Gönül İşi

Bölümler

38 bölüm 19:14:22
Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu Hayatı ve Eserleri
Döneminin en önemli Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu hayatı ve eserleri konuşuluyor.
1. Bölüm
31:46
Âşık Şenlik Hayatı ve Eserleri
Aşıklık geleneğinin günümüze kadar gelmesinde büyük katkıları olan, onlarca çırak yetiştiren  büyük usta Âşık Şenlik hayatı ve eserleri konuşuluyor.
2. Bölüm
30:01
Âşık Murat Çobanoğlu Hayatı ve Eserleri
Kurduğu âşıklar kahvesinde adeta öğretmenlik yapan büyük usta Âşık Murat Çobanoğlu hayatı ve eserleri konuşuluyor.
3. Bölüm
30:01
Âşık Şeref Taşlıova  Hayatı ve Eserleri
Aşıklık geleneğinin son dönemlerdeki en önemli temsilcilerinden biri olan, UNESCO’nun somut olmayan kültür varlıklarını koruma programı çerçevesinde, “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak seçilen Âşık Şeref Taşlıova  hayatı ve eserleri konuşuluyor.
4. Bölüm
30:28
Aşık Sıtkı Eminoğlu Hayatı ve Eserleri
Mahlası Eminoğlu olan Erzurumlu Aşık Sıtkı Eminoğlu hayatı ve eserleri konuşuluyor.
5. Bölüm
29:33
Aşık Ertuğrul Ataç Hayatı ve Eserleri
Erzurumlu Aşık Ertuğrul Ataç hayatı ve eserleri konuşuluyor.
6. Bölüm
31:09
Aşık Cemal Alper Hayatı ve Eserleri
Mahlası Cemal Divani olan Erzurumlu Aşık Cemal Alper hayatı ve eserleri konuşuluyor.
7. Bölüm
30:56
Aşık Mevlüt Mertoğlu Hayatı ve Eserleri
Mahlası Mertoğlu olan Erzurumlu Aşık Mevlüt Mertoğlu hayatı ve eserleri konuşuluyor.
8. Bölüm
30:57
Âşık Sümmani Hayatı ve Eserleri
Erzurum’un en önemli âşıklarından olan ve bizlere unutulmaz eserler bırakan Âşık Sümmani hayatı ve eserleri konuşuluyor.
9. Bölüm
29:48
Aşık Turan Yıldırım Hayatı ve Eserleri
Erzurumlu Aşık Turan Yıldırım hayatı ve eserleri konuşuluyor.
10. Bölüm
30:45
Âşık Yaşar Reyhani Hayatı ve Eserleri
Gönlü, sazıyla ve sözüyle çarpan büyük usta Âşık Yaşar Reyhani hayatı ve eserleri konuşuluyor.
11. Bölüm
30:51
Aşık Sadrettin Polat Hayatı ve Eserleri
Erzurumlu Aşık Sadrettin Polat hayatı ve eserleri konuşuluyor.
12. Bölüm
29:57
Aşık İhsan Yavuzer Hayatı ve Eserleri
Erzurumlu Aşık İhsan Yavuzer hayatı ve eserleri konuşuluyor.
13. Bölüm
31:03
Aşık Ali Serhadi Hayatı ve Eserleri
Erzurumlu Aşık Ali Serhadi hayatı ve eserleri konuşuluyor.
14. Bölüm
30:21
Aşık Baki Çetin Hayatı ve Eserleri
Erzurumlu Aşık Baki Çetin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
15. Bölüm
30:58
Aşık İsrafil Daştan Hayatı ve Eserleri
Erzyrumlu Aşık İsrafil Daştan hayatı ve eserleri konuşuluyor.
16. Bölüm
30:59
Aşık Necati Kaya Hayatı ve Eserleri
Erzurumlu Aşık Necati Kaya hayatı ve eserleri konuşuluyor.
17. Bölüm
29:59
Aşık Sinan Öztürk Hayatı ve Eserleri
Erzurumlu Aşık Sinan Öztürk hayatı ve eserleri konuşuluyor.
