4 Bölüm

04:12:34
Tüm Bölümler
Tüm Bölümler
Çalınmayanlar
Devam Edenler
Yeniden Eskiye
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Alfabetik

Kariyer, Kimlik ve Kültür

Frankfurt Notları'nın ilk bölümünde; ''Kimliğine ve kültürel değerlerine sahip çıkarak bir kariyer nasıl yapılabilir, Avrupa'da doğan 2. ve 3. kuşak kariyer seçimini nasıl yaptı, gelecek kuşakların kimlik ve kültür sorunu yaşamaması için ne yapmalıyız?'' soruları yanıt buluyor.
01:08:32
1. BÖLÜM

Türk Musikisine Gönül Verenler

Frankfurt Notları'nın 2. bölümünde ''Türk musikisine gönül verenler Türk müziği ile nasıl tanıştılar, müzik nasıl bir anlam taşıyor, müzik üzerinden bir aidiyet duygusu yaratılabilir mi, Batı Müziği ile Türk Müziği arasında nasıl bir etkileşim oldu?'' soruları yanıt buluyor.
58:58
2. BÖLÜM

Almanya'da Türk Psikologlar

Frankfurt Notları'nın 3. bölümünde; Avrupa'da Türk psikologların tercih edilme sebepleri, Almanya'daki Türk psikologların mevcut sorunlara sunduğu çözüm yolları, hastaların dini ve kültürel değerlerini anlamanın önemi, psikolojiyi etkileyen faktörlerin neler olduğuna dair konular irdeleniyor.
01:00:24
3. BÖLÜM

Edebiyat ve Kimlik

Frankfurt Notları'nın bu bölümünde edebiyat ve kimlik kavramı konuşuluyor. Şiir ve kimlik arasındaki bağ, dil tercihini etkileyen faktörler, Yunus Emre'nin Türkçe için önemi, edebiyatta dil konusuna nereden başlanması gerektiği ele alınıyor.
01:04:39
4. BÖLÜM