Efruz Bey

Bölümler

6 bölüm 01:49:15
6. Bölüm - Efruz Bey
Kısa zamanda tüm ünü İstanbul'a yayılan Efruz Bey, halkın hürriyet kahramanıdır.
6. Bölüm
16:19
5. Bölüm - Efruz Bey
Ahmet Bey, Sulukule'den Yıldız'a bir tünel kazarak saraya girdiğini ve Padişah'a, hürriyeti tabanca zoruyla ilan ettirdiğini söyler. Halk ona adını sorduğunda Ahmet Bey, adını ertesi gün açıklayacağını bildirir. O gece sözlükleri karıştırır ve kelime anlamı "ışıklandırıcı" olan Efruz'u kendine seçer.
5. Bölüm
18:40
4. Bölüm - Efruz Bey
Ahmet Bey, çalıştığı dairede hürriyetin ilan edildiğini öğrenir. Kanun-i Esasi kabul edilmiştir. Derhal hürriyet kahramanı kesilir ve kendisinin ilan ettirdiğini söyler.
4. Bölüm
18:48
3. Bölüm - Efruz Bey
Arkadaşlarından biri, hava atmak için diğer dostlarını kendi evi olarak tanıttığı bir kumarhaneye getirir ve orada zaptiyelerin baskını ile tutuklanarak altı ay hapse mahkum edilir. Şimdi, Ahmet Bey'in çalıştığı dairedeyiz.
3. Bölüm
17:24
2. Bölüm - Efruz Bey
Avrupa'da bütün asillerin birer ünvanı olduğunu söyler ve kendilerine ne gibi birer ünvan taşımaları gerektiğini düşünürler, hepsi hayal güçlerinin olağanca genişliğiyle cedlerini anlatırlar ve kendilerine Prens, Marki gibi ünvanlar verirler.
2. Bölüm
18:41
1. Bölüm - Efruz Bey
Ahmet Bey, varlıklı bir Osmanlı ailesinin oğludur. Arkadaşları ile sık sık toplanıp çeşitli dünya meselelerinden konuşurlar. Toplantılardan birinde Osmanlı İmparatorluğu'nda, asalete neden önem verilmediğinden söz açılır.
1. Bölüm
19:21