40 Bölüm

29:34:26
Tüm Bölümler
Tüm Bölümler
Çalınmayanlar
Devam Edenler
Yeniden Eskiye
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Alfabetik

Aiskhilos

Programda Aiskhilos'a yer verilmektedir. Eski Yunan şairi yaşamı ve sanatı Zincire Vurulmuş Prometheus Tragedyası'ndan bölümler ve Agamemnon Tragedyası'ndan bölümler var.
44:50
1. BÖLÜM

Aldouse Huxley

Programda; İngiliz yazar Aldouse Huxley’in yaşamı ve sanat hayatı anlatılmaktadır.
44:50
2. BÖLÜM

Pearl S.Buck

Programda; Amerikalı çağdaş yazar Pearl S.Buck’ın yaşamı ve sanatı anlatılmaktadır.
45:09
3. BÖLÜM

William Golding

Programda William Golding'e yer verilmektedir. İngiliz yazarın yaşamı ve sanatı anlatılıyor.
43:59
4. BÖLÜM

Alphonse Daudet

Programda; 19. yüzyıl Fransız yazar Alphonse Daudet’in yaşamı ve sanatı , Deniz Feneri öyküsünden bir bölüm , Küçük Şey’den bölümler , Jack’tan bölümler ve değirmenimden Mektuplar’dan bir bölüm anlatılıyor.
44:33
5. BÖLÜM

Henri Michaux

Programda Fransız şair Henri Michaux’un yaşamı ve sanatı, H.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul İnal’ın açıklamaları, Henri Michaux şiirlerinden örnekler anlatılıyor.
46:08
6. BÖLÜM

William Faulkner

Programda Amerikalı Yazar William Faulkner’in yaşamı, sanatı ve eserleri konu ediliyor.
47:50
7. BÖLÜM

Dünya Tiyatrosunun Genel Değerlendirilmesi

Programda Dünya tiyatrosunun genel değerlendirilmesi yer almaktadır.
44:33
8. BÖLÜM

Edebiyat ve Deneme Türünün Genel Değerlendirilmesi

Programda; Edebiyat ve Deneme türünün genel değerlendirilmesi yer almaktadır.
45:02
9. BÖLÜM

Panait Istrati

Programda Romen Yazar Panait Istrati’nin yaşamı , sanatı ve yapıtları anlatılıyor.
45:01
10. BÖLÜM

Edebiyatta Şiir Şanatının Genel Değerlendirilmesi

Programda Edebiyatta Şiir sanatının genel değerlendirilmesi yer almaktadır.
45:45
11. BÖLÜM

Edebiyatta Öykü Sanatının Genel Değerlendirilmesi

Programda Edebiyatta Öykü sanatının genel değerlendirilmesi yer almaktadır.
44:17
12. BÖLÜM

Edebiyatta Roman Sanatının Genel Değerlendirilmesi

Programda Edebiyatta Roman sanatının genel değerlendirilmesi yer almaktadır.
44:38
13. BÖLÜM

Truman Capote

Programda çağdaş yazar Truman Capote’nin yaşamı ve sanatı yer almaktadır.
45:22
14. BÖLÜM

Cengiz Aytmatof

Programda Kırgız yazar Cengiz Aytmatof’un yaşamı ve sanatı yer almaktadır.
44:58
15. BÖLÜM

Alberto Moravıa

Programda çağdaş İtalyan yazarı Alberto Moravıa’nın yaşamı ve sanatı yer almaktadır.
44:57
16. BÖLÜM

Carlos Fentes

Programda Meksikalı Çağdaş Yazar Carlos Fentes’in yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:34
17. BÖLÜM

Allan Poe

Programda A.B.D.’li şair Allan Poe’nun yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:45
18. BÖLÜM

A.Joseph Cronın

Programda Çağdaş İngiliz Yazarı A.Joseph Cronın’in yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:00
19. BÖLÜM

Walt Whıtman

Programda A.B.D.’li şair Walt Whıtman’ın yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:28
20. BÖLÜM

Borıs Pasternak

Programda çağdaş Rus yazarı Borıs Pasternak’ın yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:59
21. BÖLÜM

Max Jacop

Programda çağdaş Fransız şair Max Jacop’un yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
45:00
22. BÖLÜM

Romaın Gray

Programda çağdaş Fransız yazarı Romaın Gray’ın yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:03
23. BÖLÜM

Wıllıam Somerset Maugham

Programda çağdaş İngiliz yazarı Wıllıam Somerset Maugham’un yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:48
24. BÖLÜM

1993 Yılı Programlarının Genel Değerlendirilmesi

Programda 1993 yılı programlarının genel değerlendirilmesi yer almaktadır.
44:34
25. BÖLÜM

Marıo Varges Llosa

Programda çağdaş Peru’lu yazar Marıo Varges Llosa’nın yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:59
26. BÖLÜM

Herold Pınter

Programda çağdaş İngiliz yazarı Herold Pınter’ın yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
45:13
27. BÖLÜM

Georges Sımenon

Programda çağdaş Belçikalı yazar Georges Sımenon’un yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:57
28. BÖLÜM

Romaın Rolland

Programda Fransız yazar Romaın Rolland’ın yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
44:01
29. BÖLÜM

Paul Eluard

Programda çağdaş Fransız şair Paul Eluard’ın yaşamı sanatı ve yapıtları yer almaktadır.
45:01
30. BÖLÜM

Pablo Neruda

Programda çağdaş Şili’li şair Pablo Neruda’nın yaşamı-sanatı ve eserleri yer almaktadır.
44:20
31. BÖLÜM

Id. Herbert Lawrence

Programda çağdaş İngiliz yazar Id. Herbert Lawrence’in yaşamı sanatı eserleri yer almaktadır.
44:22
32. BÖLÜM

Emel Sayın

Programda Emel Sayın’ın yaşamı sanatı eserleri tanıtılıyor.
24:09
33. BÖLÜM

Mihaıl Şolohov

Programda çağdaş Rus yazarı Mihaıl Şolohov’un yaşamı sanatı ve eserleri yer almaktadır.
44:42
34. BÖLÜM

Ivan Turgeniev

Programda 19. yüzyıl Rus yazarı Ivan Turgeniev'in yaşamı ve sanatı tanıtılıyor.
44:08
35. BÖLÜM

Günter Grass'

Programda çağdaş Alman yazarı Günter Grass'ın yaşamı ve sanatı tanıtılıyor.
44:51
36. BÖLÜM

Virginia Woolf

Programda çağdaş İngiliz yazarı Virginia Woolf'un yaşamı ve sanatı tanıtılıyor.
45:08
37. BÖLÜM

Yasunarı Kavadata

Programda çağdaş Japon yazarı Yasunarı Kavadata'nın yaşamı ve sanatı tanıtılıyor.
44:59
38. BÖLÜM

Jack London

Programda Amerikalı yazar Jack London'un yaşamı ve sanatı tanıtılıyor.
44:47
39. BÖLÜM

Rabindranath Tagore

Programda Hintli yazar Rabindranath Tagore'nın yaşamı ve sanatı tanıtılıyor.
45:23
40. BÖLÜM