Demokrasi Yolunda Bir Asır

Hemen Dinle
Durdur

Bölümler

30 bölüm 13:46:51
İnsanoğlunun Demokrasiyi Keşfetme Süreci
Demokrasinin Antik Yunan'da ortaya çıkışı ve öncesindeki demokrasi benzeri uygulamalar hakkında sohbetimiz sizlerle ..
1. Bölüm
28:40
Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü
Antik Yunan'da ortaya çıkan yurttaşlık kavramının Fransız İhtilaline kadar 2500 yıllık dönüşüm hakkında sohbetimiz sizlerle ..
2. Bölüm
28:00
Osmanlı'daki İlk Yenileşme Hareketleri
Avrupadaki aydınlanma ve teknolojik gelişmeler sonucu her anlamda geri Kalan Osmanlı ülkesi yüzünü batıya dönmek zorunda kalır ...
3. Bölüm
28:00
Osmanlı : Merkezde ve Yerelde Demokratikleşme
I. Meşrutiyete giden süreç ve ilk anayasamız Kanun-i Esasi hakkında sohbetimiz sizlerle ..
4. Bölüm
28:00
I. Meclis-i Mebusan'ın Çalışmaları
I. Meşrutiyetin ilanı sonrası açılan I. Meclis-i Mebusan'ın çalışmaları ve demokrasi tarihimizdeki yeri hakkında sohbetimiz ..
5. Bölüm
28:00
I. Meclis-i Mebusan'ın Kapatılması
2. Abdülhamit'in meclisi kapatmasının sebepleri ve sonuçları. Meclisin kapanışından sonra Abdülhamit istibdatının seyri.Jöntürk hareketinin fikir dünyası
6. Bölüm
28:19
II . Meşrutiyetin İlanına Giden Süreç
Hürriyetin ilanında halkın ve Jöntürk'lerin yeri ile ilgili sohbetimiz ..
7. Bölüm
28:00
Hürriyet, Müsavat ve Uhuhvvet : İttihat ve Terakki
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin fikir dünyası ve Türk demokrasisine katkıları. İttihatçı düşüncenin cumhuriyetin ilanına giden süreçteki etkileri…
8. Bölüm
28:00
1908-1918 : II. Meşrutiyet Dönemi
İttihatçı düşüncenin demokrasi mücadelesi…1908-1918 yılları arasında yapılan seçimler…31 Mart gerici ayaklanması…
9. Bölüm
28:00
1909 Kanun-i Esasi Tadilleri
31 Mart ayaklanması sonrası anayasada yapılan değişiklikler…1912 seçimleri ve Babıali baskını…
10. Bölüm
28:00
Osmanlı - Türk Modernleşmesi Fikir Akımları - I
2. Meşrutiyet öncesi fikir akımları hakkında ...
11. Bölüm
28:00
Osmanlı - Türk Modernleşmesi Fikir Akımları - II
2. Meşrutiyet sonrası fikir akımları hakkında sohbetimiz sizlerle ..
12. Bölüm
28:00
II. Meşrutiyet Dönemi Basını ve Demokrasi
Hürriyetin ilanından sonra basının demokrasi bağlamında incelenmesi hakkında sohbetimiz sizlerle ..
13. Bölüm
28:00
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı
1. Dünya Savaşı sonrası ülkenin durumu… Atatürk'ün Samsun'a çıkışı… Havza Genelgesi ve Amasya Tamimi'nin demokrasi bağlamında tartışılması…
14. Bölüm
27:07
Kutlu Yolculukta Kongreler
Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Amasya Görüşmeleri'nin demokrasi tarihimizdeki yeri hakkında sohbetimiz sizlerle ..
15. Bölüm
27:03
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması ve Misak-ı Milli…
16. Bölüm
26:21
TBMM'nin Açılışına Giden Süreç
700 yıllık bir imparatorluğun başkentini kaybedişi ve TBMM'nin açılışına ortam hazırlayan süreç
17. Bölüm
26:59
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir
TBMM'nin açılışı sonrası ülkenin durumu ve 1. TBMM'nin çalışmalarının demokrasi bağlamında tartışılması…
18. Bölüm
26:24
Türk Kadını ve Demokrasi - I
Türk kadınının demokrasi mücadelesi ve kazanımları
19. Bölüm
27:02
Türk Kadını ve Demokrasi - II
Türk kadınının demokrasi mücadelesi ve kazanımları
20. Bölüm
27:38
Demokrasi Yolunda Bir Asır - Ankara - 24/06/2020
-
22. Bölüm
27:59
Türk Kadını ve Demokrasi - II
Türk kadınının demokrasi mücadelesi ve kazanımları
23. Bölüm
28:30
I. TBMM'nin Nitelikleri
I. TBMM'nin devrimci niteliği, ilk seçimler ve hükümet kurma çalışmaları…
24. Bölüm
27:32
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi
15 Temmuz hain darbe girişiminin demokrasi bağlamında tartışılması hakkında sohbetimiz sizlerle ..
25. Bölüm
25:54
Tek Adam Rejimine Son
Saltanatın kaldırılmasının demokrasi açısından önemi ve Cumhuriyet tarihimizin ilk siyasi partisi CHF…
26. Bölüm
27:04
Cumhuriyetin İlanı
Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması
27. Bölüm
27:05
1924 Anayasası
1924 Anayasası'nın demokratik ilerleyişe katkıları…
28. Bölüm
26:38
Takrir-i Sükun : Demokrasiye Ara
Askerin siyasetten uzaklaştırılması, Takrir-i Sükun Dönemi ve ilk muhalefet partisinin demokrasi tarihimiz açısından önemi…
29. Bölüm
26:59
Tek Parti Dönemi
1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından Demokrat Parti'nin kurulduğu 1946 yılları arasındaki tek parti dönemindeki demokratik gelişmeler…
30. Bölüm
28:00
Tam Demokrasi : Çok Partili Hayat
Demokrat Parti'nin kuruluşu…
31. Bölüm
27:28