Diş Kirası

Bölümler

1 bölüm 58:59
Diş Kirası
Tanburi Şemsi Bey, kazandığı parayla ailesinin geçimini güçlükle sağlamaktadır. Evine misafirliğe gelen arkadaşıyla dertleştiği bir gece vakti, kapı zilinin sesi duyulur. Gelen kişi Recep Paşa'nın kahyasıdır. Yazan: Ali Daniş
58:59