Büyükbabanın Canavarı

Bölümler

1 bölüm 00:57:10
Büyükbabanın Canavarı
Kızı, damadı ve torunu ile bahçeli evinde oturan büyükbaba, mahallede eski evlerin yıkılıp yerine beton binaların yapılmasından son derece rahatsızdır. Hatta çok katlı inşaatların tepesindeki dev vinçleri birer canavara benzetmektedir. Damadı ile kızı ise evin eskiliğinden şikayet etmektedirler. Yıkılma vuku bulacağı gün resmi bir mektup gelir... Yazan: Sulhi Dölek
57:10