İşçi Hakları Bağlamında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Av. Dr. Serkan Bingöl ile bütün yargı yollarını tüketen işçilerin Anayasa Mahkemesine hangi konularda ve hangi koşullarda bireysel başvuru yapabileceği üzerine konuşuyoruz.
193. Bölüm
09:59
Bağışlama Sözleşmesi
Bağışlama sözleşmesinin temel özellikleri ve bu sözleşmeyi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine konuşuyoruz.
194. Bölüm
08:54
Ticari Defterlerin Delil Değeri
Av. Dr. Ömer Faruk Saçar ile ticari defterlerin yargılama hukukunda nasıl kullanılacağı ve ispat kuvvetinin ne kadar olduğu üzerine konuşuyoruz.
195. Bölüm
10:00
Kullanım Ödüncü Sözleşmesi
Kullanım ödüncü (ariyet) sözleşmesinin temel özellikleri ve bu sözleşmeyi kurarken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine konuşuyoruz.
196. Bölüm
08:06
Tanıklıkta Dikkat Edilecek Hususlar
Av. Dr. Merve Uysal ile tanık dinlerken hakimin ve tanıklık yaparken tanığın nelere dikkat etmesi gerektiği üzerine konuşuyoruz.
197. Bölüm
10:00
Delil Sözleşmesi
Av. Dr. Ömer Faruk Saçar ile hukuki ve ticari ilişkilerde delil sözleşmelerinin nasıl kullanılabileceği üzerine konuşuyoruz.
198. Bölüm
09:39
İşçinin Kişilik Değerlerinin Korunması
İşçilerin kişilik değerlerinin korunması konusunda işverenin sorumluklarının neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
199. Bölüm
09:30
Senetle İspat
Dr. Öğr. Gör. Merve Uysal ile senetle ispat kuralı ve ve bu kuralın istisnaları hakkında konuşuyoruz.
200. Bölüm
09:28
Mesafeli Sözleşmelerde Yapılan Değişiklik
Mesafeli sözleşmeler konusunda, Nisan 2022 tarihinde, Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikler üzerine konuşuyoruz.
201. Bölüm
10:00
Taksitle Satış Sözleşmelerinde Yapılan Değişiklikler
Taksitle satış sözleşmeleri konusunda, Nisan 2022 tarihinde, Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikler üzerine konuşuyoruz.
202. Bölüm
08:45
Tüketici Kredileriyle İlgili Değişiklikler
Tüketici kredileri ve konut finansman sözleşmeleri konusunda, Nisan 2022 tarihinde, Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikler üzerine konuşuyoruz.
203. Bölüm
10:00
Ön Ödemeli Konut Satışı ve Yenilenmiş Ürünlerin Satışında Yapılan Değişiklikler
Ön ödemeli konut satışı, yenilenmiş ürünler ve satış sonrası hizmetler konusunda, Nisan 2022 tarihinde, Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikler üzerine konuşuyoruz.
204. Bölüm
10:00
Devre Tatil Sözleşmelerinde Yapılan Değişiklikler
Devre tatil sözleşmeleri konusunda, Nisan 2022 tarihinde, Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikler üzerine konuşuyoruz.
205. Bölüm
09:39
Sorumsuzluk Anlaşması
Sorumsuzluk anlaşmalarının koşulları ve yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk üzerine konuşuyoruz.
206. Bölüm
10:00
Sözleşmelerde Yanılma
Sözleşme kurarken hataya düşmüş olmanın hangi hukuki sonuçları doğurduğu üzerine konuşuyoruz.
207. Bölüm
09:59
Sözleşmelerde Aldatma
Sözleşme kurarken bir tarafın diğerini aldatması veya korkutmasının hukuki sonuçları üzerine konuşuyoruz.
208. Bölüm
10:00
Yetkisiz Temsil
Yetkisiz kişilerin yaptığı işlemlerin hukuki sonuçlarının neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
209. Bölüm
09:24
Sosyal Medya Yoluyla Kişilik Hakkı İhlalleri
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile sosyal medya yoluyla hangi kişilik hakkı ihlallerinin ortaya çıktığı üzerine konuşuyoruz.
