Evliya Çelebi

Bölümler

20 bölüm 06:44:02
1. Bölüm - Evliya Çelebi
On ciltlik büyük gezi eseri seyahatnamesi ile milletlerarası bir üne kavuşan Evliya Çelebi, 25 Mart 1611’de İstanbul’da Unkapanı’nda doğdu. Sarayda kuyumcubaşılık etmiş Derviş Mehmet Ağa adında bir zatın oğlu.
1. Bölüm
22:03
2. Bölüm - Evliya Çelebi
Bursa’dan dönen Evliya, kısa bir İzmit yolculuğu, peşinden 1640 Eylül’ünde Trabzon Valiliği'ne tayin edilen Ketenci Ömer Paşa’nın kethüdası olarak deniz yoluyla Trabzon’a gider.
2. Bölüm
21:32
3. Bölüm - Evliya Çelebi
Evliya Çelebi, Nisan 1645’te Girit seferine çıkan Yusuf Paşa kumandasındaki kuvvetlere katıldı. Kasım ortalarında yine İstanbul’a döndü. Ertesi yıl, Erzurum Beylerbeyliği’ne tayin edilen Defterdarzade Mehmed Paşa’ya müezzin ve musahip olarak Erzurum’a gitti.
3. Bölüm
23:02
4. Bölüm - Evliya Çelebi
Evliya Çelebi, İstanbul’a dönüş yolundadır. Ankara yakınlarında Sarıalan Beli’ni aşmaktadırlar ki bir tipiye tutulurlar. Asker perişan olur, herkes birbirini kaybeder.
4. Bölüm
23:22
5. Bölüm - Evliya Çelebi
Çelebi, İstanbul’da kısa bir süre kaldıktan sonra Şam’a gitmek üzere Üsküdar’da beklerken Kara Haydaroğlu’nun yakalanıp İstanbul’a getirildiğini görecek, onunla tekrar görüşecektir.
5. Bölüm
22:59
6. Bölüm - Evliya Çelebi
Evliya Çelebi, Kartal, Pendik, Gebze, Tuzla, İznik gibi evvelce de geçtiği ve anlattığı yerlerden geçerek gördükleri üzerine yeni yeni bilgiler topluyor, seyahatnamesinin üçüncü cildini hazırlıyordu.
6. Bölüm
21:56
7. Bölüm - Evliya Çelebi
Murtaza Paşa ve askerleri ile Evliya Çelebi, daha sonra Antakya, Hama, Humus şehirlerinden geçerek İstanbul’dan ayrılışlarının ikinci ayında Şam'a ulaştılar.
7. Bölüm
21:29
8. Bölüm - Evliya Çelebi
Şam Valisi Murtaza Paşa’dan İstanbul’a, sadrazama mektuplar getirmiş olan Evliya Çelebi, 7 Temmuz 1649’da Celâlilerin Üsküdar önlerinde hükümet kuvvetlerine yenildiklerini gördükten sonra tekrar Şam’a dönmek üzere yola çıktı.
8. Bölüm
22:26
9. Bölüm - Evliya Çelebi
Evliya Çelebi çeşitli görevlerle Sayda’ya, Saft’a, Şam askeriyle Gürcistan memleketlerine, Lübnan, Sur, Akka, Gazze, Yafa ve Humus şehirlerine gitti. Suriye ve Filistin’in birçok yerlerini gördü.
9. Bölüm
17:56
10. Bölüm - Evliya Çelebi
Evliya Çelebi, Melek Ahmed Paşa’ya müezzinbaşı ve musahip oldu. Tam Bağdat’a hareket etmek üzereydiler ki IV. Mehmed, Melek Ahmed Paşa’yı sadrazamlıkla İstanbul’da alıkoydu. Melek Ahmed Paşa sadarette bir yıl kaldı. 1651 Eylül’ünde azledilerek Rumeli Beylerbeyliği’ne tayin edildi.
10. Bölüm
22:16
11. Bölüm - Evliya Çelebi
IV. Mehmed’in Halep valiliğinden sadrazamlığa tayin ettiği İbşir Paşa, İstanbul’a gelmemekte, büyük bir ordu topladı, devlete isyan ederek celali olacağı haberlerinden korkulmaktadır. Melek Ahmed Paşa, İbşir Paşa’ya Evliya Çelebi’yi gönderir, paşanın gizli niyetlerini öğrenip geri dönmesini söyler.
11. Bölüm
20:46
12. Bölüm - Evliya Çelebi
İbşir Paşa, İstanbul’a tayininden ancak altı ay sonra, devamlı ısrar üzerine ve bir hileye kurban gitme korkuları içinde gelmiştir. Üsküdar’dan karşıya geçip padişah huzuruna çıkmadan önce adamlarına tetikte olmalarını tembih eder.
12. Bölüm
19:09
13. Bölüm - Evliya Çelebi
İbşir Paşa gelince Melek Ahmed Paşa sadrazam kaymakamlığından ayrıldıysa da İbşir Paşa, devletin yönetiminde birkaç gün Melek Ahmed Paşa ile beraber çalıştı ama sonra kendi bildiğini iş görmeye başladı.
13. Bölüm
19:08
14. Bölüm - Evliya Çelebi
Melek Ahmed Paşa sonunda eşi Kaya Sultan’ı hasta bırakarak İstanbul’dan ayrılmak zorunda kaldı. Yol hazırlıklarını görüp gitmek üzereydi ki Evliya Çelebi’yi yanına çağırdı.
14. Bölüm
18:12
15. Bölüm - Evliya Çelebi
Çelebi, Van'a doğru yola çıktı. Bu gidişinde Malatya, Diyarbakır, Mardin şehirlerini etraflıca görüp yazmak imkanlarını buldu.
15. Bölüm
18:00
16. Bölüm - Evliya Çelebi
Paşa ve maiyeti, Bitlis’te 10 gün kaldılar. Misafirlikleri bitecek ve Melek Ahmed Paşa ile Evliya Çelebi Van’a hareket edecekler.
16. Bölüm
18:13
17. Bölüm - Evliya Çelebi
Vali Melek Ahmed Paşa ile Evliya Çelebi, hicri 1065 senesi Cemaziyelevveli başlarında İstanbul’dan hareketle Recep sonlarında, yani Mayıs 1655’te Van’a vardılar.
17. Bölüm
16:24
18. Bölüm - Evliya Çelebi
1655 yazında vezir Melek Ahmed Paşa, Van valisi iken Bitlis hakimi Abdal Han’a savaş açtı, hanı yenerek yerine hanın oğlu Ziyaeddin’i Bitlis’e hakim tayin etti.
18. Bölüm
18:48
19. Bölüm - Evliya Çelebi
Van Valisi Melek Ahmed Paşa ile Evliya Çelebi, Bitlis’teki kargaşalık yatıştıktan sonra elçilikle Van’dan İran’a, oradan da Bağdat ve Basra’ya gitti.
19. Bölüm
18:06
20. Bölüm - Evliya Çelebi
Çelebimiz, Van Valisi Melek Ahmed Paşa’nın elçisi olarak İran’a oradan da Bağdat’a gitmişti. Sekiz ay süren bu geziden sonra yine Van’a döndü.
20. Bölüm
18:05