Bizim Edebiyatımız

Bölümler

12 bölüm 06:12:09
Manzum Eserler
Türkçenin manzum olarak kullanıldığı edebi eserler ele alınıyor.
12. Bölüm
30:00
Sebk-i Hindi Akımı
Sebk-i hindi akımının Türk edebiyatına etkileri ele alınıyor.
11. Bölüm
30:00
Nabi Ekolü
Divan edebiyatında "Nabi ekolü" olarak da bilinen "hikemi şiir" akımı konuşuluyor.
10. Bölüm
30:00
17. Yüzyıl Divan Edebiyatı
Alanında uzman isimler, 17. yüzyıl divan edebiyatını konuşuyor.
9. Bölüm
30:00
Divan Edebiyatı 2
Alanında uzman isimler, divan edebiyatını anlatmaya devam ediyor.
8. Bölüm
30:00
Divan Edebiyatı
Alanında uzman isimler, divan edebiyatını konuşuyor.
7. Bölüm
34:45
Hz. Peygamber'i Konu Alan Metinler
Türkçe edebiyatta Hz. Peygamber'i konu alan metinler konuşuluyor.
6. Bölüm
32:30
Şiirin Anadolu'daki yolculuğu
Şiirin Anadolu'daki yolculuğu ve alegorik anlatımın topraklarımızdaki geçmişi konuşuluyor.
5. Bölüm
30:37
İlk Türkçe Hikayeler
Anadolu'nun ilk Türkçe hikayeleri konuşuluyor.
4. Bölüm
31:01
Tekke Edebiyatı
Yunus Emre, Eşrefoğlu Rumi, Kaygusuz Abdal ile birlikte tekke edebiyatı ele alınıyor.
3. Bölüm
30:04
İlk Dönem Eserleri
Anadolu'da kaleme alınan ve destan özelliği gösteren ilk dönem eserleri ele alınıyor.
2. Bölüm
30:17
Anadolu’da İlk Türkçe Eserler
Türkçe eser yazma geleneğinin oluşma süreci ve Anadolu’daki ilk Türkçe eserler anlatılıyor.
1. Bölüm
32:52