210. Bölüm
08:45
Yüklenicinin Süre Uzatım Hakkı
İnşaat sözleşmelerinde yüklenicilerin (müteahhitlerin) yaptığı işin teslim süresini hangi nedenlerle uzatabileceği üzerine konuşuyoruz.
211. Bölüm
09:44
Sosyal Medya Anneleri Çocuk Hakkı İhlalleri
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile sosyal medya araçlarında çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yapan ebeveynlerin sebep olduğu ihlaller ve bunlara karşı alınması gereken tedbirler üzerine konuşuyoruz.
212. Bölüm
10:00
Götürü Bedel ve Yaklaşık Bedel
İnşaat sözleşmelerinde belirlenen götürü bedel ve yaklaşık bedellerin aşılmasının hukuki sonuçları üzerine konuşuyoruz.
213. Bölüm
10:00
Influencer Sözleşmeleri
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile sosyal medyada reklam yapan ile reklam verenlerin ilişkilerini düzenleyen sözleşmeler ve bunun tüketicileri nasıl etkilediği üzerine konuşuyoruz.
214. Bölüm
09:59
Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi
Kefalet sözleşmesinin hangi sebeplerle sona ereceği ve kefilin sorumluluğunun nasıl ortadan kalkacağı üzerine konuşuyoruz.
215. Bölüm
10:00
Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususları konuşuyoruz.
216. Bölüm
10:00
Kumar, Bahis ve Şans Oyunları Oynamanın Hukuki Sonuçları
Türk Borçlar Kanunu'na göre kumar, bahis ve şans oyunu oynayanların hukuki yükümlülüklerinin neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
217. Bölüm
09:59
Mobil Muayene
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Aslanova Bingöl ile salgınla birlikte hayatımıza giren uzaktan sağlık hizmeti sunmaya yönelik getirilen düzenlemeler hakkında konuşuyoruz.
218. Bölüm
10:00
Aile Konutu
Aile konutu üzerinde eşlerin temel haklarının neler olduğu üzerine konuşuyoruz.
219. Bölüm
10:00
İntifa Hakkı
Türk Medeni Kanunu'nda tanından intifa hakkının ne olduğu ve nasıl kullanılabileceği üzerine konuşuyoruz.
220. Bölüm
08:19
Fatura
Av. Gizem Yılmaz ile alacağın ispatında faturanın temel işlevi üzerine konuşuyoruz.
221. Bölüm
09:59
Ürün Kirası
Ürün (hasılat) kirası sözleşmesinin nasıl düzenlendiği, hangi hak ve yetkileri sağladığı üzerine konuşuyoruz.
222. Bölüm
09:39
Ücretsiz Kullanım Sözleşmesi
Av. Ömer Haydar Kahraman ile başkalarının mallarının ücretsiz kullanımından doğan sorumluluklar üzerine konuşuyoruz.
223. Bölüm
09:59
Hayvan Kirası Sözleşmesi
Hayvan kiralama sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, bu sözleşmenin getirdiği hak ve yükümlülükler üzerine konuşuyoruz.
224. Bölüm
08:45
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Ölünceye kadar bakma sözleşmesini düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine konuşuyoruz.
225. Bölüm
10:00
Teminat Senedi
Av. Gizem Yılmaz ile teminat senetlerinin ne olduğu ve senedin teminat işlevinin nasıl ispat edilebileceği üzerine konuşuyoruz.
226. Bölüm
08:45
Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi
Av. Ömer Haydar Kahraman ile ödünç alıp verirken nelere dikkat etmek gerektiği üzerine konuşuyoruz.
227. Bölüm
10:00
Kentsel Dönüşüm Hukuku
Av. Dr. Baki Tuna Yazıcı ile kentsel dönüşümü düzenleyen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un getirdiği hak ve yükümlülükler üzerine konuşuyoruz.
228. Bölüm
09:00
Adi (Basit) Ortaklık
Kişiler arasında yapılan basit ortaklık sözleşmelerinin ne şekilde düzenleneceği ile getirdiği hak ve yükümlülükler üzerine konuşuyoruz.
229. Bölüm
09:00