18. Bölüm
31:05
Âşık Daimi Hayatı ve Eserleri
Erzincan türkülerinin değerli ismi Âşık Daimi'nin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
19. Bölüm
31:02
Karacaoğlan Hayatı ve Eserleri
Türk halk şiiri geleneğinde çığır açan ve yepyeni bir söyleyiş biçimi getiren Karacaoğlan'ın hayatı ve eserleri konuşuluyor.
20. Bölüm
30:33
Aşık Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri
Âşıklar diyarı Sivas’ın unutulmaz sesi Sefil Selimi'nin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
21. Bölüm
29:01
Ali Ekber Çiçek Hayatı ve Eserleri
Türk halk müziğine birçok eser kazandıran Erzincanlı büyük usta Ali Ekber Çiçek'in hayatı ve eserleri konuşuluyor.
22. Bölüm
29:51
Gevheri Hayatı ve Eserleri
Âşıkların pirlerinden sayılan büyük usta Gevheri'nin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
23. Bölüm
31:52
Pir Sultan Abdal Hayatı ve Eserleri
Yaşadığı dönemin en önemli halk ozanlarından olan Pir Sultan Abdal'ın hayatı ve eserleri konuşuluyor.
24. Bölüm
31:00
Muharrem Ertaş Hayatı ve Eserleri
Abdallık geleneğinin ve Bozlak türünün önemli bir kaynak kişisi olan Muharrem Ertaş'ın hayatı ve eserleri konuşuluyor.
25. Bölüm
30:23
Hacı Taşan Hayatı ve Eserleri
Türk halk müziğine birçok eser kazandıran bozlak ustası Hacı Taşan'ın hayatı ve eserleri konuşuluyor.
26. Bölüm
30:56
Neşet Ertaş Hayatı ve Eserleri
"Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırılan büyük usta Neşet Ertaş'ın hayatı ve eserleri konuşuluyor.
27. Bölüm
30:58
Kul Himmet Hayatı ve Eserleri
Yaşadığı dönemin en önemli halk ozanlarından ve şiirleriyle türkülere kaynak olan, Türk halk müziği repertuvarında onlarca eserin söz yazarı olan Kul Himmet'in hayatı ve eserleri konuşuluyor.
28. Bölüm
30:48
Âşık Davut Sulari Hayatı ve Eserleri
Türk halk müziğine birçok eser kazandıran, Erzincan türkülerinin değerli ismi Âşık Davut Sulari'nin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
29. Bölüm
31:41
Âşık Ruhsati Hayatı ve Eserleri
Âşıklar diyarı Sivas’ın önemli isimlerinden Âşık Ruhsati'nin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
30. Bölüm
30:18
Ali İzzet Özkan Hayatı ve Eserleri
Ozanlar diyarı olarak bilinen Sivas’ın önemli aşıklarından Ali İzzet Özkan'ın hayatı ve eserleri konuşuluyor.
31. Bölüm
30:09
Seyrâni Hayatı ve Eserleri
19. yüzyılın en önde gelen âşıklarından biri olan Seyrâni'nin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
32. Bölüm
30:13
Âşık Ferrahi’nin Hayatı ve Eserleri
1934 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesi Kıvrıklı köyünde doğan ve asıl adı Mehmet Ali Ergat olan Âşık Ferrahi’nin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
33. Bölüm
30:19
Âşık Cevlânî Hayatı ve Eserleri
Asıl adı Dursun Kılıç olan Karslı Âşık Cevlânî'nin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
34. Bölüm
29:19
Devran Baba Hayatı ve Eserleri
1942 yılında Adana’da doğan asıl adı Mustafa Şahin Yılmaztürk olan Devran Baba'nın hayatı ve eserleri konuşuluyor.
35. Bölüm
28:07
Feyzullah Çınar Hayatı ve Eserleri
Aşıklar otağı Sivas’ın usta ozanlarından Feyzullah Çınar'ın hayatı ve eserleri konuşuluyor.
36. Bölüm
28:55
Aşık Mahsuni Şerif Hayatı ve Eserleri
Türk halk müziğine onlarca eser kazandıran ünlü Aşık Mahsuni Şerif'in hayatı ve eserleri konuşuluyor.
37. Bölüm
29:00
Çekiç Ali Hayatı ve Eserleri
Türk halk müziği repertuvarına birçok türkü kazandıran Kırşehirli büyük usta Çekiç Ali'nin hayatı ve eserleri konuşuluyor.
38. Bölüm
29:00