11 Bölüm

00:10:49
Tüm Bölümler
Tüm Bölümler
Çalınmayanlar
Devam Edenler
Yeniden Eskiye
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Alfabetik

Oruç Ne Demek?

Oruç Ne Demek? Oruç imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve cinsî münasebetten uzak durmak demektir. Belirli şartlar çerçevesinde her Müslüman için zorunlu bir ibâdet niteliğinde olan, hicretin ikinci yılı Şâban ayında farz kılınan Ramazan orucudur.
00:59
1. BÖLÜM

Ramazan Ne Demek?

Ramazan Ne Demek? Ramazan Kur'an-ı Kerim'in nâzil olmaya başlaması ile şereflenmiş, oruç ibâdetinin yerine getirildiği 9. kamerî aydır. Genellikle "ay" manasındaki "şehr" kelimesine izâfe edilip "Şehr-i Ramazan" şeklinde kullanılır.
00:59
2. BÖLÜM

İhram Ne Demek?

İhram Ne Demek? İhram hac ya da umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda mübah olan bazı fiil ve davranışları belli bir süre kendisine haram kılması, yasaklamasıdır. Buna ihrama girme denir.
00:57
3. BÖLÜM

Muhacir Ne Demek?

Muhacir Ne Demek? Sözlükte hicret eden kimse anlamına gelmektedir. Muhacir Mekke'den Habeşistan'a veya Medine'ye hicret eden sahabelere denir. Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabeler kastedilir.
00:59
4. BÖLÜM

İbret Ne Demek?

İbret Ne Demek? İbret kelimesi, görünenden görünmeyene geçmek, olayların dış yüzüne bakıp onlardaki hikmeti kavramaya çalışmak, olaylardan ders alıp davranışları buna göre düzenlemek demektir.
00:59
5. BÖLÜM

Tashih-i Huruf Ne Demek?

Kur'an-ı Kerim'i doğru ve hatasız telaffuz etmekle alakalı bir terimdir. Tashih-i Huruf Harfleri düzeltmek... Kur'an-ı Kerim Zengin anlam dünyasıyla, insanların problemlerine getirdiği çözümleriyle, kendisine özgü musiki ve okunuş tarzı ile insanları derinden etkilemiştir.
00:58
6. BÖLÜM

Sünnetullah Ne Demek?

Allah'ın hikmetinin ve O'na itaatin yolu, usulü, esası demek olup, aynı zamanda Allah'ın insanlara muamele ve tarihe müdahale ediş kanunudur.
00:58
7. BÖLÜM

Zikir Ne Demek?

Anmak, hatırlamak, yâd etmek anlamındadır. Allah'ı anmak, hatırlamak, O'nu unutmamak, Allah lafzını tekrarlamak demektir.
00:59
8. BÖLÜM

Mahfil Ne Demek?

Camilerde etrafı parmaklıklarla çevrili veya yerden yüksek yapılara "mahfil" denir.
00:59
9. BÖLÜM

İstikbal-i Kıble Ne Demek?

Namaz kılan kimsenin kıbleye dönmesi, kıbleye yönelmesidir. Müslümanların kıblesi Mekke'de bulunan Kâbe’dir. Kâbe'yi gözle gören kişi bizzat Kâbe'ye yönelir.
00:58
10. BÖLÜM

Hablullah Ne Demek?

Habl; ip, ahid, and ve emân anlamlarına gelmektedir. Hablullah ise Allah’ın ipi demektir. İslam dinini temsil eder.
00:59
11. BÖLÜM